T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

advertisement
T.C.
SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO:68
03.03.2017
K A R A R
Çevre kültürünün, toplum mozaiğine etkileri ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili
Kültür ve Sosyal işler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu 14.02.2017 tarih ve 02 sayılı
müşterek raporu.
(Belediye meclisimizin 01.02.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda görüşülerek
komisyonlarımıza havale edilen, Çevre kültürünün, toplum mozaiğine etkileri ve yapılabileceklerin
belirlenmesi ile ilgili konunun;
Komisyonlarımızca yapılan görüşmeler neticesinde;
Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı
olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam olarak
tanımlanmaktadır.
Çevre, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerle etkileşim halindedir. Temiz
bir çevre yeşil alanlar, temiz hava çevre kültürüne etki eden unsurlardır. İnsanların bulunduğu çevre
yaşam kalitesini artırmakla birlikte yarınlara iyi bir miras bırakma adına oldukça önemlidir.
İlçemizde yeşil alanların artırılmasına ve bakımına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam
etmektedir, Temizlik hizmeti süreklilik arz eden bir hizmettir ve periyodik olarak sağlanmaktadır.
İlçemizde yaşayan vatandaşlarında çevre bilinci artmış ve çevresine daha duyarlı hale gelmiştir.
Komisyonlarımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, yapılan hizmetlerin süreklilik arz
ettiği düşünüldüğünde devam ettirilmesi ve çevreye duyarlılığın vazgeçilmez unsur olduğu
komisyonlarımızca uygun görülmüştür.
Meclisimizin görüşlerine arz ederiz.) okundu.
Konu üzerindeki görüşmelerden sonra komisyon raporu oylamaya sunuldu, yapılan işaretle
oylama sonucunda, Çevre kültürünün, toplum mozaiğine etkileri ve yapılabileceklerin belirlenmesi
ile ilgili Kültür ve Sosyal işler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun müşterek raporunun
kabulüne oybirliğiyle 03.03.2017 tarihli toplantıda karar verildi.
Doç. Dr. Mustafa TUNA
Meclis Başkanı
Yasemin ÇELİK
Katip
Şule ÖCAL
Katip
T.C.
SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards