Halk Sağlığı Enstitüsünün Dünya Sağlık Günü Mesajı Her yıl 7 Nisan

advertisement
Halk Sağlığı Enstitüsünün Dünya Sağlık Günü Mesajı
Her yıl 7 Nisan Dünya Sağlık gününde bir sağlık sorunu gündeme gelmekte ve tartışılmaktadır.
Bu senenin konusu “DİYABETİ YENELİM” olarak belirlenmiştir.
Diyabet gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde giderek artmaktadır. Günümüzde küresel
boyutta diyabet salgınından bahsedilmektedir. Bunun sebebi şişmanlık (obezite) ve hareketsiz
yaşamdır. Dünyada 2008 yılında 347 milyon diyabetli hasta bulunmakta olduğu tahmin
edilmektedir. Diyabet, 2012 yılında tüm dünyada 1,5 milyon ölüme neden olmuştur, ölümlerin
%80’inden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşmiştir.
Ülkemizde de diyabet hızla artmaktadır. Son yapılan çalışmalarda 20 yaş ve üzerindeki her 78 kişiden biri diyabetli olduğu şeklindedir. Diyabet sıklığı yaşlanma ile artmaktadır. Altmış yaş
üzerindeki bireylerin yaklaşık olarak üçte biri (%35’i) diyabetlidir. Ülkemizdeki diyabet oranı
açlık kan şekeri ve OGTT değerlendirmelerine göre 1998 yılında %7,2 olarak saptanmışken
2010 yılında bu oranın yaklaşık iki kat artarak %13,7’ye yükseldiği belirlenmiştir. Ülkemizde
2011 Yılında yapılan Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Çalışması’nda AKŞ
değerlendirmelerine göre ise %12 bulunmuştur.
Dünya Sağlık Günü 2016: Anahtar Mesajlar
1) Diyabet salgını; düşük ve orta gelirli ülkelerde hızla olmakla birlikte, birçok ülkede
artmaktadır.
2) Diyabet vakalarının büyük bir kısmı önlenebilir. Basit yaşam tarzı değişiklikleri ile Tip 2
diyabet başlangıcının geciktirileceği kanıtlanmıştır. Normal vücut ağırlığının korunması,
düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme diyabet riskini azaltmaktadır.
3) Diyabet tedavi edilebilir bir hastalıktır. Diyabet komplikasyonları önlenebilir ve kontrol
edilebilir. Tanı erişimin artırılması, diyabetli bireylerin öz-yönetim eğitimi ve uygun fiyatlı
tedavi hayati unsurlardır.
4) Küresel Sürdürülebilir Kalkınmanın 3. hedefi olan 2030 yılına kadar bulaşıcı olmayan
hastalıklardan ölümlerin üçte bir oranına düşürülmesi hedefine ulaşmak için diyabetin
önlenmesi ve tedavisi oldukça önemlidir. Bu konuda toplumda birçok sektöre; hükümete,
işverenlere, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektöre, medya ve bireylere görev düşmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu'nun sunumuna erişmek için tıklayınız.
Download