T - Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü

advertisement
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü 2012
“14 Kasım Dünya Diyabet Günü”
Basın Bülteni
Yapılan bilimsel çalışmalarla ülkemizde 7 milyonun üzerinde diyabetli olduğu, yaklaşık 3
milyon kişinin ise diyabetli olduğundan haberdar olmadığı tespit edilmiştir. Diyabet
hastalığının görülme sıklığının obezitenin artışına paralel olarak hızla arttığı ve 20 yaş üzeri
her yedi kişiden birinin diyabetli olduğu ortaya çıkmıştır. (Araştırmalarda %8.5 ile %13
arasında değişmektedir). Kısacası ülkemizde diyabetli hasta sayısında önemli bir artıştan söz
etmek mümkündür. Hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve obezitedeki (şişmanlık)
artışın bu sonuca çok önemli bir katkısı olduğu bilinmektedir.
Bu çerçevede Bakanlığımızca diyabetin önlenmesi ve kontrolü amacıyla “Türkiye Diyabet
Önleme ve Kontrol Programı (DİABTÜRK)” yürütülmeye başlanmıştır. Ayrıca özellikle Tip
2 diyabetin en önemli nedenlerinden birisi olan obezitenin önlenmesi ve kontrolüne yönelik
olarak da “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” yürütülmektedir.
Diyabet konusunda toplumda farkındalığın arttırılması ve konunun öneminin vurgulanması
amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Dünya Diyabet Federasyonu’nun (IDF) öncülük
ettiği, tıp tarihinde bugüne kadar üretilmiş olan en değerli molekülü “İNSÜLİN HORMONU”
nu bulan Frederick Banting’in doğum tarihi olan “14 Kasım Diyabet Günü” tüm dünyada her
yıl belirlenen değişik tema ve çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu yılki Dünya Diyabet
Federasyonunun belirlediği ve tüm dünyada kullanılan 14 Kasım Diyabet Günü teması
“Geleceğimizi Koruyalım”dır.
Program kapsamında, “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” nün özellikle Tip 2 Diyabet
oluşumunda önemli bir risk faktörü olan obezitenin ülkemizde görülme sıklığındaki artış da
göz önüne alınarak 12-18 Kasım 2012 tarihleri arasında ve “Diyabet ve Obezite Haftası”
olarak çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede Samsun Halk
Sağlığı Müdürlüğü olarak;
 14 Kasım 2012 tarihinde saat 15.00’de Samsun Ağız ve Diş Hastanesi Toplantı
Salonun’da Prof.Dr.Ramis ÇOLAK tarafından kurum ve kuruluşlarda çalışan diyabet
hastalarına bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
 Halkın farkındalığını arttırmak amacıyla “Diyabet İçin Güçbirliği”nin logosu “Mavi
Halka”yı led aydınlatmalı tabela olarak müdürlüğümüz girişine asıldı.
 Konu ile ilgili afiş ve broşürler bastırılarak tüm aile hekimlerine ulaştırıldı.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
Uzm.Dr.Ertan UZUN
Halk Sağlığı Müdürü
Download