T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

advertisement
T.C.
SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO: 119
05/05/2016
K A R A R
Çağımızın en büyük sağlık problemlerinden birisi olan beslenme bozukluğu ve obezite ile
mücadele konusunda yapılabileceklerin değerlendirilmesi konulu Çevre ve Sağlık Komisyonu ile
Gençlik ve Spor Komisyonunun 15/04/2016 tarih ve 04 sayılı raporu,
(Belediye meclisimizin 04.04.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda görüşülerek
komisyonumuza havale edilen, Çağımızın en büyük sağlık problemlerinden birisi olan beslenme
bozukluğu ve obezite ile mücadele konusunda yapılabileceklerin değerlendirilmesi konulu dosya
incelendi.
Komisyonlarımızca yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda;
Obezite, dünyanın en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi olarak kabul ediliyor. Her yıl yüz
binlerce insan, obezitenin sebep olduğu kronik hastalıklara maruz kalıyor. Doğru tedavi, yalnızca
kişinin hayat standardını yükseltmekle kalmıyor, çoğu zaman hayat kurtarıyor.
Yapılan araştırmalara göre gençlerin önemli bir bölümü karbonhidrat ağırlıklı olan fast food
gıdaları tercih etmektedirler. Ayrıca fiziksel aktivitenin de az olmasının sağlık sorunlarına neden
olduğu komisyonlarımız üyelerince toplantılarda değerlendirilmiştir.
Belediyemiz bütçe imkanları ölçüsünde, bu ve benzeri konularda etkinlikler düzenleyerek
toplum bilincini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettirilmesi komisyonlarımızca uygun
görülmüştür.
Meclisimizin görüşlerine arz ederiz.) okundu.
Konu üzerindeki görüşmelerden sonra komisyon raporu oylamaya sunuldu, yapılan işaretle
oylama sonucunda, Çağımızın en büyük sağlık problemlerinden birisi olan beslenme bozukluğu ve
obezite ile mücadele konusunda yapılabileceklerin değerlendirilmesi konulu Çevre ve Sağlık
Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle 05/05/2016 tarihli
toplantıda karar verildi.
Doç. Dr. Mustafa TUNA
Meclis Başkanı
Selahattin TIRIN
Katip
Yasemin ÇELİK
Katip
Download