Üniversite sınavı dilekçe örneği için tıklayınız

advertisement
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına
BİLKENT-ANKARA
Konu: Tip 1 Diyabetli ……………………………………durumu
Bilindiği gibi çocuklarda görülen diyabet (şeker hastalığı), Tip 1 diyabet olarak
isimlendirilmekte ve bu çocukların kan şekeri dengeleri dışardan iğne ile verilen insulin
hormonu ile sağlanmaktadır. Diyabetli çocuklar, insulin dozlarına karar vermek için yemek
öncesi kan şekerlerini ölçmek zorundadırlar. Diyabetli çocukların kan şekerleri “otomatik”
olarak ayarlanamadığı için bazen düşebilmekte ve bu durumdaki çocukların kan şekerlerine
bakarak hızlı bir şekilde meyve suyu içmeleri veya kesme şeker yemeleri gerekmektedir.
Seyrek olarak ise kan şekeri hızla ve çok düşük düzeylere inebilmekte ve bu durumda acil
müdahale gerekmektedir. Ayrıca diyabetli çocuklar kan şekerleri yükseldiğinde sık ve acil
idrar yapma ihtiyacı duyabilmektedir.
Bu bilgiler çerçevesinde Tip 1 diyabetli olarak
……………………….tarihinde
gireceğim………………......sınavında aşağıdaki şekilde yardım edilmesinin sağlanması
konusunda gereğini arz ederim.
1. Sınav salonuna girerken yanımda kan şekeri aleti (glükometre), insulin
pompası ve buna ait malzemeler, meyve suyu veya kesme şekeri
bulundurmama izin verilmelidir.
2. Sınav sırasında kendimi kötü hissettiğimde kan şekerimi ölçmeme ve
gerektiğinde meyve suyu içmeme izin verilmelidir. Acil durumlarda ise aileme
ve/veya 112’ye haber verilmelidir.
3. İdrar yapma ihtiyacı duyduğumda bir görevli ile birlikte tuvalete gitmeme izin
verilmelidir.
İlginiz için teşekkür eder, saygılar sunarım
Tarih:
Öğrencinin adı soyadı:
Velisinin adı soyadı:
İmza
İmza
Adres:
İletişim Telefonu:
Ek: Diyabet olduğunu gösterir rapor
Download