hastanemize hoşgeldiniz

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
1/42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
HASTANEMİZE HOŞGELDİNİZ
Birlikte, ekip ruhu ile
Ahlaki ve etik kurallara bağlı
Mesleğine ve birbirine saygılı
Eşit hak ve şartlarda
Çalışmak dileğiyle…
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
2/42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
1. AMAÇ
Kuruma yeni atanan tüm personelin, kurum hizmet ve süreçlerini tanımasını, kurumumuza ve çalışacağı
birime adaptasyon sürecinin hızlandırılmasını sağlamaktır.
2. KAPSAM
Tüm birimler ve göreve başlayan tüm personel.
3. UYGULAMA
3.1. ORYANTASYON FAALİYET AKIŞI
Göreve yeni başlayan personel öncelikle giriş işlemleri için Özlük İşleri Birimi’ne başvurur. Hastanemize
açıktan veya naklen tayinle gelen personellerin göreve başlayışları bu birim tarafından ÇKYS/İKYS
üzerinden yapılır.
Personel Tanıtım Kartı da bu birimden temin edilmekte olup, bu kart aynı zamanda yemekhaneye girişler
için de kullanılacaktır. Özlük Birimi’ndeki işlemler tamamlandıktan sonra; KLT.FRM.18 (Personel Genel
Oryantasyon (Uyum Eğitimi) Formu) ile birlikte oryantasyon eğitimlerinin verileceği birimlere
yönlendirilir.
Genel oryantasyon için; eğitim verecek kişiler tarafından personelin kadrosuna ve çalışacağı birime göre
aşağıda belirtilen konu ve içeriklerde 20-30 dakikalık eğitim verilir. Birim içi oryantasyon eğitimlerinin
süresi eğitim kon usuna göre değişir.
Genel oryantasyon eğitimi, başvurudan itibaren bir hafta içinde, birim içi oryantasyon eğitimi ise 1 ay
içinde tamamlanır ve formlar Özlük Birimi’nde personelin kişisel dosyasında arşivlenir.
3.2. HASTANEYE İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ
Adres: Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sanatoryum
Caddesi No:271 06280 Keçiören - ANKARA
Telefon Numaralarımız; Santral: 0 (312) 567 7000
Kurum dışından aramalarda, mevcut dahili telefonların başına "567" getirilerek direkt
aranılabilmektedir.
e-mail adresimiz: www.ataturksanatoryumu.gov.tr’dir.
Belediye Otobüsleri
Sefer No
Özel Halk Otobüsü
Sefer No
Dolmuş
Ulus - Kızılay - AtaparkKuşcağız
252
Ulus - Kuşcağız
Gar - Kızılay - Atapark
254
Ulus - Atapark
Ulus - Kızılay - Atapark
256
Ulus - Kızılay - Bağlum
266
Gar - Kızılay - Bağlum
268
Gar - Kızılay - Ufuktepe
269
Ulus - Kızılay - Ufuktepe
270
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
Atatürk sitesi Dikmen - Kızılay –
Ulus - Sanatoryum
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
Ulus - Ufuktepe
474
Ulus – Bağlum
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
3/42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
3.3. HASTANEMİZİN TARİHÇESİ
1953 yılında tüberküloz sanatoryumu olarak kurulmuş olan hastanemiz, 1978'de Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Merkezi haline gelmiştir. Hastanemizin hikayesi 1930'lu yıllara kadar dayanır. Vefatından
birkaç sene öncesinde Atatürk, havası, iklim koşulları ve görüş alanını çok beğendiği bu sahada bir hastane
yapılmasını istemiştir. Daha sonra sağlığı bozulan Atatürk için buraya bir köşk yapılması hazırlıklarına
başlanılmış ancak hastalığı ilerlediği için vazgeçilmiştir.
1944 yılında yapılması kararlaştırılan Sanatoryum için eski bir Ermeni Manastırının bulunduğu bölgede
1945 yılında inşaat başlatılmış, 1952'de sona ermiştir. 19 Mayıs 1953'de hastanemiz, Atatürk'ün bu bölgeye
duyduğu ilgi göz önüne alınarak "Atatürk Sanatoryumu" adıyla tüberküloz sanatoryumu olarak açılmıştır.
İlk hizmete girdiğinde yalnız Tüberküloz ve Göğüs Cerrahisi Servisleri ile Röntgen ve Bakteriyoloji
bölümlerinden oluşan ve 230 yatak kapasitesi olan hastanemize açılışını takip eden yıllarda yeni bölümler
ilave edilmiştir. 1955 yılında Sosyal Servis, Rehabilitasyon ve 50 yataklı çocuk servisi eklenmiş, 1956’da
100 yatak daha ilave edilmiştir. 1957 yılında Hastane bahçesine sera yapılmıştır. 1965 yılında Nontüberküloz servisi 100 yatağa çıkarılmış, 1966 yılında 120 yataklı, ameliyathane ve Rehabilitasyon
bölümleri bulunan, kemik ve eklem tüberkülozu servisi inşaatı başlamıştır. 1967 yılında Kardiyoloji servisi
eklenmiş, Göğüs Cerrahisi Bölümü modern cihazlarla donatılmıştır.
1969 yılında Rehabilitasyon bölümüne yeni atölyeler ilave edilmiş, 1972’de Hastane "Atatürk Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi" adını almıştır ve 25 yataklı Astım Servisi ve Alerji Laboratuvarı
açılmıştır. 1976 yılında yeni bir pavyon inşaatı başlamış. Bu pavyon, içinde idari personel çalışma ünitesi,
yemekhane, kütüphane, toplantı salonu, üst katında Göğüs Cerrahisi Ameliyathaneleri olacak şekilde
planlanmıştır.1988 yılında 46 yataklı Astım Merkezi kurulmuştur.
1998 yılında "75.Yıl Acil Servisi" adı verilen Acil Servis kurulmuş, 1999 yılında Hemşire lojman katı, 18
yataklı Özel Servis’e dönüştürülmüştür. 2008 yılında PET-BT, 2009 yılında ise Radyoterapi Ünitesi
hizmete açılmış, 2013 yılı Şubat ayında yeni bir Acil Servis ve Poliklinik Binası ile Kemoterapi ve Palyatif
Bakım Üniteleri hizmete başlamıştır.
3.4. HASTANEMİZİN FİZİKİ YAPISI
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
4/42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
5/42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
A BLOK ANA GİRİŞ
HASTANE YÖNETİCİLİĞİ
C BLOK OTOPARK
PALYATİF BAKIM, KEMOTERAPİ
PULMONER REHABİLİTASYON MERKEZİ
EVDE BAKIM MERKEZİ
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
NÜKLEER TIP – PET BT ÜNİTESİ
RADYOTERAPİ ÜNİTESİ
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
6/42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
D BLOK ANA GİRİŞ
KREŞ
D BLOK YATAKLI SERVİSLER
YENİ MAHALLE SEMT POLİKLİNİĞİ
YEMEKHANE
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
7/42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
3.5. ORYANTASYON EĞİTİMİ KONULARI VE SORUMLULARI
Kuruma yeni atanan tüm personelin, kurum hizmet ve süreçlerini tanımasını, kurumumuza ve çalışacağı
birime adaptasyon sürecinin hızlandırılmasını sağlamaktır.
Göreve başlayan her personele Genel Uyum Eğitim Rehberi ve Bölüm Uyum Eğitim Rehberi
doğrultusunda uyum eğitimi verilir. Eğitimler Genel ve Bölüm Uyum Eğitim Sorumluları tarafından
gerçekleştirilir.
ORYANTASYON EĞİTİMLERİ
EĞİTİMİ VERECEK KİŞİLER
KONULAR
Yönetsel Yapı ve Yöneticiler
Özlük Şefi
Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları
Özlük Şefi
Hastane Kalite Yönetim Sistemi Esasları İle
İlgili Eğitim
Kalite Yönetim Direktörü
Hasta Güvenliği Eğitimi
Kalite Yönetim Direktörü
Çalışan Güvenliği Eğitimi
Kalite Yönetim Direktörü
Hastane Bilgi İşlem Sisteminin Tanıtılması
Bilgi İşlem Sorumlusu
Enfeksiyon Kontrol Eğitimi
Hekim Grubuna; Enf. Kont. Komitesi Başkanı
Diğer Gruplara; Enf. Kont. Hemşiresi
Atık Yönetimi
Hekim Grubuna; Enf. Kont. Komitesi Başkanı
Diğer Gruplara; Enf. Kont. Hemşiresi
Hasta Hakları Eğitimi
Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Sivil savunma Uzmanı
Maaş, Döner Sermaye Hakkında Bilgilendirme
Mutemet
Çalışacağı Birim İle İlgili Eğitim
İlgili Birim Sorumlusu
3.6. KALİTE POLİTİKAMIZ, MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ
KALİTE POLİTİKAMIZ
Hasta ve yakınlarının beklentilerini karşılayacak şekilde hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak, eğitim
kliniklerimizde tıp dünyasındaki gelişmeleri yakından izleyen çağdaş bir uzmanlık eğitimi vermek,
çalışan personelin memnuniyetinin üretilen sağlık hizmetinin kalitesini olumlu yönde etkileyeceğinin
bilinciyle ideal çalışma koşullarını oluşturmak, bütün bu hedefleri yasal mevzuata bağlı kalarak etkin ve
sürekli geliştirilen bir Kalite Yönetim Sistemi rehberliğinde hayata geçirmektir.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
8 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
MİSYONUMUZ
Uluslararası standartlara ve mesleki ahlak kurallarına uyan, sosyal sorumluluğunun bilincinde, hasta ve
yakınlarının memnuniyetini önemseyen, tıptaki çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanan öncü uygulamaları ile
referans bir hastane olma özelliğini sürdürmek; bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar ile tıp
literatürü için bilgi üretmek ve eğitim kliniklerinde çağdaş düzeyde bir uzmanlık eğitimi vermektir.
VİZYONUMUZ
Yenilikçi ve öncü uygulamaları hayata geçiren üstün nitelikli ekibi ve gelişmiş teknolojiyi kullanan
çağdaş altyapısı ile sağlık hizmetlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde örnek alınacak lider bir sağlık
kurumu olmaktır.
3.7. HASTANE YÖNETİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI
HASTANE YÖNETİCİSİ
Hasta ve çalışan hakları, güvenliği, memnuniyeti ile sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin
geliştirilmesinden ve sağlık tesislerinin yönetiminden sorumludur. Hastane yöneticisi kendisine verilen
görevin gereği gibi yapılmasından Genel Sekretere karşı sorumludur.
BAŞHEKİM
Hasta ve Çalışan hakları ile güvenliği mevzuatı doğrultusunda, kanıta dayalı tıp, akılcı ilaç kullanımı, tıp
etiği ilkeleri esas olmak üzere tıbbi hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
9 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
Sağlık bakım hizmetlerini (sağlık tesisine başvuran hastaların kabulünden ayrılış işlemleri tamamlanana
kadar geçen süre içerisinde, müdavi hekimin teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hususlarındaki direktifleri
dikkate alınarak hasta ve çalışan hakları, güvenliği ile memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde sunulan
hizmetler ile hastanın nakli, sosyal destek sağlanması, hizmete erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamaya
yönelik sunulan hizmetlerin bütünü) yürütmekten sorumludur.
İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
İdari ve mali hizmetlerini (temel olarak sağlık tesislerinde sağlık hizmeti sunan personelin hizmetlerini
kolaylaştırmak amacıyla sunulan, insan kaynakları, özlük, genel evrak, arşiv, atık hizmetleri, temizlik,
mutfak, güvenlik ve afet planlaması, teknik destek ve sağlık tesisinin türüne uygun olarak bütçe ve
muhasebe, raporlama, malî kontrol, akılcı malzeme yönetimi ve tedarik, muayene kabul ve stok yönetimi
gibi hizmetlerin bütünü) yürütmekten sorumludur.
BAŞHEKİM YARDIMCISI
Başhekimin görev alanıyla ilgili iş ve işlemler hususunda vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlü
ve başhekime karşı sorumludur. Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde
başhekime yardımcı olur.
MÜDÜR YARDIMCISI
Bağlı bulunduğu müdürün görev alanlarıyla ilgili iş ve işlemler, vereceği görevleri yerine getirmekle
yükümlü ve bu müdüre karşı sorumludur. Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak
yürütülmesinde bağlı bulunduğu müdüre yardımcı olur.
3.8. ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ÖZLÜK HAKLARI
Sağlık hizmetleri, kesintisiz devam eden sağlık hizmetidir. Mesai saatleri dışında, hizmetin sürekliliği
nöbetle sağlanır. Günlük çalışma saatleri 657 DMK’ya göre düzenlenir. Gündüz mesai saatleri 08.0017.00, gece nöbeti çalışma saati ise 16.00-08.00 olarak uygulanmaktadır.
Tüm çalışanlar çalışma saatleri boyunca kimlik tanıtım kartlarını takmak durumundadır.
İZİNLER VE RAPORLAR
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun İzinler ve Raporlar İle İlgili Maddeleri Şunlardır; 10 Yıla
kadar 20 gün 10 yıl sonrası 30 gün senelik izin hakkı verilir. Senelik izinler yılda en fazla 2’ye bölünür.
Her senenin son ayında izin zamanlarının belli olduğu dilekçeler doldurulur ve idareye verilir. İzin almak
isteyen personel (acil durumlar hariç) bir hafta önceden idareye bildirir. Personelin kısa süreli işi varsa,
ilgili amirinden saatlik izin dilekçesiyle izin yazdırır. Bir ay içinde toplam saatlik izin süresi 8 saati
geçerse, amiri isteği üzerine bir günlük yıllık izni kesilebilir.
657’ye tabi personeller yılda 40 gün hastalık izni kullanabilirler.
MADDE 105- Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının
çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi
hâlinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından
itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
10 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
MADDE 106- a) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam
on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni
süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun
çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç
haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı
süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.
Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum
sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken
annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
b) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun
evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği
üzerine yedi gün izin verilir.
c) Birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle
memurlara on gün izin verilebilir.
d) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren
ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler
arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.
e) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.
MADDE 107- Hastalık ve Refakat İzni: Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda
gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren
hastalığı hâlinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on iki aya kadar izin verilir. Memurun,
hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin
hesabında dikkate alınır. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile
tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da
iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına
tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur
refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır
bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık
kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir.
Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.
MADDE 108- a) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren,
sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin
verilebilir.
b) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin
bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar
aylıksız izin verilir.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
11 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
d) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak
üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli
görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak
görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca
gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77. maddeye göre izin verilenlerin memur olan
eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.
e) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği
hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin
verilebilir.
f) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün
içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını
izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.
g) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.
657 Kadrolu
Personel
4/B Sözleşmeli
Personel
İsteğe Bağlı Tayin Hakkı
Var
Yok
Mazeret Tayini Hakkı
Var
Var
Aile ve Çocuk Yardımı
Var
Var
Giyim Yardımı
Var
Var
İdari Görevlere Atanma
Var
Yok
Döner Sermayenin Emekliliğe Yansıması
Yok
Var
357 Sayılı KHK’ye Göre Mahsuplaşma
Var
Var
Aile Hekimliği Sözleşme Hakkı
Var
Var
Becayiş Hakkı
Var
Var
Özlük Hakları
HİZMET SUNULAN BİRİMLER
3.9. HİZMET SUNULAN BİRİMLER
Tıbbi Birimler: Poliklinikler, Klinikler, Yoğun bakım, Bronkoskopi, Radyoterapi, Palyatif bakım,
Nükleer tıp – PET BT, Kemoterapi, Sterilizasyon, Girişimsel bronkoloji ve Uyku üniteleri,
Laboratuvarlar, Ameliyathane, Pulmoner rehabilitasyon merkezi, Evde bakım merkezi, Sağlık kurulu,
Eczane, Tıbbi görüntüleme, Organ ve doku bağışı birimi, Enfeksiyon kontrol hemşireliği, Eğitim
hemşireliği.
İdari Birimler: Özlük, Ayniyat, Depo, Evrak kayıt, Satın alma, Arşiv, Hasta hakları, Çalışan hakları ve
güvenliği, Çalışan sağlığı, İstatistik, Tahakkuk, Faturalama, TİG, Halkla ilişkiler, Hasta kabul, Bilgi işlem
ve yazılım donanım birimleri, Sivil savunma uzmanlığı, Vezneler, Maaş mutemetliği.
Teknik Birimler: Elektrik, Sıhhi Tesisat, Tıbbi Gaz, İnşaat, Marangoz Atölyeleri, Biyomedikal, Yazılım
Donanım Birimi.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
12 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
POLİKLİNİKLER
YENİ BİNA POLİKLİNİKLER
D BLOK POLİKLİNİKLER
Göğüs Hastalıkları Poliklinikleri
Kalp Damar Cerrahi Polikliniği
Göğüs Cerrahisi Polikliniği
Kadın Doğum Polikliniği
Kardiyoloji Polikliniği
Cildiye Polikliniği
İntaniye Polikliniği
Diş Polikliniği
Üroloji Polikliniği
Göz Polikliniği
Sigara Bırakma Polikliniği
Genel Cerrahi Polikliniği
Kolaylık Polikliniği
KBB Polikliniği
Koah Polikliniği
Nöroloji Polikliniği
Kronik sol. Yet. Polikliniği
Diyet Polikliniği
Alerji Polikliniği (Alerji kliniğindedir)
Fizik Tedavi Polikliniği
TBC Polikliniği
B LOK POLİKLİNİKLER
Ağrı Polikliniği
2. Kat
Meslek Hastalıkları Polikliniği
0. Kat (6. Servis içinde)
YENİMAHALLE SEMT POLİKLİNİĞİ
POLİKLİNİKLER VE DİĞER HİZMET BİRİMLERİ
Diş Polikliniği
KBB Polikliniği
Cildiye Polikliniği
Genel Poliklinik
Aile Hekimliği Polikliniği
Kadın Doğum Polikliniği
Fizik Tedavi Polikliniği
Kalp Damar Cerrahisi
Fizik Tedavi Ünitesi
EKG ve Eforlu EKG
Genel Cerrahi Polikliniği
Solunum Fonksiyon Testleri
Göz Polikliniği
Röntgen
Göğüs Hastalıkları Polikliniği
Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarı
Nöroloji Polikliniği
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
13 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
KLİNİKLER
1.Göğüs Hastalıkları Servisi
C Blok -1.Kat
2.Göğüs Hastalıkları Servisi
C Blok 0.Kat
3.Göğüs Hastalıkları Servisi
C Blok 1.Kat
Girişimsel Pulmonoloji Servisi
B Blok 1.Kat
6.Göğüs Hastalıkları Servisi
B Blok 0.Kat
7.Göğüs Hastalıkları Servisi
B Blok 1.Kat
8.Göğüs Hastalıkları Servisi
A Blok 3.Kat
9.Servis (Özel Servis)
B Blok 2.Kat
10.Göğüs Hastalıkları Servisi (TBC Servisi)
D Blok 1.Kat
11.Göğüs Hastalıkları Servisi (TBC Servisi)
B Blok 2.Kat
12.Göğüs Hastalıkları Servisi
Yeni Bina 1.Kat
13.Servis (Kronik Solunum Yetmezliği Servisi)
Yeni Bina 2.Kat
14. Göğüs Hastalıkları Servisi
Yeni Bina 3.Kat
15. Göğüs Hastalıkları Servisi
Yeni Bina 4.Kat
Göğüs Cerrahisi Klinikleri (1,2,3,4)
B Blok 2.Kat
Mahkum Servisi
B Blok -1.Kat
Alerji Kliniği
Yeni Bina 0.Kat
Acil Servis
Yeni Bina 0.Kat
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ
1. Basamak Dahili Yoğun Bak.
A Blok 2.Kat
Dahili Yoğun Bakım I
B Blok 0.Kat
Dahili Yoğun Bakım II
B Blok 1.Kat
Cerrahi Yoğun Bakım
B Blok 2.Kat
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME
Röntgen, USG, BT
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
B Blok -2.Kat,
Yeni Bina Acil Servis Katı (İkinci Röntgen)
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
14 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
LABORATUVARLAR
Biyokimya Laboratuvarı
B Blok -1.Kat
Mikrobiyoloji ve Hematoloji Laboratuvarı
B Blok 1.Kat
Patoloji Laboratuvarı
B Blok -1.Kat
Kan Merkezi
C Blok -2.Kat
Solunum Fonksiyon Testleri
Yeni Bina Poliklinikler 0. ve 1.Katlar
DİĞER TIBBİ BİRİMLER
AMELİYATHANE
B Blok 2.Kat
BRONKOSKOPİ ÜNİTESİ
B Blok 1.Kat
RADYOTERAPİ ÜNİTESİ
Nükleer Tıp - Radyoterapi Binası 1.Kat
NÜKLEER TIP – PET BT ÜNİTESİ
Nükleer Tıp - Radyoterapi Binası 2.Kat
KEMOTERAPİ ÜNİTESİ
PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ
PULMONER REHABİLİTASYON MER.
Kemoterapi-Palyatif Bakım- Pulmoner Reh.
Merkezi, Evde Bakım Merkezi Binası
Sırasıyla; 1., 2., 3., ve 4. Katlar
EVDE BAKIM MERKEZİ
SAĞLIK KURULU
Yeni Bina Poliklinikler 2. Kat
UYKU ÜNİTESİ
B Blok 1.Kat
ECZANE
B Blok 0.Kat
ENFEKSİYON KONT. HEMŞİRELİĞİ
B Blok 2. Kat
EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ
B Blok 2. Kat
ORGAN VE DOKU BAĞIŞI BİRİMİ
C Blok -2. Kat
3.9.1. BAZI TIBBİ BİRİMLERİMİZ
ECZANE
Hastane eczanesi, ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin alınması, depolanması, dağıtılması ve bu işlerle ilgili
envanter işlerinin yürütülmesi görevlerini gerçekleştirir. Eczanemiz, Sağlık Bakanlığı
Hizmet Kalite Standartları kriterlerine uygun olarak hizmet sunmaktadır.
Eczanemizde ilaçlar, saklama ve depolama koşullarına uygun olarak depolanmakta ve kayıtlar otomasyon
bilgisayar sistemi ortamında tutulmaktadır. Bu anlamda eczacılarımız; ilaç taleplerinin yapılmasında,
ihale listelerinin oluşturulmasında, ihale satın alma ve mal muayene komisyonlarında görev alırlar.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
15 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
AĞRI POLİKLİNİĞİ
Anestezi ve Reanimasyon Kliniği bünyesinde kurulan polikliniğimiz,
Göğüs Cerrahi Servisi’nde yatan hastalarımıza ve 08-16 saatleri
arasında ayaktan hastalara da hizmet vermektedir. İki uzman doktor ve
iki hemşire ile hizmet veren birimimizde, göğüs cerrahisi
ameliyatlarından sonra erken dönemdeki ağrılar hasta kontrollü
cihazlarla düzenlenmektedir.
Polikliniğimizde özel ilaç tedavileri ve sinir blokları uygulanmaktadır.
Akciğer kanseri başta olmak üzere kanser ağrılarının takip ve tedavisi
de yapılmaktadır.
ALERJİ POLİKLİNİĞİ / KLİNİĞİ
Kliniğimiz, eğitim araştırma hastaneleri bünyesinde hizmet veren
ilk alerjik hastalıklar kliniği olma özelliğine sahiptir.
Kliniğimizde, poliklinik hizmetleri ve yatan hasta takip ve tedavi
hizmetleri verilmektedir.
Alerjik hastalık şüphesi veya tanısı olan 16 yaşından büyük
erişkin hastalara hizmet veren birimimizde; astım, alerjik
rinit/alerjik sinüzit, alerjik konjektivit (göz alerji), kronik
öksürük, dermatit (egzamalar), ilaç alerjisi, gıda alerjisi, böcek
alerjisi, ürtiker/anjio ödem (kurdeşen) gibi hastalıklar tedavi
edilmektedir.
Poliklinik hizmetleri ve tanısal testler randevu sistemi ile
gerçekleşmektedir. Tedaviye yönelik girişimler için randevu,
doktorun bilgisi dahilinde ilgili hemşire tarafından verilir. Acil
yaklaşım gereken durumlarda ise hasta aynı gün içinde görülür.
MESLEK HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
Tüm dünyada mesleki akciğer hastalıkları, meslek hastalıkları içerisinde en büyük öneme sahip hastalık
grubunu oluşturmaktadır. 08-17 saatleri arasında hizmet verilen polikliniğimize hastalarımız
başvurdukları polikliniklerden yönlendirilebilecekleri gibi direk olarak da başvurabilirler. Polikliniğimiz
6. Göğüs Hastalıkları Servisi’nde bulunmaktadır.
SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ
Sigaranın zararları ve neden olduğu hastalıklar konusunda sigara içenleri bilinçlendirmek ve
bırakmalarına yardımcı olmak amacıyla 1999 yılında Sigara Bırakma Polikliniği açılmıştır. Devlet
hastaneleri bünyesinde kurulan ilk sigara bırakma ünitesidir. Ünitemizde hasta bilgilendirme grupları,
yüzyüze eğitim ve farmakoterapi temelinde tedavi verilmektedir. Poliklinik çalışanları sigara bırakma
hizmeti yanı sıra okullara ve kurumlara sigara konusunda bilinçlendirici broşür, poster temin edilmesi,
konferanslar verilmesi, televizyon-radyo konuşmaları yapılması gibi etkinliklerle ulusal tütün kontrolünde
görev almaktadırlar.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
16 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
İki uzman doktorumuz ve üç psikoloğumuzla hizmet veren polikliniğimize Alo 171'den randevu alınarak
başvurulabilmektedir. Pazartesi dışında her gün 08-17 saatleri arası açık olan birimimizde gerekli tetkikler
yapıldıktan sonra grup eğitimi verilmektedir. 0 312 567 75 38 nolu telefonla direk aranabilmektedir.
PSİKOLOGLAR
Psikolojik açıdan sorunları, sıkıntıları olan, stresli kişi ya da gruplara psikolojik destek sağlayan ve
gerektiğinde koruyucu ruh sağlığı çalışmalarını yürüten birimdir.
SOSYAL SERVİS
Hastanemizde poliklinik ve yataklı tedavi hizmeti alan, sosyal güvencesi olmayan ve maddi yetersizliği
olan hasta ve yakınlarının sosyoekonomik ve barınma sorunlarının çözümüne yönelik yapılan çalışmaları
(bilgilendirme yönlendirme hizmetleri, özürlü bireylere yönelik hizmetler, ulaşım (nakil) hizmeti,
barınma ve kuruma yerleştirme hizmeti, sosyal hizmet ile ilgili konularda eğitim hizmetleri, hastanemize
terk edilen yada ailesi tarafından aranmayan hastalara yönelik hizmetler) yürütürler.
FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ
Hastanemizde Fizik Tedavi poliklinik hizmeti ve ayaktan Fizik Tedavi hizmeti verilmektedir. Diğer Fizik
Tedavi Rehabilitasyon polikliniklerinde yapılan muayane, tetkikler ve gerekli diğer hekim görüşleri
sonucunda ilgili hekimimizin uygun gördüğü hastalara Fizik Tedavi Rehabilitasyon hizmeti
verilmektedir.
Birimimizde; ağrılı eklem hastalıkları, kireçlenmeler, bel ve boyun fıtığı, yumuşak doku romatizmaları
sinir sıkışması, bel, boyun ve sırt ağrıları olan hastalar, Fizik Tedavi Rehabilitasyon programına
alınmaktadır.
LABORATUARLAR
Tüm laboratuvarlarımız 24 saat hizmet vermekte olan
laboratuvarlarımızda Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları,
İnternal ve external kalite kontrol programları uygulanmaktadır.
Otomasyon sistemi aracılığı ile materyal kabul ve sonuçlarının
isteyen doktora aktarılması mümkün olmaktadır.
Biyokimya Laboratuvarı; Rutin biyokimya, hormon, kan gazı ve
idrar testleri çalışılmaktadır. Çalışılan testlerin iç ve dış kalite
kontrol çalışmaları yapılmaktadır (bu çalışmalar diğer
laboratuvarlarımızda da yapılmaktadır).
Mikrobiyoloji Laboratuvarı; laboratuvarımız, 2005 - 2009 yılı
antitüberküloz ilaç duyarlılık testleri dış kalite kontrolü
çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü kiriterlerine uygunluk
belgesi almaya hak kazanmıştır. Her türlü kültür, antibiyogram,
hemogram ve serolojik testler çalışılmaktadır (Nonspesifik kültür,
Tüberküloz
kültürü,
Tüberküloz
mikroskopisi,
Gaita
mikroskopisi, Nazal smear, Periferik yayma, PTZ, APTT, DDimer, Brucella, Gruber-Widel, soğuk aglütin).
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
17 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
Kan Merkezi; merkezimiz Sağlık Bakanlığı tarafından 2012
yılında Tranfüzyon Merkezi olarak ruhsatlandırılmıştır. Kan
ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmını Kızılay Kan Merkezinden
karşılanmakta, acil ve Kızılay Kan Merkezi’nden kan temin
edilemeyen durumlarda gönüllü dönerlerden kan/kan ürünü
alınmaktadır. ELİSA testleri de merkezimiz bünyesinde
çalışılmaktadır (Kan Grubu, Cross Match, VDRL, Direkt Coombs,
İndirekt Coombs, HBs Ag, Anti HCV, Anti HIV, AVSAB (Anti
HBs), CORE (Anti HBc IgG), HBe Ag, COREM (Anti HBc
IgM), Anti HBe Ag, HAVAB-M).
Patoloji Laboratuvarı; Rutin boyama işlemleri, histokimya,
immünhistokimya ve frozen (dondurarak inceleme), biyopsi ve
sitolojik incelemeler yapılmaktadır.
Laboratuvarlarımız ve Kan merkezimizde çalışılan testler hakkında
ayrıntılı
bilgiye
biriminizde
bulunan
bilgisayarlardan;
\\192.168.2.118 IP adresinde bulunan Sağlıkta Kalite Standartları
Dokümanları doyasındaki Kılavuz dokümanlar klasöründen (her
biri için ayrı olarak oluşturulan test kılavuzlarından) ulaşabilirsiniz.
SFT LABORATUVARLARI
1 merkez, 1 provakasyon, 2 poliklinik olmak üzere toplam 4
adet olan SFT laboratuvarımız da 08-17 saatleri arasında hizmet
verilmektedir. Poliklinik SFT laboratuvarımızda; SFT ve
reversibilite testleri yapılmaktadır.
Daha çok yatan hastalara hizmet veren merkez SFT
laboratuvarlarında ise SFT, reversibilite, difüzyon ve akciğer
volüm
testleri
gün
içerisinde
çalışılmaktadır.
Bronkoprovakasyon testi, kardiyo-pulmoner egzersiz testi,
egzersiz provakasyon testleri ise randevu verilerek
yapılmaktadır.
KEMOTERAPİ ÜNİTESİ
Ünitemiz kısa ve uzun kürlerin uygulanabildiği, modern yöntemlerle çalışılan bir merkezdir. Radyoterapi
ünitesi ile eş zamanlı çalışabilmekte, eş zamanlı kemoterapi kürlerini koordineli bir şekilde
uygulayabilmekteyiz.
08-17 saatleri arasında hizmet verilen ünitemizde hastalarımıza tedavi yan etkileri ve bu yan etkiler ile
baş etme konusunda deneyimli personel tarafından eğitim verilmektedir. Hafta sonu 08:00-10:00 saatleri
arasında hastalarımıza kısa kemoterapi uygulamaları yapılmaktadır.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
18 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
Ünitemiz Mart 2013'den itibaren yeni binamızda hizmet vermeye
başlamış ve bu sayede hasta alma kapasitemiz artmıştır. Artık
hastalarımıza
randevu
vermeksizin
kemoterapi
uygulanabilecektir.
Yeni ünitemizde hastalarımız psikolog gözetiminde olacaklar ve
diyetisyenimiz tarafından diyetleri düzenlenecektir.
Ünitemizin bir uzantısı olan " Gündüz Ayaktan Tedavi Ünitesi"
nde kemoterapi dışında hastalarımız gün boyu gerekli tedavilerini
alıp evlerine dönebileceklerdir.
YOĞUN BAKIMLARIMIZ
1. Basamak Dahili Yoğun Bakım Ünitesi; A Blok 1. kattadır.2 adedi tek kişilik olmak üzere (izole
edilmesi gereken hastalar bu odalarda takip edilir) toplam 23 yataklıdır.
Dahili Yoğun Bakım I (Anestezi Yoğun Bakım); 2' si izole olmak üzere toplam 10 yatak kapasitesi olan
yoğun bakım ünitemiz 6. servis içerisinde yer almaktadır.
DYB II (Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım); 6 yatak kapasitesi olan yoğun bakım ünitemiz 7. servis
içerisinde yer almaktadır.
CYB (Cerrahi Yoğun Bakım); 2' si izole olmak üzere toplam 11 yatak kapasitesi olan yoğun bakım
ünitemiz cerrahi servisinde yer almaktadır.
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ
Birimimizde bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, renkli
doppler ultrasonografi, röntgen çekimi ve BT eşliğinde akciğer
kitle biyopsisi ve akciğer apsesi boşaltılması işlemleri
yapılmaktadır. Ayaktan hastalar için:
Röntgen ve ultrason; 08-17,
Tomografi ve PET-CT; 08:00-19:00,
Radyoterapi; 08-18 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Tomografi, ultrason,
PET-BT işlemleri
için randevu
verilmektedir.
Radyoterapi ünitemizde son teknolojiyle üretilen Lineer
Hızlandırıcı cihazımız ile hastalarımıza iyileştirici tedavi
olanağı sunan 3-boyutlu radyoterapi uygulanabilmektedir.
Hastanemizde Tıbbi Görüntüleme bölümleri ve Radyoterapi
bölümündeki tıbbi cihazlar birbirleri ile görüntü arşivleme ve
iletişim sistemleri (PACS) aracılığı ile entegre edilmiş
durumdadır.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
19 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
UYKU HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİ MERKEZİ
Uykuder tarafından akredite olan merkezimizde uluslar arası
standartlarda uyku çalışmaları yapılmaktadır. Uyku laboratuarımız
hem sağlık bakanlığı hem de pek çok uyku laboratuarı nezdinde
referans merkezdir.
Hastanede ya da yoğun bakım ünitesinde yatan veya eşlik eden
önemli hastalıkları olan hastalarımıza acil hasta randevu sistemine
göre randevu verilmektedir.
Uyku merkezimiz 08:30-17:00 hizmet vermekte olup 17:00-08:00
saatleri arasında randevulu hastalarımız alınmakta, 07:00'a kadar
takip edilmekte ve hastalara ilgili konularda eğitim verilmektedir. Uyku merkezimizde yılda yaklaşık 10
hekime uyku bozuklukları tanı ve tedavisi konusunda pratik eğitim verilmektedir.
AMELİYATHANE
Ameliyathanemizde 4 ameliyat odası, 1 Girişimsel
Bronkoloji, 1 küçük müdahale odası, 1 rijit bronkoskobi
odası olmak üzere toplam 7 oda mevcuttur. Haftanın dört
günü planlı göğüs cerrahisi ameliyatları, genel cerrahi, kadın
doğum ameliyatları cuma günleri ise göğüs cerrahisinin acil
ameliyatları ile göz ve kardiyovasküler cerrahi ameliyatları
yapılmaktadır.
Tüm göğüs cerrahisi ameliyatları yanında;
Kadın doğum; Tüp ligasyonu ve Histeroktomi
Genel Cerrahi; Herni (fıtık) ameliyatı, Meme biopsileri,
Hemoroid ameliyatı, Sünnet, tırnak çekimi, Lipom
eksizyonu,
Göz; Lazerle katarakt ameliyatı, Göz eti (piterjium), göz kapağı düşüklüğü ameliyatı, Gözden yabancı
cisim, kitle, tümör çıkartılması,
Kardiyovasküler Cerrahi; Varis ameliyatları yapılmaktadır.
Girişimsel İşlemler olarak; Kriyoterapi, endobronşial ultrasonografi, endobronşial valf ve stent
uygulanması, plevra ve scalen biyopsi, ponksiyon, tüp torakostomi, rijit bronkoskopi, özafagoskopi,
özafagus stent uygulaması yapılmaktadır.
EVDE SAĞLIK HİZMETİ SUNUM MERKEZİ
Türkiye’de bir ilk olan merkezimiz; uzun süreli akciğer hastalığı ile takip edilen hastalara, kendi ev
ortamlarında daha uygun bakım ortamı sağlayıp, daha düşük maliyetli, kaliteli sağlık hizmeti sunmak
hedefiyle Ekim 2007 yılında açılmıştır.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
20 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
Hizmet verilen hasta gruplarını, Acil servise başvuran;
Hastane yatışı gerektiren KOAH atağı,
Stabil dönemdeki solunum yetmezliği nedeniyle yapay
solunum cihazına bağlı hastalar,
Kronik akciğer hastalığı nedeniyle pulmoner
rehabilitasyon gereken fakat hastaneye ulaşım için bir
başkasına ihtiyaç duyan hastalar,
Son dönem akciğer hastalığı (akciğer kanseri, KOAH
vb) olan ve yeterli derecede aile desteği bulunan,
seçilmiş hastalar oluşturmaktadır.
08-17 saatleri arasında hizmet verilen birimimize, yataklı
servislerimizden destekli taburculuk için hastalarımız
yönlendirilmekte, polikliniklerimizden yönlendirilen hastalarımızdan şartları uyanlar evde bakım hizmeti
alabilmektedir.
PULMONER REHABİLİTAYON MERKEZİ
Eylül 2007’den itibaren ise Türkiye’de ilk
multidisipliner pulmoner rehabilitasyon merkezi
niteliğini kazanmış olan merkezimizin hedefi hastaların
egzersiz kapasitesini, günlük yaşam aktivitelerini
arttırmak, nefes darlığı hissini azaltmak, kendi kendine
yetebilen, yaşam kalitesi artmış bir birey olmalarını
sağlamak, KOAH hastası olanların atak sayılarını
azaltarak hastaneye başvuru ve yatış sayıları ile sağlık
harcamalarını azaltmaktır.
08-17 arası hizmet verilen merkezimize, poliklinik
hastalarımız, yatan hastalarımız, evde bakımda takip
edilen hastalarımız yönlendirilmekte ve il dışından
hastalarımız da başvurabilmektedir.
BRONKOSKOPİ ÜNİTESİ
Ünitemiz 7. Göğüs Hastalıkları Servisi katında bulunmakta olup
08-17 saatleri arasında, kliniklerin taleplerine göre oluşturulan bir
plan dahilinde hizmet vermektedir. Yoğun bakım ünitelerinde
yatan hastalarımızın bronkoskopi işlemi yerinde yapılmaktadır.
Ünitemizde; hepafiltreli, negatif split klimalı, merkezi oksijen ve
aspiratör sistemi bulunmaktadır. Bu ünite üç işlem odası,
sterilizasyon odası, hasta derlenme odası ve inhalasyon anestezi
odasından oluşmaktadır.
Ünitemizde görüntü kaydı yapabilen, renkli resimli rapor çıktısı
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
21 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
alınabilen üç adet gelişmiş video bronkoskop sistemi ve altı adet videobronkoskop ile beş adet taşınabilir
fiberoptik bronkoskop olmak üzere toplam onbir adet bronkoskop cihazı mevcuttur. Hergün ortalama 2530 hastaya işlem yapılmakta olup, 2012 yılı içerisinde toplam 5962 hastaya fiberoptik bronkoskopi işlemi
yapılmıştır.
GİRİŞİMSEL BRONKOLOJİ ÜNİTESİ
Girişimsel Bronkoloji Birimimiz’de: endobronşiyal ultrasonografi
(EBUS), zor tanı konan görünür tümörlerden dondurarak parça
alma (kriyobiyopsi), hava yollarına kaçmış yabancı cisimleri
çıkartma, kan tükürmeye neden olan akciğer hastalılarında
kanamayı durdurma ve kanamaya neden olan görünür hastalığı
tedavi etme, ameliyat şansı olmayan amfizemli hastalarda
endoskopik valf veya coil yerleştirme, tümör dışı akciğer
hastalıklarının seyri sırasında oluşan hava yolu darlıklarında;
balonla hava yolunu genişletme (balon dilatasyon),
rijit
bronkoskopla hava yolunu genişletme (rijit dilatasyon), tekrar daralmaması için stent yerleştirme, iyi ve
kötü huylu tümörler nedeniyle oluşan hava yolu darlıklarında; kitleyi dondurarak küçültme (kriyoterapi),
kitleyi dondurarak dışarı çıkartma (kriyorekanalizasyon), kitleyi yakarak küçültme (argon plazma
koagülasyon - APC), kitleyi yaktıktan sonra penslerle dışarı çıkartma (APC-MTR), tekrar daralmaması
için stent yerleştirme işlemleri yapılabilmektedir.
STERİLİZASYON ÜNİTESİ
Ameliyat odalarından gelen ameliyat setleri, spanç, tromel, çamaşırhanede yıkanmış, kurutulmuş,
katlanmış, yeşil kumaş malzemeleri ve kliniklerden gelen tüm steril edilebilecek malzemelerin
paketlenmesi, tarihlendirilmesi, kayıt altında tutulması, gelen giden malzemelerin teslimat kayıtlarının
tutulması, biyolojik test, hava sızıntı testi ve bowie-dick testler ile kontrol altında tutulan, otoklav ve
etilen oksit odalarının nem ve ısı kontrolleri yapılıp, kayıt edilmesi işlemlerinin yapıldığı birimdir.
SAĞLIK KURULU
Yeni bina poliklinikler 2. kattadır. Sağlık kuruluna müracaat eden hastaların rapor işlemlerinin mevzuata
uygun olarak yürütülmesini sağlar. Kurulumuz salı-perşembe-cuma günleri toplanmaktadır. Salı günü
toplanan kurulun raporları çarşamba ve perşembe, perşembe ve cuma günü toplanan kurul raporları da
pazartesi çıkmaktadır. İstirahat, cihaz, maluliyet, özürlülük, durum bildirimi, bakıma muhtaçlık
kurulumuzda verilen raporlardan bazılarıdır.
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ
C Blok -2. Kattadır. Hastane enfeksiyonlarının tespit edilmesi, analiz edilmesi, yorumlanması, önlemlerin
alınması ve uygulanması amacıyla sürveyans yapan, sürveyans verilerine ve yaptıkları gözlemlere göre
ilgili birimlere eğitim (izolasyon, temizlik, dezenfeksiyon vb.) ve danışmanlık yapan, sürveyans verilerini
kayıt altına alan ve UHESA girişlerini yapan, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygun olarak yürütülüp,
yürütülmediğini kontrol eden ve enfeksiyon kontrolü ile ilgili kalite çalışmalarını yürüten birimdir.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
22 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ
C Blok -2. Katta bulunmaktadır. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’ne bağlı olarak görev yapan; ebe,
hemşire ve sağlık memurlarının (ATT vb.) eğitim gereksinimlerini tespit ederek öncelikleri belirler ve
planlama yaparak mesleki gelişimi sağlamak üzere oryantasyon programları, hizmet içi eğitim, birim içi
eğitim ve diğer eğitsel programların yerine getirilmesinden sorumludur. Bu çalışmalarını 3 ayda bir rapor
halinde Sağlık Müdürlüğü’ne sunar. Ayrıca destek birimlerinin de eğitim ihtiyaçlarını gözden geçirir ve
ona göre planlama yaparak eğitim verir. Yapmış olduğu tüm eğitimleri de kayıt altına alır ve ilgili yerlere
bildirir. Sağlık Bakım Hizmetleri tarafından belirlenen hasta bakım formları, broşür ve kitapçıkları
hazırlar, yeniler ve uygulanmasında görev alır.
ORGAN VE DOKU BAĞIŞI BİRİMİ
C Blok -2.Katta Kan Merkezi’ndedir. Organ ve Doku Bağışı hakkında bilgi almak veya gönüllü olmak
isteyenlere bilgi verilen ve bağış işlemlerini yürüten birimimizdir. Ayrıca yoğun bakım ünitelerimize
vizitler yaparak potansiyel bağışçı olabilecek beyin ölümü vakalarının takibini yapar.
BESLENME VE DİYET BİRİMİ
Hasta, refakatçi ve kurum çalışanlarının sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlamaya yönelik
menü planlanmak, hazırlanan menü listeleri için gerekli malzeme siparişi, alımı, depolanması,
hazırlanması, pişirilmesi ve sunumuna kadar her aşama kontrol edilmesi işlemlerini yürütmek, hastanın
yaşına, cinsiyetine, biyokimyasal ve klinik bulgularına göre beslenmesini düzenlemek, takibini yapmak,
klinikten gelen konsültasyonları değerlendirmek, doktor tarafından yönlendirilerek diyet polikliniğine
başvuran hastalara hastalıklarına uygun diyet listesi düzenleyerek eğitim vermek, takip gerektiren
hastaların rutin aralıklarla kontrolünü yapmak gibi hizmetleri gerçekleştiren birimdir.
3.9.2. TEKNİK BİRİMLER
Teknik servis binasındadır. Hastane bünyesinde meydana gelen arızaların giderilmesi ve tadilatların
yapılması işlerini yürütürler (Elektrik, Sıhhi Tesisat, Tıbbi Gaz, İnşaat, Marangoz, Boya, Demir ve
Klima Atölyeleri, tıbbi cihaz arızalarının tamiri için Biyomedikal, bilgisayarlar ve yazılım problemleri
için Yazılım Donanım Birimi). Meydana gelen arızalar ve istenilen tadilatlar ilgili personelce ‘Teknik
İşler Arıza Bildirim Formu’ doldurularak ilgili teknik servise bildirilir.
3.9.3. İDARİ BİRİMLER
ÖZLÜK BİRİMİ: C Blok -2. kattadır. Ayrılış - başlayış işlemleri ve personel yaka kartının
düzenlenmesi, SGK işe giriş – çıkış bildirgeleri, fiili hizmet zammı ile ilgili yazışmalar, emeklilik
işlemleri, sözleşmeli personellerin sözleşmelerini yenileme/fesih işlemleri, personellerin derece/kademe
terfilerinin takibi ve gerekli kurumlara ve birimlere bildirilmesi işlemlerini yürütmek, geçici görevli gelen
– giden personellerin tabibi ve yazışmalarını yapmak, personel şube ile ilgili hastane içi genelge ve
duyuruları yazarak dağıtmak, eğitime gelen – gidenlerin yazışmalarını yapmak ve takip etmek, nöbet
listelerini ve aylık poliklinik çalışma çizelgelerini hazırlamak ve duyurusunu yapmak, aylık imza
föylerinin hazırlanması, dağıtılması ve toplanması, sendika üyelik ve istifalarının yazışmalarını ve
takibini yapmak, asalet tasdik işlemlerini takip etmek, hizmet birleştirme ve okul bitirenlerin intibakları
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
23 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
ile ilgili yazışmaları yapmak, devlet hizmeti yükümlülüğü takibi, hastane içi görevlendirme yazışmaları
yapmak, istatistik birimine branşına göre aylık personel sayılarını bildirmek, izin kayıtları (yıllık, ücretsiz,
hastalık, kongre, mazeret, idari, refakat, doğum öncesi/sonrası vb.) ile ilgili gerekli yazışmaları ve takibini
yapmak, sağlık raporu kayıtlarını tutmak ve SGK'ya e-mail ile bildirmek, imza karşılığı yemek yiyenlerin
listesini çıkarmak, izinli olan personelleri günlük olarak hastane diyetisyenliğine bildirmek, EPK
kararlarının yazılarını yazmak, uzmanlık eğitimi gören asistan doktorların rotasyonlarının yazışmalarını
ve takibini yapmak, personellerin askerlikle ilgili yazışmalarını yapmak, stajyer öğrencilerin ayrılışbaşlayışları hakkında yazışmaları yapmak, disiplin (soruşturma, inceleme, ön inceleme vb.) işlerini
yapmak, yazılan yazıları idarecilere imzalatmak ve takibini yapmak gibi görevleri yerine getiren birimdir.
MAAŞ MUTEMETLİĞİ: A Blok 1. Kattadır, personele ait ücretleri ve ek ödemeleri mevzuata uygun
olarak düzenleyerek Başhekime onaylatıp ilgili mercie teslim etmek, personellerin terfi ve diğer
değişiklikleri yapmak, personellerin tuttukları nöbetlerin bordrolarını yapmak ve nöbet paralarının
hesaplarına geçmesini sağlamak, yolluk, doğum yardımı, ölüm yardımı bordrolarını hazırlamak,
personellerin bir sonraki ayın performansından mahsup etmek üzere peşin döner sermaye ödemelerini
hazırlamak, personelin performansa dayalı döner sermayelerini hazırlamak ve hesaplarına geçmesini
sağlamak, maaş ödemelerinden sonra personelin emekli keseneklerinin ilgili saymanlıklarca SGK’ya
aktarılmasını sağlamak, maaş, döner sermaye, nöbet ve diğer ödemelerin personelin hesaplarına geçmek
üzere anlaşmalı bankaya gerekli ödeme listesini göndermek ve takibini yapmak, personelle ilgili
yazışmaları, ilgili kurum ve birimlerle yapmak işlemlerini yürüten birimdir.
Hastane personeli Maaş mutemetliğine yazılı dilekçe ile başvurarak maaş, döner sermaye ödemesi, asgari
geçim indirimi, nöbet ve icap ücretleri ile ilgili bilgi alabilmektedir.
Kurumumuzda çalışmaya başlayan personelin maaş aldığımız bankanın ilgili şubesine giderek hesap
açtırması ve hesap numarasını mutemetliğe bildirmesi gerekmektedir.
AYNİYAT BİRİMİ: C Blok -2. kattadır. Hastane depolarına alımları yapılan tüm demirbaş
malzemelerinin Sağlık Bakanlığı Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi ve Strateji Daire Başkanlığı’nın
Döner Sermayeli kurumlar ile ilgili yönetmeliklerine uygun olarak mal muayene ve kabul işlerini
gerçekleştirmek, mevzuat hükümlerine göre alımı yapılan malzemelerin stoklanması giriş kayıt ve
muhasebatının hazırlanarak gerekli birimlere evraklarının teslim edilmesi, demirbaş ayrıntılarının
otomasyon programları üzerinde kayıtlarının tutulmasını giriş ve çıkışlarının ve kurum ile ilgili demirbaş
malzemelerin hesaplarının hazırlanıp gerekli birimlere tebliği edilmesi işlemlerini yürüten birimdir.
DEPO BİRİMİ: C Blok -2. kattadır. Hastane depolarına alımları yapılan tüm genel sarf malzemelerinin
Sağlık Bakanlığı Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi ve Strateji Daire Başkanlığı’nın döner sermayeli
kurumlar ile ilgili yönetmeliklerine uygun mal muayene ve kabul işlerini gerçekleştirmek. Mevzuat
hükümlerine göre alımı yapılan malzemelerin stoklanması giriş kayıt ve muhasebatının hazırlanarak
gerekli birimlere evraklarının teslim edilmesi, genel sarf malzemeleri otomasyon programları üzerinde
kayıtlarının tutulmasını giriş ve çıkışlarının ve kurum ile ilgili genel sarf malzeme hesaplarının hazırlanıp
gerekli birimlere tebliği edilmesi işlerinin gerçekleştiği birimdir.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
24 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
GELEN-GİDEN EVRAK BİRİMİ: C Blok -2. kattadır. Gelen giden evrak ile zimmet kaydı, genelge
teminleri, personel özlük yazışmaları, şube içi koordinasyon hizmetlerini yürüten, gelen evrakları tasnif
ve tanzim ederek onaya arz etmek, ilgili evrakları dosyalara kaldırmak, gelen posta alındılarını teslim
alarak ilgili kişilere ulaştırmak, hastane içi tamimleri dağıtmak, birimler arası yazışmaları zimmetlemek,
posta gönderi işlemlerini yapmak, kurumlar arası posta işlemleri yapmakla görevli olan birimdir.
SATIN ALMA BİRİMİ: A Blok 1. Kattadır. Hastanemiz mal alımı (tıbbi malzeme, ilaç, serum, medikal
cihazlar ve gazlar, demirbaşlar ve diğer malzemeler) hizmet alımı (temizlik, güvenlik, tıbbi sekreter,
görüntüleme, yemek hizmeti vb.), yapım işleri alımı (bakım, onarımlar ve yeni inşaatlar) ve danışmanlık
hizmeti alımı gibi işlemleri yürüten birimdir.
BİLGİ İŞLEM VE YAZILIM DONANIM BİRİMLERİ: B Blok 0. katında bulunurlar. Hastanemiz
bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve bağlantılı donanımlarının bakım, onarım ve
sürekliliğinin sağlanması, bilgisayarlara hizmet veren sunucu sistemlerinin kurulumlarının ve gerekli
bakımlarının yapılması ve performanslı çalışması, bilgisayar ağ alt yapısının hazırlanması, kablo
bağlantılarının düzenlenmesi, ağ cihazlarının kurulum ve çalışması, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
(HBYS) ve Laboratuvar Yönetim Sistemi (LBS) otomasyon programlarının eğitimlerinin verilmesi,
bunların yanı sıra raporlamalar ve istatistiki verilerin değerlendirilmesi, kullanıcıların, ortak veri
havuzundan yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yararlanmalarını sağlamakla ve kullanıcıların yetkileri
olmayan bölümlere erişerek hastalara ait gerekli çözümleri üretmekle sorumlu birimdir.
ARŞİV BİRİMİ: Yeni Bina -2. Kattadır. Sistemden atılan yatan hasta dosya isteklerini karşılamak ve
istenilen servise götürmek, kliniklerden veya polikliniklerden gelen ilk kez yatışı olan hasta dosyalarını
kontrol ederek imza karşılığı almak, eksiklikler varsa tamamlatmak, tamamlandıktan sonra da
otomasyondan arşiv numarası vererek raflara yerleştirmek, adli vaka dosyalarına yine aynı şekilde işlem
yaparak ayrı kilitli bir bölüme almak, başka kurumlardan yapılan dosya taleplerini resmi yazıyla veya
kimlik karşılığı vermek, bilimsel amaçlı dosya taleplerini karşılamak ve takibini yapmak, hasta
dosyalarını yönetmelikte belirtildiği üzere güvenli muhafazasını sağlamak amacı ile ısı-nem takibi
yaparak kayıt altına almakla sorumlu olan birimdir.
HASTA HAKLARI BİRİMİ: Yeni Bina 0.Kattadır. Birimimizin amacı hastanemiz ve buraya bağlı
sağlık tesislerinde yaşanan hasta hakları ihlalleri ve bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi,
sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun şekilde ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması,
hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin eğitilmesidir. Gelen şikayet, eleştiri veya teşekkürler Hasta
Hakları Kurulu tarafından belli dönemlerde yapılan toplantılarda değerlendirilir. Zaman zaman gelen
şikayetlere bağlı olarak istenen açıklamalar bir savunma istemi olmayıp yapılmakta olan sağlık
hizmetinin bir gereği gibi değerlendirilir. Eğer kurul bir hak ihlali olduğu hükmüne varırsa konuyu
idareye intikal ettirerek gerekli işlemler yürütür.
ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ: Yeni Bina 0. kattadır. Çalışan Hakları ve Güvenliği
Birimi, kamu personeline gerçekleşen sözel ya da fiziksel şiddet olayını personelin şikayetine bakmadan
adli mercilere intikal ettirmekle sorumludur. Şiddet olayı Sağlık Bakanlığı'nın kurmuş olduğu Beyaz Kod
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
25 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
Birimi'ne 113 numaralı telefonla ya da www.beyazkod.saglik.gov.tr internet adresine olayın gerçekleştiği
gün hukuk birimleriyle eş zamanlı olarak bildirilmektedir. Bildirimler dışında, hastane personeline öfke
kontrolü, stres yönetimi, iletişim ve empati becerileriyle ilgili eğitim verilmektedir.
ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ: D Blok 1. kattadır. Kuruma yeni başlayan ve çalışmakta olan personelin
risk grubuna göre sağlık taramalarının yapılması ve takibi işlemlerini yürüten birimdir.
İSTATİSLİK BİRİMİ: C Blok -2. kattadır. Hastane verilerini; aylık, üç aylık, yıllık veya farklı
periyotlarda istendiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, hastane hizmetlerinin
değerlendirilmesinde kullanılan tüm form ve verilerin toplanması ve analiz edilmesi ile ilgili işlemleri
yürütür.
TAHAKKUK BİRİMİ: A Blok 1. Kattadır. Her türlü mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili (ihale veya
doğrudan temin ile) yapılan alımların ödeme ile ilgili evraklarını düzenlemek, hastanemiz su, doğalgaz,
elektrik, telefon, internet faturaları ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelen faturaların ödeme belgelerini
hazırlamak, tıbbî atık berteraf bedeli ödemelerinin tahakkuk işlemlerinin yapmak, protokol anlaşması
yapılan hastanelerin fatura tahakkuk evraklarını hazırlamak, kurumumuza ait vergi ödemelerinin
hazırlanmasında saymanlıkla ortak çalışmak, giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanan eğitim, kurs,
kongre ve seminerlere katılan personelin harcırah, yolluk ve diğer ödemelerini gerçekleştirmek,
hastanemizce mal ve hizmet satın alınan firmaların temlik talepleri ve icra yazışmalarını yapmak,
personel giyim kuşam ödemeleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini, avans açma kapama işlemlerini yürüten
birimdir.
FATURALAMA BİRİMİ: B Blok 0. Kattadır. Hastanemizde ayaktan ve yatarak tetkik ve tedavileri
tamamlanan hastaların SUT hükümleri çerçevesinde faturalarını hazırlamak, Sosyal Güvenlik Kurumu ve
Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan sigortalıların faturalama sürecini, protokol yapılan diğer sağlık
kurum ve kuruluşlarıyla, yurtdışı sağlık sigortası kuruluşları ile ilgili faturalama sürecini yürüten birimdir.
TİG BİRİMİ: B Blok 0. Kattadır. Sosyal Güvenlik kurumları tarafından hastanede yatarak tedavi
hizmeti alan hastalar için geriye veya ileriye dönük olarak ödeme yapmak amacıyla kullanılmakta olan
verileri Sağlık Bakanlığının TİG Şubesine kodlama yaparak gönderme görevini yürüten birimdir.
Birimin mevzuata uygun olarak hizmet verebilmesi için hekimlerimize düşen görevler; Hekimlerimiz
kendi uzmanlık branşlarına uygun tanı ve işlemler için e-kitaptan ilgili kısımları incelemeli, ana tanı ve ek
tanı ayrımının yapılması, tanıların anlaşılır şekilde dokümante edilmesi (tanımlanmamış, tipi belli
olmayan, etken ajanı belirsiz, yatış epizodu ile bağlantısı olmayan tanılar kullanılmamalıdır (kodlama
kalitesini düşürdüğü için).
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI: C Blok -2. kattadır. Sivil Savunma Planını Hazırlamak ve
onaylanmasını sağlamak, Sivil Savunma Servislerini kurmak ve servislerde görevlendirilen ekip
personelinin eğitimlerini vermek ve devamlı güncel tutmak, hastane personeline Sivil Savunma ile ilgili
konularda eğitim vermek, yangın ile ilgili hastane personeline yılda en az bir defa eğitim vermek ve yılda
en az bir defa yangın tatbikatı yaparak hastane personelini bilgilendirilmesini sağlamak, hastane
güvenliğinin sağlanması için gerekli kapalı alan ve açık alanlarda kamera sisteminin kurdurulmasını ve
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
26 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
bunların çalışmalarını kontrol etmek, yangınlara karşı, Yangın Alarm Santrallerinin devamlı faal durumda
çalışması için periyodik kontrollerini yaptırmak ve denetlemek, Hastane Afet Planı (HAP) sekreterya
görevini yürütmekle sorumlu birimdir.
VEZNELER: Hastaneye tedavi olmak için sosyal güvencesi olmayan hastaların; muayene, müdahale,
acil, müşahade, laboratuvar ve tetkik ile birlikte harcanan malzemelerin bedelini tahsil etmek, gerekli
belgeleri hastadan alarak hastanın bilgisayar işlemlerini yaparak hastaya fatura kesmek, tamamlanmış
belgelere dayanarak; para almak, ödeme işlerini yapmak ve vezne alındı makbuzlarını hazırlamak, sosyal
güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayan hastalara taahhütname hazırlamakla görevli birimdir.
HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ: C Blok -2. kattadır. Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmetleri
konusunda plan ve program hazırlamak, öncelik sırasına göre uygulamaya koymak, hastanemizle ilgili
şikayet ve önerileri değerlendirerek ilgili kişi ve servislere iletmek, kurumda çalışan danışma personeli
için eğitim programları hazırlamak ve eğitim vermek, hastalara ve personele yönelik anketleri belirli
periyotlarda hazırlamak ve anket sonuçlarını değerlendirerek ilgili birimlere iletmek, hastane tanıtımı için
broşür, bülten, afiş hazırlamak, hastanemizde verilen hizmetlerin daha verimli hale gelebilmesi için
çalışmalar yapmak ve hastane idaresine projeler sunmak, memnuniyet ölçümleri ile ilgili uygulamaları
gerçekleştirmek, kurumun halkla ilişkiler konusundaki diğer konularına ilişkin ihtiyaçlarını belirlemek
üzere çalışmalar yapmak gibi hizmetleri yürüten birimdir.
HASTA KABUL BİRİMİ: B Blok -2. Kattadır. Ölen ve kimsesi olmayan hastalara ait eşyalarının teslim
alınması ve tereke hakimliğine gönderilmesi, ölüm ve mernis tutanaklarının düzenlenmesi, yatan
hastaların üzerinden çıkan kıymetli eşya ve paraların emanet alınması, refakatçi kartı düzenlenmesi
işlemlerini yürüten birimdir.
ŞOFÖRLER: Hastanenin, hasta, evrak ve erzak nakillerini güvenli ve düzenli bir şekilde yürütmekle
görevli birimdir.
3.10. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
Kalite Yönetim Sistemi (KYS): bir kuruluşun, müşterileri, yasal düzenlemeler ve kendisi tarafından
belirlenen özelliklere uygun ürün veya hizmeti üretebilmesi ve bunun sürekliliğin sağlanması amacıyla
oluşturulan düzenlemeler bütünüdür.
Sağlıkta Kalite: Hizmete ihtiyaç duyan herkese çalışan güvenliği ve memnuniyetinden taviz vermeden,
yeterli kaynaklara sahip doğru tesiste, doğru zamanda, doğru şekilde ve iyi eğitilmiş uzmanlar tarafından
hizmet sunulmasıdır.
SKS, hizmetin ve bu hizmet sonucunda elde edilen çıktıların kalitesinin geliştirilmesini ve sürekli
iyileştirilmesini esas alır ve üç ana hedefe odaklanmaktadır. Bunlar: Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
Sağlanması, Hasta ve Çalışan Memnuniyetinin Sağlanması, Etkinlik ve Etkililiğin Sağlanması’dır.
3.10.1. SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR
Kalite Yönetim Direktörü (KYD): Kalite Yönetim Biriminden, SKS uygulamalarını yürütmek ve kurum
kalite hedeflerini gerçekleştirmek üzere gerekli koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Hasta Güvenliği
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
27 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi ve
Eğitim Komitesinin doğal üyesidir.
Kalite Yönetim Birimi: (C Blok -2.
Kattadır)
Bölüm
kalite
sorumlularının
çalışmalarının
koordinasyonu, anket sonuçlarının
değerlendirilmesi,
doküman
yönetimi, bölüm hedeflerine yönelik
analiz
sonuçlarının
değerlendirilmesi, hizmet sunumuna
yönelik
istatistiki
bilgilerin
değerlendirilmesi, öz değerlendirme
sürecinin yönetimi ve düzeltici
önleyici
faaliyet
sürecinin
yönetiminden sorumludur.
Bölüm
Kalite
Sorumluları:
Hizmetin
verildiği
bölümlerde
SKS’nin
uygulanmasından
ve
eğitim ihtiyaçlarını kalite yönetim
birimine
bildirmek,
bölüm
hedeflerinin
belirlenmesi
için
yapılan
çalışmalara
katılmak,
bölümlerde yürütülen düzeltici
önleyici
faaliyetleri
takip
etmek,bölüm hedeflerine ilişkin
analizleri Kalite Yönetim Birimine
bildirmekten sorumludurlar.
Öz
Değerlendirme:
Öz
değerlendirme süreci düzeltici ve
önleyici
faaliyetlerle
eksikleri
giderme fırsatı yarattığı için oldukça
önemlidir.
Hastanemizde Sağlıkta Kalite Standartları (HKS) kapsamında, Kalite Yönetim Birimi yönetiminde, en az
‘Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’te belirtilen sayıda öz
değerlendirme yapılır.
Düzeltici-Önleyici Faaliyetler: Hastanemiz hizmetlerinde ve HKS uygulaması sırasında oluşabilecek hata /
uygunsuzlukları tespit etmek, analiz yapmak, bir daha ortaya çıkmasının önlenmesi için Düzeltici- Önleyici
faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler Düzeltici- Önleyici Faaliyetler Prosedüründe tanımlanmıştır.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
28 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
Hastanemizin bütün birimlerinde hizmetin kalitesini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen, uygunsuzlukları tespit
eden herkes bölüm kalite sorumluları / Komite / ekipler aracılığıyla Düzeltici-Önleyici Faaliyet Formu ile
Düzeltici- Önleyici Faaliyet talebinde bulunabilir.
Dokümanların Kontrolü: Hastanemizde uygulanacak olan iç ve dış dokümanların tanımlanması, onayı,
kontrol ve dağıtımı, revizyonu, iptal edilmesi aşamaları için yetki, sorumluluk ve yöntemleri
Dokümanların Kontrolü Prosedüründe tanımlanmıştır.
Prosedür, talimat, liste, destek doküman, plan ve bazı formlar Kalite Yönetim Birimi tarafından ortak
bilgisayar ağından bilgi amaçlı kopya olarak yayınlanmaktadır. Kullanımda olan diğer formlar ‘Baskı
Talep Formu’ ile Kalite Yönetim Birimi’nin onayı alındıktan sonra fotokopi ünitesinden çoğaltılmaktadır.
Dokümanlar ilgili birim tarafından hazırlanır. Herhangi bir dokümanda değişiklik yapmak, yeni bir
doküman oluşturmak veya bir dokümanı iptal etmek için KLT.FRM.03 (Doküman Revizyon Formu),
KLT.FRM.02 (Yeni Doküman Talep Formu) ve KLT.FRM.04 (Doküman İptali Talep Formu) ile
Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
İndikatör Yönetimi: Hizmetin kalitesini, verimliliğini, etkinliğini, sonuçlarını izlemek, hesap
verebilirlik, ileriye dönük politikalar oluşturmak, planlama ve karşılaştırma yapabilmek için ölçmek ve
ölçüm sonuçlarını değerlendirmek için Sağlıkta Kalite Standartları’nda izlenmesi istenen veriler indikatör
yönetimi sürecinde tanımlanmıştır.
Bina Turları: Hastanede fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıkları tespit etmek amacı ile üçer aylık
periyotlarda yapılan bina turları tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite
yönetim direktörü ve teknik işler sorumlusunun yer aldığı bir ekip tarafından yapılır.
Komiteler; SKS kapsamında tanımlanan komiteler, kalite yönetim direktörünün teklifi, başhekimin onayı
ile kurulurlar. Komiteler faaliyetlerini kalite yönetim direktörünün koordinasyonunda yürütmekle birlikte
bağımsız birer organ gibi çalışırlar.
KOMİTE VE EKİPLER
Çalışan Güvenliği Komitesi
Hemşirelik Bakım
Standartları Komitesi
Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi
Eğitim Komitesi
Antibiyotik Kontrol Ekibi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Tıbbi Cihaz Ekibi
Tesis Güvenliği Komitesi
Bina Turu Ekibi
Transfüzyon Komitesi
Bilgi Güvenliği Ekibi
Temizlik Komitesi
Radyasyon Güvenliği
Komitesi
Dosya İnceleme ve Düzenleme
Komitesi
Mavi Kod Ekibi
Hasta Güvenliği Komitesi
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
Beyaz Kod Ekibi
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
29 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
3.11. HASTA HAKLARI KONUSUNDA EĞİTİM
Hasta Hakları ve Sorumlulukları
1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın
teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
2. Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç,
ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
3. Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
4. Kuruluşu Seçme ve Değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık
kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
5. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer
personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, ilgili kişileri seçmeye ve değiştirmeye,
6. Bilgi İsteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,
7. Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
8. Rıza ve İzin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve mevcut imkanlar çerçevesinde hizmetten
faydalanmaya,
9. Reddetme ve Durdurma: Tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını istemeye,
10. Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
11. Dini Vecibelerini yerine Getirebilme: Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler
çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,
12. Saygınlık Görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir yaklaşımla
sağlık hizmeti almaya,
13. Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf
edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,
14. Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
15. Refakatçi Bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin
uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye, hakkı vardır.
3.12. HASTA VE HASTA YAKINLARI İLE ETKİN İLETİŞİM KURMA EĞİTİMİ
Hastalarla Etkin İletişim Kurmak İçin Yapılması Gerekenler:
1. Sağlık personeli hasta ikilisinin bulunduğu ortamda hasta unutulmamalı, empati kurallarına dikkat
edilmelidir.
2. Tıbbi terimler kullanılması gerekiyorsa, bunlar hastaya anlayacağı dilde iletilmelidir.
3. Hastaya hastalığı ile hitap etmek yerine adı ile hitap ederek, kimliğini, bireyselliğini, duygularını ve
düşüncelerini önemsediğimizi hissettirmelidir.
4. Rutin ve yoğun işler sırasında iletişimin kopabileceği dikkate alınmalı ve geri bildirim alınmalıdır.
5. Hastanede çalışan diğer ekip elemanları ile iyi ilişkiler kurulmalıdır. Olumsuz iletişimlerin hasta ve
yakınları üzerinde ‘güvensizlik’ oluşturabileceği unutulmamalıdır.
6. Hasta ailesi de iletişim zincirine alınarak, onların da hasta bakımına katılımının sağlanabileceği
unutulmamalıdır.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
30 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
7. Hastayı ve yakınlarını dinlemede gerçekten istekli olunmalı, ilginin tamamen hastada ve yakınında
olduğu hissi verilmelidir.
8. Hastayı anlama zor bir deneyimdir. Hastaya önyargısız bir yaklaşımda bulunulmalı ve onu anlamaya
çalışılmalıdır. Empati ve sempati yapabilmek için hastayı kendimiz yakın hissetmemiz, ondan
hoşlanmamız, aynı olayları yaşamamız gerekmez. Hastayı gözlemlememiz yeterlidir hasta iyi ve kötü
halini yansıtacaktır.
3.13. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
3.13.1. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ UYGULAMALARIMIZ
1-Çalışan Güvenliği Programının Hazırlanmalı Çalışan Güvenliği Acısından Yapılan Düzenlemeler
Bölüm Bazında Risk Değerlendirmesi: Bölüm bazında risk değerlendirmesi yapılarak Risk
Değerlendirme Prosedürü oluşturulmuş,
Risk değerlendirmeleri; radyasyon, gürültü, tehlikeli maddeler kanserojen/ mutajen maddeler, tıbbi
atıklar, enfeksiyon, alerjen maddeler, ergonomi, şiddet, iletişim konularını kapsamaktadır.
Bölüm bazında tespit edilen risklere yönelik çalışan güvenliği için koruyucu önlemler alınmakta,
çalışanların maruz kaldığı olaylar kayıt altına alınarak gerekli düzeltici önleyici faaliyetler
başlatılmaktadır.
Çalışanların Radyasyondan Korunmasına Yönelik Olarak Alınan Tedbirler: Radyasyon
koruyucuları bulundurulmakta çalışanlara kişisel koruyucu ekipman kullanımı eğitimi verilmektedir.
Her çalışan için dozimetre takipleri yapılarak radyasyon dozları dönemsel ve yıllık olarak yasal sınırlarla
kıyaslanmaktadır.
Çalışanların muayene ve tetkiklerini yaptırmaları (altı ayda bir kez hemogram ve periferik yayma, yılda
bir kez dermatolojik muayene) kendilerine resmi yazıyla tebliğ edilmekte, yaptırmak istemeyenlerden
KLT.FRM.46’yı (Personel Sağlık Taramaları Ret Formu) doldurmaları istenmektedir.
2-Çalışanlara Yönelik Sağlık Taramalarının Yapılması: Bölüm bazında belirlenen riskler ve uzman
hekimlerin görüşleri doğrultusunda PR.12 (Çalışan Güvenliği Prosedürü) oluşturulmuştur. Bu prosedür
doğrultusunda çalışanların muayene ve tetkiklerini yaptırmaları kendilerine resmi yazıyla tebliğ
edilmekte, yaptırmak istemeyenlerden ‘Personel Sağlık Taramaları Ret Formu’nu’ doldurmaları
istenmektedir.
Sağlık tarama sonuçları ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilerek, çalışanlar sonuçları hakkında
bilgilendirilmekte, sağlık tarama sonuçlarına ilişkin bilgi güvenliği sağlanmaktadır.
3-Kişisel Koruyucu Önlemlerin Alınması: Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu
ekipmanlar belirlenerek bir liste oluşturulmuş ve birimlere tebliğ edilmiştir. Kişisel koruyucu ekipman
çalışma alanlarında ulaşılabilir durumda bulundurulmaktadır.
Hastaya yapılacak işlem veya bakım sırasında göz, burun, ağız mukozasını, cilt ve giysileri korumak için;
eldiven, maske, gözlük, yüz koruyucu, koruyucu önlük kullanılmaktadır.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
31 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
4- Çalışanlara Yönelik Fiziksel Saldırıların Önlenmesine Yönelik Düzenleme Yapılması: Çalışanlara
yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik olarak beyaz kod çağrı sistemi oluşturulmuş, sorumlular
belirlenerek, tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci, psikolog, güvenlik
amirinden oluşan bir ekip kurulmuştur.
Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim verilmekte, beyaz kod uygulamasına yönelik her dönem tatbikat
yapılmaktadır. Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanarak, gerektiğinde düzeltici önleyici
faaliyetler başlatıl maktadır.
Beyaz kod çağrısı başlatmak için telefon ile ‘1111’ tuşlanır. 1111 tuşlandıktan sonra ‘‘çağrı
başlatılmıştır’’ şeklinde bir ses kaydı duyulur ve telefon bu ses kaydı duyulduktan sonra kapatılır.
Çağrıyı sonlandırmak için çağrının başlatıldığı telefon ile ‘1111’ tuşlanır, telefonda ‘çağrı
sonlandırılmıştır’ şeklinde bir ses kaydı duyulur ve telefon bu ses kaydı duyulduktan sonra kapatılır.
Burada çağrının başlatıldığı telefondan sonlandırılmasına dikkat edilmelidir.
Aynı birimden başka bir numaradan sonlandırma yapılmaya çalışıldığında sistem yeni çağrı başlatma
şeklinde algılamakta çağrı sonlandırılmamaktadır.
Yapılan beyaz kod müdahalesi ile ilgili olarak, olayın olduğu tarih ve saat, yer, olay anında yapılan iş,
olayın başlama nedeni, oluş şekli, olayda varsa kullanılan nesne, olayda çevrede oluşan olumsuzluklar,
olaya karışanların yaş, cinsiyetleri, varsa kişisel bilgileri, olayı görenlerin kişisel ve iletişim bilgileri kayıt
altına alınarak Çalışan Güvenliği Birimi’ne iletilmektedir. Çalışan Güvenliği Birimi de olayı bakanlığın
ilgili birimine bildirmektedir.
3.14. HASTA VE ÇALIŞAN GUVENLİĞİ ORTAK UYGULAMALARI
3.14.1. Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi
Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik olarak Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi Prosedürü
oluşturulmuştur. EKK bu prosedür doğrultusunda faaliyet göstermekte olup hastane infeksiyonlarının
izlenmesine yönelik sürveyans çalışmaları yapılmaktadır.
Standart (Universal) Önlemler
Hastanemize Başvuran Her İçin Aşağıdaki Önlemleri Alınız.
Hastanın kan ve vücut sıvıları (boşluk sıvıları) ile temasta uygun bariyer önlemlerini alınız. Kan
alacaksanız eldiven giyiniz. Vücut sıvılarının sıçrama ihtimali varsa maske, gözlük ve önlük giyiniz.
İshalli hastanın gaitasının sıçrama olasılığı varsa plastik önlük giyiniz.
Kan ve vücut sıvıları ile kontamine olan el ve deri yüzeylerini hemen sabunla yıkayınız.
Ayrıca her işlemden sonra eldivenlerinizi çıkararak ellerinizi mutlaka sabunla yıkayınız.
Enjektör iğneleri ve kesici aletleri delici kesici alet atık kutusuna atınız.
Eksüdatif deri lezyonu bulunan personel iyileşinceye kadar hasta ve cihaz bakımında çalıştırmayınız.
Kan veya kanlı sıvılarla bulaşan çarşaflar ve yıkanabilir diğer malzemelerin, TAL.56’ya (Çamaşır
Toplama ve Taşıma Talimatı) göre toplanmasını, taşınmasını ve yıkanmasını sağlayınız.
El Hijyeni
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
32 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
Hijyenik El Yıkama
Eller musluk suyu ile ıslatılır.
Sıvı sabun alınıp köpürtülür.
En az 15-20sn. süre ile avuç içleri, el sırtları, parmak araları, el bileği, yüzük altları kuvvetlice
ovuşturulur.
Eller su ile iyice durulanır, musluk dirsekle kapatılır.
Kağıt havlu ile eller bileğe doğru sürterek kurulanır.
Eller kesinlikle ıslak bırakılmamalıdır.
Yoğun bakımlarda hasta bakımına başlamadan önce parmak ve bilek takılarınızı çıkarınız.
Riskli bölgelerde, yoğun bakımlarda bir hastadan diğerine geçerken, musluk uzak geliyorsa ya da işiniz
acele ise alkol bazlı el antiseptiği kullanınız.
3-5 ml el antiseptiğiyle ellerinizin tüm yüzeylerini 30sn-1dk süre ile ovalayıp, kendi halinde kurumasını
bekleyiniz. Arka arkaya 3’den fazla alkol bazlı el antiseptiği kullanmayınız. 3 kez arka arkaya el
antiseptiği kullandıktan sonra elinizi el yıkama talimatına uygun olarak yıkayınız. Elinizde görünür
kirlenme varsa asla el antiseptiği kullanmayınız.
El Yıkama ve El Hijyeni Talimatının Bilgilendirme Notu
Aşağıdaki durumlarda eller su ve sabunla yıkanır.
İnvaziv girişimlerden önce ve sonra,
Her türlü açık yara ile temastan önce ve sonra,
Yoğun bakıma her giriş ve çıkışta,
Yoğun bakımda bir hastadan diğerine geçerken,
İmmün yetmezliği olan (nötropenik ve kemoterapi) hastalarla temastan önce,
Hastalara ilaçları dağıtmadan önce ve sonra,
Pansuman değişimlerinden önce ve sonra,
Hasta yataklarının düzeltilmesi veya değiştirilmesinden sonra,
İdar torbası, aspiratör gibi kontamine cihaz ve eşyalarla temastan sonra,
Kan ve kan ürünleri, vücut salgıları ve çıkartıları, müköz membranlarla temas gibi ellerin patojen
bakterilerle kontamine olabileceği durumlardan sonra,
İnvaziv işlemlerde steril eldiven giymeden önce,
Kişisel olarak tuvaleti kullanmadan önce ve sonra,
Yemeklerden önce ve sonra.
El Antiseptiği Kullanımı
El dezenfektanı ile el hijyeni sağlanması;
Alkol bazlı antiseptiğinden 3-5 ml alınarak 0.5-1 dakika süreyle her iki el birbirine sürtülür ve
kuruyuncaya kadar ovuşturulur (el dezenfektanı ile yapılan el hijyeni el yıkamanı yerini almaz).
Ellerde gözle görülür kirlenme olduğunda su ve sabunla yıkanır.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
33 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
Eldiven çıkarıldıktan sonra el dezenfektanı uygulanmaz, eller yıkanır.
3-4 el dezenfektanı uygulamasından sonra eller su ve sabunla yıkanır.
Eldiven Kullanımı
Çapraz (sağlık personelinin elinden hastalara veya steril malzemelere, hastadan sağlık personeline)
bulaşmaları önlemek için eldiven giyilir.
Eldiven bulaşma riskini tamamen ortadan kaldırmadığı için el yıkama yerine geçmez.
Eldiven giymeden önce ve eldiven çıkarıldıktan sonra eller yıkanır.
Aynı eldiven iki farklı girişimde kullanılmaz.
Temas izolasyonu uygulanan hastaların odasına girerken, hastayla yada hasta çevresindeki her türlü
yüzeyle temas öncesinde temiz, steril olmayan eldiven giyilir.
İzole hastanın odasını terk etmeden önce eldivenler çıkarılır ve eller yıkanır
Eldivenler, hasta bakımı sırasında yoğun kontaminasyona neden olabilecek işlemleri takiben (gaita ve
enfekte yaraların drenajı ile direkt temas) değiştirilir.
Ellerde kesik, çizik ve çatlaklar olduğunda ve rutin işlemler sırasında kendisini korumak amacıyla
eldiven giyilir (doktor, hemşire, temizlik ve dezenfeksiyon hizmetleri personeli).
İzolasyon Önlemleri
Hastanemizde aşağıda belirtilen izolasyon uygulamaları yapılmakta izole edilen hastaların bulunduğu
odaların kapısına veya yatak başına ilgili izolasyon kartı asılmaktadır.
TEMAS İZOLASYONU
Temas İzolasyonu Gerektiren Hastalıklar: Hastada MRSA (Metisiline Dirençli
Stafilakok Aures) Kolonizasyonu/Enfeksiyonu varlığı, Çoklu Dirençli Pseudomonas
veya Acinetobacter Kolonizasyonu/Enfeksiyonu varlığı, uyuzdur. Kapıya/yatakbaşı
panele ‘kırmızı yıldız’ figürü bulunan DD.19 (Temas İzolasyonu Kartı) asılır.
SIKI TEMAS İZOLASYONU
Sıkı Temas İzolasyonu Gerektiren Hastalıklar: VRE’dir (Vankomisin Rezistan
Enterekok). Hastanın bulunduğu odanın kapısına / yatakbaşı panele ‘kırmızı çift yıldız’
figürü bulunan DD.24 (Sıkı Temas İzolasyon Kartı) asılır.
SOLUNUM / ARB İZOLASYONU
ARB İzolasyonu Gerektiren Hastalıklar: Erişkin Basil (+) hasta akciğer grafisi ile
aktif akciğer tüberkülozu düşünülen hasta, larengeal tüberkülozlu hastadır. Kapıya /
yatakbaşı panele ‘sarı yaprak’ figürü bulunan DD.17 (Solunum İzolasyonu Kartı)
asılır.
TAM İZOLASYON
Tam İzolasyon Gerektiren Hastalıklar: Viral hemorajik ateşler, larengeal
difteri, pnomonik veba, Variselladır (suçiçeği). Kapıya ‘tek kırmızı yıldız ve
sarı yaprak’ figürü bulunan DD.26 (Tam İzolasyon Bilgilendirme Kartı)
asılır.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
34 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
DAMLACIK İZOLASYONU
Damlacık İzolasyonu Gerektiren Hastalıklar: İnfluenza, Epiglottitis,
Haemophilus influenzae bağlı enfeksiyonlar, Kabakulak,
Kızamık,
Meningokokkal pnomoni, Boğmaca), Viral Pnomoniler, Mikoplazma
pnomoniae, Adenovirus, Parvovirus enfeksiyonları, Kızamıkçıktır. Hasta
odasının kapısına ‘mavi papatya’ figürü bulunan DD.18 (Damlacık İzolasyonu
Bilgilendirme Kartı) asılır.
İzolasyon türlerine hangi önlemlerin alınacağı, zirayetçilerin bilgilendirilmesi,
izolasyon odasında uyulması gereken kurallar, izolasyon odası temizlik ve dezenfeksiyonu İzolasyon
Uygulamaları Prosedürü’nde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.
Birimlerde risk düzeyine göre oluşturulan temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon talimatlarında
tanımlandığı şekilde uygulama yapılmaktadır.
Kişisel Koruyucu Ekipmanlar: Eldiven, maske, gözlük, önlük, bone, kurşun önlük/kurşun
gözlük/eldiven, troid koruyucu, kağıt havlu, el antiseptik solüsyonları ve sıvı sabun bölüm bazında
belirlenmiştir.
3.14.2. Laboratuvar Güvenliği
Biyogüvenlik düzeylerine göre gerekli önlemler alınmakta, Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda kültür
testlerinin güvenli çalışılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır. Laboratuvarlarda uçucu kimyasal
maddelere karşı koruyucu önlemler alınmakta, çalışılan testlerin kalite kontrol çalışmaları yapılmakta,
panik değerlerin bildirimi sağlanmaktadır.
3.14.3. Mavi Kod Uygulamasının Yapılması
Mavi kod sorumluları belirlenerek bir ekip oluşturulmuş, çağrı sistemi kurulmuştur. Her vardiya için
ekipler belirlenmiş, her ekipte, mavi kod uygulaması yapmak üzere; en az bir anestezi hekimi, bir anestezi
teknisyeni bulunmaktadır.
Uygulamalarda kullanılmak üzere mavi kod ekibi ve klinikler için acil müdahale seti oluşturulmuştur.
Acil müdahale setinin miat ve kritik stok seviyeleri takip edilerek kayıt altına alınmaktadır.
Mavi kod ile ilgili tatbikat yapılmakta, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği tarafından hekim ve sağlık
çalışanlarına CPR eğitimi verilmektedir.
Mavi kod çağrısı sonrası yapılan müdahale ile ilgili kayıtlar tutulmakta dönemsel analizler yapılarak
gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmaktadır.
Mavi kod çağrısı başlatmak için telefon ile ‘2222’ tuşlanır. 2222 tuşlandıktan sonra ‘‘çağrı
başlatılmıştır’’ şeklinde bir ses kaydı duyulur ve telefon bu ses kaydı duyulduktan sonra kapatılır.
Çağrıyı sonlandırmak için çağrının başlatıldığı telefon ile ‘2222’ tuşlanır, telefonda ‘çağrı
sonlandırılmıştır’ şeklinde bir ses kaydı duyulur ve telefon bu ses kaydı duyulduktan sonra kapatılır.
Burada çağrının başlatıldığı telefondan sonlandırılmasına dikkat edilmelidir. Aynı birimden başka bir
numaradan sonlandırma yapılmaya çalışıldığında sistem yeni çağrı başlatma şeklinde algılamakta çağrı
sonlandırılmamaktadır.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
35 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
3.14.4. Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS)
GRS; Hastanelerde meydana gelen olaylardan ders çıkartmak ve benzeri olayların bir daha yaşanmasını
engellemek amacıyla oluşturulan bir sistemdir.
Olay bildirimleri kalite yönetim birimine (Kesici-delici alet yaralanmaları, Kan ve vücut sıvıları ile temas
bildirimleri enfeksiyon hemşiresine yapılmaktadır) TBİ.FRM.69 (Güvenlik Raporlama Bildirim
Formu), KLT.FRM.81 (Hasta Düşmeleri Bildirim Formu), TBİ.FRM.03 (Personel Delici Kesici
Alet Yaralanmaları ve Kan Vücut Sıvıları Sıçraması Bildirim Formu) ile yapılmakta, kalite yönetim
birimi olay bildirimlerini değerlendirerek ilgili komitelere iletmektedir.
Bildirimi yapılacak olaylar asgari; İlaç güvenliği, Transfüzyon güvenliği, Cerrahi güvenlik, Hastaların
düşmesi, Kesici-delici alet yaralanmaları, Kan ve vücut sıvıları ile temas olaylarıdır. İlgili komiteler
tarafından bildirimi yapılan olaylar ile ilgili düzeltici, önleyici faaliyetler başlatılmaktadır.
3.15. HASTA GUVENLİĞİ UYGULAMALARI
Yürütmekte Olduğumuz Çalışan Güvenliği İle İlgili SKS Maddeleri Aşağıda Sunulmuştur
3.15.1. Hasta Kimlik Bilgilerinin Tanımlanması ve Doğrulanması
Hastaya yapılacak her türlü işlemden önce kimlik doğrulaması gerçekleştirilir. Hasta kimliğinin
doğrulanması işlemi; tanı ve tedavi işlemleri öncesi, herhangi bir test ve işlem öncesi, ilaç ve kan ürünü
uygulamadan önce, hasta transferi sırasında yapılmalıdır.
Yatışı yapılan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır. Alerjik hastalarda ise sadece
kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır.
Kimlik tanımlayıcı barkotlu olmalıdır ve barkotta protokol numarası, hasta adı-soyadı, doğum tarihi
(gün/ay/yıl) bilgileri yer almalıdır.
Kimlik tanımlayıcılar; hasta başka bir kliniğe nakil olduğunda, hastanın herhangi bir alerjisi tespit
edildiğinde, kimlik tanımlayıcısı özelliğini yitirdiğinde yenisi ile değiştirilmelidir.
3.15.2. Hastaya Uygulanacak Girişimsel İşlemler İçin Hastanın Rızasının Alınması
Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler öncesinde mutlaka hasta onayının alınmalıdır.
Hastanın Bilgilendirilmesi/ Rızasının Alınması: Sağlık hizmeti alınması sırasında, hasta ve yakınlarının
bilgilendirilmesi, tedavi esnasında ve sonrasında oluşabilecek her türlü durumdan haberdar olması,
doktor-hasta ilişkisinde güven ortamının oluşması açısından önemlidir.
Bilgilendirme basit ve sade bir dille, mümkün olduğunca tıbbi terimler kullanılmadan, tereddüt ve
şüpheye yer bırakmayacak bir şeklide ve hastanın ruhsal durumuna uygun-nazik bir anlatımla
yapılmalıdır.
Bilgilendirmeden yapılmadan alınan rızalar, etik ilkelere ve yasalara aykırı alınan rızalar ve ötenazi için
verile rızalar hukuken kabul görmez.
Bilgilendirme yapılmasında sorumluluk müdahale/tedaviyi uygulayacak personele aittir. Hastadan rıza
alınmış olması, tıbbi uygulama hatalarına karşı personelin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
36 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
Rıza/Onam formunda aşağıdaki ifadeler bulunmalıdır: Alternatif tedavi yöntemlerini ve bunların
risklerini biliyorum, müdahalenin risk ve yan etkilerini biliyorum, başarı olasılığını biliyorum, tedavi
olmadığımda ne olabileceğini biliyorum, bana söylenenlerin tümünü anladım, doktorum tüm sorularımı
cevapladı, aydınlatılmış onam formunun anlamını biliyorum, bana müdahale yapacak kişileri biliyorum,
kendi özgür irademle karar veriyorum, bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme
hakkımın olduğunu biliyorum.
Form 2 sayfayı geçmemelidir ve spesifik durumlar için boşluk bırakılmalıdır.
3.15.3. Sağlık Hizmeti Sunumunda İletişim Güvenliğinin Sağlanması
Sözel İstem Uygulamasına Yönelik Düzenleme
Sözel istemler hastaya ilaç verilmesi gibi zorunlu durumlar dışında uygulanmamalıdır.
İstemin alınması sırasında mutlaka doğrulama yapılmalıdır.
Sözel İstem, Sözel/Telefonla Tabip Talimatı Formuna kaydedilmeli, hastane santralinde kayıt altına
alınmalı ve en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır.
Panik Değer Sonuçlarının Bildirilmesi
Bildirimlerde; bildirimi yapan kişi, bildirimi yapılan kişi, panik değer sonucu, bildirimin yapıldığı tarih ve
saat kayıt edilmelidir.
3.15.4. İlaç Güvenliğinin Sağlanması
a. Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçların Yönetimine İlişkin Düzenleme
Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından teslim alınmalıdır.
Teslim alınan ilaçların miat kontrolü yapılmalı, miadı geçmiş ilaçlar imha edilmelidir.
Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hekimi tarafından kontrol edilmeli ve hemşire tarafından
uygulanmalıdır.
b. İlaçların Güvenli Uygulanmasına Yönelik Düzenleme
İlaçlar, kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanmalıdır. Kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı
bilgileri bulunmalıdır.
Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. Tedavi planı; ilacın tam adını,
uygulama zamanını ve dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir.
Hemşire, hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kaydetmelidir. İlaçlar hastaya hemşire
tarafından uygulanmalı, stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire gözetiminde olmalıdır.
c. İlaçların Karışmasını Engellemeye Yönelik Düzenleme
İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır. Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların listeleri
hazırlanmalı, listeler kullanım alanında bulunmalıdır.
Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimi ayrı raflarda yapılmalıdır.
d. Pediatrik Dozda Kullanılacak İlaçlara Yönelik Tedbirler
Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ilgili bölümde bulunmalı, dolaplardaki yerleşimi diğer ilaçlardan ayrı
raflarda yapılmalıdır.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
37 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre dozları listelenmeli, listeler ilgili bölümde
bulunmalıdır.
3.15.5. Kan ve Kan Ürünlerinin Transfüzyon Güvenliğinin Sağlanması
Transfüzyon Sürecinin Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Düzenleme
Transfüzyon öncesi, çapraz karşılaştırma test sonucu ile hasta bilgileri iki sağlık çalışanı tarafından
doğrulanmalıdır. Transfüzyondan hemen önce, iki sağlık çalışanı tarafından; hastanın kimliği, kan
ve/veya kan ürününün türü ve miktarı, ürünün planlanan veriliş süresi doğrulanmalıdır. Transfüzyonun ilk
15 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlenmeli, transfüzyon boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital
bulguları izlenmelidir.
3.15.6. Cerrahi Güvenliğin Sağlanması Güvenli Cerrahiye Yönelik Düzenleme
Tüm cerrahi işlemlerde, klinikte doğru bölge ve taraf işaretleme süreci hekim tarafından gerçekleştirilmeli
ve hastaya da doğrulatılmalıdır.
Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi: kontrol listesi sorumlusu tarafından anestezi verilmeden önce,
ameliyat kesisinden önce ve hasta ameliyathanede çıkmadan önce uygulanmalıdır.
Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi hasta dosyasında saklanmalıdır.
3.15.7. Hasta Düşmelerinin Önlenmesi
Yatan Hastaların Düşmelerinin Önlenmesine Yönelik Düzenleme
Yatan hasta, bölüme kabulünde hastane tarafından belirlenen bir ölçekle düşme riski yönünden
değerlendirilmeli.
Hastanın klinik durumuna göre düşme riski değerlendirmesi tekrarlanmalı, düşme riski olan hastalar için,
hastanın risk düzeyine yönelik önlemler alınmalı, düşme riski olan hastalar dört yapraklı yonca figürü ile
tanımlanmalı ve bu tanımlayıcı hastanın odasının giriş kapısında bulunmalı, yatan hastalarda düşme olayı
gerçekleştiğinde kalite yönetim birimine bildirim yapılmalı, olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici
çalışmalar başlatılmalıdır.
3.15.8. Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması Hasta ve Yakınlarının Radyasyondan Korunmasına
Yönelik Tedbirler
Hasta ve yakınları için radyasyon koruyucuları kullanılmalı (radyasyon önleyici perde, cibinlik, kurşun
yelek vb.), farklı ebatlarda radyasyon koruyucular bulunmalı, gebe ve gebelik şüphesi olanlar radyasyon
güvenliği konusunda bilgilendirilmeli, gebe ve gebelik şüphesi olanlarda bebeği koruyucu önlemler
alınmalıdır.
Radyasyon Koruyucularının Kontrolüne Yönelik Düzenleme
Radyasyon koruyucularının etkinliği, en az 6 ayda bir ve hasar gördüğüne dair şüphe varlığında röntgen
filmi veya skopi ile kontrol edilmelidir. Kontrol sonuçları radyoloji uzmanı tarafından onaylanmalıdır.
3.15.9. Engelli Hastalara Yönelik Düzenleme
Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin 2010/79 sayılı Genelgeye 07.10.2010
tarihinde yürürlüğe girmiştir ve bu genelgeye göre özürlü kişilerin sağlık hizmetinden faydalanmada
öncelik hakları vardır.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
38 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
3.16. ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
Genel hayatı etkileyecek düzeyde bir doğal afet sonrasında hastaneye gönderilen hasta ve yaralıların
teşhis ve tedavisinde başarılı ve organize olmak, afet nedeni ile hastane içinde oluşabilecek panik ve
kargaşayı önlemek, çıkabilecek sorunları en aza indirmek, bu planda yer alan her birimin görevlisini ve
görevlerini önceden belirlemek amacı ile hastane afet planı hazırlanmıştır.
Hastane Afet Planı ortak paylaşıma verilmiş olup birimlerde bulunan
(Başlat→Çalıştır→ \\192.168.2.118 → Hap Dosyasından) ulaşılabilmektedir.
bilgisayarlardan
Afet: Aniden meydana gelen veya belirli bir süreç içerisinde gelişen, insan için fiziksel, ekonomik ve
sosyal kayıplar meydana getiren, genel hayatı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak
toplumu olumsuz etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara denir.
Afetin Çeşitleri ve Etkileri: Temel olarak iki tür afet çeşidi bulunmaktadır;
1.Doğal Afetler: Deprem, sel, toprak kayması, kuraklık, çığ düşmesi, Tsunami, Volkan patlamaları,
Yangınlar vb.
2.İnsan Kaynaklı: Teknolojik Kazalar, Terör, Savaş ve Yangınlar.
Hastane İçin Afet veya Acil Durum Unsurları
1.Hastane İçindeki Tehlikeler: Kaza veya kasıtlı çıkartılan yangınlar, su baskını, bir karantina durumu,
uygulanan yöntemler nedeni ile biyolojik, kimyasal zehirlenme veya radyasyon tehlikesi sonucu
hastaların ve çalışanların tehlike altında kalması.
2.Hastane Dışındaki Tehlikeler: Hastane bölgesindeki salgın hastalıklar, çok sayıda yaralanmanın
olduğu trafik kazaları, toplu zehirlenmeler vb. vakalar sonucu hizmet kapasitesinin çok üzerinde hasta ve
yaralı gelmesi.
3.Hastane İçindeki ve Dışındaki Tehlikeler: Deprem, yakın çevrede büyük yangınlar, savaş ve yapay
afetler sonucu hizmet sunumunun ileri derecede güçleşmesi ve yaşamsal tehlikeler yaratması.
Olası yangın durumlarında uygulanacak stratejileri belirlemek amacıyla Yangın Emniyet Talimatı
oluşturulmuş (Başlat → Çalıştır → \\192.168.2.118 → SKS Dokümanları Dosyası → Talimatlar
Klasöründen ulaşılabilir) ve yangın dolaplarının yanına / içine asılmıştır. Ayrıca Sivil Savunma uzmanı
tarafından her yıl uygulamalı olarak yangın söndürme ve söndürücüleri kullanma eğitimi verilmektedir.
3.17. ATIK YÖNETİMİ
Atıkların kaynağında ayrıştırılarak uygun atık kutularına atılması esastır. Bu amaçla hastanemizde
aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.
Tıbbi atıklar; üzerinde “Dikkat Tıbbi Atık” ve “Uluslararası Biotehlike “ amblemi bulunan kırmızı renkli
poşetlerde toplanıp farklı bir alanda/bölmede depolanır.
Kesici/delici atıklar; Uluslararası Biotehlike ve Dikkat Kesici ve Delici Tıbbi Atık ibaresi bulunan sarı
renkli, özel koşulları olan enfekte atık kutu veya konteynırlarında toplanır.
Evsel nitelikli genel atıklar; tıbbi atıklardan ayrı olarak siyah plastik torba veya bu torbaların
yerleştirildiği kovalara atılırlar.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
39 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
Cam atıklar; tıbbi atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik torba veya bu torbaların yerleştirildiği
kovalara atılırlar.
Kağıt ve mukavva gibi geri dönüştürülebilir atıklar; Keçiören Belediyesi’nin tahsis ettiği içine siyah
poşet yerleştirilmiş büyük karton kutularda toplanırlar ve belediye görevlileri tarafından alınırlar.
SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI
EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR
A: Genel Atıklar B:Ambalaj Atıkları
Sağlıklı
insanların
bulunduğu
kısımlar, hasta
olmayanların
muayene
edildiği
bölümler, ilk
yardım
alanları, idari
birimler,
temizlik
hizmetleri,
mutfaklar,
ambar ve
atölyelerden
gelen atıklar:
B, C, D, E, F ve
G gruplarında
anılanlar hariç,
tıbbi
merkezlerden
kaynaklanan
tüm atıklar.
Tüm idari
birimler, mutfak,
ambar, atölye v.s
den kaynaklanan
tekrar
kullanılabilir, geri
kazanılabilir
atıklar:
- kağıt
- karton
- mukavva
- plastik
- cam
- metal v.b.
TIBBİ ATIKLAR
C: Enfeksiyöz Atıklar
D: Patolojik Atıklar
Enfeksiyöz ajanların
yayılımını önlemek için
taşınması ve imhası özel
uygulama gerektiren
atıklar:
Başlıca kaynakları;
I. Mikrobiyolojik
laboratuvar atıkları
- Kültür ve stoklar
- İnfeksiyöz vücut sıvıları
- Serolojik atıklar
- Diğer kontamine
laboratuvar atıkları
(lam-lamel, pipet, petri
v.b)
II. Kan kan ürünleri ve
bunlarla kontamine olmuş
nesneler
III. Kullanılmış ameliyat
giysileri (kumaş, önlük ve
eldiven v.b)
IV. Diyaliz atıkları (atık
su ve ekipmanlar)
V. Karantina atıkları
VI. Bakteri ve virüs
içeren hava filtreleri,
VII. Enfekte deney
hayvanı leşleri, organ
parçaları, kanı ve
bunlarla temas eden tüm
nesneler
Anatomik atık
dokular, organ ve
vücut parçaları ile
ameliyat, otopsi v.b.
tıbbi müdahale
esnasında ortaya
çıkan vücut sıvıları:
- Ameliyathaneler,
morg, otopsi, adli
tıp gibi yerlerden
kaynaklanan vücut
parçaları, organik
parçalar, plasenta,
kesik uzuvlar v.b
(insani patolojik
atıklar)
- Biyolojik
deneylerde
kullanılan kobay
leşleri
TEHLİKELİ
ATIKLAR
E: Kesici Delici Atıklar F: Tehlikeli Atıklar
Batma, delme sıyrık
ve yaralanmalara
neden olabilecek
atıklar:
- enjektör iğnesi,
- iğne içeren diğer
kesiciler
- bistüri
- lam-lamel
- cam pastör pipeti
- kırılmış diğer cam
v.b
Fiziksel veya
kimyasal
özelliklerinden
dolayı ya da yasal
nedenler dolayısı ile
özel işleme tabi
olacak atıklar
- Tehlikeli
kimyasallar
- Sitotoksik ve
sitostatik ilaçlar
- Amalgam atıkları
- Genotoksik ve
sitotoksik atıklar
- Farmasötik
atıklar
- Ağır metal içeren
atıklar
- Basınçlı kaplar
RADYOAKTİF
ATIKLAR
G: Radyoaktif
Atıklar
Türkiye Atom
Enerjisi
Kurumu
mevzuatı
hükümlerine
göre toplanıp
uzaklaştırılır.
Atık torbaları ağzına kadar doldurulmaz, torbadan torbaya boşaltılmaz, dörtte üç oranında dolmuş atık
torbaları yenisi ile değiştirilir. Atık kovaları toplama ekipmanları atıkların kaynağına yakın yerlerde
bulundurulur.
Hastanemizde üretilen atıkların çevreye, çalışanlara, hastalara ve hasta yakınlarına zarar vermeyecek
şekilde toplanması, taşınması, muhafaza edilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlara teslim edilmesini sağlamak
ve bu süreçte görev alan sorumluları belirlemek amacıyla PR.08 (Atık Yönetim Prosedürü)
oluşturulmuş olup prosedüre birimlerde bulunan bilgisayarlardan; Başlat → Çalıştır → \\192.168.2.118
→ SKS Dokümanları Dosyası → Prosedürler Klasörü’nden ulaşabilirsiniz. Ayrıca her yıl tüm
personele atık yönetimi eğitimi verilmektedir.
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
40 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
3.18. HASTANEMİZ BÜNYESİNDE BULUNAN SOSYAL TESİSLER
Kreş: Kreşimiz yaklaşık 100 çocuk kapasiteli olup, 36-66 aylık çocuklar için her yaş grubunda
görevlendirilen üniversite mezunu öğretmenlerle; Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Öncesi Eğitim
Müfredatı’na uygun olarak sabah 08:00 -17:10 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta içi ve resmi
dini bayramlar haricinde hastanemiz personelinin çalışma gün ve saatlerine uygun olarak Yaz Tatili ve
Sömestir tatili dönemlerine eğitim hizmetlerine devam eden kreşimizde günde 3 öğün yemek verilmekte
ve eğitim farklı branş dersleri ve sosyal aktivitelerle desteklenmektedir. Kreşimize ait hobi bahçesi ve
oyun parkı bulunmaktadır.
Halı Saha: Hastanemiz bünyesinde bir adet halı saha (futbol sahası) bulunmakta olup sahamızda
hastaneler arası futbol karşılaşmaları da yapılmaktadır.
Kantinler: Biri bahçemizde ve diğeri ana bina Blok 0. Katta olmak üzere 2 adet kantinimiz
bulunmaktadır.
Kütüphane: Kütüphanemiz 08:00 – 17.00 saatleri
arasında hizmet vermekte olup internet erişimi olan
bilgisayar kullanma imkanı mevcuttur. Başta göğüs
hastalıkları, göğüs cerrahisi, anestezi ve reanimasyon
alanlarında süreli ve süresiz yayınlar bulunmakta ve
olup personelimizin çalışması için uygun ortam
düzenlemesi yapılmıştır.
3.19. BİLİMSEL AKTİVİTE VE YAYINLAR
3.19.1. Bilimsel Aktiviteler
Hastanemizde zaman zaman ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak eğitimler ve kurslar
düzenlenmekte, göğüs cerrahisi ameliyatlarına gözlemciler katılmaktadır. Bunlardan bazıları; verem
savaş dispanserlerinde görev yapan hekimlere yönelik olarak yapılan Tüberküloz tanı ve tedavi
yaklaşımları konularında verilen eğitimler ve aşağıda belirtilen kurslardır.
III. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu (Türk Toraks Derneği işbirliği ile 18-19 aralık 2008),
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
41 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
Akciğer Kanserinde Tanı, Tedavi ve Hemşirelik Uygulamaları Kursu (Türkiye Solunum Araştırmaları ve
Onkoloji Hemşireliği Dernekleri işbirliği ile 7 Nisan 2011)
Akciğer Kanserinde Hemşirelik Uygulamaları Kursu (Türkiye Solunum Araştırmaları ve Onkoloji
Hemşireliği Dernekleri işbirliği ile 6 Nisan 2012)
Akciğer Kanseri, Mediasten Hastalıkları, Travma, Süpüratif Hastalıklar, Göğüs Duvarı Patolojileri
Mesleki Gelişim Kursu (Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 09.02.2013)
3.19.2. Bilimsel Yayınlar
Solunum Hastalıkları Dergisi: Solunum Hastalıkları Dergisi Atatürk
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nin süreli yayını olup yılda 3 kez; Nisan, Ağustos ve Aralık
aylarında yayınlanır.
Derginin amacı, göğüs hastalıkları ve cerrahisi alanlarındaki bilimsel
gelişmeleri aktarmaktır. Bu amaçla, tüm göğüs hastalıkları
alanlarından,
epidemiyoloji,
alerji,
immünoloji,
patoloji,
patofizyoloji, toraks görüntülemesi, çevresel ve mesleksel hastalıklar,
yoğun bakım, uyku hastalıkları, göğüs cerrahisi, çocuk göğüs
hastalıkları gibi tüm ilgili alanlardan yazıları kabul eder.
Dergide özgün araştırma, derleme yazıları, ilginç olgu sunumları,
bilmece olgu sunumları, ilginç görüntüler, editöre mektup ve
editöryal yorumlar yayınlanır. Derginin yayın dili İngilizce ve
Türkçe’dir.
Hastanemiz bünyesinde görev yapan hekimlerimizin yazdığı kitaplardan bazı örnekler:
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
Doküman No
KILAVUZ.09
Yürürlük Tarihi
16.09.2013
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
42 / 42
PERSONEL GENEL ORYANTASYON KILAVUZU
4. REFERANS DOKÜMANLAR
Atık Yönetim Prosedürü
PR.08
Çalışan Güvenliği Prosedürü
PR.12
Çamaşır Toplama ve Taşıma Talimatı
TAL.56
Yeni Doküman Talep Formu
KLT.FRM.02
Doküman İptali Talep Formu
KLT.FRM.04
Doküman Revizyon Formu
KLT.FRM.03
Personel Genel Oryantasyon (Uyum Eğitimi) Formu
KLT.FRM.18
Personel Sağlık Taramaları Ret Formu
KLT.FRM.46
Hasta Düşmeleri Bildirim Formu
KLT.FRM.81
Personel Delici Kesici Alet Yaralan. ve Kan Vücut Sıvıları Sıçraması Bildirim Formu
TBİ.FRM.03
Güvenlik Raporlama Bildirim Formu
TBİ.FRM.69
Solunum İzolasyonu Kartı
DD.17
Damlacık İzolasyonu Bilgilendirme Kartı
DD.18
Temas İzolasyonu Kartı)
DD.19
Sıkı Temas İzolasyon Kartı
DD.24
Tam İzolasyon Bilgilendirme Kartı
DD.26
………………………………………………………………………………………………………………..
HAZIRLAYAN
EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
BAŞHEKİM
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards