KU.YD.26 Kan Alma Birimi Gorev Tan m 245.99KB 2016

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Lapseki Devlet Hastanesi
KAN ALMA BİRİMİ GÖREV TANIMI
DÖK. KODU
KU.YD.26
YAY.TRH
01/10/2015
REV.TRH
REV.NO
00
SAYFA NO:1/1
Birim: Kan Alma Birimi
Görev Adı: Kan alım hemşiresi
Amir ve Üst Amir: Biyokimya Laboratuvarı Sorumlusu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Başhekim
Görev Devri: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü isteği ve Başhekim oluru ile yedek olarak görevlendirilen
kişiye görev devri yapılır.
Görevin Amacı: Hastanemizde kan alma bölümündeki faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
Temel İş,Yetki ve Sorumluluklar :



Kan alma birimine gelen hasta, ismiyle otomasyondan taranarak istenen tetkiklere ait barkod çıkarılıp
uygun tüplere yapıştırmak ve hastayı kan alma koltuğuna yönlendirmek.
Sonuçları alması için bir barkodun hastaya verilmesi sağlamak.
Müracaat eden kişi kan alma koltuğuna oturtularak istenilen tahlile göre kan alınır,

*Hormon lab. için 5 ml düz kan
*Koagülasyon tahlilleri için 1,8 ml kan konulur,
*Hematoloji laboratuvarı için EDTA’lı tüpe 2 ml kan alınır.
*Sedimantasyon için 0,4ml sitratlı tüpler kan ile 2ml.’ye tamamlanır,
*Otoanalizör için 5ml düz kan,
*Seroloji laboratuarı için 5 ml düz kan
*Eliza laboratuarı için 5 ml düz kan
EDTAlı tüpler birkaç kez elle alt üst edilerek kanın sitratla ve EDTA ile iyice karışması ve homojen
yapının bozulmaması sağlamak.
Alınan kan numuneleri ilgili birimler tarafından alınmasını sağlamak.
Kan alma odasının temizlik ve düzeninden sorumludur.
İstenmeyen bir olay geliştiğinde(kesici-delici alet yaralanması, düşme gibi) Olay bildirimi yapmak,
düzeltici önleyici önlemler almak.
Numune toplama alanında ki numunelerin laboratuvara teslimini sağlamak.


Bağlı bulunulan müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
SKS ve verimlilik kapsamında istenilen görevleri yerine getirmek.




Yetki Devri: Hastanemizde yetki devri yapılmamakta olup geçici görev devri yapılmaktadır.
HAZIRLAYAN
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.
KONTROL EDEN
Kalite Yönetim Direktörü
ONAYLAYAN
Başhekim
Download