fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksekokulu misyon ve vizyon

advertisement
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
YÜKSEKOKULU
MİSYON VE VİZYON
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa
YD-013
15.06.2016
1/1
MİSYON
Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, evrensel bakış açısıyla
kültürel değerlerimizi koruyup, insan haklarına saygılı, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, ulusal
gereksinimleri üstün tutan, mesleki bilgi ve becerilerle uluslararası düzeyde donanımlı, araştırıcı ve
üretken fizyoterapistler yetiştirmeyi, aynı zamanda, mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar
yapmayı, bunların sonucu olarak; fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti ve koruyucu sağlık
programlarıyla toplumun yaşam kalitesini yükseltmeyi görev edinmiştir.
VİZYON
Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu; ülkemizin çağdaş uygarlık
düzeyinin üzerine çıkması için eğitim, araştırma ve hizmet üreten, saygın, önde gelen, mesleki
otonomiye sahip, ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile bağları gelişmiş, vereceği eğitim ve
öğretimle gurur duyulan, kaynak gösterilen, toplum sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini
amaç edinmiştir.
Hazırlayan
Sistem Onayı
Yürürlük Onayı
Şef Ersoy DOĞAN
Doç. Dr. Ergin KARİPTAŞ
Prof. Dr. Mustafa KURT
(Form No: FR- 166 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)
Download