İşitme Konuşma ve Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyon

advertisement
İşitme Konuşma ve Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyon Merkezi
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İşitme, Konuşma ve Denge Bozuklukları Tanı
ve Rehabilitasyon Merkezi
Merkezimiz, 2005 yılında kurulmuş olup, uzman kadro ve modern cihazlarla hizmet
sunmaktadır. Merkezimizde pediatrik (bebek, çocuk) ve erişkin hastalara yönelik sağlık hizmeti
verilmektedir.
Merkezimizde koklear İmplant ameliyatı öncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında gerekli
odyolojik değerlendirmeler ve uygulamalar uzman odyologlar tarafından yürütülmektedir.
Merkezimiz, Türkiye çapında her yeni doğan bebeğin işitmesinin test edilmesini ve böylece
işitme kayıplarının erken belirlenmesini hedefleyen Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Programı
kapsamında referans merkezi olarak hizmet vermektedir. Hastanemizin hakem hastane olması
nedeniyle, mediko-legal vakaların işitme değerlendirmeleri merkezimizde yapılmaktadır.
İşitme-Konuşma Eğitimi Ünitesinde, koklear implantlı, işitme kayıplı hastalar ile gecikmiş
konuşma, artikülasyon ve fonolojik bozukluğu bulunan hastalara işitme-konuşma eğitimi
verilmekte olup, aile eğitimi ve danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.
1/3
İşitme Konuşma ve Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyon Merkezi
İhtiyaç duyulan çocuk hastaların, özel eğitiminde rol alan özel eğitim öğretmeni ve okula giden
çocukların sınıf öğretmenleri ile iletişim kurularak çocuğun en kaliteli düzeyde eğitim almasına
katkı sağlanmaktadır. Koklear implant ameliyatı planlanan hastaların psikolojik uygunlukları
ekibimizde yer alan Uzman Psikolog tarafından değerlendirilmektedir.
Gereksinim duyulduğu durumlarda, merkezimizde takibi yapılan işitme kayıplı, koklearimplantlı,
konuşma ve ses bozukluğu olan hastalar ile hasta yakınlarına psikolojik destek hizmeti
sunulmaktadır.
Merkezimizde Verilen Hizmetler
Komple Odyolojik Tetkik, Çocuk Odyometri,Yüksek Frekans Odyometri, Akustik İmpedans,
İşitsel Beyin Sapı Cevabı (BERA/ABR/ERA/BAER), Otoakustik Emisyon Testi, İşitme Cihazı
Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Koklear İmplantFittingi (Programlama), Yenidoğan İşitme
Taraması, Denge Testleri (Pozisyonel Testler, Okülamotor Testler, Kalorik Testler, VEMP), Ses
Terapisi, Konuşma Bozuklukları Tedavisi (Kekemelik, Gecikmiş Konuşma, Artikülasyon ve
Fonolojik Bozuklukların tedavisi), Çocuk İşitme ve Konuşma Eğitimi, Dil ve Konuşma
Değerlendirmesi (PLS4, DGTT II, BBFT II), İşitsel Algı Becerilerinin Değerlendirilmesi (EARS,
ÇĠAT, MAIS, MUSS).
Merkezimizdeki Test Ekipmanları
1 adet odyometre cihazı, 1 adet impedansmetre, 1 adet yüksek frekans timpanometre, 1 adet
ABR cihazı, 1 adet otoakustikemisyon cihazı, 1 adet VNG cihazı, 1 adet hava kalorik test cihazı,
1 adet su kalorik test cihazı, 3 ayrı koklear implant ürününün programlama sistemleri mevcuttur.
Randevu alma: Merkezimizden randevu almak için öncelikle hastanemizin Kulak-Burun-Boğaz
Polikliğine başvurulması ve muayene olunması gerekmektedir. Doktor tarafından merkezimize
yönlendirilen hastalar, sekreterliğe başvurmak suretiyle veya telefonla randevu alabilmektedir.
Adres: İşitme-Konuşma-Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyon Merkezi, Sağlık-1
Sok., No:38, Kat:3, Yenişehir / Sıhhıye ANKARA
2/3
İşitme Konuşma ve Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyon Merkezi
Tel: 0 (312) 433 05 59- 434 23 59
3/3
Download