Yönetim, Yönetişim ve Liderlik

advertisement
7. Sanayi Kongresi
Yönetim, Yönetişim ve Liderlik
Management, Governance, Leadership
Lütfi H. Ensari, CMC
YDD – Yönetim Danışmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
4 Aralık 2008
Yönetim - Management
Latince – Manus - El
İtalyanca – Maneggiare – Yönetmek
(özellikle bir atı yönetmek)
Fransızca – Mesnagement –
ménagement
İngilizce – Management (17-18 yy)
Yönetim - Management
Yönetim - Management
Yönetim, organizasyon hedeflerine
planlama, organize etme, yönlendirme
ve kontrol ile
etkili ve verimli bir biçimde erişmek;
Diğer işlevleri karar alma, insan
yönetimi ve iletişim dir
Yönetici - Manager
Yöneticiler, hedeflere erişmek üzere
organizasyonlarına yön verir, liderlik
yapar ve kaynaklarının nasıl
kullanılacağına karar verir,
Yönetici, örgütteki diğerlerinin
çalışmalarının ve performanslarının
başarılı olmasına doğrudan destek verir
ve yardımcı olur
Yönetişim – Governance
Govern - Hükümet Etmek
Grekçe – Kybernan – Kumanda
Etmek
Latince – Gubarnare –
İngilizce – Govern– Hükümet
Etmek, Hükmetmek
Yönetişim – Governance
Govern - Hükümet Etmek
Hakim Güce Sahip
Firavun
Piramit İnşasında Çalışan İşçiler
Yönetişim – Governance
Govern - Hükümet Etmek
Yönetişim – Governance
Hakim Gücün Kullanım Şekli
Devlet Yönetiminde Yönetişim
“Bir ülkenin ekonomik ve sosyal kaynaklarının
yönetiminde sahip olunan güç ve yetkilerin
kullanımını”
Şirket Yönetiminde Yönetişim
“Kurumun yönünü ve performansını belirlemede,
Yönetim Kurulu, Üst Yönetim, Ortaklar ve Menfaat
Sahipleri arasındaki ilişkilerin yönetimi”
İyi Yönetisim – Good Governance
Hakim Gücün
Doğru Kullanımı
İyi Yönetisim - Good Governance
İlkeleri
Katılımcılık,
Uzlaşım Odaklılık,
Hesap Verilebilirlik,
Şeffaflık,
Duyarlılık,
Etkililik ve Verimlilik,
Eşitlik ve Aidiyet,
Kurallara Uygunluk
İyi Yönetisim – Organizasyon Yapısı
Müşteriler ve Hizmet Alanlar
Organizasyonun Çabasının Son Yararlanıcıları
Hizmet Etme
Çalışanlar
Doğrudan Müşteri Tatminini Etkiliyorlar
Destek
Ekip Liderleri ve Yöneticileri
Çalışanların İşlerini Yapmalarına ve Sorunları
Çözmelerine Yardımcı Oluyorlar
Destek
Tepe Yöneticiler
Kuruluşun Misyonunu
Koruyor ve Stratejileri
Yayıyor
Pay sahipleri
/
Yönetim Kurulları
/
Menfaat Sahipleri
Liderlik - Leadership
Eski İngilizce – laeden (lithan’ın etken hali –
seyahat etmek; birisini bir yere götürmek)
Orta Çağ İngilizcesi – leden
Günümüz İngilizcesi – to lead
Latince – Dux, Ducis, Rector (lider, rehber,
komutan, general, dük, direktör, hükümdar, sahip)
Liderlik - Leadership
Liderlik - Leadership
Mükemmel liderler, vizyonu ve misyonu
geliştirir ve onların gerçekleştirilmesini
kolaylaştırır; kalıcı başarı için gerekli olan
kurumsal değerleri ve sistemleri geliştirir
ve bunları faaliyetleri ve davranışları ile
yaşama geçirirler (örnek model olma); değişim
dönemlerinde, amacın tutarlılığını sağlar;
gerektiğinde, kuruluşun yönünü
değiştirebilir ve izlenmesi için diğerlerini
cesaretlendirirler.
EFQM Mükemmelik Modeli
Yönetici – Lider
İşlevler
Planlama, Organize Etme, Yönlendirme, Kontrol
Etme
Roller
Kişilerle İlişkiler, Bilgi Alma Verme, Bilgiye Dayalı
Karar Verme
Yetkinlikler – Beceriler
Kavramsal (Analitik Düşünme – Bütünsel Çözüm),
Duygusal Zeka, Teknik
Doğru İşleri Doğru Yapmak
Lider – İyi Yönetişim
İyi Yönetişim
İyi Liderlerle
Lider Yöneticilerle
Mümkündür
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards