iç denetimin paydaşlar için değeri

advertisement
İÇ DENETİMİN
PAYDAŞLAR İÇİN
DEĞERİ
Bir kurumsal paydaş olarak bildiğiniz gibi, yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrollerin iyi ve
kaliteli olması, kurumun başarılı ve uzun ömürlü olması açısından önemli bir unsurdur. İç
Denetim Departmanı; iç kontroller ve risk yönetimi süreçlerini kapsayan sistemin tasarımı ve
uygulamasının verimliliğini değerlendirme alanında disiplinli ve sistematik bir yaklaşım
sunarak yönetimin ve yönetim organının (örneğin, yönetim kurulu, denetim komitesi, devlet
kuruluşları) sorumluluklarını yerine getirmelerinde onlara yardımcı olur.
İÇ DENETİM DEPARTMANINIZDAN NELER BEKLEMELİSİNİZ?
Dünya standartlarında bir İç Denetim Departmanının karakteristikleri nelerdir? İç Denetim,
paydaşlar için ne gibi özgün ve eşsiz değerler sunabilir? İç Denetim Departmanınızı
başkalarıyla nasıl karşılaştırırsınız?
İÇ DENETİM = GÜVENCE, İÇGÖRÜ VE NESNELLİK
Yönetim organları ve üst düzey yönetim, İç Denetimin yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol
süreçlerinin etkinliği ve verimliliğine ilişkin olarak içgörüyle hareket edeceği ve nesnel bir
güvence sağlayacağı konusunda ona güvenirler.
IIA
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü
GÜVENCE = YÖNETİŞİM, RİSK VE KONTROL
İç Denetim, kurumun stratejik, operasyonel, mali ve uyum hedeflerine ulaşmasına yardımcı
olmak için, kurumun yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçleri hakkında güvence sağlar.
İÇGÖRÜ = KATALİZÖR, ANALİZLER VE DEĞERLENDİRMELER
İç Denetim, veri ve iş süreci analizleri ve değerlendirmelerine dayanan bir içgörüyle
tavsiyelerde bulunarak kurumun etkinliğini ve verimliliğini arttıran bir katalizördür.
NESNELLİK = DÜRÜSTLÜK, HESAP VEREBİLİRLİK VE BAĞIMSIZLIK
İç Denetim, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlılığı çerçevesinde, nesnel
tavsiyelerde bulunan bağımsız bir kaynak olarak yönetim organlarına ve üst düzey yönetime
değer katar.
İç Denetim, bir kurumun üst düzey yönetimi, yönetim organları (denetim komiteleri) ve diğer
paydaşlarının işle ilgili amaç ve hedeflerine ulaşmalarında onlara yardımcı olan ve iç kontrol
ve yönetişimi kuvvetlendiren kıymetli bir kaynaktır. Bunları tek bir kurumsal kaynaktan talep
etmek belki aşırıya kaçmak olarak yorumlanabilir, ancak söz konusu olan İç Denetçilerse, tüm
bunların onlar için gündelik ve yapılabilir işler olduğunun bilinmesi gerekir.
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards