70. Yılında BM ve Küresel Yönetişim

advertisement
PROGRAM (TASLAK)
İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2015
“70. Yılında BM ve Küresel Yönetişim”
( 03-05 Aralık 2015, İstanbul )
PANELLER
Çok Taraflılık ve Bölgeselcilik Arasında BM: Teorik ve Ampirik Yaklaşımlar
1. Küresel Yönetişimde “Etkili Çok Yönlülük”: Teoriden Uygulamaya
2. BM'nin Avrupa Birliği (AB) ile İşbirliği: Dinamikler ve Zorluklar
3. BM, NATO ve İşbirliğinin Doğası
4. BM ve Afrika Birliği
5. Orta Doğu’da BM
6. BM ve Bölgesel Güçler
Batı Sonrası Uluslararası Düzen Tartışmaları ve Uluslararası Kuruluşlar
1. Batı Sonrası Uluslararası Düzen Tartışmaları ve Küresel Yönetişime Yönelik Uluslararası Yaklaşımları
2. Değiştiren Dünya Düzeninde Yükselen Güçler ve bunların Uluslararası Küresel Yönetişim Kuruluşlarına
Eleştirileri ve Meydan Okumaları
3. Değişen Dünya Düzeninde BM ve Uluslararası Güvenlik: Roller, Kriz ve Zorluklar
BM, Kriz Yönetimi, İnsani Müdahale ve R2P'nin Geleceği: Tartışmalar ve Zorluklar
1. BM ve Kriz Yönetimi
2. Kriz Yönetimi ve Bölgesel İşbirliği: BM-AB İşbirliği
3. BM ve Kriz Yönetimi: Kıbrıs Meselesi
4. Devlet Egemenliği, İnsani Müdahale, R2P Tartışmaları ve BM
5. BM İnsani Krizler: Darfur, Libya ve Suriye Örnekleri
Değişen Dünya Düzeninde Uluslararası Adalet, Etik Değerler ve Kozmopolitanizm
1. Küresel Vatandaşlık, STK ve BM
2. Göç, İnsan Hakları, İnsan Güvenliği ve BM
3. Kadın ve Çocuk Hakları ve BM
BM ve Reform Tartışmaları
1. Normlar, Kuruluşlar ve BM Reformu: Zorluklar ve Beklentiler
2. Büyük Güçler ve BM Reformu
3. Ülkelerin BM’nin Reform Tartışmalarına Bakışları ve Sorumlulukları
BM, Gelişmekte Olan Ekonomiler ve G20
1. Değişen Küresel Ekonomik Düzen ve BM
2. Gelişmekte Olan Ekonomiler, G20 ve BM
3. Liberal Ekonomi, Küresel Ekonomik Yönetişim ve BM
BM ve Uluslararası Hukuk
1. Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ve BM: Meşruluğa Karşılık Yasallık
2. Egemenlik, İnsan Hakları ve BM Sözleşmesi
3. BM Sözleşmesinin İncelenmesi: Uluslararası Hukuk Perspektifi
Değişen Uluslararası Düzen, Yükselen ve Orta Ölçekli Güçler ve Bunların Küresel Yönetişime Katkıları
1. Yükselen Güçler ve BM
2. Yükselen Güçler, Orta Ölçekli Güçler ve Küresel Yönetişim Kurumları
3. Yükselen Güçler ve Değişen Dünya Düzeni
BM, Kalkınma ve Diğer Küresel Yönetişim Meseleleri
1. BM, İnsani Kalkınma ve Küresel Eşitsizlik
2. En Az Gelişmiş Ülkeler ve BM
3. BM, Çevresel Yönetişim ve Salgın Hastalıklar
4. BM, Terörizm ve Silahsızlanma
BM ve Bölgesel Krizler: Eleştirel Değerlendirme
1. BM ve Ukrayna Krizi
2. BM, Suriye Krizi ve İran Nükleer Programı
3. BM ve Arap Baharı
70. Yıldönümünde Türkiye-BM İlişkilerinin Yeniden Değerlendirilmesi
KAPALI PANELLER
BM ve Yerel İdareler (Kamu Yönetimi Bölümü, Marmara Üniversitesi)
Küresel Yönetişimde Türkiye'nin BRICS Ülkeleri'yle Karşılaştırılmalı Analizi
ÖZEL ÇALIŞTAYLAR
Devlet Doğasının Değişimi Çalıştayı “Beklenti Yönetimi ve Güvenlik”
G-20 Türkiye 2015 Çalıştayı “Küresel Güvenlik ve Refah için Güç ve Adalet İnşası”
İklim Modifikasyonu Teknolojisi Çalıştayı “Atmosferik Manipülasyon; İmkânlar ve Tehditler”
Enerji Güvenliği Çalıştayı “Türkiye Nükleer Güç Programı 2030”
Türk - Arap İlişkileri Çalıştayı “Çok Boyutlu Güvenlik İnşası”
Uluslararası Kudüs Çalıştayı “Arap Barış Girişimi ve Kalıcı Barış için Perspektifler”
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards