04.11.2015 Kamuda Etik Kültürü Eğitimi

advertisement
KAMU’DA ETİK KÜLTÜRÜ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
04 Kasım 2015
Geleneksel Kamu Yönetimi’nden
Yeni Yaklaşımlara Yöneliş:
YÖNETİŞİM…
Yönetişim sorunları çözebildi mi?
Christian WULFF
Almanya Eski Cumhurbaşkanı (2010-2012)
«Çörek Vakası»
ÇÖZÜM:
“Hayatımızın her alanında
ahlaklı ve Mesleğimizin her
anında etik olmak”…
İnsanoğlunun Ahlak Döngüsü:
“Yedi yaşına kadar ne çekerseniz
Yetmişine kadar onu izlersiniz”…
Aile-Akrabalar-Mahalle-Okul ve Meslek
«Ben Bana Öğretilenlerden İbaretim»
«Ama kendimi yenileyebilirim»…
Konfüçyüs…
Güç ve Onur
«Strength and Honor
Gladyatör»…
Etik, her yerde her an…
Emanet bilinci…
Kamu Personelinden Beklenen Etik
Davranışlar…
Etik ikilemler…
Etik Davranış İlkeleri…
(1) Görevin Yerine Getirilmesinde
Kamu Hizmeti Bilinci
(2) Hizmet Standartlarına Uyma,
Vatandaşa Yol Gösterme, Nezaket ve
Saygı
(3) Amaç ve Misyona Bağlılık
(4) Dürüstlük ve Tarafsızlık
(5) Takdir Yetkisinin Kullanımından
Kaçınma veya Kişisel Çıkar Sağlama
Amacıyla Kullanılması
(6) Hizmet Kayırmacılığı
(7) Saygınlık ve Güven
(8) Yetkili Makamlara Bildirim
(9) Çıkar Çatışmasından Kaçınma
(9) Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler
(10) Kamu Görevlisinin Ayrıldıktan
Sonra Kurumla İş Yapması
(11) İkinci Bir İşte Çalışma
(12) Kendisine ve/veya Yakınlarına
Çıkar Sağlama
(13) Adam Kayırmacılık
(14) Yapılan İş için Özel Ücret Alma
(15) Aracılık
(16) Görev Sırasında Elde Edilen
Bilgilerin Açıklanması
(17) Hediye Alma
(18) Savurganlıktan Kaçınma
25-31 Mayıs Etik Haftası
25 Mayıs Etik Günü…
Teşekkür Ederim…
Download