7.sınıf bilim uygulamaları dersi yıllık planı 2016-2017

advertisement
SAAT
HAFTA
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
2
2
7.3 Bilinçli ilaç
kullanımının önemini fark
eder.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
2
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
7.2 Teknolojideki
gelişmelerin sağlık
sorunlarının teşhis ve
tedavisinde kullanımına
örnekler verir.
7.4 Doğrudan ve dolaylı
ölçümler yapar.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
2
▪ Solunum, diyaliz ve işitme
cihazının çalışma şekillerinin
araştırılması.
3-7 EKİM
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
10-14 EKİM
▪ Duyu organlarının modellerinin ▪ Sistemler Fen Bilimleri dersine
oluşturulması.
paralel olarak seçilmelidir.
17-21 EKİM
7.1 İnsan vücuduna ait
sistemlerle ilgili modeller
tasarlar.
24-28 EKİM
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
EKİM
▪ Sistemler Fen Bilimleri dersine
paralel olarak seçilmelidir.
EKİM
▪ Sindirim ve boşaltım sistemi
modellerinin oluşturulması.
EKİM
7.1 İnsan vücuduna ait
sistemlerle ilgili modeller
tasarlar.
EKİM
EYLÜL
19-23
EYLÜL
2
KAZANIMLAR
EYLÜL
23-30
EYLÜL
2
AY
…………….ORTAOKULU
2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
7.4 Doğrudan ve dolaylı
ölçümler yapar.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
Sayfa 1 / 7
HAFTA
SAAT
2
7.5 Basıncın iletilmesinin
teknolojideki uygulamalarına
örnekler verir.
7.5 Basıncın iletilmesinin
teknolojideki uygulamalarına
örnekler verir.
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
▪ Hidrolik fren sisteminin
yapılması.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
▪ Hidrolik lift sisteminin
yapılması.
1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
▪ Isı ve kimyasal enerji
dönüşümlerine girilmez.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
7.7 Yapı modellerini
kullanarak maddeleri element, ▪ Element ve bileşik çeşitlerinin
modellerinin oluşturulması.
bileşik ve karışım olarak
sınıflandırır.
▪ Molekül ve atomik yapılı
element, molekül ve örgü yapılı
bileşik yapı modelleri
kullanılmalıdır.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
7.7 Yapı modellerini
kullanarak maddeleri element, ▪ Karışım çeşitleri modellerinin
oluşturulması.
bileşik ve karışım olarak
sınıflandırır.
▪ Molekül ve atomik yapılı
element, molekül ve örgü yapılı
bileşik yapı modelleri
kullanılmalıdır.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
7.6 Enerji dönüşümlerine
yönelik tasarımlar yapar.
▪ Yaylı fırlatma modelinin
yapılması.
2
▪
ARALIK
KASIM
14-18
KASIM
2
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
7.6 Enerji dönüşümlerine
yönelik tasarımlar yapar.
KASIM
21-25
KASIM
2
▪ Isı ve kimyasal enerji
dönüşümlerine girilmez.
5-9 ARALIK
7-11 KASIM
ETKİNLİKLER
KAZANIMLAR
KASIM ARALIK
28 KASIM 2 ARALIK
2
KASIM
EKİM KASIM
31 EKİM 4 KASIM
2
AY
…………….ORTAOKULU
2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Kay kay modelinin yapılması.
Sayfa 2 / 7
SAAT
HAFTA
2
7.8 Farklı elementlerin
atomlarında farklı sayıda
proton bulunduğunu modeller
kullanarak fark eder.
7.8 Farklı elementlerin
atomlarında farklı sayıda
proton bulunduğunu modeller
kullanarak fark eder.
7.9 Periyodik sistemdeki ilk
20 elementin katman elektron
dizilimi ile anyon veya
katyonunun oluşumunu
ilişkilendirir.
7.9 Periyodik sistemdeki ilk
20 elementin katman elektron
dizilimi ile anyon veya
katyonunun oluşumunu
ilişkilendirir.
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
▪ Atom modellerinin
oluşturulması. (İlk 10 atom.).
▪ Periyodik sistemdeki ilk 20
element ve yaygın elementler
dikkate alınacaktır.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
▪ Atom modellerinin
oluşturulması. (İkinci 10 atom.).
▪ Periyodik sistemdeki ilk 20
element ve yaygın elementler
dikkate alınacaktır.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
▪ Oktet, dublet, iyon, anyon ve
katyon kavramlarına değinilmelidir.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
▪ Atomların katman modellerinin
oluşturulması. (İlk 10 atom.).
1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
▪ Atomların katman modellerinin
oluşturulması. (İkinci 10 atom.).
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
▪ Oktet, dublet, iyon, anyon ve
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
katyon kavramlarına değinilmelidir. Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
2
2
KAZANIMLAR
7.10 Heterojen karışımlar
hazırlayarak özelliklerini
karşılaştırır.
▪ Katı‐sıvı ve sıvı‐sıvı
heterojen karışımları örnek verilir.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
2
2-6 OCAK
9-13 OCAK
16-20 OCAK
26-30 ARALIK
OCAK
OCAK
OCAK
ARALIK
ARALIK
19-23
ARALIK
2
ARALIK
12-16
ARALIK
2
AY
…………….ORTAOKULU
2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
7.11 Çözeltileri, çözünen
madde miktarına göre
sınıflandırır.
▪ Aşırı doymuş, doymuş,
doymamış çözeltiler örneklendirilir.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
Sayfa 3 / 7
SAAT
2
2
2
6-10 ŞUBAT
13-17 ŞUBAT
20-24 ŞUBAT
HAFTA
ŞUBAT
ŞUBAT
2
6-10 MART
MART
ŞUBAT MART
27 ŞUBAT 3 MART
2
ŞUBAT
AY
…………….ORTAOKULU
2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
7.12 Çözünmeyi,
çözücü‐çözünen maddelerin
▪ Çözünme modeli oluşturulması.
molekülleri veya iyonları
arasındaki etkileşim temelinde
modellerle açıklar.
7.12 Çözünmeyi,
çözücü‐çözünen maddelerin
▪ Çözünme modeli oluşturulması.
molekülleri veya iyonları
arasındaki etkileşim temelinde
modellerle açıklar.
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
▪ Hidrotasyon, solvatasyon,
dissosiyasyon gibi terimlere ve bağ
oluşumlarına girilmez.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
▪ Hidrotasyon, solvatasyon,
dissosiyasyon gibi terimlere ve bağ
oluşumlarına girilmez.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
7.13 Işığı soğuran maddelerin
▪ Güneş kolektörü modelinin
ısınmasından yararlanarak
oluşturulması.
tasarımlar yapar.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
7.13 Işığı soğuran maddelerin
▪ Güneş pili modelinin
ısınmasından yararlanarak
oluşturulması.
tasarımlar yapar.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
7.13 Işığı soğuran maddelerin
▪ Güneş pili modelinin
ısınmasından yararlanarak
oluşturulması.
tasarımlar yapar.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
Sayfa 4 / 7
SAAT
2
2
KAZANIMLAR
7.14 Ekosistem modeli
tasarlar.
7.14 Ekosistem modeli
tasarlar.
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
▪ Çöl ekosisteminin
oluşturulması.
▪ Dağ ve orman ekosistemlerinin
oluşturulması.
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
2
2
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
7.15 Ekosistemleri olumsuz
etkileyecek etkenleri ve
bunların olası sonuçlarını
tartışır.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
2
▪ Göl ekosisteminin
oluşturulması.
7.14 Ekosistem modeli
tasarlar.
7.16 Ekosistemlerin
korunmasına yönelik öneriler
sunar.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
2
HAFTA
13-17 MART
3-7 NİSAN
17-21 NİSAN
10-14 NİSAN
27-31 MART
20-24 MART
AY
NİSAN
NİSAN
NİSAN
MART
MART
MART
…………….ORTAOKULU
2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
7.17 Uzaydaki değişik
konumlardan bakıldığında,
takımyıldızların farklı
algılanabileceğini, modeller
üzerinden açıklar.
▪ Takımyıldızlara, Güneş Sistemi
▪ Takımyıldızı modellerinin farklı
dışından bakıldığında farklı bir
konumlara göre oluşturulması.
perspektifte görüleceği belirtilir.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
Sayfa 5 / 7
SAAT
7.18 Yıldızlardan başka gök
cisimlerinin de olduğunu
görsellerle fark eder.
▪ Yıldız, gezegen, galaksi,
bulutsu, yıldız kümesi ve
takımyıldızlar arasındaki farklar
belirtilir.
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
2
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
7.19 Gökyüzü gözlem
araçlarını araştırır ve sunar.
2
2
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
2
AÇIKLAMALAR
▪ Yıldız, gezegen, galaksi,
bulutsu, yıldız kümesi ve
takımyıldızlar arasındaki farklar
belirtilir.
7.19 Gökyüzü gözlem
araçlarını araştırır ve sunar.
2
HAFTA
24-28 NİSAN
1-5 MAYIS
8-12 MAYIS
22-26 MAYIS
15-19 MAYIS
AY
NİSAN
MAYIS
ETKİNLİKLER
KAZANIMLAR
7.18 Yıldızlardan başka gök
cisimlerinin de olduğunu
görsellerle fark eder.
7.20 Fen Bilimlerine önemli
katkılarda bulunmuş bazı
Bilim insanlarını ve bilime
katkılarını araştırır.
MAYIS HAZİRAN
29 MAYIS 2 HAZİRAN
2
MAYIS
MAYIS
MAYIS
…………….ORTAOKULU
2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
7.20 Fen Bilimlerine önemli
katkılarda bulunmuş bazı
Bilim insanlarını ve bilime
katkılarını araştırır.
▪ Dürbün, kamera, amatör
teleskoplar, bilimsel teleskoplar,
radyo teleskopları, Hubble Uzay
Teleskobu gibi gözlem araçları ve
göz örnek verilir.
▪ Dürbün, kamera, amatör
teleskoplar, bilimsel teleskoplar,
radyo teleskopları, Hubble Uzay
Teleskobu gibi gözlem araçları ve
göz örnek verilir.
Dersimiz.com
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
Sayfa 6 / 7
SAAT
2
5-9 HAZİRAN HAFTA
HAZİRAN
AY
…………….ORTAOKULU
2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
7.21 Günlük hayatta
karşılaşılan çeşitli olayları
bilim ile açıklar.
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Ek–1:Bilimsel Süreç Becerileri Kontrolü
Ek–2:Tutum ve Değer Kazanımları
Kontrolü
Ek–3:Uygulama Raporu Kontrolü
2016 – 2017 eğitim ve öğretim yılında uygulayacağımız 7. sınıf bilim uygulamaları dersi ünitelendirilmiş yıllık planı yukarıda çıkartılmıştır.
Tasdiğini arz ederiz.
09/09/2016
UYGUNDUR
Fen Bilimleri Öğretmeni
Fen Bilimleri Öğretmeni
Okul Müdürü
Sayfa 7 / 7
Download