12.sınıf biyoloji-3

advertisement
12. SINIF BİYOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 3
Soru 1) Bitkilerde besin taşınımı nasıl gerçekleşir?
Cevap 1) Bitkilerde besin taşınımı soymuk boruları sayesinde aktif taşıma ile gerçekleşir.
Soru 2 ) Omurgalı hayvanlarda dolaşım sisteminin görevleri nelerdir?
Cevap 2) Besin ve oksijenin hücrelere iletilmesi. Metabolizma sonucu oluşan artıkların
hücrelerden uzaklaştırılması. Hormonların hedef dokularına taşınması. Vücut sıcaklığının
homojenliğinin sağlanması. Bağışıklığın sağlanması. Vücut sıvılarının, minerallerinin, pH’sının
düzenlenmesi
Soru 3) Sıcakkanlı ve soğuk kanlı terimlerini açıklayınız.
Cevap 3) Soğuk kanlı, vücut ısısı ortam ısısına göre değişen; sıcak kanlı ise vücut ısısı sabit
olan canlı anlamındadır.
Soru 4) Sıcakkanlı ve soğukkanlı hayvanları yazınız.
Cevap 4) Balıklar, kurbağalar, sürüngenler soğuk kanlı, kuşlar ve memeliler sıcak kanlı
hayvanlardır.
Soru 5) İnsanda dolaşım sistemini oluşturan organları yazınız.
Cevap 5) Kalp, atardamar, toplardamar ve kılcal damar
Soru 6) Kalbin yapısını oluşturan kulakçık ve kapakçıkların işlevlerini yazınız.
Cevap 6) Sağ kulakçık; Vücutta kirlenen kan ana toplardamarlarla buraya boşaltılır. Sağ
karıncık; Sağ kulakçıktan aldığı kirli kanı akciğer atardamarıyla temizlenmek üzere akciğere
gönderir. Sol kulakçık; akciğerde temizlenen kanı akciğer toplardamarı ile atılır. Sol karıncık;
Sol kulakçıktan aldığı temiz kanı aort atardamarıyla tüm vücuda (akciğer hariç) gönderir.
Soru 7) Kalbi dıştan içe doğru saran katmanları birer cümle ile açıklayarak yazınız.
Cevap 7) Dıştan içe doğru, Perikard tabakası, kalp atışlarından doğan sürtünmeyi azaltır.
Miyokard tabakası, koroner damarlar ve kalp kasının bulunduğu bu tabaka kalbin çalışmasını
sağlar. Endokard tabaka, kalbin çalışması sırasında odacıklardaki kanın sürtünmesini azaltır.
Soru 8) Atardamarların genel özeliklerini yazınız.
Cevap 8) Atardamarlar dıştan içe doğru bağ doku, düz kas, endotel olmak üzere üç
tabakadan oluşur. Akciğer atardamarı hariç hepsi temiz kan taşır. Sol karıncıktaki temiz kan
aort atardamarına verilir. Aort atardamarı dallanarak her organa giden (akciğer hariç) daha
küçük atardamarları oluşturur.
Soru 9) Toplardamarların genel özelliklerini yazınız.
Cevap 9) Toplardamar dıştan içe doğru bağ doku, düz kas, endotel olmak üzere üç tabakadan
oluşur. Akciğer toplardamarı hariç hepsi kirli kan taşır. Vücut organlarında kirlenen kan
organlardan toplardamara (akciğer hariç) geçer ve ana toplardamarlardan kalbin sağ
kulakçığına boşaltılır.
Soru 10) Kılcaldamarların genel özelliklerini yazınız.
Cevap 10) Sadece endotel tabakasından oluşur. Kan ile doku sıvısı arasındaki madde alışverişi
bu damarlar sayesinde gerçekleşir. Kılcal damarlardan geçen maddenin niteliği değişir.
Soru 11) Küçük kan dolaşımının tanımı yaparak amacını belirtiniz.
Cevap 11) Kalp ile akciğer arasında gerçekleşen dolaşıma küçük kan dolaşımı denir. Buradaki
amaç, kanın temizlenmesidir.
Soru 12) Büyük kan dolaşımının tanımı yaparak amacını belirtiniz.
Cevap 12) Kalp ile vücudun tüm organları ( akciğer hariç ) arasında gerçekleşen dolaşıma
büyük kan dolaşımı denir. Buradaki amaç, vücut organlarına oksijen ve besin götürüp, artık
maddeleri uzaklaştırmaktır.
Soru 13) Küçük kan dolaşımında kanın izlediği yolu yazınız.
Cevap 13) Sağ karıncık, akciğer atardamarı, akciğer, akciğer toplardamarı, sol kulakçık
Soru 14) Büyük kan dolaşımında kanın izlediği yolu yazınız.
Cevap 14) Sol karıncık, aort atardamar, organ atardamar, organlar, organ toplardamar, alt ve
üst ana toplardamar, sağ kulakçık
Soru 15) Lenf dolaşımının görevleri nelerdir?
Cevap 15) Doku hücrelerinin arasına sızan fazla sıvının fazlasını kan dolaşımına iletmesi, lenf
düğümlerinde üretilen lenfositlerle bağışıklığı sağlaması, incebağırsak boşluğundaki yağ asidi,
gliserol ve A,D,E ve K vitaminlerini kan dolaşımına katması
Soru 16) Lenf sıvısı ile kanı karşılaştırınız.
Cevap 16) Lenf sıvısında sadece akyuvar bulunur, kanda akyuvar, alyuvar ve kanpulcukları
bulunur. Lenf sıvısında hemoglobin yoktur, kanda hemoglobin vardır. Lenf sindirilmiş besin
olarak sadece yağ asidi ve gliserolü taşır, kan ise her şeyi taşır. Lenf sıvısını taşıyacak
atardamar yoktur, kan atardamarı vardır.
Soru 17) Kan basıncını etkileyen faktörler nelerdir?
Cevap 17) Kalp atış hızı arttıkça, kan hacmi arttıkça, damarlar daraltıkça, damarlar
sertleştikçe kan basıncı artar. Bunun yanında parasempatik sinirler kalp atış hızını azaltır.
Soru 18) Aktif bağışıklık nedir? Aktif bağışıklığın çeşitlerini yazınız.
Cevap 18) Sonradan kazanılmış bağışıklık olup, uzun süren bağışıklık şeklidir. Hastalığı
geçirerek bağışıklık kazanma ve aşı ile bağışıklık kazanma olmak üzere ikiye ayrılır.
Soru 19) Pasif bağışıklığın tanımını yapınız.
Cevap 19) Sonradan kazanılan bağışıklık olup, kısa süreli bağışıklıktır. Serum ile pasif
bağışıklık kazandırılır.
Soru 20) Doğuştan kazanılan bağışıklığı tanımlayıp, örnek veriniz.
Cevap 20) Doğuştan kazanılan bağışıklık kalıtsaldır ve türe özgüdür. Zencilerin sarı humma
hastalığına yakalanmaması veya insanların tavuk vebası hastalığına yakalanmaması örnek
olarak verilebilir.
Download