büyük moleküllerin hücre içine taşınması

advertisement
BÜYÜK MOLEKÜLLERİN
HÜCRE İÇİNE TAŞINMASI
1) Endositoz
• Protein ve polisakkarit gibi makro moleküllerin, kofullar yardımıyla hücre
zarından hücre içine alınmasıdır.
*Özellikleri
• ATP harcanır
• Hücrenin yüzey alanı azalır
• Yalnızca hayvan hücrelerinde gerçekleşir
Endositoz
Fagositoz
Pinositoz
a)Fagositoz
• Büyük moleküllü katı maddelerin hücre içerisine alınması olayıdır.
Fagositoz nasıl gerçekleşir?
Fagositoz nasıl gerçekleşir:
•
•
•
•
•
Katı madde hücre zarında oluşan yalancı ayaklar ile sarılır.
Bu ayaklar birleşerek zardan kopar ve besin kofulu olarak sitoplazmaya geçer.
Besin kofulu lizozomla birleşir ve koful içindeki besin sindirilir.
Oluşan monomerler difüzyonla sitoplazmaya geçer.
Sindirilemeyen atıklar ekzositoz ile hücre dışına atılır.
Örnek:
Akyuvarların mikropları yutması
Amipin beslenmesi
b)Pinositoz
• Büyük moleküllü SIVI maddelerin hücre içine alınması olayıdır.
Pinositoz nasıl gerçekleşir?
Pinositoz nasıl gerçekleşir?
• Sıvı moleküllerin zara değmesiyle, hücre zarı içe doğru çökerek Pinositoz
cebini oluşturur.
• Sıvı moleküller bu cebe dolar.
• Hücre zarının boğumlanmasıyla oluşan besin kofulu sitoplazmaya geçer ve
pinositik koful oluşur.
Örnek
• Hormonların doku hücrelerine girişi
• Enzim ve antikorların hücreye girişi
Pinositozla olur.
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards