PowerPoint Sunusu

advertisement
OLUMLU ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ
İLETİŞİMİ ve ETKİLERİ
Etkili iletişimin unsurları:
Kim (konuşuyor)?
Kime (konuşuyor)?
Ne (konuşuyor)?
Niçin (konuşuyor)?
Nasıl (konuşuyor)?
Ne zaman (konuşuyor)?
Nerede (konuşuyor)?
Karşıdaki ne tepki veriyor?
Naci Bayat Özel Tekden İlköğretim Okulu 2009
Sınıftaki öğrenci sayısının kalabalık
olması,müfredat programının çok
yoğun olması gibi nedenler
Öğretmenlerin her öğrenci ile
birebir ilgilenmesini ve konuşmasını
zorlaştırıyor.
Ayrıca her öğrenci,öğretmenle
konuşmaya çok istekli de değildir.
Sınıfta İletişim biçimleri:
• Sözlü iletişim(beden dili dahil)
• Yazılı iletişim(sınavlar, kompozisyonlar,
mektuplar)
• Okuma
• İnternet(E-Mail,ICQ ve konuşma odaları)
Sınıftaki iletişimde öğretmen;
• Etkili iletişim becerilerine sahip,
aktif dinleyici,
• Öğrenci fikirlerini kabul eden,
takdir ve teşekkür eden,
• Kontrollü cevaplar veren
bir kişi olmalıdır.
Öğretmen-öğrenci iletişimini
nasıl geliştirebiliriz?
• Sunu zenginliği,
• Öğrenci ilgisi,
• İnteraksiyon,(etkileşim)
• Feedback (geribildirim)
Daha iyi bir öğretmen-öğrenci
iletişimi sağlamak için


Öğretmen ulaşılabilir, tutarlı ve bağışlayıcı olmalıdır.
Öğrencilere, yüksek ama ulaşılabilir hedefler,
beklentiler göstermelidir.

Tüm öğrenciler için kaygılanmalıdır; öğrenciler
arasında ayrım yapmaktan kaçınmalıdır.

Çok fazla övgü yapmaktan veya kusur bulmaktan
kaçınmalıdır.
Öğrencilerden, yaptığı dersle ilgili geri bildirimler
istemelidir.
Öğrencilerle resmi ilişkilerin dışında da ilişki
kurabilmelidir.


Öğretmen, sınıfta güvenilir bir
lider olmalıdır.
Milyonlarca davranış ile
oluşturduğunuz saygınlığınızı ters bir
davranışla bir dakikada
tüketebilirsiniz. Öğretmen, kendisi
hakkında güvensizlik uyandıracak
şeylerden kaçınmalıdır.
Sınıfa girdiğinizde
- Sınıfın karşısında, beden
ağırlığınızı iki ayağınıza eşit
dağıtarak durunuz ve mutad giriş
sözlerinizi söyleyin
-(SINIF KARŞISINDA DİK DURUN, DENGELİ DURUN)
Sınıfa girdiğinizde
- Girişteki selamlama sözlerinizi o
andaki sınıf gürültüsünden daha
yüksek sesle söyleyin ve sessizce
bekleyin.
-(SINIF GÜRÜLTÜSÜNDEN YÜKSEK SESLE SELAMLA,
DİK VE SESSİZ DUR – BEKLE)
Sınıfa girdiğinizde
-Sınıf sessizleşince alçak bir sesle
derse başla.
-Öğrenciler konuşmaların içeriğini
merak etsinler.
Terminatör öğretmen
Eskiden öğretmen genellikle
dayağa dayanan bir otorite idi.
Öğrenciler suçlu veya her an suç
işleyebilir görülür ve onlardan
kesin itaat istenirdi.
Okul dışında da gözetim ve ceza
devam ederdi.
İletişimde kullandığınız dil çok önemlidir.
İnsan beyni her cümleyi önce olumlu
anlar, daha sonra olumsuz cümleye
çevirir. Bu nedenle sınıftaki konuşmalar
olumlu olsun.
“Sıralara yazmayın!” >”Defterinize yazın!”
“Sakız çiğnemeyin!”>”Sakızı dışarıda
çiğneyin.” “Unutma!” >”Hatırla.” “Bağırma!”
>”Alçak sesle konuş” gibi.
Siz olumsuz cümleler kullanırsanız, öğrenci de
otomatik olarak olumsuz ve inkar edici sözler
söyleyecektir.
Sınıfta iki aşırı davranış:
1.“Ben öğretmenim. Sen öğrencisin.
Eğer bir şeyler öğrenmek ve bir şey
olmak istiyorsan, benim istediğim gibi
düşüneceksin, konuşacaksın ve
yapacaksın.”
2.“Burada öğretmen, öğrenci yok.
Hepimiz öğretmen ve öğrenciyiz. Hiç
kimse birbirinden üstün değildir, herkes
eşittir.”
Öğretmen ile öğrenci ilişkisinde
engel yaratan farklılıklar:
Olgunluk farkı: Öğretmen öğrencilerden daha
tecrübeli ve olgundur.
Güç farkı: Öğretmen öğrencilere göre bilgi ve
yönetmelik açısından daha güçlüdür.
Bakış açısı farkı: Öğretmen ile öğrencilerin
hayata ve geleceğe bakışları farklıdır.
Objektiflik farkı: Öğretmenler bazı özel
durumları hesaba katmayacak kadar tarafsız
olmak durumundadırlar.
Öğretmenin sınıfta oynayacağı
roller
Güvenilecek, dayanılacak lider kişi
Öğrencilerin sizi sevdiğine inanıyor
musunuz?
Siz de onlara özen gösteriyor musunuz?
Öğrenciler size, siz de onlara güveniyor
musunuz?
O zaman her şey çok güzel!...
Öğretmenin sınıfta oynayacağı
roller
Uzman rolü
Öğrenciler sizi bir konu uzmanı olarak
görüyor mu?
Öğrettiğiniz bilgiye değer veriyorlar mı?
Siz dersleri paylaşırken öğrencinin nasıl
algıladığını ve ne öğrendiğini biliyor
musunuz?
Yasal güç rolü
Yasal gücünüzü yerinde ve
doğru kullanıyor musunuz?
Kaç öğrenci ile baş edemediniz
ve dış yardım istediniz?
Ödül ve ceza verme rolü
Tutarlı olunuz. Öğrenci sizden
beklediğini alsın.
Ödül ve ceza bağlantılarını tam
ve yerinde kurunuz.
Ödül konusunda öğrenciyi
zorlamayınız.
Öğretmenin Problem Çözmede
Kullanacağı Altı Şapka
Öğretmenin Problem Çözmede
Kullanacağı Altı Şapka
1- Beyaz Şapka:
gerçekleri söyler
- öğrenciler, öğretmen
konuşunca konuşur
- duyulabilecek veya rahatsız
edici konuşma yok
- öğretmen emir vermeyince
öğrenciler ne yapacaklarını
bilmezler; hiçbir şey yapmazlar
Öğretmenin Problem Çözmede
Kullanacağı Altı Şapka
2- Kırmızı Şapka:
- duygularını söyler
- öğretmen alıngandır, çekingendir
- öğrenciler öğretmeni neredeyse
duyamazlar
- öğrenciler şaka yapmaktan ve
dinlenilmekten hoşlanırlar
Öğretmenin Problem Çözmede
Kullanacağı Altı Şapka
3- Siyah Şapka:
- olumsuz görüntü
- boşa zaman geçirilir, pek
- öğrenme meydana gelmez
- öğrenciler, öğretmenin ne
dediğini dinlemez
- sınıfta bir karmaşa
egemendir
Öğretmenin Problem Çözmede
Kullanacağı Altı Şapka
4- Sarı Şapka:
- vaziyetin pozitif yönleri alınır
- herkes kafasındakini söyler
- eğlenceli olabilir
- Hemen fikrini söylemen
mümkün olduğu için,
kafandakini unutmazsın
- sadece “akıllı” çocuklar
konuşmaz!
Öğretmenin Problem Çözmede
Kullanacağı Altı Şapka
5- Yeşil Şapka: sorunlara
yeni bir ışıkla bakınca
yaratıcı fikirler ortaya çıkar
- öğretmen sadece akıllı
çocuklarla değil,
diğerleriyle de ilgilenir
- öğrenci her aklına geleni
söyleyemez,
diğerlerini de hesaba
katmak zorundadır
Öğretmenin Problem Çözmede
Kullanacağı Altı Şapka
6- Mavi Şapka: öğrenilenleri
özetler
- öğretmen sınırlı
konuşmalıdır; öğrenciler de
konuşmalı
- öğrencileri konuşturmak
için düşünme zamanı vermeli
- öğrenciler konuşmaya
değer gördükleri şeyler
söylemelidir, başkalarına
gülmemelidir
“İDEAL BİR ÖĞRETİM ELEMANININ ÖZELLİKLERİ”
İyi bir öğretmenin veya öğretim
elemanının ideal özelliklerinin neler
olması gerektiği konusunda birçok
araştırma yapılmış ve aşağıdaki sonuçlar
çıkarılmıştır:
1.Kendi siyasi fikirlerini empoze
etmeyen, tarafsız, her düşünceye saygılı,
öğrenciler arasında hiçbir ayrım
yapmayan, kızlara ve erkeklere eşit
davranan...
Naci Bayat Özel Tekden İlköğretim Okulu 2009
2. Öğrencinin sorunlarını dinleyen ve
çözüm üreten, onların sosyal
faaliyetlerine katılan, ders dışında da
onlarla ilgilenen, onlara anne-baba,
kardeş, dost gibi yaklaşan, onların
isimlerini bilen...
3. Öğrenciyi küçümsemeyen, hor görmeyen,
sınıfta küçük düşürmeyen, rahat soru
sorulabilen, kendisiyle rahat konuşulabilen…
4. Kişilikli, idealist, temiz ve şık giyinen,
giyimine ve davranışlarına çok dikkat eden,
"örnek", dürüst, güvenilir, sosyal kişilik
sahibi...
5. Güler yüzlü, yumuşak, sakin,
alçakgönüllü, mütevazi, samimi,
candan...
6. Öğrenciye baskı yapmayan, güven
duyulan, rahat kişilikli, iyimser...
7. Öğrenciye karşı hoşgörülü, sevgiyle
yaklaşan, sevecen, ona saygı duyan...
8. Nazik, öğrenci ile arasına tatlı bir
mesafe koyan, sert ve kırıcı olmayan,
hakaret etmeyen, kibirli davranmayan
9. Ciddi, disiplinli, öğrenciyle, ders
dışında da ilgilenen,eğitim için disiplin
mutlaka gereklidir.
10. Branşında iyi, konusuna ve dersine
hakim, iyi bir bilim adamı, araştırmacı,
derse hazır gelen, yabancı dil bilen, bilgi
ile otorite kuran...
11. Konusunu öğrenciyle paylaşabilen,
pedagojik formasyona sahip, derse ve
konuya uygun metot seçebilen, ders
araçları kullanan...
12. Değerlendirmede objektif, öğrenciye hak
ettiği notu veren, öğrencileri not ile tehdit
etmeyen, notu bir silah olarak
kullanmayan...
13. Öğrenci psikolojisinden anlayan, onu
sınav stresine sokmayan...
14. Öğrenciyi sıkmadan dersi sohbet
tarzında paylaşan, espri yapan, dersi çekici
hale getiren, derse katılım sağlayan...
15. Türkçesi mükemmel, hitabeti güzel, dili
ve ses tonunu etkili kullanan...
16. Öğrencileri tanıyan ve dersi öğrenci
seviyesine indirerek paylaşan...
17. Öğrencileri araştırmaya sevk eden...
18. Dersi somut olarak paylaşan, teorik
bilgilerin yanında pratik uygulamaları da
veren...
19. Derste güncel sorunları konuşan, dersi
güncelleştiren...
Sizin gözünüzde,
“saygın bir öğretmen”in
esas özellikleri nelerdir?
Hiç düşündünüz mü?
 Aynı sınıfa derse giren öğretmenlerden
bazıları niçin diğer arkadaşlarından daha
iyi sınıf yönetirler?
 Bir sınıftaki öğrenciler, öğretmen
değiştiğinde niçin öncekinden oldukça
farklı davranış gösterirler?
 Niçin bazı öğretmenler zevkle ve huzurla
ders yaparken bazı öğretmenler de
bitmiş, bezmiş bir halde dersten çıkarlar?
AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
*** SINIF YÖNETİMİ ***
Ergün – Özsüer - Karataş
Sınıf Yönetimi, eğitimin en
ciddi ve önemli alanıdır !
• Etkili ve başarılı bir öğretim
ortamının şartı, iyi bir sınıf
yönetimidir.
Sınıf Yönetimi, öğretmenin
Sınıftaki zamanı etkili kullanmak,
İlgi ve merak uyandıran bir atmosfer
yaratmak
Ve öğrencilerde olumlu davranışlar
geliştirmek
için sınıfta yaptığı düzenlemelerdir.
500 TL lik soru
Sınıftaki bir
numaralı
problem
disiplin
değildir.
Nedir öyleyse?
Cevap
Sınıf kurallarının olmaması ve ne
yapılacağının bilinmemesidir!!!
Wandl’a göre sınıf kurallarını
bilmek öğrencinin kendine
güvenini,başarılı ve moralinin
yüksek olmasını sağlar.
Sınıf Yönetiminin Değişkenleri
 Öğretmenin kişiliği
 Öğrenciler(eski öğrenciler–bugünkü
öğrenciler)
 Dershane (sınıf, atölye, spor salonu, lab)
 Hangi gün ve hangi saat
 Ders ve önceki ders
 Sınıfta olup bitenler
“Bugünkü çocuklar ve
gençler. . .”
•
•
•
•
•
•
1985’ten sonra doğdular
Büyükbabalarını bilmezler
Eski elbise giymediler
Sorumluluk almazlar
Kot pantolon giyerler
Sadece müzik kanalı
dinlerler
• Çok farklı bir sosyal ve
teknik çevrede yaşarlar
• Siyah-beyaz ve uzaktan
kumandası olmayan
televizyonu bilmezler
• Yemek alışkanlıkları
değişiktir
• “Eti senin, kemiği benim”
veya “Hocanın vurduğu
yerde gül biter”
felsefesine inanmazlar.
Sınıftaki öğrencileri farklı
kültürel değerleri ve
dünya görüşleri vardır:
(Onların belli kritik durumlar
karşısında ne düşündüğünü
ve ne yapabileceğini
öğrenin)
Bugün Türkiye’de politika, spor,
sanat, ekonomi vs alanlarında
başarılı olmuş insanlara bir
bakın...
Onlardan kaç tanesi okulda iken
öğretmenleri tarafından değerli
öğrenciler olarak kabul edilmiş?
• Belki de hiçbiri!
• Öğretmen, öğrencinin geleceğini %100 tahmin
edemez.
Sınıf Yönetimi, öğretmen ve öğrenciler
sınıfa girmeden önce başlar!
Bir öğretmenin korkulu rüyası
•
•
•
•
•
Yeni bir sınıf ve açık bir muhalefet
Gürültülü sınıflar
Sınıfı kontrol edememe
Utanma, öfke ve hayal kırıklığı duyguları
İşini yapmak için gerekli aletlerin
olmaması
• İşini sevmemesi,A-B-C gibi planlarının
olmaması.
Okulun ilk günü yaptığınız şey, sizin
daha sonraki bir yıl içinde başarı ve
başarısızlığınızı belirler. Sınıfınızı, okulun ilk
günü kazanıp veya kaybedeceksiniz.
• İlk etkileme ve
etkilenme çok
önemlidir.
Ne olduğu değil, nasıl
algılandığı önemlidir.
Sınıf Yönetiminin Dili
• Mümkün olduğu kadar mütevazı ol
• Gereksiz çatışmalardan kaçın
• Saygılı ve pozitif ol
• Bir “olay”dan sonra normale dön
• Kararlı ol, saldırgan olma
• Sınıfın dışındaki “olay”larla da ilgilen
• Dinle, dinle, dinle...
• Öğrencilere isimleriyle hitap et.
• “Lütfen” ve “Teşekkür ederim.”
“Sizlerle gurur duyuyorum.”
sözlerini sık kullan.,
Karşı karşıya gelme / İnkar
Öğretmen: Ahmet, her zaman derse geç
kalıyorsun..
Ahmet: Hayır, geç kalmıyorum!
Öğretmen: Sen mi?! Daha bugün geç kaldın.
Ahmet: Tamam, bugün geç kaldım. Ama siz “her
zaman” diyorsunuz.
Öğretmen: Tamam, tamam, her zaman değil.
Ama çoğu zaman.
Bu gibi çatışma karşılaşmaları draması yapınız
Sınıfta 4 tip öğretmen vardır
Kolaylaştırıcı
Öğrencileri motive eden,
ortak sorumluluk hissi
veren, sadece sınırları
çizen, “bizim sınıfımız”
Orkestra gibi yöneten
Dış motivasyon var,
öğrencileri kendi
yönlendirir, kısa hedefler
peşinde koşar, “benim
sınıfım”
Serbest bırakıcı
Egemen öğretmen
Öğrenci ilgilerine göre
onları serbest bırakan,
sınırların tam çizilmediği,
karmaşık sınıf ortamı
Kesin itaat ister, kuralsız
cezalandırma, patron her
zaman öğretmen, negatif
enerji
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi
Hataları
 Ne isteyip ne istemediklerini bilmezler.
 Teşekkür ve övgünün sınırını bilmezler.
 Bir öğrenci veya grupla çok ilgilenip sınıfın
geri kalanını ihmal ederler.
 Öğrencilerin dikkatini çekmeden yeni bir
konuya başlarlar.
 Çok hızlı ve bazen de cırtlak konuşurlar.
 Bir yerde çok ayakta veya oturur kalırlar.
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi
Hataları
 Sınıf kurallarını tam koymadıkları için çelişkili
hareket yaparlar.
 Beden dilini ve yüz ifadelerini doğru
kullanmazlar.
 Sınıfın belli bir kısmıyla ders yaparlar.
 Öğrencileri sınıfın huzurunda azarlarlar.
 İstenmeyen davranışlara zamanında
müdahale etmezler. Vs.
Olumlu iletişimde 8 altın kural
1.Tanıma
 Öğrencinizi çapraz ve gelişigüzel
sorularla birkaç defa sohbet ederek
soru yağmuruna tutunuz.Bu sorulardan
aldığınız cevapları not ediniz.Bu
cevaplar ileriki zamanlarda işinizi
kolaylaştıracaktır.
2.Tarama
 Öğrencilerinizi sağlıklı ölçme araçları ile
bilgi taramaları yapınız.Bu taramaların
sonuçlarını iyi analiz ederek, onları
doğru yönlendiriniz.
 İletişimde davranış %55
 Ses %38
 Kelimeler %7 etkilidir.
3.Tespit
 Tanıma ve taramadaki verilerle
öğrencilerinize uygun öğrenme
metotları belirleyiniz.
 Birebir, grup çalışması, ödevlendirme,
araştırma, ödüllendirme gibi.
 Demiri yeteri kadar ısıtmadan istediğiniz
şekli veremezsiniz.
4.Adalet ve sır saklama
 Öğrenciden aldığınız bütün bilgileri
herkesle paylaşmak zorunda değilsiniz.
 Adil olduğunuzu bütün öğrencileriniz
davranış haline getirmelidir.
5.Sözünde durmak
 Öğrenci sizin ağzınızdan çıkan sözlerin
iyi düşünülmüş ve yerine getirilecek
şeyler olduğunu fark etmelidir.
 Yerine getirmediğiniz her söz size
davranış olarak yansıyacaktır.
6.Yerinde ve zamanında özür
dilemek
 Öğretmen de bir insan olduğunun ve
hata yapabileceğinin farkında
olmalıdır.
 Bunun için özür dilemeli ancak, bu
davranışı çok az tekrar etmelidir.
7.Takdir etme ve eleştirme
 Övgü ve tenkit için uygun zaman
seçilmeli.
 Hangi davranışın, hangi öğrenciye,
nerede uygun olacağı iyi tespit edilmeli
8.Muteber bir dost olma
 Artık ben bütün öğrenme metotlarına
kapılarına açmış,bilgileri davranışlarına
yansıtmış bir dostum var diyebilirim.
 İşte o zaman akıllı, lider şahsiyetli,
kendine güvenen, saygı ve sevgide
kusur etmeyen, iletişim kapıları size
açılmış küçük dostlarınız olacaktır.
Download