MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
Sayı
Konu
: 64597866-130[28-2015]-11427
: Şapka tesliminde uygulanacak KDV oranı
28/04/2015
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 65.04.00.00.00.19 ve 6505.00.90.20.00 GTİP'lerde beyan edilen
kağıt ipliğinden mamül şapkaların ithali ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı
hakkında bilgi istenilmektedir.
KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak
yayımlanan 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile, Kararname eki I sayılı listede
yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar
hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki (II) sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler"
bölümünün;
4 üncü sırasında "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi
mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya
elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun
dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya
lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela,
kordon ve işlemeler",
5 inci sırasında "Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve
işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz,
perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil
ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil)(yataklar hariç)",
6-a sırasında "İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası
(şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil)"
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
yer almaktadır.
Buna göre, 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin B/4 üncü sırasında yazılı mensucat, vatka,
keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul şapka ile işlenmiş post, deri ve köselelerden mamul
şapka tesliminde %8 oranında KDV uygulanacaktır.
Ancak, 5308.90 tarife pozisyonunda tanımlanan kağıt ipliğinden üretimi gerçekleştirilen şapka, söz konusu
listeler kapsamında yer almadığından ithali ve teslimi genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi tutulacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download