b*lg*s*n*n yeterl***ne güvenememe

advertisement

.
MUSTAFA BULUT
BİLGİSİNİN YETERLİĞİNE
GÜVENEMEME


Öğretmenin, sahip olduğu bilginin yeterliliği
konusunda şüpheleri varsa etkili iletişimde
bulunması zorlaşmaktadır.
Öğretmen bu güvensizlik nedeniyle , iletişim
sürecinde olabilecek her duruma , gereksizyanlış tepkilerde bulunacaktır.

Yanlış yapma korkusu , konunun iyi öğrenilmesini
sağlayacak örneklerle açıklama, bilinenlerle ya da
yaşamla ilişkilendirmede çekinik kalmaya neden
olacaktır.
ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ
Özgüven , kişinin kendisiyle ilgili düşünceleridir.
 Yani kendini farklı özellikleri açısından ne ölçüde
olumlu ya da olumsuz bulduğudur.
 Özgüven hem kişinin kendisine ilişkin
düşüncelerini(başarılıyım, başarısızım , sevilen
bir insanım vb.)hem de bu duygu ve düşüncelerin
etkisindeki davranışları içerir.

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ


Eğitsel iletişim sürecinde kaynağın-öğretmenin-sahip
olduğu genel kültür, alan bilgisi ve öğreticilik
becerisini destekleyecek, dolayısıyla eğitsel iletişimin
etkisini ve verimini artıracak kimi kişilik özellikleri
vardır
A) Güvenirlik Sorunu: Öğretmenle sınıfı arasında
iletişimin etkili olması için öğrencinin her bakımdan
öğretmenine güvenmesi gerekir. Öğretmenin sunduğu
bilgilerin doğruluğuna güvenmeyen öğrencinin onu
özenle dinlemesi beklenemez.
B) Çekicilik Sorunu: Genel kültür düzeyi düşük,
alanında yetersiz, iyi öğretemeyen ve güvenilir olmayan
bir öğretmenin çekici olması mümkün değildir.
 öğrencinin çekindiği, kendisi ve dersleriyle ilgili
sıkıntılarını paylaşamadığı akıl danışamadığı
öğretmenlerde öğrenci için çekici değildir.
 Sözün özü çekicilik sorunu yaşayan öğretmenler
özgüvenleri düşük, hoşgörüsüz alanlarında yetersiz
insanlardır


C)Hoşgörüsüzlük: Her öğrenci biriciktir. Eskilerin
deyimiyle nev-i şahsına münhasırdır. Öğrenme hızları,
ilgileri , öğrenme biçimleri, yetenekleri ,duygulari,
beklenti, tutum ve davranışlarıyla farklılık gösterir.
Bu farklı öğrencilere destek olmada öğretmenin
göstereceği sabır ve hoşgörü, istendik sonuçlara
ulaşmada kritik öneme sahiptir.


D)Fiziksel Görünüm :Fiziksel özellikler daha çok
öğretmenin görünüş olarak öğrenci üzerinde bıraktığı
izlenimle ilgilidir.
Sınıf ne bir defile salonu ne de balodur. Benzer şekilde
ayağa geçirilecek bir eşofmanla gidilecek yer değildir.
Süslü-püslü giyinme aşırı makyaj ve takıp
takıştırmanın da, fazlaca özensiz giyinmenin de
iletişimde birer ‘gürültü’ nedeni olabileceğini de
akıldan çıkartmamak gerekir.
ÖTEKİ ÖZELLİKLER


Öğretmenin dersi anlatma şekli, anlatırken
yaptığı hareketler ve duruşu da öğrenciyle
kurulan iletişimi etkilemekte ve daha da
anlamlandırılmaktadır.
Ders anlatan öğretmenin yüzünde, ses tonunda
ya da duruşunda yansıyan bezginlik; öğrencinin
derse olan ilgisini olumsuz etkileyecektir.


Öğrenci karşısındaki duruşunuz kendinize olan
güveniniz kadar dersinize ve öğrencilerinize ne kadar
değer verdiğinizin de göstergesidir.
Anlatırken el kol hareketlerinin aşırılığı ve anlatımla
uyumsuzluğu da iletişimi bozan hususlardır
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards