b*lg*s*n*n yeterl***ne güvenememe

advertisement

.
MUSTAFA BULUT
BİLGİSİNİN YETERLİĞİNE
GÜVENEMEME


Öğretmenin, sahip olduğu bilginin yeterliliği
konusunda şüpheleri varsa etkili iletişimde
bulunması zorlaşmaktadır.
Öğretmen bu güvensizlik nedeniyle , iletişim
sürecinde olabilecek her duruma , gereksizyanlış tepkilerde bulunacaktır.

Yanlış yapma korkusu , konunun iyi öğrenilmesini
sağlayacak örneklerle açıklama, bilinenlerle ya da
yaşamla ilişkilendirmede çekinik kalmaya neden
olacaktır.
ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ
Özgüven , kişinin kendisiyle ilgili düşünceleridir.
 Yani kendini farklı özellikleri açısından ne ölçüde
olumlu ya da olumsuz bulduğudur.
 Özgüven hem kişinin kendisine ilişkin
düşüncelerini(başarılıyım, başarısızım , sevilen
bir insanım vb.)hem de bu duygu ve düşüncelerin
etkisindeki davranışları içerir.

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ


Eğitsel iletişim sürecinde kaynağın-öğretmenin-sahip
olduğu genel kültür, alan bilgisi ve öğreticilik
becerisini destekleyecek, dolayısıyla eğitsel iletişimin
etkisini ve verimini artıracak kimi kişilik özellikleri
vardır
A) Güvenirlik Sorunu: Öğretmenle sınıfı arasında
iletişimin etkili olması için öğrencinin her bakımdan
öğretmenine güvenmesi gerekir. Öğretmenin sunduğu
bilgilerin doğruluğuna güvenmeyen öğrencinin onu
özenle dinlemesi beklenemez.
B) Çekicilik Sorunu: Genel kültür düzeyi düşük,
alanında yetersiz, iyi öğretemeyen ve güvenilir olmayan
bir öğretmenin çekici olması mümkün değildir.
 öğrencinin çekindiği, kendisi ve dersleriyle ilgili
sıkıntılarını paylaşamadığı akıl danışamadığı
öğretmenlerde öğrenci için çekici değildir.
 Sözün özü çekicilik sorunu yaşayan öğretmenler
özgüvenleri düşük, hoşgörüsüz alanlarında yetersiz
insanlardır


C)Hoşgörüsüzlük: Her öğrenci biriciktir. Eskilerin
deyimiyle nev-i şahsına münhasırdır. Öğrenme hızları,
ilgileri , öğrenme biçimleri, yetenekleri ,duygulari,
beklenti, tutum ve davranışlarıyla farklılık gösterir.
Bu farklı öğrencilere destek olmada öğretmenin
göstereceği sabır ve hoşgörü, istendik sonuçlara
ulaşmada kritik öneme sahiptir.


D)Fiziksel Görünüm :Fiziksel özellikler daha çok
öğretmenin görünüş olarak öğrenci üzerinde bıraktığı
izlenimle ilgilidir.
Sınıf ne bir defile salonu ne de balodur. Benzer şekilde
ayağa geçirilecek bir eşofmanla gidilecek yer değildir.
Süslü-püslü giyinme aşırı makyaj ve takıp
takıştırmanın da, fazlaca özensiz giyinmenin de
iletişimde birer ‘gürültü’ nedeni olabileceğini de
akıldan çıkartmamak gerekir.
ÖTEKİ ÖZELLİKLER


Öğretmenin dersi anlatma şekli, anlatırken
yaptığı hareketler ve duruşu da öğrenciyle
kurulan iletişimi etkilemekte ve daha da
anlamlandırılmaktadır.
Ders anlatan öğretmenin yüzünde, ses tonunda
ya da duruşunda yansıyan bezginlik; öğrencinin
derse olan ilgisini olumsuz etkileyecektir.


Öğrenci karşısındaki duruşunuz kendinize olan
güveniniz kadar dersinize ve öğrencilerinize ne kadar
değer verdiğinizin de göstergesidir.
Anlatırken el kol hareketlerinin aşırılığı ve anlatımla
uyumsuzluğu da iletişimi bozan hususlardır
Download