Ö*retmenin e*itim felsefesi

advertisement
ÖĞRETMENIN
EĞITIM FELSEFESI
Prof. Dr. Hasan BACANLI
Ne konuşacağız?
 Eğitim ne işe yarar?
 Eğitim ne demektir?
 Eğitimin amacı nedir?
 Öğrenci kimdir?
 Öğretmen kimdir?
 Öğrenme nedir?
Eğitim ne işe yarar?
 İyi insan yetiştirmek
 İyi vatandaş yetiştirmek
 Verimli / çalışkan bireyler yetiştirmek
 Toplumun devamını sağlamak
 Bireyi geliştirmek
 Eş bulmak
 Çocuk bakıcılığı yapmak
Eğitim’in kökeni
 Education
 Dük haline getirmek
 Terbiye
 Erbablaştırmak
 Eğitim
 Sınırlandırmak
 Erişim – Eriştirim (eğitim)
 Yetişim – Yetiştirim (öğretim)
Er-mek ne demek?
 Erkek
 Güçlü
 Ergen
 Sürekli
 Eren
 Olgun
 Ermiş
 Örnek
(cinsiyet olarak değil, sıfat olarak)
Ustalaşmanın aşamaları
Taklit
• Davranma
Alışkanlık
• Tekrar
Beceri
• Bilinçlenme
Ustalık
• Değerlendirme
Öğrenci
 Talebe?
 Hayır
 Boş bir levha?
 Hayır
 Hamur?
 Hayır
 Birey?
 Evet
Öğrencinin dört ihtiyacı
 Özgürlük
 Ustalık
 İlişkililik
 Eşitlik
Eğitimle öğrenci ne kazanır?
 Potansiyellerini geliştirir.
 «Kendini gerçekleştirmemek günahtır.»
 Toplumun bir ferdi olur.
 Her toplum kendini sürdürmek ister
 Hayattaki sorumluluklarının farkındadır.
 İnsan başkasıyla insan olur
 İnsan olgunlaşmanın yolunu bilir (öğrenmeyi öğrenme)
 İnsan dünyadaki yer ve rolünün farkındadır.
 Farkındalık – Şehadet
 Uyum – kulluk
Öğretmen
 Ermeyen erdiremez.
 Model / örnek
 Ermeyen yolu bulamaz.
 Yolu bilmek
 Yolu bilmeyen gösteremez.
 Göstermeyi bilmek
 Yol göstermeyen öğretemez.
 Öğretmeyi bilmek
 Öğretmen yol gösterendir.
Öğrenme
 Güdülenme
 Motivasyon öğrencinin ihtiyaçlarından doğar.
 Dikkat
 Öğrencinin dikkatini çekmeyen öğrenciye ulaşamaz.
 Uyum
 Öğrenci yapabileceğini yapar (yapamayacağını yapamaz)
 Tekrar
 Tekrarlanmayan davranış unutulur / kazanılmaz.
Öğrenciyi anlamak
 Dinleme
 Dinlenmeyen kavranmaz.
 Gözleme
 Gözlenmeyen fark edilmez.
 İfade
 Aktarılmayan anlaşılmaz.
 Denetleme
 Denetlenmeyen bilinmez (Öğrettiğimizi bilmemiz gerekir).
Eğitimin dört atlısı
 Okul
 Ortam oluşturur, sağlar.
 Öğretmen
 Öğretir.
 Veli
 Destekler. (lojistik).
 Öğrenci (diğer öğrenciler dahil)
 Yardım eder.
Öğretmenin durumu
 Öğretim öğretmenin işidir,
 Başkasının değil!
 Öğretim öğretmenin görevidir,
 Başkasının değil!
 Öğrenme öğretmenin sorumluluğudur,
 Başkasının değil!
 Öğrenme öğretmenin başarısıdır,
 Başkasının değil!
HEPINIZE BAŞARILAR!
BENI DINLEDIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜR
EDERIM.
Prof. Dr. Hasan BACANLI
http.//www.hasanbacanli.com
facebook\hasan bacanlı, prof. dr.
[email protected]
Download