Kimya - files.eba.gov.tr

advertisement
Karbonhidratlar birinci dereceden enerji verici olarak
kullanılırlar.
Karbonhidratlar en çok Ekmek, makarna, fasulye, patates,
kepek, pirinç, tahıl ve hububat içinde bulunurlar.
Karbonhidratlar vücutta en çok bulunan üçüncü besin
maddesidir. Yapıtaşları glikozdur.
Depo şekli hayvanlarda glikojen bitkilerde ise nişasta
şeklindedir. Kimyasal sindirimi ağızda başlar. DNA, RNA ve
ATP‘ nin yapısına katılır.
 Karbonhidratlar İçlerindeki Karbon Sayısına Göre Sınıflandırılır…
 Örneğin Latince de Beş ‘Pentez’ Demektir Beş Karbonlu
Karbonhidrat’ın İsmi de ‘Pentoz’ Dur…
 Altı Karbonlu Karbonhidratların (Heksoz) En İyi Bilinen İki Tanesi
Glikoz ve Fruktoz’dur. Doğal Olarak Bulunduğu Meyve ve Sebzelerde
Şunlardır :
 Pancar , Havuç ,Soğan , Kiraz…
Disakkaritler çift şekerlerdir. Bir disakkarit iki molekül
monosakkaritin glikozit bağı ile bağlanmasıyla oluşur.
Bu bağlanma sırasında bağ sayısı kadar su ortaya çıkar. Buna
dehidrasyon sentezi denir.
İnsan ve hayvanların yedikleri disakkaritler, sindirim
sisteminde monosakkaritlerine ayrılarak kullanılır. Canlılarda
en çok bulunan disakkaritler; maltoz (arpa şekeri), sakkaroz
diğer adı sükroz (çay şekeri), laktoz (süt şekeri)dir
 Monosakkarit + Monosakkarit → Disakkarit + H2O
 Yukarıdaki olay bir dehidrasyondur. Disakkariti oluşturan
monosakkaritler aynı cinsten olabilecegi gibi, farklı cinsten de olabilirler
Glikoz + Glikoz = Maltoz + H2O
Glikoz + Fruktoz = Sakkaroz + H2O
Glikoz + Galaktoz = Laktoz + H2O
• Proteinler, amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanması
sonucu oluşan büyük organik bileşiklerdir. Proteinler, açlık anında
en son tüketilirler. Kimyasal sindirimleri midede başlar.
• Proteinler, amino asitlerin yapıtaşlarından oluşan polimerlerdir.
Her proteinin kendisine has özelliklerinin olmasını sağlayan özel
amino asit dizilimleri vardır. Proteinlerin işlevlerinin çoğu,
kendisini oluşturan amino asitlerin özelliklerinin tayin edilmesiyle
anlaşılabilir. İnsandan virüse proteinlerin oluşumunda en çok
kullanılan 20 çeşit amino asit vardır.
• İki Amino Asidin Bir Araya Gelmesiye Oluşan Moleküle Dipeptit
Denir.
En Basit Amino Asit Olan Glisin’in Dipepit Oluşturma Tepkimesi Aşağıdaki Gibidir…
Kitabımızda Sayfa 152’de Bu Tablo Bulunmaktadır..
• İnsan Vücudunda Protein Yapımı İçin Gerekli Olan Amino
Asitlerden 14 Tanesi İnsan Vücudu Tarafından
Sentezlenebilir.
• Ancak 8 Tanesi Üretilmez Bu Amino Asitlerin Dışarıdan
Besin Olarak Alınması Gerekir.
• Böyle Amino Asitlere Elzem ya da Zorunlu Amino Asitler
Denir.
Zorunlu Amino Asitlerin Bazılarının
Bulunduğu Besin Maddeleri
Kitabımızda Sayfa 153’teki Tablo 3.9
Download