Gıda örneğinde bulunan amino asitlerden Alanin, Lösin, Lizin ve

advertisement
Bitkisel ve özellikle hayvansal yapıları oluşturan hücrelerin büyük bir bölümü
proteinlerden oluştuğundan bu bileşiklere proteinler adı verilmiştir. Proteinler asit ve
bazlarla veya enzimlerle hidroliz edilirse amino asitlere parçalanır. Amino asitler
renksiz maddeler olup genel olarak su, etanol, gibi polar çözücülerde çözünürler.
Proteinler amino asitlerin polimerleridir. Türlerine, polipeptid zincirindeki amino asit
sayısına ve dizilimine göre farklılık gösterirler. Bu yüzden farklı moleküler yapıları,
besin değerleri ve fizikokimyasal özellikleri vardır. Vücudun kendi kendine
sentezleyemediği fakat insan sağlığı için gerekli olan “esansiyel amino asitler” diye
adlandırdığımız, lizin, triptofan, metiyonin, lösin, izolösin ve valin gibi amino asitleri
içerdikleri gibi aynı zamanda büyük bir enerji kaynağıdırlar. Değişik gıdalarda çeşit,
miktar kalite bakımından birbirinden oldukça farklı proteinler bulunmaktadır. Proteinler
çok çeşitte fonksiyon üstlenirler ve bu arada bütün proteinler lineer amino asit
proteinleri olarak ortak bir yapısal özelliğe sahiptirler. Doğada 300’ den fazla amino asit
tarif edilmiş olsa da insan vücut proteinleri yaklaşık 20 farklı amino asit içermektedir.
Gıda örneğinde bulunan amino asitlerden Alanin, Lösin, Lizin ve Fenilalanin
olmak üzere 4 amino asit seçilerek bu amino asitlerin HPLC yöntemiyle
ayrımları gerçekleştirilmiştir.
Download