Non-protein ve türev amino asitler Kaynak

advertisement
Protein yapısına girmeyen amino
asitler
 -alanin, pantotenik asidin yapısal parçası.
 Homosistein, homoserin, ornitin, sitrülin,
diğer a.a.lerin metabolizmasında ara
üründürler. Ornitin ve sitrülin üre döngüsünde
de yer alır.
 GABA, -amino bütirik asit, inhibitör
nörotransmitter.
 Taurin, -karbonunda bir amino grubu ve
COOH yerine bir sulfonik asit taşır. Sisteinin
türevidir. S.s.s.de gçrev yapar ve safra asidi
konjugasyonunda kullanılır.
Türev amino asitler
Selenosistein, bazı enzimlerin yapısında
bulunur ve aktivite için gereklidir
(ör.glutatyon peroksidaz). Sisteine
benzer ancak kükürt yerine Se bulunur.
Genetik kodda doğrudan yer almaz,
PTM ile sentezlenmez. Proteine sentez
sırasında eklenir.
Posttranslasyonel
modifikasyon:
Proteinlerin
yan
zincirlerinde translasyonu ve ribozomdan çıkışın ardından
gerçekleşen enzimatik kovalent modifikasyonlardır.
Hidroksilizin-hidroksiprolin, kollajendeki Pro ve Lys
bakiyelerinin hidroksilasyonu, koenzim C vitamini, prolil
ve lizil hidroksilaz.
-karboksiglutamat, pıhtılaşma faktörleri, ör: protrombinin
N-terminalindeki Glu bakiyelerinin karboksilasyonu,
koenzim K vitamini. Bu –COO grupları Ca++ ile
bağlanmayı sağlar.
 Sistin, Cys’lerdeki –SH gruplarının oksidasyonuyla
disülfid bağı kurulur.
Download