GİRİŞ

advertisement
GİRİŞ
Hayvansal üretimde verimi artırma çalışmaları, ülkelerin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için hayvansal kaynaklı besin maddelerinin mutlaka tüketilmesi gerekliliğini doğrulamaktadır.
Hayvancılık, çok yönlü bilgi ve deneyim gerektiren zor bir uğraştır. Bilinçsiz yapıldığında, yetiştiriciyi kısa sürede iflasa kadar
götürebilir. Konu detaylıca öğrenilmeden ve planlanmadan büyük
çaplı yatırımlara girişilmemelidir. Hayvancılık yatırım konularının
projelendirilmesi ve projelerin de kârlı olması gereklidir.
Hayvancılık alanındaki projelendirme ve değerlendirme teknikleri hakkındaki bilgiler yol gösterici olmasının yanı sıra, bir hazırlama kılavuzu niteliği de taşımaktadır. Hayvancılık yatırımlarının yapılıp, yapılamayacağına karar vermek bir dizi bilgi birikimini
de zorunlu kılmaktadır. Başta hayvansal üretim bilgisine sahip olmakla birlikte tarımsal inşaat, yem bitkileri yetiştirme, tarım ekonomisi, hayvancılık işletmeciliği gibi konuların da bilinmesini gerektirmektedir.
Download