FATMA-HACI HÜSEYİN AKGÜL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU

advertisement
FATMA-HACI HÜSEYİN AKGÜL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR II. DÖNEM I. ORTAK SINAV SORULARI ve CEVAPLARI
ADI SOYADI:
SINIFI:
1. Aşağıdaki ifadelerin yanlarına doğru/yanlış (D/Y)
olduklarını yazınız. ( 10 puan) 5˟2 puan
( D ) Metaller elektrik akımını iletir.
NO:
(A GRUBU)
NOTU:
6.
Yukarıda gösterilen bağ oluşumu ile ilgili aşağıdaki soruları
cevaplayınız. (12 puan) 3˟4 puan
( D ) Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru atom yarıçapı
artar.
a) Oluşan bağ türü hangisidir? İyonik bağ
( Y ) Metaller bileşiklerinde elektron alır.
c) Bağ güçlü etkileşim mi, zayıf etkileşim midir? Güçlü Et.
( D ) Ametaller metallerle iyonik bağ yapabilir.
( Y ) 1A grubu elementleri “soy gazlar” olarak adlandırılır.
2.
b) Oluşan bileşiğin formülü nedir? NaCl
7. Azot elementinin Lewis yapısı
şeklindedir. Buna
göre N ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
(9 puan)
I. Periyodik cetvelin 5A grubundadır.
II. 1H elementi ile polar kovalent bağ oluşturur.
III. 5 bağ yapabilir.
I ve II
(5 + 4) puan
8. Aşağıda Lewis yapıları verilen moleküllerin polar/apolar
molekül olduğunu yanlarına belirtiniz. (8 puan)
4˟2 puan
Periyodik tabloda verilen elementler ile ilgili aşağıda verilen
soruları cevaplandırınız. (15 puan) 5˟3 puan
Polar molekül
a) Atom numarası en büyük element hangisidir? Fe
Polar molekül
b) Hangi elementlerin kimyasal özellikleri birbirine benzer?
F ve Cl
c) K’ un son katmanında kaç elektron vardır? 1 elektron
Polar molekül
Apolar molekül
d) Hangi elementler metal özellik gösterir? Al, K , Fe
e) Ar nin Lewis formülünü yazınız.
9.
3.
𝟑𝟏 𝑮𝒂 2) 8) 18) 3)
(8 puan)
Yukarıda galyum elementinin katman elektron dizilimi
verilmiştir. Buna göre elementin;
a) Grup numarası kaçtır? 3A grubu
4puan
b) Periyot numarası kaçtır? 4. Periyot 4puan
4. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimeleri
kullanarak doldurunuz. (12 puan) 4˟3 puan
a) Bir elementin değerlik elektron sayısını 8’e
tamamlamasına oktet kuralı denir.
b) İyonik bağlı bileşikler katı halde iletken değildir.
Yanda sıvı haldeki H2O nun
molekül şekli verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki soruları
cevaplandırınız. (12 puan)
δ-
δ+
a) 1 deki bağın türü nedir? Polar kovalent bağ
b) 2 deki bağ güçlü mü/zayıf mıdır? Zayıf etkileşim 4 puan
c) H2O molekülündeki kısmi pozitif (δ+) ve kısmi negatif
(δ-) uçları şekilde gösteriniz. 4 puan
10.
Kimyasal bağ
c) Aynı tür ametal atomları arasında oluşan kovalent bağa
apolar kovalent bağ denir.
İyonik Bağ
I
II
Elektron
ortaklığı ile
oluşur
d) Metaller atomlardan, ametaller genellikle moleküllerden
oluşur.
5.
I- Hidrojen bağı
II- Dipol-dipol etkileşimi
III-London kuvvetleri
Yukarıda verilen etkileşimlerin gücünü büyükten küçüğe
doğru sıralayınız. (6 puan) 3˟2 puan
I > II > III
4 puan
Yukarıdaki tabloda I ve II numaralı alanlara hangi kavramlar
yazılmalıdır? ( 8 puan)
I: Kovalent Bağ
4 puan
II: Elektron alış-verişi ile oluşur 4 puan
Başarılar
Kimya Zümresi
FATMA-HACI HÜSEYİN AKGÜL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR II. DÖNEM I. ORTAK SINAV SORULARI
ADI SOYADI:
SINIFI:
NO:
(B GRUBU)
NOTU:
1. Aşağıdaki ifadelerin yanlarına doğru/yanlış (D/Y)
olduklarını yazınız. ( 10 puan) 5˟2 puan
6.
( D ) Ametaller kendi aralarında bileşik oluşturabilir.
Yukarıda gösterilen bağ oluşumu ile ilgili aşağıdaki soruları
cevaplayınız. (12 puan) 3˟4 puan
( D ) 7A grubunun diğer adı halojenlerdir.
a) Oluşan bağ türü hangisidir? Apolar kovalent bağ
( Y ) Metaller elektrik akımını iletmez.
b) Oluşan molekülün formülü nedir? O2
( D ) Periyot boyunca soldan sağa doğru gidildikçe
iyonlaşma enerjisi artar.
( Y ) Metalik bağ metallerle ametaller arasında oluşur.
2. Aşağıdaki periyodik tabloda verilen elementler ile ilgili
soruları cevaplandırınız. (15 puan) 5˟3 puan
a) Atom numarası en küçük element hangisidir? F
b) Hangi elementlerin kimyasal özellikleri birbirine benzer?
F ve Cl
c) Al un son katmanında kaç elektron vardır? 3 elektron
d) Hangi elementler sadece pozitif yüklü iyon oluşturur?
K , Fe ve Al
e) Ar un Lewis formülünü yazınız.
c) Bağ güçlü etkileşim mi, zayıf etkileşim midir? Güçlü Et.
7. Karbon elementinin Lewis yapısı
şeklindedir. Buna
göre C ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? (9
puan)
I. Periyodik cetvelin 1A grubundadır.
II. 4 bağ yapabilir.
III. 1H elementi ile polar kovalent bağ oluşturur.
II ve III
(5 + 4) puan
8. Aşağıda Lewis yapıları verilen moleküllerin polar/apolar
molekül olduğunu yanlarına belirtiniz. (8 puan) 4˟2puan
Polar molekül
Polar molekül
Polar molekül
Apolar molekül
δ+
9.
3.
𝟑𝟖 𝑺𝒓
2) 8) 18) 8) 2)
(8 puan)
δ-
……
……
Yukarıda sıvı haldeki HBr ün molekül şekli verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (12 puan)
Yukarıda stronsiyum elementinin katman elektron dizilimi
verilmiştir. Buna göre elementin; 2˟4 puan
a) 1 deki bağın türü nedir?
a) Grup numarası kaçtır? 2A grubu
b) 2 deki bağ güçlü mü/zayıf mıdır? Zayıf Etkileşim
b) Periyot numarası kaçtır?
c) Moleküldeki δ+ (kısmi pozitif) ve δ- (kısmi negatif)
uçları şekil üzerinde gösteriniz. 3˟4 puan
5. periyot
4. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimeleri
kullanarak doldurunuz. (12 puan)
a) Atom, iyon, molekül gibi kimyasal türler maddenin yapı
taşıdır.
Polar kovalent bağ
10.
Kimyasal bağ
b) Farklı tür ametal atomları arasında oluşan kovalent bağa
polar kovalent bağ denir.
I
Kovalent bağ
Elektron alışverişi ile
oluşur
II
c) İyonik bağ elektron alış-verişi ile oluşur.
d) Bir elementin değerlik elektron sayısını 8’e
tamamlamasına oktet kuralı denir.
5. I. Hidrojen bağı
II. İyonik bağ
Yukarıdaki tabloda I ve II numaralı alanlara hangi kavramlar
yazılmalıdır? ( 8 puan) 2˟4puan
III. Metalik bağ
I: İyonik Bağ
Yukarıda verilen bağlardan hangileri güçlü etkileşimdir?
(6 puan)
II ve III 2˟3 puan
II: Elektron ortaklığı ile oluşur.
Başarılar
Kimya Zümresi
Download