2016-2017 Din Kültürü 6.Sınıf 2.dönem 1.yazılı sorularını indir

advertisement
…….…………………………………….. Okulu
6.Sınıflar Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları
Adı/soyadı:
Sınıf/no:
Puan:
A-)Aşağıdaki kavramları eşleştiriniz.
1-)Hz.Muhammed’in defnedildiği Mescidi-i Nebi’nin bölümü
Ravza-i Mutahhara
2-)Hz.Muhammed’in yaptırdığı ilk mescid
Ranuna vadisi
3-)İslamda ilk Cuma namazının kılındığı yer
Kuba mescidi
B-)Kureyş suresinin ve Nasr suresinin anlamlarını yazınız.
Nasr:Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla,Allah’ın zaferi ve …………………………………………………………. İnsanların
………………………………………………………Rabb’ine hamt ederek,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
Kureyş: Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla,Kureyş’e kolaylaştırıldığı, …………………………. Ve
…………………………………………………………. Onlara kolaylaştırıldığı ………………………………………………………………….
…………………………………………………………korkudan emin kılan …………………………………………………..
C-)Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
inanç
zorlama
peygamber
ibadet ederiz
ibadet
Kur’an, ………………………… esasları konusunda bilgi verir.
İnsan verdiği nimetlere karşılık Allah’a …………………………… etmelidir.
“Dinde ………………………… yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır.”
“(Rabb’imiz) Ancak sana ……………………………. Ve yalnız senden medet umarız.”
D-)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “d” yanlış olanların başına “y” koyunuz.
Kur’an’ın belli başlı 3 konusu inanç,ibadet ve ahlaktır.
Allah’ın birliğinin vurgulanması Kur’an’daki kıssaların ortak konularından biridir.
Kur’an’daki inanç,ibadet ve ahlak konuları birbirinden bağımsız konulardır.
Kur’an’daki peygamber kıssalarında bizim için mesajlar vardır.
Kur’an’da sadece peygamberlerin hayatları anlatılır.
E-)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
Kur’an’da yer alan kıssalar
Peygamber kıssaları
……………………………………
………………………………
Hz.Meryem vb.
Geçmişte yaşamış
toplulukların kıssaları
…………………………………….
F-)Aşağıdaki sorulardan doğru şıkkı işaretleyiniz.
1-)Hz. Muhammed kaç yaşında peygamber olmuştur? 2-)Hz. Muhammed (s.a.v.)’a gelen ilk vahiy ne ile başlar?
a)25
b)40
c)30
d)60
a)Oku!
b)Dinle!
c)Yaz!
d)Öğret!
3-)Hz. Muhammed’e gelen vahiy nedir?
4-)Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
a)Fatiha suresi
a)Hz. Hatice
b)Bakara suresi ilk 20 ayet
b)Hz. Zeyd
c)Hz. Ali
d)Hz. Ömer
c)Alak suresi ilk 5 ayet d)Nisa suresi ilk 3 ayet
6-)İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
5-)Hz.Muhammed’e karşı çıkan Ebu Lehep, kimdir?
a)Hira Mağarası b)Medine c)Mekke d)Ranuna vadisi
a)Yeğeni
b)Amcası
c)Mekkeli halktan biri d)Arkadaşı
8-)Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim’in belli başlı
konularından değildir?
7-)Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in defne- a)İnanç
b)İbadet
c)Peygamber
d)kıssalar
Dildiği şehrin adıdır?
10-)Sabır örneği olarak bilinen peygamber kimdir?
a)Mekke b)Medine c)Kudüs d)Taif
a)Hz.İbrahim
9-)”Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygam- c)Hz.Adem
b)Hz.Eyüp
d)Hz.Muhammed
berine indirdiği kitaplara ve daha önce indirdiği
kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, peygamberlerini, kitaplarını ve ahret gününü inkar ederse
tam anlamıyla sapıtmıştır.”(Nisa suresi,136.) ayeti
aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?
a)inanç
b)Ahlak
c)hikaye
d)kıssa
BAŞARILAR…
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
……………………………………………
Download