COĞRAFYA DERSİ Ş. FAZIL YILDIRIM A.LİSE. 11. SINIFLAR YGS

advertisement
COĞRAFYA DERSİ Ş. FAZIL YILDIRIM A.LİSE. 11. SINIFLAR YGS ÇALIŞMA TABLOSU
Konu
Başlığı
PAZARTESİ
Konu Adı
1
Doğa ve İnsan
Doğal Ortamlar
Dört Doğal Ortam
2
Doğa ve İnsan
Coğrafyanın İlkeleri
ve Bölümleri
3
Harita Bilgisi
Harita ve Ölçek
4
Harita Bilgisi
Haritada
Yerşekillerinin Gös.
5
Harita Bilgisi
Haritalardan
Yararlanma
6
Coğrafi
Konum
Coğrafi Koordinat
Sistemi
7
Coğrafi
Konum
Paralel,Meridyen,
Enlem, Boylam
8
Coğrafi
Konum
Yerel Saat Hes.
Tür.Coğ.Konumu
9
Yerin Şekli ve
Hareketleri
Yerin Şekli ve Son.
Yerin Hareketleri
10
Yerin Şekli ve
Hareketleri
İklim Kuşakları
Özel Tarihler
11
İklim Bilgisi
Atmosfer, Hava ve
İklim
12
İklim Bilgisi
İklim Elemanları –
Sıcaklık
13
İklim Bilgisi
Basınç ve Rüzgarlar
14
İklim Bilgisi
Nem ve Yağışlar
15
İklim Bilgisi
Dünyanın İklim
Zenginliği
16
Türkiye’nin
İklimi
Türkiye’nin İklim
Etkileri Tablosu
17
Türkiye’nin
İklimi
Türkiye’nin İklim
Eleman.
18
Türkiye’nin
İklimi
Türkiye’nin İklim
Tipi ve Bit.
19
Yerin Yapısı ve
Oluşum Süreci
Yerin İç YapısıTopağ-Kayaç
20
Yerin Yapısı ve
Oluşum Süreci
Levha Har. Jeolojik
Zamanlar
21
Yerin Yapısı ve
Oluşum Süreci
İç Kuvvetler
22
Dış Kuvvetler
Toprağın Hikayesi
23
Dış Kuvvetler
Rüzgarlar,Su Kay.
Buz-Dalga ve Ak.
24
Dış Kuvvetler
Yerşekillerinin
Oluşum Süreç.
25
Türkiye’nin
Yer Şekilleri
Türkiye’nin
Yerşekilleri
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
COĞRAFYA DERSİ Ş. FAZIL YILDIRIM A.LİSE. 11. SINIFLAR YGS ÇALIŞMA TABLOSU
PAZARTESİ
Konu
Başlığı
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
Konu Adı
26
Nüfusun
Gelişimi
Nüfusun Gelişimi
Dağılışı ve Nit.
27
Dağılışı ve
Nitelikleri
Nüfus ve Nüfus
Sayımı
28
Nüfusun
Gelişimi
Dünya Nüfusunun
Tarihsel Artışı
29
Dağılışı ve
Nüfus Piramitleri
Göçler
30
Nitelikleri
Ekonomik
Faaliyetler Sın.
31
Yerleşme
Türkiye’de Nüfus ve
Yerleşme
32
Yerleşme
Dağ. Et. Fak.
Türkiye’de Yer.
33
Kıtaların Keşfi
Bölge
Coğrafi Keşifler
34
Küçülen
Dünya
Boğazlar ve
Kanallar
35
Doğal Afetler
ve Toplum
İnsan ve Çevre
36
Doğal Afetler
ve Toplum
Doğal Afetler
NOT : Her konunun tekrar edildiği günün kutusuna çentik veya artı atılarak işaretleme yapılacaktır.
Aynı konu kaç defa tekrar edildiyse o kutuda o kadar işaret olacaktır.
Her konu için en az 20 soru çözüldükten sonra işaretleme yapılacaktır.
Gönül AYDOĞMUŞ
Coğrafya Öğretmeni
BAŞARILAR
Rehberlik Servisi
PAZAR
Download