Türkiye`nin Matematik Konumunun Sonuçları : • Türkiye: 36 o

advertisement
Türkiye'nin Matematik Konumunun
Sonuçları :
o
o
o
o
• Türkiye: 36 - 42 Kuzey enlemleri, 26 – 45
Doğu boylamları arasında yer alır.
• Kuzey yarım kürenin orta kuşağında yer alır.
• Yıl içinde dört mevsimi belirgin olarak yaşar.
• Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez.
• Güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklık azalır.
• Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür,
güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı arttırır.
• Kışın cephesel yağışlar alır.(Asor Y.B, Basra
.A.B.hareketleri)
• Dağların güney yamaçları bakı etkisiyle kuzey
yamaçlardan daha sıcaktır.
• Kuzeyi ile güneyi arasında kuş uçuşu uzaklık
666 km.dir.
• Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman
farkı bulunur.
• Yıl içinde II. ve III. Saat dilimleri kullanılır
Türkiye'nin özel konumu ve sonuçları :
• Asya ile Avrupa arasında yer alır.
• Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
• Ortalama yüksekliği 1132 m dir.
• Batıdan doğuya gidildikçe yükseklik artar
• Batıdan doğuya gidildikçe sıcaklık azalır
• Yer çeşitliliği fazladır.
• Doğal bitki örtüsü tarım ürünleri çeşitliliği
fazladır.
• Doğu-batı yönlü uzanan sıra dağlar
vardır.İklimi etkiler
• Kuzey-Güney yönlü ulaşım zordur.İklimi de
olumsuz yönde etkiler.
Türkiye'nin Sınırları:
• Sınırlarımızın toplam uzunluğu (Kara) 2753 km
dir.
• En uzun kara sınırımız Suriye en kısa sınırımız
Nahçevan sınırımızdır.
• Kuzey doğusunda;Ermenistan , Gürcistan
,Nahçevan, Doğuda; İran, Güney doğuda;Irak,
Güneyde; Suriye , Kıbrıs ,Batıda; Yunanistan
Kuzey Batıda; Bulgaristan ile çevrilidir.
Sınır kapılarımız:
• Ermenistan: Akyaka ,
• Gürcistan: Sarp ,
• İran: Esendere , Özalp (Doğubayazıt) ,
• Irak :Cizre, Silopi , Habur ,
• Suriye: Nusaybin , Akça kale, Sonuç, Çoban
bey, Reyhanlı, Yayladığı,
• Yunanistan: İpsala,
• Bulgaristan: Kapıkule
Download