sınıf sınıf - Dersimiz Sosyal

advertisement
KAZ
AN
T
SINIF Yeryüzünde Yaşam
IM
1. Türkiye 36o-42o kuzey paralelleri arasında yer alır.
4. 1234-
Bu bilgiden hareketle Türkiye’nin konumuyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkiye kuzey yarım kürede yer alır.
B) Türkiye Güney kutup noktasına Kuzey kutup noktasından yakındır.
C) Türkiye’nin en güneyinde 36o. paraleli bulunur.
D) Türkiye’nin en kuzeyinde 42o. paraleli bulunur.
A) Türkiye topraklarının büyük bir kısmı Avrupa kıtasındadır.
B) Türkiye Asya ile Amerika kıtaları arasından köprü
vazifesi görmektedir.
C) Türkiye bir ada ülkesidir.
D) Türkiye Asya kıtasının batısında Avrupa kıtasının
doğusunda yer alır.
B)2
Î
Kuzey Marmara Kıyıları
İç Anadolu
Ege Kıyıları
Doğu Anadolu
A)1
B)2
C)3
D)4
5. Aşağıdakilerden hangisi çöl bölgesinde daha sık
görülen bir bitkidir?
A) Kaktüs
B) Portakal
C) Çilek
D) Çam ağacı
6. Ormanların dağılışında etkili olan önemli faktörlerden
biri de nem ve yağışın fazla olmasıdır.
Aşağıdaki bölgelerimizin hangisi orman bakımından daha zengindir?
Yukarıda verilenlerden hangisinin üzerinde iklimin
etkisi yoktur?
A)1
Karadeniz iklimi
Karasal iklimi
Akdeniz iklimi
Akdeniz iklimi
Yukarıda İklim tipi ve etkili olduğu bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Türkiye’nin coğrafi konumu ile ilgili olarak aşağıda
verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
3. 1. Turizm faaliyetleri,
2. Hayvancılık,
3. Yer altı kaynakları,
4. Bitki örtüsünün dağılışı
3
KAVRAMA
ST
TE
6.
TEST
C)3
D)4
A) Karadeniz Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Doğu Anadolu bölgesi
D) Ege Bölgesi
TEST
3
Yeryüzünde Yaşam
7. Akdeniz ikliminin Ege bölgesinin iç kesimlerine
kadar ulaşabilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
10.
A) Dağların denize dik uzanması
B) Dağların denize paralel uzanması
C) Akdeniz ve Ege Denizi’nin birbirine bağlı olması
D) Dağların deniz etkisini içerilere gitmesine engel
oluşturması
1. Greenwich başlangıç meridyenidir.
2. Başlangıç meridyeni dünyayı Kuzey ve Güney yarım küre diye ikiye ayırır.
3. Paralel dairelerin çevre uzunlukları her yerde aynıdır.
4. Meridyen yayları Ekvatoru dik olarak keserler.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
8. Anadolu’da;
•Çatalhöyük’te yapılan kazılarda değirmen taşı, tırpan
gibi buluntular çıkarılmıştır.
•Alacahöyük’te yapılan kazılarda süs eşyaları, maden
ve topraktan yapılmış kaplara rastlanmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Tarım yapılmaktadır.
B) Yerleşik hayata geçilmiştir.
C) Sanat eserleri verilmeye başlanmıştır.
D) Hayvanlar evcilleştirilmiştir.
9. • En çok çeltik tarımı yaparız.
•Yazlarımız bol yağmurludur.
•Teak (tik) ağacı bizim için çok değerlidir.
Yukarıdaki anlatımlara bakarak kişinin hangi çevrede yaşadığı söylenebilir?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) 1
11. 1234-
EST
AT
KAZAN
:.............................................
D) 4
1: 100 000
1: 800 000
1: 1500 000
1: 2000 000
Haritanın hangisinde ayrıntılar daha net görülür?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
12. Gerçekte 40 km olan iki nokta arasındaki uzaklık
1/800 000 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir?
A) 4
Adı
C) 3
Bir bölgenin yukarıda verilen ölçeklerde dört farklı haritası hazırlanıyor.
A) Çöl yaşamı
B) Kutup çevresi
C) Muson Asyası
D) Amozon
KAVRAM
IM
B) 2
1
2 3
B) 5
4
5
6
7 8
C) 6
D) 7
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards