Emrah Yılmaz Ar – Ge Müdürü

advertisement
EmrahYılmaz
Ar–GeMüdürü
•  Başarsoft Saha İş Gücü Yönetim Sistemi
•  Mobil
•  Web
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
SAHAİŞGÜCÜİŞAKIŞŞEMASI
Gerçekleşenolayıntelefonlabildirilmesi
Çağrımerkezininadreskaydınıbelirlemesi
Belirlenenkoordinatagöreişemrioluşturulması
Oluşturulanişemrinegöreolayyerineenyakınpersoneleişemrininatanması
İşemrinialanpersonelinolayyerineYOLBİLnavigasyonkullanarakmüdahaleetmesi
Uygulamasayesindeolayyerineenkısayoldanenhızlımüdahaleningerçekleşmesi
WebYöneVm
AraYüzü
Uygulama
Sunucusu
Mesajlaşma
Servisi
SPATIAL
VeriTabanı
VeriTabanı
  Saniyede 300.000 feature
  Tüm Türkiye haritası sadece 340 MB
  İl bazında veri güncellemesi
  Daha verimli saha personeli yönetimi
  Müşteriye özel kişiselleştirme
  Offline harita – navigasyon – veri toplama
  Yüksek verimli sesli yönlendirme
  Sık harita ve uygulama güncellemesi
  Uzaktan müdahale – destek güncelleme sistemi
  Ekipler arası koordinasyon
  Daha az yakıt tüketimi ve daha az karbondioksit üretimi
  Saha ekiplerinin izleme ekranında görülmesi
  Hedefe ulaşma ve hedefte geçirilen zaman takibi
  Saha ekiplerinin birbirini kendi ekranlarında görmesi
Görevlerin listelenmesi ve harita üzerinde gösterilmesi
  İş konumuna Sesli Navigasyon ile yönlendirme
  Saha konumlarını koordinatlı olarak merkeze iletme
  Alarm verilen bölgeye ekiplerin harita üzerinden görülerek Yolbil
yardımıyla yönlendirilmesi
  Geriye dönük sorgulama yapabilme
  Tüm kullanıcılara anlık bildirim gönderme
TEŞEKKÜRLER
Emrah YILMAZ
Ar-Ge Müdürü
[email protected]
Download