12. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

advertisement
Adı Soyadı
Numara
:
:
201..-201.. ÖĞRETİM YILI
SINIF: 12. Sınıflar II. DÖNEM I. KİMYA YAZILISI
-B-
I. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz? ( Her soru 1puan )
1) İndirgenme ve Yükseltgenmenin bir arada olduğu tepkimelere…………………………….……………………………….denir.
2) Karbon ve hidrojen dışında elementleri (O, N, Cl, F, Br, I) de içeren organik
bileşiklere………….……………………….………………….denir.
3) Organik
kimyada
alkil
halojenürlerin
metaller
ile
vermiş
olduğu
tepkimelere
………………….……………………………denir.
4) Karbon katyon oluşması ve bunun elektron çifti içeren atom ya da molekül ile etkileşimi üzerinden yürüyen
tepkime mekanizmalarına ……………………………………………denir.
5) Karbon anyon oluşması ve elektron eksikliği olan atom ya da molekül ile bunun etkileşmesi üzerinden yürüyen
tepkime mekanizmalarına …………………………..……………………………..denir.
6) Üzerinden
eşleşmemiş
bir
elektron
bulunduran
atom
ya
da
atom
gruplarına
………………………………………………….denir.
7) Doymamış hidrokarbonlarla tepkimeye girip molekülün yapısına giren grupların olduğu tepkimelere
………………..………………………..denir.
8) İki ya da daha fazla molekülün tepkimeye girerek, su, amonyak, metanol gibi küçük moleküllerin çıkışı ile
birleşmesi tepkimelereine……………………………….……………………….denir.
9) Bir amino asitin karboksil grubu ile diğer bir aminoasitin amino grubu arasında su çıkarak oluşan bağa
……………..…………….denir.
10) Benze halkasına ikinci bir grubun bağlanması sırasında, bağlı ilk grubun elektron sunucu ve elektron çekici
oluşuna göre bağlanacak ikinci grup yönlenir. Elektron sunucu grup bağlı ise benzenin
………………………………bölgesine ikinci grup yönlenir.
II. Aşağıdaki klasik soruları yanıtlayınız.
1.
Aşağıdaki heteroatom içeren bileşiklerdeki karbon atomunun yükseltgenme sayılarını bulunuz. (10 puan )
a. CH3OH
b. CCl4
2. Redoks tepkimelerinden birisini örneği ile birlikte yazarak açıklayınız.(20 puan )
3. Katılma tepkimelerikaça ayrılır? Bir katılma tepkimesinin mekanizmasını yazınız.(20 puan )
4. Ayrılma tepkimelerinden birisinin mekanizmasını yazınız.(20 puan )
5. Zaitsev kuralını bir örnek ile açıklayınız.(20 puan )
Download