11.sınıf kimya dersi söke anadolu lisesi ı.dön. ı.ortak sınavı kazanım

advertisement
11.SINIF KİMYA DERSİ
SÖKE ANADOLU LİSESİ I.DÖN. I.ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU
ÜNİTELER/KONULAR
KAZANIMLAR
"ÜNİTE:1 :MODERN ATOM TEORİSİ
1. Atom ile ilgili Düşünceler"
2. Atomun kuantum modeli
3. Orbital - Kuantum sayıları Elektron dizilimleri
4. Periyodik sistem ve elektron
dizilimleri
5. Periyodik özellikler
6.Elementlerin Periyodik Çizelgedeki
Konumu ve Özellikleri.
7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme
Basamakları İyonik ve Kovalent
Bileşiklerin Adlandırılması
"2. ÜNİTE: KİMYASAL
HESAPLAMALAR
1. Mol Kavramının Tarihsel Gelişimi
2. Kimyasal Tepkimeler ve
Denklemleri ve Hesaplamaları
4. Kimyasal Formüler
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom
modellerini bu modellere temel oluşturan bulgular
bağlamında karşılaştırır.
Atomun kuantum modeline yönlendiren bulguları
tarihsel gelişimi içinde açıklar.Atomu kuantum
modeliyle betimler.
s-, p- ve d-bloku elementlerinin metal/ametal
karakteri, iyon yükleri, aktiflikleri ve yaptıkları
kimyasal bağ tipi elektron dizilimiyle ilişkilendirilir
Nötral atomların elektron dizilimleriyle periyodik
sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini
sebepleriyle irdeler.
Yükseltgenme basamaklarını elektron dizilimleriyle
ilişkilendirir.
İyonik ve kovalent bileşiklerin adlarıyla formüllerini
eşleştirir.
Mol kavramını tarihsel gelişimi üzerinden açıklar.
Basit kimyasal tepkimelerin denklemlerini yazar ve
denkleştirir.Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom
sayısı kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir.
"Hazır verilerden bileşiklerin en basit formülleri ve
molekül formüllerini belirler.
Kimya Öğretmenleri
Muzaffer ÇİL
Hamdiye MIZRAK
Nedim BİLMEZ
Sayfa 1|1
Download