A Grubu - mustafa can

advertisement
Adı Soyadı:
Numarası:
2009 – 2010 ÖĞRETİM YILI SAKARYA ANADOLU İHL ve İHL
LİSE 1. SINIFLAR II. DÖNEM I. KİMYA YAZILISI
-A-
1. Aşağıdaki bilgileri doğru “D” veya yanlış “Y” olarak doldurunuz. (5 puan)
(
(
(
(
(
) Tek tür atomdan oluşan maddeler bileşiktir.
) Yüksüz bir atomda proton olmaz
) Karbon ve oksijen arasında oluşan bileşiklere hidrokarbon denir.
) Kimyasal tepkiler 3’e ayrılır: yanma, patlama ve asit-baz tepkimeleri.
) Karşısındaki atomun yükseltgenmesini sağlayan atom yükseltgendir.
2. Aşağıda ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz? (5 puan)
1.
2.
3.
4.
5.
(+) veya (-) yüklü atomlara ………………..…………………denir.
Elektron alışverişi ile oluşan bağ ………………………………………………………… dır.
Metaller elektron …………………. eğilimi, ametaller ise elektron ……………………. Eğilimi gösterir.
Büyük moleküllerin su katılmasıyla, küçük moleküllere parçalanması tepkimesine ……………………………….. denir.
Asit ve bazın karışarak özelliklerine kaybetmesine …………………………………. denir.
3. Aşağıdaki atom ve iyonların katman elektron dağılımını yapıp, değerlik elektron sayısını ve ilgili atomların grup
numarasını bulunuz? (5 puan)
Element
Katman elektron dağılımı
Değerlik elektron sayısı
Grup numarası
11Na
19K
4. Aşağıdaki atom ve iyonların oluşturduğu bileşiklerin formülünü yazınız? (5 puan)
OH-
Element
S-2
N-3
Cr2O7-2
SO4-2
Cu+1
5. Aşağıda verilen atom ve moleküllerin değerlik elektronlarının lewis yapısını gösteriniz? (5 puan)
4Be
Madde
7N
8O
13Al
20Ca
Lewis yapısı
6. Aşağıda verilen moleküllerin lewis yapılarını gösteriniz? (10 puan)
İYON/MOLEKÜL
ATOMLARIN LEWİS YAPILARI
MOLEKÜLÜN LEWİS YAPISI
Cl2
O2
HF
7. Aşağıdaki soruları cevaplayınız? (5 puan)
İsmi
METAN
PROPAN
PENTAN
Kapalı Formülü
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
İsmi
HEKZAN
OKTAN
Kapalı Formülü
…………………………………..
…………………………………..
8. Aşağıdaki değişimleri Fiziksel(F) veya Kimyasal(K) olarak sınıflandırınız. (5 puan)
1. Gümüşün havada kararması
…………………………………..
2. Alkolün uçması
…………………………………..
3. Mumun erimesi
…………………………………..
4. Ekmeğin küflenmesi
…………………………………..
4. Sütten yoğurt eldesi
…………………………………..
9.Aşağıdaki denklemleri denkleştiriniz? (10 puan)
N2(g) +
N2O4(g)
H2(g) → NH3(g)
→
H2(g) + O2(g)
NO2(g)
Fe(k) + O2(g)
→
→
H2O(s)
Fe2O3(k)
10.Aşağıda verilen maddelerin ait olduğu, element, bileşik veya karışım madde sınıfını yazınız. (10 puan)
1 Kurşun
…………………………………..
6. Limonata
…………………………………..
2. Kalay
…………………………………..
7. Nişasta
…………………………………..
3. Tuzlu su
…………………………………..
8. Çelik
…………………………………..
4. Sirke
…………………………………..
9. Şeker
…………………………………..
5. Kolonya
…………………………………..
10. Bal
…………………………………..
11.Aşağıdaki tepkimelerin türlerini karşılarına yazınız. (5 puan)
BaCl2(suda) + Na2SO4(suda)
→
BaSO4 (k) +2NaCl(suda)
HCl(suda) + NaOH(suda) → NaCl(suda) +H2O(S)
H2O2(suda) +2Fe+2(suda) +2H+ → 2H2O(s) + 2Fe +3(suda)
C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O
12. Alkollerin genel formülü CnH2n+1 -OH şeklinde gösterilir. Alkanların ise CnH2n+2 şeklinde gösterilir. C3H7OH suda
çözünürken, C3H8 suda çözünmemektedir. Bu durumun sebebi sizce ne olabilir? (10 puan)
13.20 tane atom içeren alkanın formülünü ve ismini yazınız. (10 puan)
14. Aşağıdaki asit ve bazın birleşmesi ile oluşacak tuzların türlerini (asidik tuz, bazik tuz veya nötr tuz) yazınız.(5
puan)
HCl + NaOH
…………………………………..
H2S+ KOH
…………………………………..
H2SO4+ Ca(OH)2
…………………………………..
CH3COOH+ NaOH
…………………………………..
HNO3+ KOH
…………………………………..
15. Aşağıdaki tepkimelerde yükseltgenen ve indirgenen elementleri bulunuz. (5 puan)
TEPKİME
İNDİRGEN
YÜKSELTGEN
H2 + ½ O2 → H2O
CuO → Cu + ½ O2
Muvaffakiyetler Dilerim | Mustafa CAN
İNDİRGENEN
YÜKSELTGENEN
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

saSDDsa

2 Cards oauth2_google_87313bec-17e2-447b-ae5a-3abc807c925e

Create flashcards