13.Mart.2015 Ders Notları Atomun yapısı ve Boyutu

advertisement
13.Mart.2015 Ders Notları Atomun yapısı ve Boyutu- alfa parçacığı
Atomun Boyutu ve Futbol sağası
Yüklü parçacık nasıl Hızlandırılır- Rutherford’un alfa parçacıkları ile yaptığı deney
PERDE
Çekirdek etrafında hareket eden elektron ile ilgili Klasik fizik sonuçları- Dairesel Hareket- İvmeli Hareket- İvmeli hareket yapan yüklü parçacık ışıma yapar, ışıma yapan
elektron enerji kaybeder, enerji kaybeden elektronun çekirdek etrafında dönme yarıçapı azalır ve elektron çekirdeğe düşer, tüm bu olay 10-14saniyede olur ve atom dağılır,
yani karalı olamaz. Bu klasik fiziğin sonucu olarak beklenen bir olaydır. Ancak elektronun bu hareketine karşın atom hala kararlıdır.
Bu kitap yaratıcı düşünveyi geliştirmek ile ilgili pratik
yapmaya yönelik yöntemler anlatmakta.
Haydi siz de yaratıcılığınızı geliştirin.
Kuantum kelimesinin anlamı hakkında.
Dalga ve dalganın taşıdığı enerji ve dalganın hızı-frekansı ve dalga boyu hakkında bilgiler.
Download