M.R UZEL TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

advertisement
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI KİMYA
DERSİ I.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI
A
SORULAR
1-Aşağıdaki terim ya da kavramları uygun boşluklara yerleştirerek kavram haritasını
tamamlayınız.(9 puan)
YATAY SATIRLARA
DÜŞEY SÜTUNLARA
yüksüz
8A
PERİYOT NUMARASI-METALLER-AMETALLER +2, +1, 0, 8A-PERİYOT-SOYGAZLAR-16 -2AGRUP NUMARASI- 7, GRUP, -1 1A - 2A - 7A
2-) x 1 iyonunun elektron sayısı 36 dır. Kütle numarası 80 olduğuna göre; atom numarası ve nötron
sayısı nedir? ?(10 puan)
UYMAZ
NİÇİN
UYAR
katlı
oranları
Katlı oranlar yasasına
Madde
H2O/H2O2
SO2/S2O4
CO/CO2
4-) Aşağıdaki maddelerin kütlece birleşme
oranlarını karşılarına yazınız?( 8 puan)
BİLEŞİK
3-)Aşağıdaki maddeler katlı oranlar yasasına
uyar mı? Uyarsa katlı oranları nedir?(10 puan)
SO2 (S:32,O:16)
MS
MO
CO
(C:12,O:16)
MC
MO
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI KİMYA
DERSİ I.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI
5-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tablodaki uygun terimleri getiriniz. (20 PUAN)
Atom-kimyasal bağ--dublet kuralı-oktet kuralı-simya-proton sayısı-yörünge-metal-ametal1A-2A-7A-8Aanyon-,katyon-halojen-alkali metal-iyonik bağ,toprak alkali metal -0- 4- iyon
Değersiz madenleri altına çevirme, ölümsüzlük iksiri bulma işlemlerine ………denir.
Atomların değerlik elektron sayılarını ,sekize tamamlamalarına …………….
denir.
…………… grubu elementlerine soygazlar denir.
Eksi yüklü iyonlara ………. denir
…….. grubu elementlerine halojenler denir..
Atomları bir arada tutan kuvvetlere …………….. denir.
Bileşiklerde iyon yükü toplamı…………………………….dır.
Bir elementin son katmanındaki elektron sayısı , o elementin periyodik cetveldeki
……………………. belirler..
i) Periyodik cetvelin 1A grubundaki elementlere ………………………….denir.
j) Son katmanında 1 elektron olan elementin yükü ………….dir. ……… grubudur.
6-)Aşağıdaki bileşik yada köklerde ilgili elementin yükseltgenme
basamaklarınıhesaplayınız.(12 puan)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

BİLEŞİK
SO4
BİLEŞİK/
KÖK
-2
İLGİLİ
ELEMENT
ÇÖZÜM
S
CO2
C
N
NaNO3
7-) 19K - 17 Cl e katmanlarını çizerek aralarında yaptıkları kimyasal bağı gösteriniz? (10
puan)
KATMAN ELEKTRON DİZİLİMİ
YAPTIKLARI KİMYASAL BAĞ
BAĞ
ADI
19
…………
bağ
K
……………………………………..
17 Cl
……………………………….
8-)Aşağıda atom numaraları verilen, elementlere ait bilgileri tablodaki gerekli yerlere
yapınız.(21 puan)
İYON YÜKÜ
PERİYOT
ALABİLECEĞİ
GRUP
ATOM
KATMAN
ELEKTRON DİZİLİMİ
DEĞERLİK
ELEKTRON
SAYISI
METAL/
ANYON/
AMETAL/
KATYON
SOYGAZ
11Na
6C
18Ar
Düşüncelerimizin sonucu başarımızı etkiler. Başaracağınıza inanmıyorsanız başaramazsınız.
Unutmayasınız ’ki
“Mermeri delen suyun gücü değil devamlılığıdır.”
Download