A) Afrika`nın batısı B) Asya`

advertisement
1.
5.
Aşağıdaki sahaların hangisi sıcak sular (jeotermal enerji) bakımından zengindir?
I. Endonezya
II. Madagaskar
III. Mısır
A) Afrika'nın batısı
IV. Japonya
B) Asya'nın kuzeybatısı
Yukarıdaki ülkelerin hangilerinde volkanlar,
depremler ve sıcak su kaynakları bir arada
görülür?
C) Güneydoğu Asya adaları
D) Avustralya'nın merkezi kısımları
E) Kuzey Amerika'nın kuzeydoğusu
A) I ve II
B) I ve IV
D) II ve IV
2.
6.
C) II ve III
E) III ve IV
Yeryüzünde meydana gelen depremlerin % 68'i
Büyük Okyanus çevresinde meydana gelmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun nedenlerinden biri değildir?
A) Levha sınırlarında olması
B) Yer kabuğunun ince olması
3.
Haritada işaretli volkanlardan hangisi uzaklaşan
levha sınırlarında yer alır?
C) Yer kabuğunun yaşlı olması
A) I
E) Dalma - batma zonlarının geniş alan kapla
ması
B) II
C) III
D) IV
D) Volkanik faaliyetlerin yaygın olması
E) V
Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede deprem
olma olasılığının fazla olduğunu gösterir?
7.
A) Gelgitin etkili olması
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya'daki levha sı
nırları ile paralellik göstermez?
B) Deniz kıyısında yer alması
C) Yer şekillerinin sade olması
D) Sıcak su kaynaklarının bulunması
E) Ilıman iklim koşullarının yaşanması
A) Fay hatları
B) Depremler
C) Volkanik adalar
D) Okyanus akıntıları
E) Sıcak su kaynakları
4.
Aşağıdakilerden hangisi, volkanik sahalar ile ilgili
doğru bir bilgi değildir?
A) Yeryüzünde yaklaşık 500 kadar aktif volkan yer
alır.
B) Doğu Afrika'da önemli volkanik dağlar bulunmaktadır.
C) Volkanik faaliyet sahaları dar ve uzun kuşaklar
oluşturur.
D) Avustralya aktif volkanların bulunduğu bir sahada yer alır.
E) Büyük Okyanus çevresinde volkanik faaliyet
daha çok görülmektedir.
8. Yeryüzünde aktif volkanların büyük bir kısmı ateş
çemberi adı verilen Büyük Okyanus çevresinde ve
Akdeniz ülkelerinin bazılarında bulunur.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde aktif
volkanların bulunduğu söylenemez?
A) Danimarka
D) Pakistan
B) Japonya
E) Endonezya
C) iran
Download