Türkiye*nin Volkanik Da*lar* ve S*ra Da*lar

advertisement
LOGO
Türkiye’nin Volkanik
Dağları
Türkiye’nin Volkanik Dağları
Yanardağ ya da volkan, magmanın
(dünyanın iç tabakalarında bulunan,
yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkla
erimiş kayalar) yeryuvarlağının
yüzeyinden dışarı püskürerek çıktığı
coğrafi yer şekilleridir.
Magmanın yer kabuğunun kırık hatları
boyunca hareket etmesi ve yeryüzüne
çıkmadan yerin derinliklerinde soğuyup
katılaşmasına iç volkanizma denir. Yer
kabuğu üzerine çıkıp burada soğuyup
katılaşmasına dış volkanizma adı verilir.
Dış püskürmeler yeryüzünde volkan
konilerini meydana getirerek volkanik
dağları oluştururlar.
Türkiye’de volkanik faaliyetler Mezozoik’in
sonlarında başlamıştır. Bu dönemdeki
faaliyetler daha çok deniz altı volkanizması
şeklindedir.
Volkanlar, dünyada ve ülkemizde daha
çok fay hatları ve genç kıvrım kuşaklarının
yaygın olduğu alanlarda görülür.
Creativity
Volkanizma faaliyetleri insanlar için büyük
tehlikeler oluşturmasına rağmen bu alanlar
yoğun nüfuslu alanlardır. Bunun nedenleri;
• Volkanik toprakların mineral bakımından
zengin ve verimli olması,
• Volkanik alanların yer altı madenleri
bakımından zengin
ThemeGalleryolması,
is a Design Digital
Content & Contents mall
developed by Guild
Design Inc.
• Volkanik arazilerin
turizm
açısından
önemli yer şekilleri oluşturmalarıdır.
Erciyes Dağı
İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan başlıca
volkanik dağ Erciyes
Dağı’dır.Erciyes,(3917) bölgenin en
yüksek dağıdır. Bir ana koni ile çok sayıda
of
yan konidenDescription
oluşmuştur.
Bu dağdan çıkan
the contents
volkanik malzemeler Nevşehir, Ürgüp,
Göreme çevresinde geniş alanlara
yayılmış, selinti
suları
ve
rüzgar
etkisiyle
Description of
the contents
zamanla aşınarak
peri bacalarını
oluşturmuştur.
Ağrı Dağı
Doğu Anadolu Bölgesi’nde volkanik
faaliyetler çok120geniş alanları etkilemiştir.
Burası lav akıntıları ve volkan konileri
bakımından en zengin bölgemizdir. Doğu
70
Anadolu Bölgesi’nde bulunan başlıca
50
volkanik
dağlar şunlardır: Ağrı Dağı,
30
Türkiye’nin
en yüksek doruğuna sahiptir
(5137). Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı olmak
2004iki 2005
üzere
ana 2006
volkan konisinden meydana
gelir.
Heriniki
art Title
heredağın çevresinde de birçok
yan koni ve krater bulunmaktadır
Nemrut Dağı
Nemrut Dağı ya da Nemrut Stratovolkanı, Bitlis
İlinin Tatvan ilçesinde, Doğu Anadolu'da yer alan
yüksek dağlardan biridir. Van Gölü’nün batısına
düşer. Nemrut, uyuyan aktif bir yanardağdır ve
1441 yılında son kez lav çıkışı olmuştur.
Tepesindeki kraterde Nemrut Gölü yer alır.
Krater etrafında, en yüksek tepe olan Sivritepe
2935 m, Doğu Nemrut Tepesi 2625 m,
güneydeki Tursuktepe 2828 m ve batıda Nemrut
Dağı Tepesi 2801 m yüksekliktedir
SON!
İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
HAZIRLAYAN:Ömer Faruk CANDOĞAN
NUMARASI:1180
SINIFI:10\A
KAYNAKÇA:
www.cografyamiz.com
www.wikipedia.org
www.forumdas.net
www.cografyamiz.com
Download