çalışma yaprağı

advertisement
ÖĞRENCİ ADI/SOYADI:
DERS:FEN BİLİMLERİ
ÖĞRENCİ SINIF/ŞUBE:
KONU:DOĞAL SÜREÇLER
ÖĞRENCİ NO:
ÇALIŞMA YAPRAĞI
1. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz.Cümleler doğru ise 'D' yanlış ise 'Y'harfinin bulunduğu
kutucuğu 'X' ile işaretleyiniz.
Doğru
1
Okyanuslar levha hareketleri sonucu oluşur.
2
Yer kabuğu,sıcak ve akışkan olan magma üzerinde
hareket eden levhalardan oluşmuştur.
3
Depremler ilgili çalışmalar yapan bilim dalına
"sismoloji" bu alanda çalışan bilim insanlarına ise
"sismolog" adı verilir.
4
Depremler,sadece volkanik faaliyetler sebep olur.
5
Volkanlar yeryüzü şekillerini değiştirmez.
6
Depremler genellikle fay kırıklarından oluşur.
Yanlış
2.Aşağıda verilen kelime veya kelime gruplarından uygun olanları kullanarak cümlelerdeki
noktalı yerleri doldurunuz.
jeolog
hava
tahminleri
meterolog
meteoroloji
 İklimin etkisini açıklamaya ve iklimi meydana getiren meteorolojik olayları analiz
etmeye çalışan bilim insanlarına ………….. adı verilir.
 Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmelerini ve buna bağlı olarak oluşan hava
olaylarını inceleyerek hava tahminleri yapan bilim dalına ………….. denir.
 Günlük yaşantımızda ….………. büyük bir öneme sahiptir.
 Meteoroloji uzmanlarına ………….. adı verilir.
1
3. Deprem, volkanik patlaması ya da toprak kayması gibi yer hareketleri,
deniz tabanında alçalmaya ya da yükselmeye neden olur. Bu süreçte oluşan dev deniz
dalgalarına ne ad verilir?
A) Tsunami
B) Girdap
C) Hortum
D) Kasırda
4. Yer sarsıntısını ölçmeye yarayan alete ne ad verilir?
A) Dinamometre
B) Barometre
C) Kalorimetre
D) Sismograf
5. 'Odak noktasından çevreye doğru yayılan titreşimlere …………. denir.''
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Odak noktası
B) Deprem dalgası
C) Fay hattı
D) ) Merkez üssü
6. 'Nemli hava gökyüzüne yakın yerlerde yoğunlaşıyorsa yağış oluşur.''
Buna göre soğuk hava etkisiyle su buharı buz kristalleri haline gelir. Buz kristalleri birleşerek
hangi yağış şeklini oluşturur?
A) Yağmur
B) Kar
C) Dolu
D) Kırağı
7. ' Havadaki su, sıcaklığa bağlı olarak su buharı, su damlacıkları ve buz kristalleri
oluşabilir.''
Bunlar dışında bir de çok küçük su dalcıkların yoğunlaşması meydana gelebilir. Bu tür hava
olayına ne ad verilir?
A) Kar
B) Yağmur
C) Sis
D) Serap
2
8. Bir alanın üstündeki havanın normalden daha fazla sıkışması ile oluşturduğu basınca ne
ad verilir?
A) Alçak hava basıncı
C) Bulut
B) Yüksek hava basıncı
D) Sis
BAŞARILAR DİLİYORUM. 
HAZIRLAYAN: EBRU BİRCAN AY
3
Download