10B Sınıfı Seçmeli Coğrafya 1.Dönem-1.Yazılı İndir

advertisement
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
HORASAN ANADOLU LİSESİ
10B SINIFI SEÇMELİ COĞRAFYA
1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
Adı Soyadı:
Sınıfı:
22.11.2013
Puanı :
Numarası:
1-Aşağıda dağılışı gösterilen bitki formasyonu nedir? Özellikleri nelerdir? Haritada gösterilen yerleri yazınız? (10Puan)
2- Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyunuz (10 puan)
(……..) Yerkabuğunu oluşturan levhalar çok yavaş hareket ederler.
(……..) Sıcak su kaynaklarının yaygın olduğu alanlarda volkanik faaliyetler görülmez.
(……..) Sıcak su kaynakları, yeryüzüne düzenli bir şekilde dağılmıştır.
(……..) Yıl boyunca sıcak ve nemli bölgelerde iğne yapraklı gür ormanlara rastlanır.
(...…...) Makiler ot formasyonunda yer alır.
3-Aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz? (10 Puan)
 Karasal levhaların en büyüğü…………………….. levhasıdır.
 Zeytin, keçiboynuzu …………………… bitki türüne örnektir.
 Yerkabuğunda meydana gelen kısa süreli ani sarsıntılara ………… denir?
 Magmanın yerin derinliklerinden hareket ederek yeryüzüne çıkması olayına………………………. denir.
 Step, savan, çayır, tundura bitkilerde ………………… formasyonunu oluşturur.
4-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız?(20 Puan)
1)Dünya üzerinde bazı alanlarda depremler sık
görülürken bazı alanlarda seyrek görülmesinin
4)Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede deprem
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
olma olasılığının fazla olduğunu gösterir?
A) Ortalama yükseltilerinin farklı olması
A) Gelgitin etkili olması
B) Ekvator’a uzaklıklarının farklı olması
B) Deniz kıyısında yer alması
C) Levha sınırında yer almaları
C) Yer şekillerinin sade olması
D) Farklı dirençteki kayaçlardan oluşmaları
D) Sıcak su kaynaklarının bulunması
E) Ilıman iklim koşullarının yaşanması
E) İklim özelliklerinin farklı olması
2)Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün
nedenidir?
A) Fayların oluşması
B) Volkanik olaylar
5) Fay hatları, yer kabuğunun zayıf ve hareket hâlindeki
C) Levhaların hareket etmesi D) Depremlerin oluşması
bölgeleridir. Bazı alanlar fay hatlarına paralellik gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri
E) Sıcak su kaynaklarının oluşması
değildir?
Yeryüzünde aktif volkanların büyük bir kısmı, ateş
A) Deprem alanları
çemberi adı verilen Büyük Okyanus çevresinde ve
B) Volkanik alanlar
Akdeniz ülkelerinin bazılarında bulunur.
C) Genç kıvrım dağlar
3)Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde etkin
D) Sıcak su kaynakları
volkan yoktur?
E) Karstik araziler
A) İtalya
B) Japonya
C) Malezya
D) Filipinler
E) İngiltere
6-Aşağıdaki tabloya bitki örtüsüne uygun iklim tipini yazınız?(10 Puan)
İklim tipi-Özelliği
Bitki örtüsü
Ekvatoral iklim
Akdeniz İklimi
Okyanusal İklim
Muson İklimi
Karasal iklim
7- Dünya üzerinde yer alan levhaları yazınız? (10 Puan)
8-Deprem nedir? Depremler kaça ayrılır kısaca açıklayınız? (10 Puan)
9- Ot formasyonları nelerdir? Savan ot formasyonunun özellikleri nelerdir ve nerelerde görülür? (10 Puan)
10-Deprem, gayzer, volkanizma, levha, garig terimlerini açıklayınız? (10 Puan)
Ali BALLI
Coğrafya Öğretmeni
Başarılar Dilerim
www.aliballi.com
Download