levha tektoniği konusu test soruları

advertisement
LEVHA TEKTONİĞİ KONUSU TEST SORULARI
1. Dünya üzerinde volkanik alanların ve deprem kuşaklarının dağılışında bir paralellik göze
çarpar.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?
A) Bu alanların levha sınırında yer alması
B) Bu alanların gevşek dolgu alanı olması
C) Bu alanlarda dış kuvvetlerin etkili olması
D) Bu alanların okyanus tabanı olması
E) Bu alanların I. Zaman arazisi olması
2. Dünya üzerinde bazı alanlarda depremler sık görülürken bazı alanlarda seyrek görülmesinin
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortalama yükseltilerinin farklı olması
B) Ekvator’a uzaklıklarının farklı olması
C) Levha sınırında yer almaları
D) Farklı dirençteki kayaçlardan oluşmaları
E) İklim özelliklerinin farklı olması
3. Yeryüzünde aktif volkanların büyük bir kısmı, ateş çemberi adı verilen Büyük Okyanus
çevresinde ve Akdeniz ülkelerinin bazılarında bulunur.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde etkin volkan yoktur?
A) İtalya
B) Japonya
C) Malezya
D) Filipinler
E) İngiltere
4. Fay hatları, yer kabuğunun zayıf ve hareket hâlindeki bölgeleridir. Bazı alanlar fay
hatlarına paralellik gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?
A) Deprem alanları
B) Volkanik alanlar
C) Genç kıvrım dağlar
D) Sıcak su kaynakları
E) Karstik araziler
5. Aşağıdaki durumların hangisinde bir kaynak suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla
değişmez?
A) Yağmur ve kar sularıyla besleniyorsa
B) Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa
C) Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa
D) Su, yerin derinliklerinden geliyorsa
E) Taban suyu seviyesi yüksekse
www.sosyal-bilgiler.com Sosyal Bilgi Kaynağı’na Teşekkürler…
6. I. Endonezya
II. İtalya
III. Kanada
IV. Almanya
Yukarıdaki ülkelerin hangilerinde volkanizma daha çok etkilidir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
7. Yer kabuğunun yaşlı kıvrım bölgelerinde depremler nadir görülür ve etkileri de önemsizdir.
Aşağıdaki bölgelerden hangisi buna örnek olarak gösterilebilir?
A) Türkiye
B) Kanada
C) İtalya
D) Yunanistan
E) Japonya
www.sosyal-bilgiler.com Sosyal Bilgi Kaynağı’na Teşekkürler…
Download