KONUŞMA Değerli Sağlık Çalışanları, Öncelikle hepinize hoş

advertisement
KONUŞMA
Değerli Sağlık Çalışanları,
Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum ve bu yıl 3. düzenlenen bu ulusal kongrenin,
kan ve kanla ilgili faaliyetlerin toplum sağlığı bakımından büyük önem taşıdığı
günümüzde, kongreye katılan tüm sağlık çalışanlarına en üst düzeyde katkı
sağlamasını diliyorum.
Sizlerinde bildiği gibi Bakanlığımız Kan ve kan Ürünleri Kanununun
yayınlanmasını müteakib Kan ve Kan Ürünleri Ulusal Rehberinin hazırlanmasınada
öncülük etmiş, bilimsel ve güncel gelişmelere uygun olarak Ülkemizde Kan ve
Kan Ürünlerinin kullanım ve temininde yaşanan sorunlara çözüm getirmek ve
Avrupa Birliği
düzenlemelerine
uyum
sağlamak amacıyla, değerli Bilim
adamlarımızında katkılarıyla gerekli adımları atmıştır.
Bu kanun tasarısı ve rehberin yayınlanması ile kan temin ve kullanımı
konusunda Avrupa’daki örneklerine uygun ve insanımızın layık olduğu yüksek
standartta bir yapının hayata geçirilmesi planlanmış olup, yeni yapılanma ile
vatandaşlarımızın gelecekte yeterli ve güvenli kan temini ve kullanımı konusunda
yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesi hedeflenmiştir.
Bugün itibarı ile 618 Transfüzyon Merkezi geçici olarak ruhsatlandırılmıştır.
Kan teminindeki sıkıntıları geçici olarak berteraf etmek amacıyla 84 hastane Süreli
Bölge Kan Merkezi olarak faaliyetine devam etmekte olup, Kızılay kan temininde
yeterli sayıya ulaştıkça, bu merkezlerinin sayısı hızla azaltılacaktır.
Kan ve Kan Ürünlerinin kullanımı ve dağıtımında gelişmiş ülkeler seviyesindeki
standartların yakalanmasında denetimin önemini bilmekte ve Kan Hizmet Birimlerinin
2010 yılı denetim çalışmalarını il bazında sağlamış bulunmaktayız.
Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda kanıtların saptanmasına yönelik
bilimsel çalışmalar yapılması konusunda Bakanlığımızın desteği tamdır.
Ülkemizdeki kan politikasının güçlendirilmesi ve yürütülmesi açısından bilimsel
verileri de toplayabilecek kapasitede çalışmalara hız vermiş bulunmaktayız. Ne
yazıkki; Ulusal Kan Hizmetleri konusunda hala ülkemizde güvenli verilere sahip
değiliz. Güvenli kan verilerine ulaşılması bulaşıcı hastalıklar yönünden, belirsizlik
taşıyan risklerin tanımlanmaları, ve bu risklerin ortadan kaldırılması ya da en aza
indirilmesi , kan bankacılığına ayrılan kaynakların yeniden değerlendirilmelerinde son
derece önem arzetmektedir. Bilhassa özel sağlık kurumlarının istatistiki veriler
açısından son derece yetersiz olduğu ve form 113 verilerini doldurmadığı tespit
edilmiştir. Ulusal rehber ve Uluslarası istenen veriler göz önünde bulundurularak kan
bankacılığı istatistiki veri formu ;Form 113 yeniden düzenlenmiştir. Çalışmalarınızın
kan bankacılığı çalışanları olarak çok değerli olduğunu biz biliyoruz; ama sizlerde
emeğinizin değerlendirilmesi ve ülkemizin geleceğinede katkıda bulunmak adına
form 113 leri titizlikle doldurulacağını umuyoruz.
Hedefimiz Kan Bankacılığı konusunda en
yüksek kalitedeki hizmet
standardını sizlerle paylaşmaktır. Bu görüş doğrultusunda il Sağlık Müdürlüklerindede
kan bankacılığı konusunda bir alt yapı oluşturmaya çalışmaktayız. Umuyoruzki bu
konudaki gayret ve çalışmalar ilerleyen günlerde ülkemiz adına olumlu gelişmelere
sahne olacaktır.
Bizleri bir araya getiren değerli hocalarımıza ve kan bankacılığı konusundaki
gayretlerini esirgemeyen siz sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyor, hepinize
gelecek 2011 yılının başarılarla dolu geçmesini diliyorum.
Download