S.NO BRANŞ ADI MALZEME ADI TEKNİK ŞARTNAME 1 Kalp

advertisement
S.NO
1
BRANŞ
ADI
Kalp
Damar
Cerrahi
TEKNİK ŞARTNAME
MALZEME ADI
3D RİJİD TRİKÜSPİD
RİNG
1. Ring rijid yapida, tricuspid tamirleri icin ozel olarak tasarlanmis
olmalidir.
2. Ring annulusun native şeklini muhafaza için 3 boyutlu (3D) bir
ring olmalıdır.
3. Ringin dikiş halkası, polyester örme kumaşla kaplı silikon lastik
yüzeyden imal edilmis olmalıdır.
4. Kalbin elektrik ileti sistemini korumak, ringin ‘His Demeti’ne
denk gelen kısmı açık olmalıdır.
5. Çok amaçlı olcek ve tutucunun; düğüm atmaya mani olmaması
için, ileti mekanizmasının telefon ahize kordonuna benzer spiral bir
hattan oluşmuş olması gerekir.
6. Spiral hat; dışarı alınırken tutucunun, sağ ventriküle düşmesini
önlemelidir.
7. Bu spiral hat, istendiğinde teleskopik bir rot tarafından
sabitlenmelidir. Böylece cerrah, triküspit halkayı anülüse
yerleştirirken, halka hareket etmemelidir. Halka uygun şekilde
yerleştirilince, teleskopik rot geri çekilerek çok amaçlı çubuk
cerrahi sahanın uzağına taşınabilmelidir.
8. Teleskopik tutucu, bilhassa minimal invaziv girişimlerde en
geniş cerrahi sahada çalışmayı mümkün kılmalıdır.
9. Şeffaf tutucu, implantasyon esnasında halkanın teşhirini temin
etmelidir.
10. Ring, titanyum alaşımdan imal edilmiş bir stente sahip
olmalıdır.
11. Ring 26-28-30-32-34 ve 36mm ölçüleri mevcut olmalıdır.
12. Ring MRI uyumlu olmalıdır.
13. Ringin etkinligi dünyaca kabul gören birden fazla yayın
organındaki sonuclariyla kanitlanmis olmalidir.
14. Ring gerekli görüldüğünde farklı bir numara ring ile
değiştirilecektir.
1
2
Kalp
Damar
Cerrahi
ACİL KURTARICI
SÜREKLİ POZİTİF
HAVAYOLU BASINÇ
SİSTEMİ
1. Setler disposable olmalıdır.
2. Ventilasyon sistemi kullanmaksızın hastaya CPAP işlemi
uygulamasını, basit bir sistemle sağlamalıdır.
3. Set üzerinde,Flowmetreden hastaya direkt gelen hava akımını
kontrol edebilmek için ayarlanabilir bir peep-valf bulunmalıdır
4. Set üzerindeki peep-valf; 5 peep ( cmH2O ) ile 15 peep ( cmH2O
) arasında ayar yapılabilmesine olanak vermelidir.
5. Flowmetre 5 Lpm basıncta iken maskede istenilen basınç 5 peep
( cmH2O ), 6 Lpm basıncta iken maskede istenilen basınç 6 peep (
cmH2O ), 7 Lpm basıncta iken maskede istenilen basınç 7,5 peep
(cmH2O ), 8 Lpm basıncta iken maskede istenilen basınç 10 peep (
cmH2O ), 9 Lpm basıncta iken maskede istenilen basınç 12 peep (
cmH2O ) ve flowmetre 10 Lpm basıncta iken ise maskede istenilen
basınç 15 peep ( cmH2O ) olmasını sağlamalıdır. Bu değerler
kullanıcaya kolaylık sağlamak amacıyla sistem üzerinde şema
halinde de bulunmalıdır.
6. Set üzerindeki maskede; hastada oluşabilecek burun bölgesi
nekrozlarını önlemek amaçlı, maskenin yüze yapmış olduğu
basıncı, yüz bölgesine asgari olarak dağıtmaya yarayan, yüksekliği
ayarlanabilen alın pedleri bulunmalıdır.
7. Set üzerindeki inhalasyon ve eksalasyon hatlarında birer adet
hepa filtre bulunmalıdır.
8. Maske konnektör kısmı 360 derece dönebilen “ döner dirseğe “
sahip olmalı ve bu dirsek basit çevirme hareketlerinden
etkilenmeyecek oranda sağlam olmalıdır.
9. Hasta yüzünde oluşabilecek basıncı azaltmak ve aynı zamanda
hastanın yüzünde maskenin stabilitesini artırmak için 4 farklı
yönden maskeye bağlanabilen kafa bonesi bulunmalıdır.
10. Astım ve KOAH hastalarında idame tedavisi için veya akut
durumlarda kullanılabilen inhalerlerin maske kullanımı esnasında
hastaya verilmesini sağlayan İnhaler portu bulunmalıdır.
11. Maskeye Nebulizer bağlanabilmesi için gerekli olan “ T “
konnektörün takılabilmesini sağlayabilmek için maske ve sistemin
birbirinden ayrılabilir olması gereklidir. İstenildiği takdirde
nebulizer bağlanmasına olanak vermelidir.
12. Hasta boğulma riskini önlemek için özel bir valf sistemi
olmalıdır.
2
3
Kalp
Damar
Cerrahi
ACT KARTUŞU
1. Act + Test küvetleri hasta başında, heparinizasyon yapılan
hastaların Act değerini ölçmek için geliştirilmiş olmalıdır.
2. Act + Test küvetleri yapılan testi cihaza otomatik olarak tanıtan
optik sisteme sahip olmalıdır.
3. Act + Test küvetleri microsample (tek damla kan) ile
çalışabilecek yapıda olmalıdır.
4. Act + Test küvetleri hastanede bulunan Hemochron Jr
II,Hemochron Jr Signature cihazlarıyla uyumlu olmalıdır.
5. Act + Test Küvetleri ambalajı açıldıktan itibaren 24 saat
bozulmadan teste hazır olarak kalabilmelidir.
6. Act + Test Küvetleri Hipotermiden etkilenmemelidir.
7. Act + Test Küvetleri Hemodilasyondan etkilenmemelidir
kullanılabilmelidir.
8. Act + Test küvetleri tekli ambalajlarda kullanıma hazır olmalıdır.
9. Toplu alımlarda firma 5 adet uyumlu ACT cihazını Atatürk
EAH'ne teslim etmelidir.
1. Heparin verilen hastaların, kandan Active Cloting Zamanını
ölçmek için üretilmiş olmalıdır.
2. Kan numunesinin konulacağı ürün içinde pıhtılaşmayı
hızlandırıcı madde (Cellit veya Kaolin) olmalıdır. Belirtilen
maddeler dışında olanlar hakkında detaylı döküman verilmelidir.
3. Ölçüm hata payı belirtilmelidir.
4. Hemodilüsyon ve Hipotermiden etkilenmemelidir.
5. Klinikte cihaz yok ise hastane kapasitesine göre cihaz
bırakılacaktır.
6. Tüpleri veren firma her türlü sarf malzemesini vermek
zorundadır. Tüp karşılığı cihaz verilmişse her türlü bakım ve
onarım firmaya aittir.
4
Kalp
Damar
Cerrahi
ACT TÜPÜ
5
Kalp
Damar
Cerrahi
AÇILI VENÖZ KANÜL
24FR
6
Kalp
Damar
Cerrahi
AÇILI VENÖZ KANÜL
26FR
7
Kalp
Damar
Cerrahi
AÇILI VENÖZ KANÜL
28FR
8
Kalp
Damar
Cerrahi
AÇILI VENÖZ KANÜL
32FR
1. Kardiyovasküler cerrahide Vena-Cavalardan kanı dren
edebilmesine uygun olmalıdır.
2. Kanül polyvinyl-choloride'den yapılmış olmalıdır.
3. Kanül kink olmayı önleyecek telle içten güçlendirilmiş yapıya
sahip olmalıdır.
4. Kanül ucu 90º açılı uca sahip olmalıdır
5. Kanül klemp edilebilmesi için arka ucunda 5 ± 1cm lik telsiz
uygun bölüme sahip olmalıdır.
6. Kanül 45 cm den uzun olmamalıdır.
7. Kanül 24Fr, 26Fr, 28Fr, 32Fr, ölçülerde olmalıdır.
8. Kanülün 24Fr ebadında arka ucu 1/4-3/8, 26Fr - 32Fr ebadında
arka ucu 3/8 konnektörleri takmaya uygun olmalıdır.
9. Kanül tekli steril paketlerde bulunmalıdır.
3
9
10
11
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
AORT KANÜL 6MM
AORT KANÜL 7MM
AORT KANÜL 8MM
12
Kalp
Damar
Cerrahi
AORT KANÜL
PEDİATRİK SPİRALLİ
KISA UÇLU 3.8MM
13
Kalp
Damar
Cerrahi
AORT KANÜL
PEDİATRİK SPİRALLİ
KISA UÇLU 4.5MM
14
Kalp
Damar
Cerrahi
AORT KANÜL
PEDİATRİK SPİRALLİ
KISA UÇLU 5.2 MM
15
16
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
1. Kısa uçlu, içten spiral destekli, sert uçlu aortik kanüllerdir.
2. Arka ucunda 3/8 - 3/8 konnektör takılı ve lüerli olacaktır.
3. Tekli steril paketler halinde bulunacak, her paketin üzerinde
sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi yazılı bulunacaktır.
4. Spiral dışında metal kısımları bulunmayacaktır
5. Kanül ucu 6, 7, 8 mm boyutlarında farklı ebatlarda olmalıdır.
6. Gerektiğinde farklı boyutlar arasında değişim yapılabilmelidir.
1. Kısa uçlu, içten spiral destekli, sert uçlu aortik kanüllerdir.
2. Arka ucunda 3.8 ve 4.5 için 1/4 - 1/4 konnektör 5.2 için 3/8 - 3/8
konekktör takılı ve lüerli olacaktır.
3. Tekli steril paketler halinde bulunacak, her paketin üzerinde
sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi yazılı bulunacaktır.
4. Spiral dışında metal kısımları bulunmayacaktır
5. Kanül ucu 3.8, 4.5, 5.2 mm boyutlarında farklı ebatlarda
olmalıdır.
6. Gerektiğinde farklı boyutlar arasında değişim yapılabilmelidir.
AORT OKLÜZYON
KATETERİ
1. Malzeme aort oklüzyonunda kullanılacak şekilde tasarlanmış
olmalıdır.
2. Aortanın kalsifik yapıda olduğu, kros klemp koymanın zor yada
uzun zaman alacağı durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmış
olmalıdır.
3. Oklüzyon kateteri biçimlendirebilir ve yumuşak yapıda
olmalıdır.
4. Kateterin sonunda 2 adet üçlü musluk bulunmalıdır. Bunlardan
biri geri kanamayı önlemek amaçlı diğeri ise enjeksiyon amaçlı
olmalıdır.
5. Oklüzyon balonu 50cc±5cc hacme sahip olmalıdır.
6. Kanamayı kolayca kontrol edebilmek için transanevrizmal
seçenek sunmalıdır.
7. Oklüyon balonunun çapı 43mm(±3cc) olmalıdır.
8. Oklüzyon kateterinin kalınlığı 12Fr olmalıdır.
9. Kateterin uzunluğu 25cm(±3cc) olmalıdır.
10. Malzeme poliüretandan yapılmış olmalıdır.
AORTİK İĞNE(HAVA
ÇIKARMA İĞNESİ)
1. Ürün aorta’dan hava çıkarmak için özel olarak yapılmış
olmalıdır.
2. Ürün aynı zamanda kardiyopleji verilmek amacı ile de
kullanılabilmelidir.
3. Ürünün aorta içine girecek kısmı 13 ± 1 mm uzunluğunda
olmalıdır.
4. Ürün çapı 16 G ölçüsünde toplam uzunluğu 5 cm olmalıdır.
5. Tekli steril orjinal ambalajında olmalıdır.
4
17
18
19
20
21
22
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
AORTİK PUNCH 2.8
AORTİK PUNCH 3.6
AORTİK PUNCH 4.0
AORTİK ROOT
KANÜLÜ 14GA 7FR
AORTİK ROOT
KANÜLÜ PEDİATRİK
16GA 7FR
1. Teker teker steril paketlerde bulunmalıdır.
2. Sterilizasyon tarihi ve ne ile steril edildikleri paketler üzerinde
yazılı olmalıdır.
3. Boyu 20 cm den büyük olmamalıdır. Kullanımı ve elle
manipülasyonu kolay olmalıdır.
4. Delik delen kısmı paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
1. Aorta saplanan metal kısmı 1.5 cm den uzun olmayan ve yan
yarıkları bulunan Y şeklinde vent iğnesidir.
2. İğnenin üst kısmı kardiyopleji setine bağlanabilir vidalı yapıda
olmalıdır.
3. Teker teker steril paketler halinde bulunacaklardır.
4. 14Ga-16Ga boyutlarında ürün firmada bulunmalıdır.
AORTİK ROOT
KANÜLÜ İNFANT
18GA
1. İstenilen malzeme pediatrik kalp damar ameliyatlarında
kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Kök kanül, kalbi durdurmak amacıyla kardiyopleji solüsyonu
vermeye uygun olmalıdır.
3. Kanül PVC den imal edilmiş olmalı ve uzunluğu 6-7 cm
olmalıdır.
4. Kök kanülün proksimal ucu kliniğimizde kullanılan kardiyopleji
verme setlerine uygun olmalıdır.
5. Kök kanülün distal ucu kalbe zarar vermemeli ve dikiş halkası
bulunmalıdır.
6. Radyo opak olmalıdır. Steril ambalajlarda raf ömrü en az 2 yıl
olmalıdır.
23
Kalp
Damar
Cerrahi
ARTERİYEL GİRİŞİM
SETİ
1. Girişim seti içerisinde en az100cm uzunluğunda J tip kılavuz tel
bulunmalıdır.
2. Set içerisinden 20ml’lik şırınga çıkmalıdır.
3. İçerisinde 18 Ga x 7 cm boyutlarında needle bulunmalıdır.
4. Set içinde 10/12, 12/14, 14/16, 16/18 boyutlarında dilatörler
bulunmalıdır.
5. İçinde bistri bıçak bulunmalıdır.
6. Set steril tekli paketler halinde olmalıdır.
24
Kalp
Damar
Cerrahi
BATARYALI
STERNUM TESTERE
UCU
1. Talep eden hastanelerde kullanılan bataryalı testere ile uyumlu
olmalıdır.
2. Temizlik ve sterilizasyon solüsyonlarından minimal
etkilenmelidir.
5
25
26
1. Hemostatik kanama durdurucu bitkisel kaynaklı polimerlerin
sentezlenmesi ile elde edilmiş olmalı, mikropoz polisakkarit
partiküller içermelidir.
2. Bitkisel kanama durdurucu pirojenik olmamalı, biyo-uyumlu
olmalı, insan ya da hayvan kaynaklı biyolojik bileşen
içermemelidir.
3. Bitkisel kanama durdurucu en şiddetli kanamalarda bile cerrahi
yara bölgesindeki kanamayı hızla durdurabilmelidir.
4. Kanama durdurucu kan ile temas ettikten sonra 30 ile 60 sn
içerisinde pıhtılaşma başlamalı, maksimum 2-3 dakika içerisinde
tam etkisini göstermelidir.
5. Bitkisel kanama durdurucu uygulandıktan sonra 48 saat içinde
vücut tarafından absorbe edilebilmelidir.
6. Bitkisel kanama durdurucu, steril, körüklü aparatı içinde, toz
şeklinde kullanıma hazır olarak verilmelidir.
7. Kanama durdurucu kullanılmadan önce karıştırma, ısıtma gibi ön
bir işlem gerektirmemelidir.
8. Kanama durdurucu oda koşullarında saklanabilmeli, buzdolabı
ya da dondurucu gibi özel saklama koşulu gerektirmemelidir.
9. Bitkisel kanama durdurucu en az 3 gram olmalıdır.
Kalp
Damar
Cerrahi
BİTKİSEL TOZ
KANAMA
DURDURUCU
Kalp
Damar
Cerrahi
1. Koyundan elde edilen doğal kolajen yapıda olmalıdır.
2. A/V fistül ve periferik uygulamalarda kullanılabilmelidir.
3. Uygulanırken ayrıca bir solüsyon tatbikine gerek
duyulmamalıdır.
4. Kollajen yapıya destek olması amacı ile polyester mesh katmanı
bulunmalıdır.
5. Steril olmalıdır.
6. 40cm üzerinde olmalıdır.
BİYOSENTETİK GREFT 7. Orijinal tekli ambalajında ve etanol solüsyon içinde bulunmalıdır
DÜZ 40CM ÜSTÜ
8. Greftler uzun pyrex cam veya plastik ambalajında olmalıdır
9. İç ambalajlar şeffaf görünüme sahip olmalıdır
10. İç ambalajlar (cam ve plastik), karton kutu içine yerleştirilmiş
olup, karton ambalaj üzerinde ürüne ilişkin bilgiler ve son kullanım
tarihi bulunmalıdır
11. Karton ambalaj içinde ayrıca ürünün kullanımını içeren broşür
bulunmalıdır.
12. Soğuk zincir gerektirmeden, oda sıcaklığında son kullanım
tarihine kadar steril kalmalıdır.
6
Kalp
Damar
Cerrahi
1. Koyundan elde edilen doğal kolajen yapıda olmalıdır.
2. A/V fistül ve periferik uygulamalarda kullanılabilmelidir.
3. Ürün U şekline sahip olmalıdır.
4. Uygulanırken ayrıca bir solüsyon tatbikine gerek
duyulmamalıdır.
5. Kolajen yapıya destek olması amacı ile polyester mesh katmanı
bulunmalıdır.
6. Steril olmalıdır.
7. 40 cm üzerinde olmalıdır.
BİYOSENTETİK GREFT
8. Orijinal tekli ambalajında ve etanol solüsyon içinde bulunmalıdır
U
9. Greftler plastik ambalajında olmalıdır
10. İç ambalajlar şeffaf görünüme sahip olmalıdır
11. İç ambalajlar plastik kap içine yerleştirilmiş olup, karton
ambalaj üzerinde ürüne ilişkin bilgiler ve son kullanım tarihi
bulunmalıdır
12. Karton ambalaj içinde ayrıca ürünün kullanımını içeren broşür
bulunmalıdır.
13. Soğuk zincir gerektirmeden, oda sıcaklığında son kullanım
tarihine kadar steril kalmalıdır.
28
Kalp
Damar
Cerrahi
CARPENTİER BI
KAVAL FEMORAL
VENÖZ KANÜL
24/29FR
29
Kalp
Damar
Cerrahi
CARPENTİER BI
KAVAL FEMORAL
VENÖZ KANÜL
30/33FR
27
1. Kanül 70 ± 3cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Kanülün 3\8" ve 1\2"" non vented konnektörlü çeşitleri olmalıdır
3. Kanülün 24\29Fr ve 30\33Fr Sıze ları olan çeşitleri olmalıdır.
4. Kanül king olmayı engelleyici spiral tel sarımlı olmalıdır.
5. Kanül two-stage dizaynı ile 3:1 oranında IVC \ SVC nin
eşzamanlı drenajını sağlamalıdır.
6. 2 adet kanül kullanımını gereksiz kıldığı için , Mitral Kapak ASD ve küçük insizyonlu operasyonlarda rahatlıkla
kullanılabilmelidir.
8. Kanül dilatör ve guidewire içermelidir.
9. Kanülün derinlik göstergeleri olmalıdır.
10. Kanül tekli steril paketlerde olmalıdır.
11. Gerekli görülmesi halinde kanüller arasında numara değişimi
yapılabilmelidir.
7
30
Kalp
Damar
Cerrahi
1. Hem cerebralden hemde somatikden ölçüm alınabilmeli ve
alınan değerler anlık olarak uyumlu olan cihazda monitörize
edilmelidir.
2. Sensörler yenidoğan, pediatrik ve yetişkin kullanıma uygun
olmalıdır.
3. Sensör cerebral korteksden beynin ve iskelet kaslarının
oksijenlenmesini ölçmelidir.
4. Ölçüm noninvazif olarak yapılmalıdır.
5. Sensörler hasta cildinde hiçbir şekilde yanma tahriş
oluşturmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır
6. Sensörler hem sığ hem derin cerebral bölgede hem de iskelet
kaslarından oksijen ölçümü yapabilmelidir.
7. Sensör hastanın nabız, kan basıncı ve vücut ısısından
etkilenmeden ölçüm yapabilmelidir.
8. Sensörün yapışkan bandı hasta cildine uygun anti alerjik
özellikte olmalıdır.
9. Sensör orijinal kapalı ambalajında steril ve tek hastada
kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
10. İhaleyi kazanmış olan firma ilgili hastaneden talep edilen
yenidoğan, pediatrik ve erişkin uyumlu olan sensör miktarlarının
listesini öğrenerek sensörleri bu sayılara uygun şekilde teslim
etmelidir.
11. İhaleyi kazanan firma Atatürk EAH ve Dr.Sami Ulus Çocuk
EAH'ne 1'er adet sensörle uyumlu aşağıdaki özelliklere sahip cihazı
CEREBRAL VE
sensör kullanım süresince geçici olarak bırakmalıdır.
SOMATİK OKSİMETRE
12. Bırakılacak olan cihazların arızaları için ücretsiz teknik servis
SENSORU
hizmeti kullanım süresi boyunca verilmelidir.
CEREBRAL VE SOMATİC OKSİMETRE CİHAZI TEKNİK
SARTNAMESİ
1. Cihaz hem yoğun bakımlarda hem de operasyon esnasında
kullanıma uygun portatif olmalıdır.
2. Kullanım süresi içerisinde cihazla ilgili olarak yenilikler
olduğunda firma cihazın upgrade yada değişimini sağlamalıdır.
3. Cerebral oksimetre cihazı, cerebral korteksdeki ve iskelet
kaslarındaki oksijen talebi ve oksijen temini dengesindeki değişimi
takip edip beyin ve kas hemodinamiğinin trendini gösteren bir
sistem olmalıdır.
4. Cihaz cerebral oksimetre veya somatik oksimetre veya aynı anda
hem cerebral oksimetre hem de somatik oksimetre olarak
kullanılmalıdır.
5. Ölçümler gerçek zamanlı olmalıdır. Oksijen tüketimi ve oksijen
temini arasındaki dengedeki değişimleri anlık olarak göstermelidir.
6. Ölçümler sensör vasıtası ile noninvazif olarak yapılmalıdır.
7. Cihaz yenidoğan, pediatrik ve yetişkin hastalarda kullanıma
uygun olmalıdır.
8. Cihaz hastanın nabız, kan basıncı ve vücut ısısından
etkilenmeden ölçüm yapabilmelidir.
9. Cihaz en az dört ölçüm kanalına sahip olmalıdır.
10. Sensör kalibrasyonu gerekli ise cihaz tarafından otomatik
8
olarak yapılmalıdır.
11. Cihazda alt ve üst alarm limitleri ayrı ayrı ayarlanabilmeli ve
sesli alarmlar istendiğinde bir süre için ayrı ayrı
susturulabilmelidir.
12. Cihaz alternatif gerilim veya dahili bataryası ile
çalışabilmelidir.
13. Cihaz 220 Volt 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.
14. Cihaz dahili bataryası ile en az 15 (onbeş) dakika
çalışabilmelidir.
15. Cihaz en az 24 saat hasta verilerini trend şeklinde hafızasında
saklayabilmelidir.
16. Cihazda olayları işaretlemek için “event” tuşu yada screenshot
görüntü alınabilir olmalıdır.
17. Cihaz taşınabilir olmalıdır.
18. Hasta trendleri kablolu, kablosuz yada USB bellek aracılığı ile
bilgisayar ortamına aktarılabilmelidir.
19. Cihaz ile birlikte cihazın kullanımı ve veri transferini
sağlayacak tüm ekipmanlar kullanım süresince hastanemizde
bulundurulmalıdır.
31
Kalp
Damar
Cerrahi
CERRAHİ DOKU
KAPATICI
1. Ürün sentetik yapılı, polietilen glikol polimerlerinden oluşmuş
olmalı
2. Oda sıcaklığında saklanabilir olmalı, paket içerisinde hazırlama
ve uygulama aparatlarını içermeli.
3. Ürün en az 4 ml lik formda olmalı ve uygulama için uzun
aplikatörü de bulunmalıdır. gerekirse spray set ile geniş yüzeylere
uygulanabilmelidir.
4. Ürün uygulama sırasında hızla polimerize olmalı, güçlü kapatıcı
özelliği bulunmalı, buna ek olarak antiadhezyon (yapışıklık
önleme) özelliği de bulunmalıdır.
5. Şeffaf olmalı, uygulama esnasında ve sonrasında uygulama hattı
gözlenebilmelidir.
6. Damar anastamozları etrafına ,sütür hatlarına tek başına sızıntı
önleyici olarak uygulanabilir olmalıdır.
7. Her türlü graftle uyumlu ve birlikte kullanılabilir olmalıdır.
8. Kalp yüzeyine uygulanarak yapışıklık önleyici (antiadhesive)
özellikte de kullanılabilir olmalıdır.
9
32
Kalp
Damar
Cerrahi
CERRAHİ PROTEİN
BAZLI YAPIŞTIRICI
33
Kalp
Damar
Cerrahi
ÇOK KATLI
KOMPRESYON
BANDAJI
1. Doku yapıştırıcısı Kardiyovaskuler Cerrahide özellikle Aort
Diseksiyonlarında Anevizmalarda dokuyu güçlendirmek ve atılan
süturlardan kan sızıntısını engellemek amacıyla basit ve pratik
olarak kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
2. Doku yapıştırıcısı %45 oranında sığır serum albumini ve %10
oranında Glutaraldehyde solüsyonu ihtiva etmelidir.
3. İkili enjektör yapısı içinde bir enjektörde hacim olarak 4
oranında sığır albumini ve 1 oranında glutaraldehyde solüsyonu
ihtiva etmelidir.
4. Doku yapıştırıcısı 5 ml hacminde olmalıdır.
5. İkili enjektör yapısı içerisinde bulunan sığır serum albumini ve
glutaraldehyde uygulama ucunda birleştiğinde 20-30 sn içinde
polimerleşme başlamalı ve oluşan protein hydrogel’i 2 dakika
içinde maximum kuvvete ulaşmalıdır.
6. Doku yapıştırıcısı kansız kuru bölgeye uygulanmalıdır.
7. Her kutuda 4 adet uygulama ucu bulunmalıdır.
8. Doku yapıştırıcısı oda sıcaklığında, buzdolabına gerek
duyulmadan saklanabilmelidir.
9. Doku yapıştırıcısının en az 2 sene raf ömrü bulunmalıdır.
10. Doku yapıştırıcısı kullanılan miktara göre maksimum 6 ay
içinde vücuttan atılmalıdır.
11. Doku yapıştırıcısı güçlü olmalı ve klinik çalışmalarda
ispatlanmalıdır.
1. Kompresyon bandaj sistemi çok tabakalı olmalıdır.
2. Birinci tabaka;%100 pamuktan mamul,cildi koruyan,temas
tabakası olmalıdır.
3. İkinci tabaka;viskon,polyamid ve pamuktan oluşan,lateks
içermeyen hafif,uyum sağlayıcı sargı olmalıdır.
4. Üçüncü tabaka;lateks içermeyen,pamuk,viskon,polyamid ve
elestandan oluşan hafif kompresyon bandajı olmalıdır.
5. Kompresyon bandajı az esnek bandaj olmalı,tam germe tekniği
ile uygulanmalıdır.
6. Dördüncü tabaka;koheziv (kendi üzerine
yapışan),polyester,elastik non-woven malzemeli,üst bandaj
tabakası olmalıdır.
7. Çok katlı bandaj uygulandıktan sonra kaymaya dirençli tek bir
tabaka oluşturmalıdır.
8. Uygulama sonrası bandajın sabitlenmesini sağlamak amacıyla
ikinci bir sabitleyiciye ihtiyaç duyulmamalıdır.
9. Kompresyon bandaj sistemi etkili ve sürekli kompresyon
sağlayabilmelidir.
10. Kompresyon bandaj sistemi 7 gün boyunca özelliği
korumalıdır.
11. Uygulaması ve çıkarılması kolay olmalıdır.Bandaj makası ile
kolayca kesilebilmelidir.
12. Kompresyon bandaj sistemi 7 güne kadar kalabilmelidir.
13. Bandaj sistemi,alerjiye yol açmayan,cilde dost bir ürün
olmalıdır.
10
34
Kalp
Damar
Cerrahi
DACRON
(POLYESTER) DALLI
ARKUS GREFTİ
1. Özel dikimi sayesinde preclotting ve emdirilme işlemleri
olmadan kan sızdırmaz yapıda olmalı, porositeyi engellemelidir.
2. Pulsatilityi kaldırabilen kuvvetli ve kolay kullanımlı yumuşak bir
dokuya sahip olmalıdır.
3. Dış yüzeyin kırçıllı yapısı düzgün doku oluşumunu desteklemeli
ve iyileşmeyi destekleyici incelikte olmalıdır.
4. Tromboz ve türbülans oluşumunu engelleyebilmesi için yumuşak
geniş kıvrımlı tasarıma sahip olmalıdır.
5. Anatomik olarak uygun açılandırılmış dallarıyla dikim kolaylığı
sağlamalı, kıvrılmayı engellemeli ve bu sayede antegrad kan akışı
sağlamalıdır.
6. Tüm sorunlu bölgenin değiştirilebilmesi için uygun 4’lü
dallandırılmış tasarımı iskemik zamanı kısaltmalıdır. Dördüncü dal
olan perfuzyon dalının ameliyat alanının uzağına yerleştirilmiş
olması gerekmektedir, bu sayede ameliyat kontrol edilebilmelidir.
7. Damarlar aortik arkus değişiminde kullanılmak üzere, dallı
yapıda olmalı; damarların gövde çapı 20 mm ile 32 mm arasında,
dalların çapları sırasıyla 10 mm, 8 mm, 8 mm, 10 mm ölçülerinde,
34 mm ile 38 mm arasında sırasıyla 12 mm, 10 mm, 10 mm, 12
mm ölçülerinde üretilmiş olmalıdır.
8. Damarın toplam uzunluğu ana gövde için 50 cm’den, dallar için
sırasıyla 15 cm,15 cm, 15 cm, 15 cm’ den kısa olmamalıdır.
9. Düzgün yerleştirmeyi kolaylaştırmak için, damar boyunca
uzanan radyo-opak çizgileri olmalıdır.
10. Özel bir sütür malzemesi gerektirmemelidir.
11
35
Kalp
Damar
Cerrahi
DACRON
(POLYESTER) DÜZ
GREFT 8MM 70CM
36
Kalp
Damar
Cerrahi
DACRON
(POLYESTER) DÜZ
GREFT 10MM 70CM
37
Kalp
Damar
Cerrahi
DACRON
(POLYESTER) DÜZ
GREFT 18MM 30CM
38
Kalp
Damar
Cerrahi
DACRON
(POLYESTER) DÜZ
GREFT 20MM 30CM
39
Kalp
Damar
Cerrahi
DACRON
(POLYESTER) DÜZ
GREFT 22MM 30CM
40
Kalp
Damar
Cerrahi
DACRON
(POLYESTER) DÜZ
GREFT 24MM 30CM
41
Kalp
Damar
Cerrahi
DACRON
(POLYESTER) DÜZ
GREFT 26MM 30CM
42
Kalp
Damar
Cerrahi
DACRON
(POLYESTER) DÜZ
GREFT 28MM 30CM
43
Kalp
Damar
Cerrahi
DACRON
(POLYESTER) DÜZ
GREFT 30MM 30CM
44
Kalp
Damar
Cerrahi
DACRON
(POLYESTER) DÜZ
GREFT 32MM 30CM
1. Greftler dakrondan imal edilmiş ve implantasyon sonrası
kompliansı düşük olması için düz v woven örgülü yapıya sahip
olacaklardır.
2. Greftler teker teker steril ambalajlarda en az 3 yıl sterilizasyon
miadlı olarak teslim edileceklerdir. Paketlerin üzerinde imal tarihi
ve son kullanım tarihi ve ne ile sterilize edildiği belirtilmiş
olacaktır.
3. Greftler oblik, transvers kesilme esnasında, yada greftlerden
parça çıkarıldığında örgü yapısına bağlı olarak tiftiklenme ve
ayrılma olmamalıdır.
4. Greftler gerektiğinde hastanenin isteğine göre sterilizasyon tarihi
geçmeden önce diğer bir numara ile değiştirilmelidir.
5. Çapı 8,10,18,20,22,24,26,28,30,32 mm olmalıdır.
6. 18-32mm greftler en az 30 cm uzunluğunda ve 8-10mm greftler
en az 70 mm olmalıdır.
7. Steril paketlerde, ilk sterilizasyon sonrası tekrar sterilizasyon
yapılmamış halde olmalıdır.
8. Greftler kollojen veya jelatin kaplı veya muamele edilmiş
olacaklardır.
9. Greftler yumuşak ve handlingi kolay olacaktır.
10. Greftler beyaz renkte olmalıdır.
11. Greftler gerçek ‘0’ porozite özelliğine sahip olacaklardır.
12. Greftlerde dışta spiral bulunmayacaktır.
13. Düzgün implantasyonu kolaylaşırmak için greft boyunca
radyoopak çizgiler bulunmalıdır.
14. Geçici barkodlu ürünler kabul edilmeyecektir.
12
45
Kalp
Damar
Cerrahi
DACRON
(POLYESTER)
VALSALVA GREFTİ
46
Kalp
Damar
Cerrahi
DACRON
(POLYESTER) Y
GREFT 14X7MM
47
Kalp
Damar
Cerrahi
DACRON
(POLYESTER) Y
GREFT 16X8MM
48
Kalp
Damar
Cerrahi
DACRON
(POLYESTER) Y
GREFT 18X9MM
49
Kalp
Damar
Cerrahi
DACRON
(POLYESTER) Y
GREFT 20X10MM
1. Polyester yapıda olmalıdır.
2. Aort kökünde kullanılacaktır, sızdırmazlık özelliği 0 olmalıdır.
3. Pre-Clotting gerektirmemelidir.
4. Hidrolize olabilen gelatin kaplı olmalıdır.
5. Aort kapağına ve mekanik aort kalp kapağına uyumlu dizayna
sahip olmalıdır.
6. Graft 3 bölümden oluşmalıdır.
a)Ana damar
b)Sinüs bölümü
c)Yaka
7. Sinüs bölümü graft bölümü ile farklı esneme özelliğe sahip
olmalıdır.
8. Optimal velour yapısı, düzgün psodointima tabakası
oluşturmasını kolaylaştırmalıdır.
9. Graft antibiyotik bağlama özelliğine sahip olmalıdır. Antibiyotik
ve Heparin kaplama orijinal paket içerisinde
gerçekleştirilebilmelidir.
10. İmplantasyon esnasında bükülmeleri ve dönmeleri önlemek
için, graft boyunca düz bir çizgi bulunmalıdır.
11. Graft ana kısmı 24-34 mm arasında ölçülere sahip olmalıdır.
Yaka kısmı en az 1 cm, damar uzunluğu 15 cm olmalıdır.
12. Sterilizasdyon süresi en az 2 yıl olmalıdır.
13. Kapak üzerine baskı yapmamalı, doğal akımı oluşturmalıdır.
1. Greftler dakrondan imal edilmiş, bifürkasyonlu ve knitted örgülü
yapıya sahip olacaktır.
2. Greftler teker teker steril ambalajlarda, en az 3 yıl sterilizasyon
miadı olarak teslim edilecektir. Paketlerin üzerinde imal tarihi ve
son kullanım tarihi ve ne ile sterilize edildiği belirtilmiş olacaktır.
3. Greftler oblik, transvers kesilme esnasında, yada greftlerden
parça çıkarıldığında örgü yapısına bağlı olarak tiftiklenme ve
ayrılma olmamalıdır.
4. Greftler kollojen veya jelatin kaplı veya muamele edilmiş
olacaklardır.
5. Greftlerin kullanım uzunluğu 45 cm’den az olmayacaktır.
6. Greftler yumuşak ve handlingi kolay olacaktır.
7. Greftlerde dışta spiral bulunmayacaktır.
8. Düzgün implantasyonu kolaylaşırmak için greft boyunca
radyoopak çizgiler bulunmalıdır.
9. Greftler gerektiğinde hastanenin isteğine göre sterilizasyon tarihi
geçmeden önce diğer bir numara ile değiştirilmelidir.
10. Damar grefti Y grefti olarak farklı çaplarda; büyük çap 2
mm’lik, küçük çap ise 1 mm’lik artışlarda değişen çaplarda
olmalıdır.(14/7-16/8-18/9-20/10mm)
11. Greftler gerçek ‘0’ porozite özelliğine sahip olacaklardır.
13
50
51
52
53
54
55
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
DOUBLE VELOUR
DACRON YAMA
DÜZ ARTER KANÜLÜ
8F
DÜZ ARTER KANÜLÜ
10 F
DÜZ ARTER KANÜLÜ
12 F
DÜZ ARTER KANÜLÜ
14 F
DÜZ ARTER KANÜLÜ
16 F
56
Kalp
Damar
Cerrahi
E PTFE RİNGLİ 7MM
57
Kalp
Damar
Cerrahi
E PTFE RİNGLİ 8MM
1. Yama polyester malzemeden,örgü tekniği ile yapılmış olmalıdır.
2. Dış yüzeyin veleour yapısı düzgün doku oluşumunu desteklemeli
ve iyileşmeyi destekleyici incelikte olmalıdır.
3. Yamanın duvar kalınlığı en fazla 0,5mm olmalıdır.
4. Pulsatiliteyi kaldırabilen kuvvetli ve kolay kullanımlı yumuşak
bir dokuya sahip olmalıdır.
5. Yamanın dokuması, yarılmaya, dilatasyona, gerilmeye karşı
dayanıklılığı sağlayan reverse locking tarzında olmalı,anostomoz
yapılacak noktada tiftiklenmemelidir.
6. Yamanın boyutları 10x10cm ± 2cm genişliği arasında olmalıdır.
1. Kanül 18 -26 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Kanül ince duvarlı olmalıdır.
3. Kanül tel sarımsız bir yapıda olmalıdır. Bu sayede yüksek flow
oranlarında minimum basınç farkına sahip olmalıdır.
4. Kanül flangl'lı olmalıdır.
5. Kanülde mevcut olan oryantasyon çizgisi ile kanüle doğru
pozisyon verilebilmesi sağlanmalıdır.
6. Kanülün 3\8 "" ve 1\4 "" konneksiyona uygun çeşitleri olmalı,
ventli ve ventsiz tipleri de olmalıdır.
7. Kanül 8, 10, 12, 14 ve 16 Fr ölçülere sahip olmalıdır. Bu sayede
pediatrik'ten adult'a kadar hasta grubunda kullanılabilmelidir.
8. Kanül tekli steril paketlerde bulunmalıdır.
1. PTFE’den mamül olmalıdır.
2. Greftlerin üzerinde anevrizma oluşumunu engellemek için ikinci
bir kat bulunmalıdır.
3. Uzama özelliği - stretch + Thinwall olmalıdır.
4. Greft’in uzunluğu en az 70 cm olmalıdır. En az % 70 uzunluğu
ringli üretilmiş olmalıdır.
5. Greftler gerçek ‘0’ porozite özelliğine sahip olacaklardır.
6. Katlanmaya (kink) engel çizgi mevcut olmalıdır.
7. Greft gerektiğinde tekrar steril edilebilmelidir. Bu işlem 3 defaya
kadar yapılabilmelidir.
8. Greftler steril ve çift ambalajlı olmalıdır.
9. Ring çıkarılırken üst tabaka soyulmamalıdır.
10. Greftler 6mm-7mm-8mm olarak temin edilmelidir.
11. Greftler gerektiğinde hastanenin isteğine göre başka bir numara
ile değiştirilmelidir.
12. Üretim ve son kullanım tarihi üzerinde olmalıdır. En az 2 yıl
miyadlı olmalıdır.
13. İlk defa steril edilmiş olmalıdır.
14. Geçici barkodlu ürünler kabul edilmeyeceklerdir.
14
58
Kalp
Damar
Cerrahi
E PTFE ESNEYEBİLİR
HEPARİN BAĞLI
RİNGLİ GREFT 6MM
59
Kalp
Damar
Cerrahi
E PTFE ESNEYEBİLİR
HEPARİN BAĞLI
RİNGLİ GREFT 7MM
60
61
62
63
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
1. Greft ePTFE’den mamul olmalıdır.
2. Esneyebilme teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır ve bu teknoloji
firma tarafından belgelendirilebilmelidir.
3. Greft heparin bağlı olmalıdır. 3 ay boyunca heparinin
salgılanması özelliği ürünün kullanım kılavuzunda açıkça
belirtilmelidir. Heparin ePTFE içine zerk edilmiş olmalı kısa dönm
içinde bioaktif heparin aktivitesi oluşturmalıdır. Heparin aktivitesi
kısa dönemde (1 ay) kan akışı ile yıkanarak yok olmamalıdır.
4. Esneyebilme özelliği olan greftlerde PTFE yapısı uzayabilme
özelliğine sahip olmalı ve kink oluşumuna karşı dirençli olmalıdır.
5. Greft uzayabilme özelliğinden dolayı ölçü alma kolaylığı
sağlamalıdır.
6. Greft duvar kalınlığı 0,4 mm’den az olmalıdır.
7. Ringler anastomoz kolaylığı için tek tek çıkartılabilmeli ve greft
sağlamlığını çıkartılabilir ringli greftlerde greft sağlamlığını temin
etmek ve dilatasyonu önlemek için kuvvetlendirici bir tabaka
bulunmalıdır.
8. Malzemenin 6mm (50 ve 70 cm), 7mm (50 ve 70cm), 8mm (50
ve 80cm) boyutlarında ringli ürün seçenekleri bulunmalıdır.
9. Greftin uzun dönem açık kalma oranları ile ilgili veriler
uluslararası dergilerde yayınlanmış bilimsel makalelere
dayanmalıdır.
10. Greft PTFE veya polypropilen dikişler kullanıldığında
sızdırma/kanama sorununa yol açmamalıdır.
11. Klinik tarafından talep edilmesi halinde farklı numaralar
arasında değişim yapılabilmelidir.
FEMORAL ARTER
KANÜLÜ 8 F
FEMORAL ARTER
KANÜLÜ 10 F
FEMORAL ARTER
KANÜLÜ 12 F
1. Değişik numaralarda olacaktır.
2. Teker teker steril paketlerde bulunacaktır.
3. Paketlerin üzerinde imal ve son kullanma tarihleri ile ürünün
hangi yöntemle sterilize edildiği açık olarak belirtilmiş olacaktır.
4. Teslim tarihinde ürünün kalan kullanma süresi miadının en az
¾’ü kadar olacaktır.
5. Numunesi görülerek karar verilecektir.
FEMORAL ARTER
KANÜLÜ 14 F
64
Kalp
Damar
Cerrahi
FEMORAL ARTER
KANÜLÜ 7MM
65
Kalp
Damar
Cerrahi
FEMORAL ARTER
KANÜLÜ 8MM
1. Femoral arter yolu ile kardiyopulmoner bypass'a bağlanmak
üzere hazırlanmış; kanüller düz basket uçlu ve arka tarafında 3/83/8 konnektör ile birlikte verilecektir.
2. Kanüller içten metal spiralli olacaktır.
3. Spiral kanülün dışında bulunmayacaktır.
4. Tek tek steril paketler halinde bulunacaktır
5. Manipülasyonu kolay olmalıdır.
6. Paketler üzerinde sterilizasyon tarihi, miadı ve ne ile steril
edildiği yazılı olacaktır.
15
66
Kalp
Damar
Cerrahi
FEMORAL VENÖZ
KANÜL THREE STAGE
67
Kalp
Damar
Cerrahi
FLEKSİBL ARTER
KANÜLÜ
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
FOGARTY
EMBOLEKTOMİ
KATETERİ 2F
FOGARTY
EMBOLEKTOMİ
KATETERİ 3F
FOGARTY
EMBOLEKTOMİ
KATETERİ 4F
FOGARTY
EMBOLEKTOMİ
KATETERİ 5F
FOGARTY
EMBOLEKTOMİ
KATETERİ 6F
68
69
70
71
72
1. Kardiyovasküler cerrahide kanülasyonda kullanılmak üzere vena
cava lardan kanın drene edilmesine uygun three stage olmalıdır.
2. Kanül kink yapmayı önleyecek şekilde iç taraftan telle
güçlendirilmiş olmalıdır.
3. Kanül medikal pvc den yapılmış olmalıdır.
4. Kanülün ucu düz ve çok delikli yapıda olmalı bu sayede yüksek
basınç oranlarından minimum basınç farkı yaratmalıdır.
5. Kanüller en az 35 cm uzunluğunda olmalıdır.
6. Kanülün arka tarafı 3/8 konnektöre uygun olmalıdır.
7. Kanülün klemp edilebilmesi için telsiz uygun bölümü olmalıdır.
8. Kanül 28-32 Fr aralığında olmalıdır. Talep halinde istenen
miktarlarda istenen french getirilmelidir.
9. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
10. Paketlerin üzerinde sterilizasyon tarihi, miadı ve ne ile steril
edildiği yazılı olmalıdır.
1. Kanül 30 -31 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Kanül tek parça olmalıdır.
3. Kanül 3\8 " konnektörlü , ventli ve ventsiz çeşitleri olmalıdır.
4. Kanül spiral tel sarımlı olmalıdır.
5. Kanülün 18, 20 ,22 ve 24Fr ölçülere sahip olmalıdır. İhtiyaca
göre farklı boylar arasında değişim yapılabilmelidir. Talep halinde
istenen miktarlarda istenen french getirilmelidir.
6. Kanülün derinlik gösterge çizgileri olmalıdır.
7. Kanülün ; blunt tip intraducerlı ve dilatör tip intraducerli çeşitleri
olmalıdır.
8. Tekli steril paketler içerisinde olmalıdır.
9. Kanül esnek olmalı minimal invazif kalp cerrahisinde rahatlıkla
kink yapmadan kullanılabilmelidir.
1. 75-80 cm uzunluğunda olmalıdır. İçinde vidalı enjektörü
olmalıdır.
2. Tek veya çift lümenli olabilir.
3. Steril ambalajları ameliyat esnasında kirlenmeden açılmaya
uygun olmalıdır.
4. Sert plastik koruyucu tüpte olmalıdır.
5. İmal tarihinden itibaren en za 2 yıl miadı olmalıdır. Sterilizasyon
tarihi ve miadı her paket üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
6. Manipülasyonu kolay olmalıdır.
7. Firma gerekli olduğu durumlarda farklı çaptaki (2-3-4-5-6 Fr)
kateterleri kendi arasında değiştirmelidir. Talep halinde istenen
miktarlarda istenen french getirilmelidir.
8. Firmada tüm ölçülerdeki kateterler bulunmalıdır.
16
73
Kalp
Damar
Cerrahi
HEMOFİLTRASYON
74
Kalp
Damar
Cerrahi
HEMOFİLTRASYON
SETİ PEDİATRİK
1. Akut böbrek yetmezliklerinde ve volume yüklemelerinin
tedavisinde kullanılabilecek şekilde üretilmiş olmalıdır.
2. Hemofiltre oksijenatöre bağlı kalp akciğer pompasının roller
pompa modülü haricinde herhangi bir pompanın yardımına ihtiyaç
duymadan çalışabilmelidir.
3. Hemofiltre’ nin kan akım hızı minumum 100 ml/dak, maksimum
500 ml/dak olmalıdır.
4. Hemofiltre’ nin transmembrane basıncı 0 - 500 mmHg değerleri
arasında olmalıdır.
5. Hemofiltre biokompatıple polyetersulfane membran yapıda
olmalı iç çapı 200µm duvar kalınlığı 30µm’ dan fazla olmamalıdır.
6. Hemofiltrenin priming hacmi 60 ml (± 10 ml) olmalıdır.
7. Hemofiltrede basınç düşmesi minumum 10 maksimum 35
mmHg değerleri arasında olmalıdır.
8. Hemofiltre seti; hemofiltre, venöz tubing, filtrasyon tubing,
arteriyel tubing, ölçekli drenaj torbası ve gerekli bütün bağlantı
parçalarını içermelidir.
9. Venöz tubing ve arterial tubing uzunluğu en az 1,5 metre, atık
tubing hattı uzunluğu en az 1 metre olmalıdır.
10. Atık toplamanın hacmi en az 2000 ml. olmalıdır.
11. Hemofiltrenin yüzey alanı 0,68 m²’ den fazla olmamalıdır.
12. Hemofilitrenin uzunluğu 145 mm’ den, çapı 55 mm’ den fazla
olmamalıdır.
13. Teklif veren firmalar numune ile teknik broşür ve
kataloglarından birer adet vereceklerdir.
1. Akut böbrek yetmezliklerinde ve volume yüklenmelerinin
tedavisinde kullanılabilecek
şekilde üretilmiş olmalıdır.
2. Hemofilitre oksijenenatöre bağlı kalp akciğer pompasının roller
pompa modülü haricinde herhangi bir pompanın yardımına ihtiyaç
duymadan çalışabilmelidir.
3. Hemofilitre nin kan akım hızı minumum 100ml/dk maksimum
500ml/dk olmalıdır.
4. Hemofilitrenin transmembrane basıncı 0-500 mmhg değerleri
arasında olmalıdır.
5. Hemofilitre biokomkatiple polyetersulfane memran yapıda
olmalı iç çapı 200 µm duvar kalınlığı 30 µm dan fazla olmamalıdır.
6. Hemofilitrenin priming hacmi 30±10 ml olmalıdır.
7. Hemofilitrede basınç düşmesi minumum 50 maximum 150mmhg
arasında olmalıdır.
8. Hemofilitre seti: hemofilitre venöz tubing, arteriyel
tubing,ölçekli drenaj torbası ve gerekli bütün bağlantı parçalarını
içermelidir.
9. Venöz tubing ve arteriyal tubing en az 1,5 mt atık tubing 1.mt
olmalıdır.
10. Atık toplamanın hacmi en az 2000 cc olmalıdır.
11. Hemofilitrenin yüzey alanı 0.25m² den fazla olmamalıdır.
12. Teklif veren firmalar numune ile teknik broşür ve
katolaoglarından birer adet vereceklerdir.
17
75
Kalp
Damar
Cerrahi
76
Kalp
Damar
Cerrahi
1. Balon kateterleri bütün ıntaaortik balon pompalarında
kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Kateteri sağlayan firma,hastanedeki ıntraaortik balon pompasıyla
bağlantıyı mümkün kılan adaptörü her kateter ile birlikte
verilmelidir.
3. Intraaortik balon kateteri co-lumen veya co-axial shaft
tasarımına sahip olmalıdır.
4. Intraaortik balon materyali durathane veya cardiothane olmalıdır.
5. Intraaortik balon kateteri esnek olmalı ve vaskülatüre
yerleştirilmesi kolay olmalıdır.
6. Intraaortik balon kateteri ile beraber ayrı steril pakette girişim
seti bulunmalıdır.Bu setteki introducer sheet iç çapı balon ile aynı
ölçüde olmalıdır.
7. Sarılı balon çapı ve kateter shaft çapı 7.5 Fr olmalıdır.
8. Kateter gövdesi ile balonun sarılı hali arasında düzgün bir geçiş
olmalıdır.
9. Intraaortik balon kateterinden istenildiğinde 40cc ve 34 veye
INTRAAORTİK BALON 30cc hacminlerinden temin edilebilmelidir.
KATETERİ 7.5 F 40CC 10. Intraaortik balon ile birlikte (1) bir adet yerleştirme kiti
verilmelidir.
11. Kateter sheatless kullanımına uygun olmalıdır.İstenildiğinde
kateter sheat ile yerleştirilebilmelidir.
12. Balon hastaya takılmadan önce ya da sonra pre-load işlemine
ihtiyaç duyulmamalıdır.
13. Kateter hastaya yerlştirildikten sonra veya önce manuel ön
yükleme (pre-loading) işlemine gerek duyulmamalıdır.Kullanılan
ıntraaortik balon pompası cihazının standart ön yükleme prosedürü
ile hastaya destek sağlamaya hızlıca başlanmalıdır.
14. Balon kateteri hastaya herhangi bir sheath kullanımdana
yerleştirilebilmelidir.Balonun ucu,sheatless kullanım sırasında
damar yapısını bozmayacak yapıda olmalıdır.
15. Kateter saft çapı ve açılmamış durumdaki balon çapı arasında
kalınlık farklı olmamalıdır.Böylece sheatless yerleştirme esnasında
kanama riski minimize edilmiş olmalıdır.
16. Değerlendirme yapılmak üzere 1 adet numune verilmelidir.
17. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
1. Blanket yatak ameliyat masası üzerine serilerek hastayı yüzeysel
olarak ısıtmak ve soğutmak amacıyla kullanılabilir özellikte
olmalıdır.
2. Blanket erşkin hastalar için kullanılabilir özellikte olmalıdır.
3. Blanket vinyl yüzeyi sayesinde hafif, yumuşak ve temizlenmesi
kolay olmalıdır.
ISITICI SOĞUTUCU
4. Erişkin için 55cm (±5) boyu 150cm (±5) olmalıdır.
BLANKET
5. Blanket bağlantı hortumuna takılmaya uygun olmalıdır.
6. Blanket yatağının blanket bağlantı hortumuna bağlantısı kendi
üzrindeki giriş çıkış hatları ile olmalı ve bu hatlar üzerine ayrı ayrı
klemp knulabilmelidir.
7. Su giriş ve çıkış uçlarının kolay tespiti iin blanket bağlantı hattı
konektöleri farklı renkte (siyah beyaz gibi) olmalıdır.
18
Kalp
Damar
Cerrahi
İNTRAKORONER
SHUNT 1.25
78
Kalp
Damar
Cerrahi
İNTRAKORONER
SHUNT 1.50
79
Kalp
Damar
Cerrahi
İNTRAKORONER
SHUNT 1.75
80
Kalp
Damar
Cerrahi
İNTRAKORONER
SHUNT 2.00
81
Kalp
Damar
Cerrahi
İNTRAKORONER
SHUNT 2.25
77
1. İntrakoroner shunt anastomoz sırasında koroner kan damarları
içerisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. İntrakoroner shunt silikondan yapılmış olmalıdır.
3. İntrakoroner shunt endotel hasarı yapmayacak yapıda ve kolayca
koroner arter içine konup çıkarılacak şekilde elastik olmalıdır.
4. İntrakoroner shunt en son dikiş bağlanmadan önce kolaylıkla
yerinden çıkarılabilmesi için uygun yerinden çekilmesini
sağlayacak dayanıklı kılavuz ipi ve ipin ucundan tutulacak parçası
bulunmalıdır.
5. Shunt 1.25 mm, 1.50mm, 1.75mm, 2.00mm, 2.25mm, 2.50mm
boyutlarında mevcut olmaldır. Hastane ihtiyacına göre değişim
yapılmalıdır.
6. Shunt steril ve tekli paketlerde sunulmalıdır.
7. Manipülasyonu rahat olmalıdır.
8. Paketlerin üzerinde sterilizasyon tarihi, miadı ve ne ile steri
edildiği yazılı olmalıdır.
1. Oftalmik knife,15º açılı,5 mm boyunda ve tamamı dispoable
olmalıdır.
2. Teker teker steril paketlerde bulunmalıdır.
3. Geçici barkodlu ürünler kabul edilmeyecektir.
4. Paketlerin üzerinde sterilizasyon tarihi, miadı ve ne şekilde steril
edildiği yazılı olmalıdır.
82
Kalp
Damar
Cerrahi
İRİS BİSTÜRİSİ
83
Kalp
Damar
Cerrahi
1. Seldinger tkniği ile periferden femoral ya da brakial artere
yerleştirilebilen arteriyel kateterdir.
J GUİDELİ ARTERİYEL
2. 25 cm uzunluğunda ± 2 cm ve 16 g branüllü olmalıdır.
KATETER
3. Kılavuz tel j şeklinde olmalıdır.
4. Kitin içinde enjektör olmalıdır.
Kalp
Damar
Cerrahi
1- Yapıştırıcı malzemenin içeriği, gelatin, resorsinol, kalsiyum
klorid ve distile sudan oluşmalıdır.
2- Malzeme kit olarak ; 15 gramlık bir adet tüp ve 1 cc lik bir
JELATİN,RESORSİNOL flakondan oluşmalıdır.
CERRAHİ DOKU
3- 15 gramlık tüplerin içerisinde yapıştırıcı, 1 cc lik flakon
YAPIŞTIRICI
içerisinde ise Formaldehid, gluteraldehid ve distile su olmalı
,bunların kimyasal karışımı sonucu polimerizasyon
oluşup,malzeme yapıştırma özelliğini alıp 1 dakika içerisinde
kullanılan bölgeyi yapıştırmalıdır.
84
19
85
Kalp
Damar
Cerrahi
KAN KARDİYOPLEJİ
SETİ
1. Kan-kardiopleji seti, oksijenatörden alınan kanı ve kardiopleji
sıvılarını karıştırılarak elde edilen kan kardiopleji sıvısı karışımını
kalbe pompalamaya uygun olmalıdır.
2. Kan-kardiopleji setinde oksijenatörden kanı alacak bir hat ve
kardiyopleji sıvısını taşıyacak ayrı bir hat olmalıdır. Bu iki hat
roller pompa kafasından geçtikten sonra “ Y “ konnektörle
birleşmeli ve ameliyat masasına tek hat olarak ulaştırılabilmelidir.
3. Kan-kardiopleji seti, kan kardiopleji sıvısını hastaya taşıyacak
masa hattına sahip olmalıdır.
4. Kan-kardiopleji seti masa hattı uzunluğu 200 cm. den kısa
olmamalıdır.
5. Kan-kardiopleji seti ile elde edilecek olan kan kardiopleji
sıvısının karışım oranı 4:1 oranında olmalıdır.
6. Kan-kardiopleji seti,170-200 ml arasında prime sıvısı ile prime
yapılabilmeli ve bu değer katalog üzerinde gösterilmelidir.
7. Kan-kardiopleji setinde, roller pompa kafasından sonra elde
edilecek olan kan kardiopleji sıvısını ısıtmayı veya soğutmayı
sağlayan ısı değiştiricisi olmalıdır.
8. Kan-kardiopleji seti ısı değiştiricisi silindirik yapıda olmalı ve
ısıtıcı soğutucu cihazından gelen su hatlarının bağlantısı kolaylıkla
yapılabilmelidir.
9. Kan-kardiopleji seti ısı değiştiricisi üzerinde ısıtıcı soğutucu
cihazından gelen su hatlarının bağlantı noktalarında su giriş ve
çıkış uçlarını gösteren yazılar bulunmalıdır.
10. Kan-kardiopleji seti ısı değiştiricisinde kompak yapıda (ısıtıcı
soğutucu cihazından gelen soğuk - sıcak suyun geçtiği) metal
plakalar olmalıdır.
11. Kan-kardiopleji seti ile elde edilecek olan kan kardiopleji sıvısı
silindirik yapıda olan ısı değiştiricisinin merkezinden geçirilerek
soğutulup-ısıtılabilmelidir.
12. Kan-kardiopleji seti ısı değiştiricisinin 1 lt./dakika mayi
akışında performans faktörü 0,90 üzerinde olmalı ve bu değer
katalog üzerinde gösterilmelidir.
13. Kan-kardiopleji seti ısı değiştiricisi üzerinde bir adet üç yollu
musluk olmalıdır. Bu musluğa sistemdeki basıncı monitörize
etmeyi sağlayacak basınç hattı ve sistemden hava çıkarmayı
sağlayacak ayrı bir hat takılı olmalıdır.
14. Kan-kardiopleji seti içerisindeki mayinin ısısını ölçmeyi
sağlayan iki adet ısı probu portu olmalıdır.
15. Kan-kardiopleji setinin kendine ait tutturucusu olmalıdır.
16. Kan-kardiopleji setleri ile birlikte myocardial ısıyı izlemek
üzere 1 (bir) adet ısı monitörü ve 20 (yirmi) adet disposable
myocardial ısı probu verilecektir.
20
86
Kalp
Damar
Cerrahi
1. ePTFE den üretilmiş olmalıdır.
2. Tıkanma riskini en aza indirmek için üretim aşamasında greft
bünyesine Karbon zerk edilmiş olmalıdır. Bu özelliği tıbbi yayınlar
ve referanslarla kanıtlanmalıdır
3. Greftin ucunda hemodiyaliz amaçlı kullanım için tasarlanmış ve
kan akışını düzenleyip türbülansı azaltarak intimal hiperplaziyi
engelleyici özellikte bir Cuff olmalıdır.
4. Cuff’ın üzerinde gerektiğinde istenen ölçüde kesilebilmesini
KARBON EMDİRİLMİŞ
kolaylaştıran kılavuz çizgiler bulunmalıdır.
ANOSTOMOZ CUFFLI
5. Greftin üstünde ölçü alma kolaylığı ve doğru hat üzerinde
PTFE HEMODİYALİZ
yerleşim sağlamak amacıyla proksimalden distale kadar kesintisiz
GREFTİ 6MM 40CM
bir çizgi olmalıdır.
6. Greft dilatasyona uğramamalı ve sağlam yapıda olmalıdır.
7. Greft maksimum düzeyde inert ve biyouyumlu olmalıdır
8. Greft içinde doku gelişimine izin vermelidir
9. Greft 6 veya 7 mm çap ve 40 cm arasında uzunluğunda, ve
ortası ringli olmalıdır. veya basamaklı versiyonlarında , 4 mmden
7mm ye basamak şeklinde artan çap ve 45cm ortası ringli
olmalıdır.
21
87
Kalp
Damar
Cerrahi
KARDİYAK OUTPUT
VE AKCİĞER DAMAR
DIŞI SIVI MİKTARI
ÖLÇÜM KİTİ VE
CİHAZI
1. Özel teknoloji ile less-invazive ve transpulmoner
termodilüsyon teknolojisi ile çalışmalı ve pulmoner arter
kateterizasyonu gerektirmeden sürekli kardiyak debi ve
hemodinamik monitörizasyon takip yapabilmelidir.
2. Kardiyak debi ölçümünün yanında ITBV ( Intra Thoracic Blood
Volume) değeri ile hastanın volüm durumu hakkında klinisyene
CVP'den daha güvenilir bir indikatör sunmalıdır.
3. Ayrıca EVLW (extra vascular lung water) ve PVP (pulmonary
permeability index) değerleri ile hastanın akciğerleri ile ilgili
detaylı bir analiz olanağı da sağlamalıdır.
4. Yoğun bakımda hemodinamisi bozulan hastalarda aşağıdaki
parametrelere pulmoner arter kateterizasyonuna gerek kalmadan ve
bunun neden olabileceği çeşitli komplikasyon risklerini almadan
aşağıdaki parametreleri çok kısa sürede elde edebilmeli ve tedaviyi
buna göre yönlendirebilmelidir.
PCCO Pulse Contour Cardiac Output
GEDV Global End Diastolic Volume
ITBV Intra Thoracic Blood Volume
SVV Stroke Volume Variation
PPV Pulse Pressure Variation
GEF Global Ejection Fraction
CFI Cardiac Function Index
EVLW Extra Vascular Lung Water
PVPI Pulmonary Vascular Permeability Index
5. Kit Orijinal Steril ambalajında iki ayrı paketten ( Arterial kit ve
Monitorizasyon kit ) oluşmalıdır ve disposable olmalıdır.
6. Arterial kit , termodilüsyon kateteri ve seldinger aparatı ihtiva
etmelidir. Ayrıca Kit cihaza uyumlu termodilüsyon enjeksiyonu
sağlayan özel sensör içermelidir
7. Monitorizasyon kit , içeriğinde enjektat ısı sensörü , ve tekli
basınç seti ihtiva etmelidir. Ayrıca Presure lıne aparatı olmalı ve
aparat cihaza ait kabloya uyumlu olmalıdır.
8. Kateter seldinger tekniği ile büyük arterlerden yerleştirilerek
kullanılabilmelidir.
9. Katater, femoral arter yanında, brakial arter, aksiller arter ve
radial arterde kullanılabilmelidir.
10. Pediatrik amaçlı kullanım için uygun olmalıdır.(pediatrik
kullanım 5 kg.itibaren kullanılabilinir olmalı),Kitler latex
içermemelidir.
11. Kateterler klinikte bulunan PICCO2 cihazı ile uyumlu
olmalıdır.
22
88
Kalp
Damar
Cerrahi
KAROTID SHUNT 8F
89
Kalp
Damar
Cerrahi
KAROTID SHUNT 9F
90
Kalp
Damar
Cerrahi
91
Kalp
Damar
Cerrahi
92
Kalp
Damar
Cerrahi
93
Kalp
Damar
Cerrahi
94
Kalp
Damar
Cerrahi
KAROTID YAMA
KLİP HEMOSTAZ
(LARGE)
TİTANYUM(KLİP
UYGULAYICISI İLE
BERABER)
KLİP HEMOSTAZ
(MEDİUM)
TİTANYUM(KLİP
UYGULAYICISI İLE
BERABER)
KLİP HEMOSTAZ
(SMALL)
TİTANYUM(KLİP
UYGULAYICISI İLE
BERABER)
KORONER
REKRAKTÖR
1. Enderterktomi vakalarında karotıd damarı oklüde etmeli,
serebral sahaya geçici kan akışını temin etmelidir.
2. Silikondan imal edilmiş olmalıdır.
3. Silikon tüpün uçları damar çeperlerine zarar vermemek için
yuvarlatılmış olmalıdır.
4. Boyu 30 cm ± 2 cm olmalıdır.
5. Latex ihtiva etmmelidir.
6. Non-pirojenik olmalıdır ve tekli steril paketlerde sunulmalıdır.
7. 8F-12F arasında farklı çaplarda temin edilebilmeli ve balon
çapları da 11-12.5 mm arasında değişmelidir.
8. İçinde shunt ile uyumlu iki adet vidalı enjektör ihtiva etmelidir.
9. Shunt üzerideki musluklar farklı renklerde olmalıdır.
10. Paketlerin üzerinde sterilizasyon tarihi, miadı ve ne ile steril
edildiği yazılı olmalıdır.
1. PTFE/Polyester'den yapılmış olmalıdır.
2. Herhangi bir işleme tabi tutulmadan kullanılabilmelidir.
3. Malzemenin ebatları 7x75mm (± %15 ) olmalıdır.
4. Tekli steril ambalajda olmalıdır.
5. Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalıdır.
1. Titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Hemoklipler MR uyumlu madeni malzemeden imal edilmiş
olmalıdır.
3. Hemoklipler ameliyatlarda arter ve ven kanamalarını durdurmak
amacıyla kullanılacaktır.
4. Hemoklipler steril ve kullanıma hazır paketler halinde olmalıdır.
5. Klipler ile birlikte hastanelerin ihtiyacına binaen; Large boy için
Dr.Sami Ulus EAH ve Etlik Zübeyde Hanım EAH 1'er adet,
Medium boy için Atatürk EAH 10, Dr.Sami Ulus EAH 1, Etlik
Zübeyde Hanım EAH 2 adet, Small boy için Atatürk EAH 6,
Dr.Sami Ulus EAH 1 adet klip uygulayıcısı beraberinde
verilmelidir. Kartuştaki klip sayısı en az 6 olmalıdır.
6. Klip aplikatörden düşmemeli; işlem yapılana kadar şeklini
korumalıdır. Uygulandıktan sonra tam kapama yapmalıdır.
7. Her paketteki hemoklip miktarı belirtilmelidir.
1. Kalp-Damar cerrahisi ameliyatlarında,koroner bypass
ameliyatında koroner arter üzerindeki yağ dokuyu aralamak
amacıyla kullanılıyor olmalıdır.
2. Klibin total uzunluğu 3cm ±2mm den fazla olmamalıdır.
3. Klip aralığı 3-5 mm arasında olmalıdır.
4. Tekli steril Orijinal paketinde olmalıdır.
5. Manipülasyonu kolay olmalıdır.
6. Paketlerin üzerinde sterilizasyon tarihi, miadı ve ne şekilde steril
edildiği yazılı olmalıdır.
23
95
Kalp
Damar
Cerrahi
KORONER
STABİLİZATÖR UCU
96
Kalp
Damar
Cerrahi
KVC HASTA ÖRTÜSÜ
97
Kalp
Damar
Cerrahi
LASTİK TAPE
(VASKÜLER)
1. Koroner arter stabilizasyonu için Atatürk EAH'nde kullanılan
metal kol ile uyumlu olmalıdır.
2. Vakum podları vantuz şeklinde olmalıdır.
3. Yeniden sterilizasyona ve kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
4. Vakum podları miyokardı askıya alarak çalışmalı,
hemodinamiye olumsuz etkisi olmamalıdır.
5. Podlar vakumla çalışmalıdır ve miyokard dokusunu travmatize
etmeden sabitleyebilmelidir.
6. Vakumu taşıyan hat bir adet olmalıdır.
7. Vakum podlarını taşıyan taşıyıcı kısım küçük, bükülebilir ve
şekil verilebilir paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
8. Vakum podları silikon olmalı anastomoz bölgesi rahatlıkla
görülebilmelidir.
1. Bu cerrahi örtü tüm kvc ameliyatlarında kullanılabilecek özelliğe
sahip olmalı ve tüm örtüler tek kullanıma mahsus steril olma
özelliği taşımalıdır.
2. Kvc örtüsü 240x360 cm (±10cm) boyutlarında olmalıdır. Örtü
materyali 65 gr/m² (±5gr) olmalı ve cildin nefes almasına izin
verecek, ancak su, alkol, kan ve benzeri sıvıları emmeden
ortamdan itecek ve örtünün altına geçirmeyecek özellikte olmalıdır.
Kvc örtüsünün deliği etrafına 65gr/m² (±5gr) yoğun emici tabaka
konulmalıdır.
3. Kvc örtüsünün ortasında 38cmx35 cm (±2cm) boyutlarında
insizyon film kaplı delik bulunmalıdır. Delk alt tarafında kabloların
sabitlenmesi için gözler bulunlamıdır.
4. Örtüler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça
serebilmesine olanak verecek şekilde katlanmalı ve üzerinde açılış
yönünü gösteren etiketleri bulunmalıdır.
5. Kvc örtüsünün yanlarında cepleri bulunmalı ve bulunan cepleri
şeffaf olmalıdır. Cepler hastanın sol tarafında hemşirelerinde de
rahat kullanabileceği şekilde fazla sayıda olmalıdır.
6. Her iki ayak için ayak kapama torbası bulunması gereklidir.
7. Kvc örtüsü eto yöntemi ile steril edilmiş olmalı ve 3 yıl raf ömrü
olmalı ve gerektiğinde belgelendirilebilmelidir.
8. Ambalaj üzerinde sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunu
gösteren indikatör bulunmalıdır.
9. Paketlerin üzerinde marka, üretici firma, sterilzasyon tarihi, son
kullanma tarihi, ürün içeriği ve örtü boyutu bilgileri bulunmalıdır.
1. Damar askısı olarak kullanılacaktır
2. 70 cm (±5cm) uzunluğunda olmalıdır.
3. Elastik olmalıdır.
4. Lastik polimerden imal edilmiş olmalıdır.
5. 3mm (±1mm) genişliğinde olmalıdır.
6. İkili ambalajlarda olmalıdır.
7. Değişik renklerde olmalıdır. (sarı, mavi gibi)
8. Steril olmalıdır.
9. Dokuda rahat kaymalıdır.
10. Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalıdır.
24
98
Kalp
Damar
Cerrahi
MEKANİK AORT
KAPAK NO:21
99
Kalp
Damar
Cerrahi
MEKANİK AORT
KAPAK NO:23
100
Kalp
Damar
Cerrahi
MEKANİK AORT
KAPAK NO:25
101
Kalp
Damar
Cerrahi
MEKANİK AORT
KAPAK NO:27
1. Kalp kapak protezi mekanik yapıda olacaktır.
2. Kalp kapak protezi bileaflet (iki kapakcıklı) olacaktır.
3. Kalp kapak protezinin leafletleri pyrolytic karbondan yapılmış
olacaktır.
4. Kalp kapak protezinin leafletleri x-ray (özellikle skopik tetkik
esnasında) görüntülenebilecektir.
5. Kalp kapak protezinin kefaletlerinin tutunduğu hazne pyrolytic
karbondan yada pyrolytic karbon kaplı olacaktır.
6. Kalp kapak protezinin leafletleri housing içinde dönebilme
(rotatable) özelliğine sahip olacaktır.
7. Kalp kapak protezinde hastaların manyetik rezonans
incelemelerine engel oluşturacak ferro-magnetic malzeme, parça
bulunmayacaktır.
8. Kalp kapak protezi düşük profilli olacaktır.
9. Leafletlerin açılma açısı en iyi hemodinamik performansını
sağlayacak şekilde olmalıdır.
10. Leafletlerin kapanması esnasında oluşan regürjitan akım
minimal olacaktır.
11. Protez kapağın küçük numaraları (19, 21, 23, 25, 27) aortik
kullanımda düşük peak gradient oluşturacaktır.
12. Protez kapağın küçük numaraları (19, 21, 23, 25, 27) aortik
kullanımda yüksek orifis alanına sahip olacaktır.
13. Teklif edilen ürünün küçük kapak numaralarının kullanımı
gerektiği hallerde, ürün spekturumunda hemodinamik performansı
iyileştirilmiş modelleri bulunacaktır ve ihtiyaç hasıl olduğu
durumlarda teklif veren firma kliniğin istemi doğrultusunda , bu
modelleri eldeki protez kapaklarla değiştirmeyi fiyat farkı talep
etmeden taahhüt edecektir.
14. Kapak protezinin dikiş halkası dakron, PTFE yada polyesterden
mamül olacaktır.
15. Elde bulunan protezleri, kliniğin ihtiyacına binaen, ihtiyaç
bulunan kapak numaraları ile değiştirmeyi teklif veren firma
taahhüt edecektir.
16. Teknik değerlendirme aşamasında, daha sonra geri almak üzere
firmalar teklif ettikleri ürüne ait bir adet steril omayan numuneyi
bırakacaklardır. Ayrıca hazırlanan teklif dosyasında ürünün teknik
bilgilerini içeren belge ve broşürleri de bulunduracaklardır.
25
102
Kalp
Damar
Cerrahi
MEKANİK MİTRAL
KAPAK NO:27
103
Kalp
Damar
Cerrahi
MEKANİK MİTRAL
KAPAK NO:29
104
Kalp
Damar
Cerrahi
MEKANİK MİTRAL
KAPAK NO:31
105
Kalp
Damar
Cerrahi
MEKANİK MİTRAL
KAPAK NO:33
1. Kalp kapak protezi mekanik yapıda olacaktır.
2. Kalp kapak protezi bileaflet (iki kapakcıklı) olacaktır.
3. Kalp kapak protezinin leafletleri pyrolytic karbondan yapılmış
olacaktır.
4. Kalp kapak protezinin leafletleri x-ray (özellikle skopik tetkik
esnasında) görüntülenebilecektir.
5. Kalp kapak protezinin kefaletlerinin tutunduğu hazne pyrolytic
karbondan yada pyrolytic karbon kaplı olacaktır.
6. Kalp kapak protezinin leafletleri housing içinde dönebilme
(rotatable) özelliğine sahip olacaktır.
7. Kalp kapak protezinde hastaların manyetik rezonans
incelemelerine engel oluşturacak ferro-magnetic malzeme, parça
bulunmayacaktır.
8. Kalp kapak protezi düşük profilli olacaktır.
9. Leafletlerin açılma açısı en iyi hemodinamik performansını
sağlayacak şekilde olmalıdır.
10. Leafletlerin kapanması esnasında oluşan regürjitan akım
minimal olacaktır.
11. Protez kapağın küçük numaraları (25, 27 numaraları)
kullanımda düşük peak gradient oluşturacaktır.
12. Teklif edilen ürünün küçük kapak numaralarının kullanımı
gerektiği hallerde, ürün spekturumunda hemodinamik performansı
iyileştirilmiş modelleri bulunacaktır ve ihtiyaç hasıl olduğu
durumlarda teklif veren firma kliniğin istemi doğrultusunda , bu
modelleri eldeki protez kapaklarla değiştirmeyi fiyat farkı talep
etmeden taahhüt edecektir.
13. Kapak protezinin dikiş halkası dakron, PTFE yada polyesterden
mamül olacaktır.
14. Elde bulunan protezleri, kliniğin ihtiyacına binaen, ihtiyaç
bulunan kapak numaraları ile değiştirmeyi teklif veren firma
taahhüt edecektir.
15. Teknik değerlendirme aşamasında, daha sonra geri almak üzere
firmalar teklif ettikleri ürüne ait bir adet steril omayan numuneyi
bırakacaklardır. Ayrıca hazırlanan teklif dosyasında ürünün teknik
bilgilerini içeren belge ve broşürleri de bulunduracaklardır.
16. Kapak 25, 27, 29, 31, 33 numara olarak temin edilebilmelidir.
26
MİTRALTRİKÜSPİD
FLEKSİBL BAND
1. Annuloplasti ringi stentsiz,tam fleksible olmalıdır.
2. Band hem mitral hem de triküspid pozisyonu için
kullanılabilmelidir.
3. Band double velour polyesterden yapılmış olmalıdır.
4. Band şeklinin korunabilmesi için bandın holder’a tutturulmuş
olması gerekir.
5. Dikiş halkası üzerinde üç köşede dikiş işaretleri bulunmalı,bu
işaretler bandın doğru bir şekilde yerleştirilmesini sağlamalıdır.
6. Band 25mm’den başlayıp 35mm’ye kadar 2’şer olarak artan
ölçülere sahip olmalıdır.(25,27,29,31,33,35)
7. Band x-ray ve sinefluoroskopi altında izlenebilmeli ve MRI
uygunluğu olmalıdır.
8. Band her ölçüsü için şekillendirilebilr tutucu ve ölçme seti
bulunmalıdır.
9. Klinik tarafından gerekli görüldüğünde farklı numaralar arasında
değişim yapılabilmelidir.
10. Firmanın elinde tüm numaralar yedekli olarak bulunmalıdır.
Kalp
Damar
Cerrahi
MOTORLU STERNUM
TESTERE UCU
1. Atatürk EAH ve Dr.Sami Ulus Çocuk EAH hastanelerimizde
kullanılan motorlu testere ile uyumlu olmalıdır.
2. Temizlik ve sterilizasyon solüsyonlarından minimal
etkilenmelidir.
Kalp
Damar
Cerrahi
1. Kardiyopleji adaptörü açık kalp ameliyatı sırasında aorti root ve
vessel kanüller yardımıyla kardiyopleji sıvısını kalbe vermeye
uygun olmalıdır.
2. Kardiyopleji adaptöründe kardiyopleji sıvısının giriş kısmı dişi
konnektör olmalıdır. Kardiyopleji sıvısını 4 ayrı noktadan kalbe
vermeye olanak sağlayan hatlardan meydana gelmelidir.
MULTIBL PERFÜZYON
3. Hatlar üzerinde akış düzeni sağlayan klempler olmalıdır. Bu
ADAPTÖRÜ (ÇOKLU
klemplerden biri farklı renkte olmalıdır.
KARDİYOPLEJİ
4. Kardiyopleji adaptörünün uç tarafları erkek konnektörden
HATTI)
oluşmalıdır.
5. Kardiyopleji adaptörü PVC veya silikondan yapılmış olmalıdır.
6. Kardiyopleji adaptörünün uzunluğu 35 cm den kısa olmamalıdır.
7. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
8. Paketlerin üzerinde sterilizasyon tarihi, miadı ve ne ile steri
edildiği yazılı olmalıdır.
106
Kalp
Damar
Cerrahi
107
108
27
Genel Özellikler
1. Malzemeletrin kullanıcı ambalajları üzerinde firmanın adı,
modelin adı, menşei ülkenin adı, son kullanma tarihi ve
sterilizasyon tarihi mutlaka bulunacaktır.
2. Tüp setler üzerinde üretici firma adı, üretim numaraları veya lot
numaraları, yurtiçi üretim ise hangi firma tarafından üretildiğinin
belgelenmesi, yurtdışından ithal edilmiş ise gümrük giriş
belgelerinin ibraz edilmesi gereklidir.
3. Teknik değerlendirme aşamasında firmalar teklif ettikleri
ürünlere ait bir adet steril numune bırakacaklardır.
4. Teknik değerlendirme aşamasında firmalar teklif ettikleri
ürünlere ait bir adet steril numune ve katalog bırakacaklardır.
5. Gerektiğinde ihaleyi kazanan firmanın oksijenatörün pediatrik
tipi ile değişimi garanti edilmelidir.
6. Şartnameye uygunluk açısından bütün maddelerin birebir
cevaplanıp dökümanları ile birlikte yazılı olarak açıklandığı bir
belge sunulmalıdır.
109
Kalp
Damar
Cerrahi
OKSİJENATÖR +
TUBİNG SET
Tubing Setin Teknik Özellikleri
1. Tubing sistemi pompa kısmı ve hemşire masası kısmı olmak
üzere 2 bölümden oluşacak ve steril durumda bulunacaktır. Buna
göre hemşire masası hat ve konnektör bölümleri şunlardan
oluşacaktır:
• Arter hattı, 200 cm uzunluğundan kısa olmayan ve (3/8 çap-3/32
hat duvar kalınlığı) yapısında olacaktır, arteriyel hatta ayrıca
prebypass filtresi bulunacaktır.
• Tekli venöz hat 180 cm uzunluğundan kısa olmayan ve (½ çap3/32 hat duvar kalınlığı) yapısında olacak ve ½-3/8 düz konnektör
içerecektir.
• Çiftli venöz hat 150 cm uzunluğundan kısa olmayan ve (3/8 çap3/32 hat duvar kalınlığı) yapısında 2 adet olacak 3/8-3/8-1/2 bir Y
konnektör ile 30 cm.lik bir hatta (½ çap-3/32 hat duvar
kalınlığı)monte edilmiş olacaktır.
• Vent hattı 200 cm uzunluğundan kısa olmayan ve (1/4 çap-1/6 hat
duvar kalınlığı) yapısında olacaktır. Ucunda ¼-1/4 düz konnektör
olmalıdır.
• Koroner suction hattı 200 cm uzunluğundan kısa olmayan ve (1/4
çap -1/16 hat duvar kalınlığı) yapısında olacaktır. Koroner suction
ucu takılı olacaktır.
• Aortik suction hattı 200 cm uzunluğundan kısa olmayan ve (1/4
çap - 1/16 hat duvar kalınlığı) yapısında olacaktır. Bir ucunda ¼ ¼
düz konnektör olmalıdır.
• Set içinde aşağıda sıralanmış konnektörler steril olarak
bulunacaktır:
• (1) 3/8 3/8 3/8Y konnektör (2adet )
• (2) 3/8 ¼ düz konnektör (1 adet)
• (3) 3/8 3/8 düz konnektör (1 adet)
• (4) ¼ ¼ düz konnektör)(1 adet )
• (5) ¼ 3/16 düz konnektör (1 adet )
• (6) 1/2 3/8 düz konnektör (1 adet )
28
• (7) ½ ½ düz konnektör bir adet (1 adet)
• (8) 3/8 3/8 ½ Y konnektör (2adet)
• (9) 3/8 3/8 ¼ Y konnektör (1adet)
• (10) Tubing organizatör (1 adet )
2. Makina hat ve konnektör kısmı şunlardan oluşacaktır:
• Arter hattı toplam uzunluğu 180 cm olan 3 parçadan
oluşacaktır.1. Parça 60 cm uzunluğunda ve (3/8 çap-3/32 hat duvar
kalınlığı yapısında olacak ½ -3/8 konnektör ile 55 cm uzunluğunda
%100 silikondan imal edilmiş ½ çaplı ikinci parçaya bağlanmış
olacak ve buradan da ½ - 3/8 konnektör ile 70 cm uzunluğunda (3/8
çap-3/32 hat duvar kalınlığı) yapısındaki üçüncü parçaya bağlanmış
olacaktır.
• Arter hattı 80 cm uzunluğunda ve (3/8-3/32 hat duvar kalınlığı )
yapısında olacak 3/8 3/8 3/8 1 Y konnektör ile biri 18 cm diğeri 25
cm uzunluğunda (3/8 çap-3/32 duvar kalınlığı ) yapısında iki
parçaya bağlanacak, bunlardan 18 cm’lik parçaya arteriyel filtre
bağlanacak , arteriyel filtre'den bir başka 10 cm 'lik parça ile 25 cm
lik parça ile 3/8 3/8 3/8 Y konnektör ile birleştirilecektir.
• Venöz dönüş hattı 15 cm uzunluğunda ve (½ çap- 3/32 hat duvar
kalınlığı ) yapısında olacak ve bir ucuna ½ ½ lüer konnektör ve
üçlü musluk bağlanacaktır.
• Vent-aort hattı toplam 235 cm uzunluğunda olup 4 parçadan
oluşacaktır; birinci parça 10 cm uzunluğunda ve (¼ çap-1/16 hat
duvar kalınlığı) yapısında olup, 3/8 ¼ konnektör ile 180 cm
uzunluğunda (3/8 çap-1/16 hat duvar kalınlığı ) yapısındali ikinci
parçaya bağlanacak bu parçanın diğer ucu 3/8 ¼ ¼ bir Y konnektör
ile bir ucu 10cm lik (¼ çap-1/16 hat duvar kalınlığı ) yapısında
üçüncü parçaya bağlanacaktır.Bu parçanın diğer ucuna 3/8 ¼ ¼ bir
Y konnektör ile 35 cm uzunluğunda (3/8 çap-1/16 hat duvar
kalınlığı ) yapısındaki dördüncü parçaya bağlanacaktır.
• 2 adet uzatma katateri 80 cm uzunluğunda ve male-male uçlu
olacaktır.
• Oksijen hatları (2adet) 180±10 cm uzunluğunda iki parçadan
oluşacak ve (¼ çap-1/16 hat duvar kalınlığı) yapısında olacaktır.
• Tubing setin içerisinde basınç transducerini koruma ve ölçüm
amaçlı bir hat olmalıdır. Bu hattın bir ucu arteriyel filtre diğer ucu
da transducera bağlantı yapmaya uygun olmalıdır.
• Setin içerisinde steril olarak hazırlanmış şekilde aşağıdakiler
bulunacaktır:(1)üçlü musluk (1 adet ) (2) arteriyel filitre (şeffaf
duvarlı, hava , sıvı veya partikül görülecek şekilde , hava çıkarma
esnasında lastik çekiç darbelerine dayanıklı olacak kolay
çatlamayacak 40 mikron çaplı ) (1 adet ) (3) 3/8 3/8 lüer konnektör
(1 adet ) (4) ¼ ¼ lüer konnektör (1 adet )(5) Tygon şeridi (15 adet)
• Her sette ayrı ambalajlı hızlı doldurma seti(çift spikelı-Y
şeklinde) olmalıdır.
• Masa hattında 3/8-3/8 Y konnektör 2 adet olmalıdır.
• Masa hattı çift kat paket içerisinde olacaktır. Masa hattıyla
makine hattı arasındaki steril alanı belirten renkli şeritler steril
paket içerisinde kalacaktır.
Oksijenatörün Teknik Özellikleri
29
1. Genel oksijenatör tipi 'hollow fiber' veya 'true membran'
oksijenatör olacaktır.
2. Oksijenatör efektif membran alanı en az 1,7 m2 olmalıdır.
3. Venöz kardiyotomi rezervuarı oksijenatör ile entegre ve aynı
kompakt yapı içinde olacaktır.
4. Oksijenatörün venöz rezervuar kapasitesi en az 3500 ml
olacaktır. Venöz drenaj spontan ve serbest gravitasyonla olmalıdır.
5. Oksijenatörün venöz girişi rezervuar üzerinde olmalı ve 360
derece dödürülebilmelidir
6. Oksijenatörün arteriyal çıkışı membranın alt kısmından olmalı
,kan akımı üstten alta doğru bir yol izlemelidir
7. Oksijenatörürün üzerinde bulunan suction tüp girişleri 360
derece dönebilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Oksijenatörün priming hacmi (rezervuar hariç) en fazla 250 ml
olacaktır.
9. Oksijenatörün ısı değiştiricisi (heat exchanger) biocompatible
polietilen, paslanmaz çelik veya aliminyum kaplamadan yapılmış
olacaktır.
10. Oksijenatör membran yüzeyi biocompatible, güvenliği
ispatlanmış özel bir kaplama ile kaplı olmalıdır.
11. Oksijenatörün kardiotomu filtresi en fazla 40 mikronçaplı
olacaktır.
12. Isı değiştirici (heat exchanger) oksijenatöre entegre olacaktır.
13. Oksijenatöre entegre arteriyel ve venöz kan numuneleri
alınabilecek, ilaç enjekte edilebilecek sistem olmalıdır.
14. Oksijenatöre entegre arteriyel ve venöz kan sıcaklığı ölçme
sensörleri olacaktır.
15. Oksijenatörde kan akış hızı dakikada en fazla 7,5 lt olacaktır.
Akım bunun altındaki her değerde sağlanabilmelidir.
16. Oksijenatör 4 lt/dk su akımındaki ısı değiştirici (heat
exchanger) performans faktörü 0,65 altında olmamalıdır.
17. Her ameliyathane odası için bir adet oksijenatör holder’ı
verilmelidir.
18. Kolay hava çıkarılabilir ve kurulabilir olmalıdır.
19. Gerektiğinde ihaleyi kazanan firmanın oksijenatörün pediatrik
tipi ile değişimi garanti edilmelidir.
20. 2 adet venöz ısı probu verilmelidir.
21. Oksijenatörde, entegre hastaya bağlanmadan önce
perfüzyoniste hava çıkarma olanağı sağlayan resirkülasyon devresi
olmalıdır.
22. Oksijenatörde, arteriel çıkışta gerektiğinde kullanılmak üzere
(koroner perfüzyon, kan kardiyoplojisi. vb.) ek bir kardiyopleji
outlet port çıkışı olmalıdır. Bu port üzerinde kendinden
kapanabilen valf olmalıdır.
23. Yukarıda tanımlanan teknik özellikler katılan firmalar
tarafından ayrıca belgelenerek uygunlukları sıra ile belirtilmelidir.
30
110
Kalp
Damar
Cerrahi
OKSİJENATÖR +
TUBİNG SET İNFANT
1. Oksijenatörde kanın oksijenasyonu hollow fiber membran yapı
ile olmalı.
2. Oksijenatörün membran yüzey alanı en fazla 0,3 m2 olmalıdır.
3. Oksijenatörde venöz ve kardiyotomi rezervuarı aynı compact
yapı içinde olup kapasitesi maximum 500 ml olmalıdır.
4. Okjenatöre kullanımına uygun arterial filitre statik prime haçmi
20 ml’den çok olmamalıdır.
5. Oksijenatörde kan alma manifold sistemi olmalıdır.
6. Oksijenatörde venöz drenaj spontan ve serbest gravitasyonla
olmalıdır.
7. Oksijenatörde dolaşımdaki kan atmosferik basınca açık
olmalıdır.
8. Oksijenatörün prime hacmi 31 ml olmalıdır.
9. Oksijenatörün maksimum kan akış hızı 700 ml/dak dan az
olmamalıdır. Akım bunun altındaki her değerde sağlanmalıdır.
10. Heat exchanger yüzey alanı 0,03 m2 ‘den fazla olmamalıdır.
11. Oksijenatörde entegre arteriel ve venöz kan ısısı almaya
yarayan ısı probu portu olmalıdır.
12. Oksijenatörde venöz dönüşü ayarlamak üzere holder bir adet
verilecek.
13. Oksijenatörün modül üzerinde bulunan venöz giriş portu 3/161/4,arterial çıkış portu 3/16 kalınlığında tübing set hortumu
kullanmaya uygun yapıda olmalıdır.
14. Tubing setin dizaynı ve line ölçüleri kliniğin isteği
doğrultusunda düzenlenerek teslim edilecektir.
15. Tekli steril orjinal ambalajında olmalıdır.
31
111
Kalp
Damar
Cerrahi
OKSİJENATÖR +
TUBİNG SET
PEDİATRİK
1. Oksijenatör hollow fiber membrane yapıda olmalıdır.
2. Oksijenatör platelet yapışmasını ve protein denaturasyonunu
engellemek için biyouyumlu hidrofilik polimer ile kaplanmış
olmalıdır.
3. Oksijenatör rezervuardan istendiğinde ayrılabilir yapıda olmalı
ancak aynı holder ile kullanılabilmelidir.
4. Oksijenatör ve rezervuar şeffaf yapıda olmalı operasyon esnasında
içi görülebilmelidir.
5. Oksijenatörün dizaynı sayesinde fiber alanda boşluk kalmamalıdır.
6. Oksijenatörün yüksek basınca dayanıklı hareket edebilir tek yön
valfi ile örnek alma manifoldu bulunmalıdır.
7. Oksijenatör blood flow range oranı 0.5 L/dak.- 4L/dak. arasında
olmalıdır.
8. Oksijenatörün membran yüzey alanı en az 1.5 m² olmalıdır.
9. Oksijenatörün minimum çalışma seviyesi en az 70 ml olmalıdır.
10. Oksijenatörün O2 transferi 4L/dak. kan akım hızında 250 mL/dak.
dan az olmamalıdır.
11. Oksijenatörün CO2 transferi 4L/dak kan akım hızında, 250
mL/dak. dan az olmamalıdır.
12. Heat Ekchanger performans faktörü 4L/dak. kan akım hızında ,
15L/dak. su akım hızında 0.55 den az olmamalıdır.
13. Oksijenatörde basınç farkı (pressure drop) 4L/dak. kan akım
hızında 85 mmHg dan fazla olmamalıdır.
14. Oksijenatörün statik prime volümü 135 mL olmalıdır.
15. Oksijenatör de Heat Exchanger paslanmaz çelikten imal edilmiş
olmalı,minimal basınç düşüşlerinde de yüksek performans
sağlamalıdır.
16. Oksijenatör Heat exchanger yüzey alanı 0,14 m² den az olmamalıdır.
17. Oksijenatörün su giriş basınç dayanılırlığı 2kg/cm²(196 kPa)dan az
olmamalıdır.
18. Oksijenatörün kan giriş basınç dayanırlılığı 1000 mmHg (133 kPa)
dan az olmamalıdır.
19. Rezervuarın kapasitesi 3000 ml den az olmamalıdır.
20. Rezervuar cardiotomy filtresi 20 (± 5) mikron olmalıdır.
21. Rezervuar venöz filtresi 47 (± 5) mikron olmalıdır.
22. Rezervuarda 1 adet 3/8’’ (9.5 mm) venöz kan giriş portu
(rotatable), 1 adet 3/8’’ (9.5 mm) kan çıkış portu(pompa için) , 6 adet
1/4’’ (6.4 mm) suction port, 1 adet 3/8’’ (9.5 mm) vertical port (CR
fitler), 1adet ¼” (6.4 mm) quik prime portu, 1 adet ¼’’ ( 6.4 mm) vent
port, 1 adet ¼’’ (6.4 mm)- 3/8’’ (9.5 mm) auxiliary port ayrıca 3 adet
filtreli luer lock , 1 adet filtresiz luer lock ve 2 adet venöz girişi için
luer lock bulunmalıdır.
23. Oksijenatör Amerikan FDA veya CE belgeleri bulunmalıdır.
24. Her oksijenatör için bir adet tubing set verilecektir.
25. Tubing setler hastanenin vereceği şemaya uygun olacaktır.
26. Teker teker steril paketlerde bulunacaktır.
27. Kullanıcı ambalajları üzerinde firmanın adı, modelin adı, üretilen
ülkenin adı, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve hangi yöntem
ile sterilize edildiği açık olarak belirtilmiş olacaktır.
28. Teslim tarihinde ürünün kalan kullanma süresi toplam kullanma
süresinin en az ¾’ü kadar olacaktır.
29. Numunesi görülerek değerlendirilecektir.
32
PACEMAKER TELİ
1. Orijinal kutularda teslim edileceklerdir.
2. Sütür kutularının üzerinde imal ve son kullanma tarihi ile
sterilizasyon tarihi belirtilmiş olmalıdır.
3. Kalp dokusunda kalacak olan kısmında tutunmayı ve iletiyi
kolaylaştıracak çentikler bulunmalıdır.
Kalp
Damar
Cerrahi
PENS LASTİĞİ
1. Mosquito pensin ucuna takılacak silikon veya lastik yapıda ve
renkli (sarı, mavi, kırmızı gibi), hassas dikişlere zarar vermeyecek
yapıda malzemedir
114
Kalp
Damar
Cerrahi
1. Kanülün çapı giriş yapılan damarın çapı ile sınırlı olmamalıdır.
Bunun için kanül damar içinde kendiliğinden genişleyebilme
özelliğine sahip olmalıdır.
2. Kanülün çapı inferior/superior vena cavaların çapına ulaşarak
bütün kanı dren edebilmelidir.
3. Eski çapına dönmesi için kanülü hafifçe geri çekmek yeterli
olmalıdır.
4. Kanül özel mandreliyle beraber gelmelidir.
5. Kanül bir kılavuz tel üzerinden ilerletilmelidir.
6. Kaplanmamış ‘açık duvar’ tasarımı kollateral damarlardan gelen
kanın direkt drenajına imkan vermelidir.
PERKÜTAN BALONLU 7. Kanülün çapı 15 F olmalı, damar içinde 36 F’e kadar
FEMORAL VENÖZ
genişleyebilmelidir.
KANÜL
8. Hedeflenen akıma ulaşabilmek için yer çekimi yeterli olmalıdır.
9. Femoral, jügüler ya da subklavyen girişime imkan veren
modelleri olmalıdır.
10. Vena cava etrafında snare olmaksızın sağ atrium cerrahisine
imkan vermelidir.
11. Minimal invaziv kalp cerrahisinde kullanılabilmelidir.
12. 25-65 cm aralığında farklı boylarda olmalıdır.
13. Kanül dakikada 6 litreye kadar akım temin etmelidir.
14. Tek kullanımlık olmalıdır.
15. Firma, kanülle birlikte 0.035 inç çapında kılavuz tel vermelidir.
16. TİT UBB de kayıtlı olmalıdır
17. Tekli steril paketlerde sunulmalıdır.
115
Kalp
Damar
Cerrahi
116
Kalp
Damar
Cerrahi
112
Kalp
Damar
Cerrahi
113
1. Kanül Femoral Arterin kanülasyonu için kullanıma uygun
PERKÜTAN FEMORAL olmalıdır.
ARTER KANÜLÜ 17FR 2. Kanül biouyumlu heparin veya benzeri kaplaması sayesinde
uzun dönem kullanım için uygun özellikte olmalıdır.
3. Kanülün 17F ve 19F çaplarında boyutları bulunmalıdır.
4. Kanülün gövde uzunluğu en fazla 25 cm olmalıdır.
5. Kanülün perforasyon uzunluğu 10 cm olmalıdır.
PERKÜTAN FEMORAL 6. Kanül üzerinde 3/8” ventli luer lock konnektör bulunmalıdır.
ARTER KANÜLÜ 19FR 7. Perkütan girişim seti firma tarafından kanül ile birlikte teslim
edilmelidir.
33
117
Kalp
Damar
Cerrahi
118
Kalp
Damar
Cerrahi
119
Kalp
Damar
Cerrahi
120
121
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
PERKÜTAN FEMORAL
VENÖZ KANÜLÜ 21FR
38CM
1. Femoral Venöz kanülasyon için uygun yapıda olmalıdır.
2. Biyouyumluluğu arttırması amacıyla heparin veya benzeri bir
PERKÜTAN FEMORAL malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
VENÖZ KANÜLÜ 23 FR 3. Kanül uzunluğu 55 ±5cm olmalıdır.
4. Kanül çapları 21F, 23F ve 25F boyutlarında olmalıdır.
38CM
5. Perforasyon uzunluğu 20cm olmalıdır.
6. Kanül üzerinde 3/8” konnektör bulunmalıdır.
7. Perkütan girişim seti firma tarafından kanül ile birlikte teslim
PERKÜTAN FEMORAL edilmelidir.
VENÖZ KANÜLÜ 25FR
38CM
PLASTİK BULDOG
KLEMP
1. Küçük ve orta çaplı arterlerin geçici olarak oklüzyonunu
sağlayan disposable plastik Dietrich bulldog benzeri klemplerdir.
2. Arter üzerinde en fazla 15gr/cm² basınç uygulamalıdır.
3. Manipülasyonu kolay olmalıdır.
4. Şeffaf olmamalıdır.
POLİKARBON
ÜRETAN NANOFİBER
HEMODİYALİZ
GREFTİ 6MM 35CM
1. Greft Electrospun nonafiber teknoloji ile üretilmiş olmalıdır.
2. Materyal Polikarbonüratan nanofiberlerden oluşmalıdır.
3. Greft en az dört katmandan oluşmalıdır.Katalog vs, ile
belgelendirilmelidir.
4. Greft ortası ringli , yanı ringli ve ringsiz modellerde üretilmiş
olmalıdır.
5. Greft çapı ID 6mm uzunluk 30-35cm duvar kalınlığı 1mm ‘den
küçük olmalıdır.
6. Graft anastomozu standart anastomoz tekniği ile yapılmalıdır.
7. Graft sütur hattında implante sırasında ve sonrasında kanama ve
sızdırma yapmamalıdır.
8. Greft özel bir sütur kullanımı gerektirmemelidir.
9. Greft implante edildikten sonra Trill güçlü hissedilmelidir.
10. Hastaya implante edildikten sonra ,hasta 24-48 saat içerisinde
diyalize başlayabilmelidir.
11. Greft diyaliz işlemi sırasında kolay giriş sağlamalıdır, iğne giriş
yerleri çabuk kapanarak kanama olmamalıdır.
12. Malzeme steril rjinal ambalajında teslim edilmelidir.Ambalajlar
üzerinde sterilizasyon tarihi,son kullanma tarihi,lot numarası,ulusal
bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.Son
kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
34
122
Kalp
Damar
Cerrahi
POLİÜRETAN KAPLI
ÇOK KATLI ERKEN
ERİŞİM İMKANI
SAĞLAYAN DİYALİZ
GREFTİ 6MM 40CM
123
Kalp
Damar
Cerrahi
PROKSİMAL AORT
ANOSTOMOZ KİTİ
1. 3 katmanlı olmalıdır.
2. Greftin dış katmanı poliüretanla kaplı olmalıdır.
3. İç ve dış tabakalar arasında kalan tabaka, kanamayı engelleme
özelliğine sahip silikon esaslı olmalıdır
4. İnert ve Biouyumlu bir yapıya sahip olmalıdır.
5. Hemodiyaliz amaçlı üretilmiş olmalıdır.
6. Greft implant edildikten 24 saat sonra hemodiyaliz
yapılabilmelidir. Bu özelliği tıbbi yayınlar ve referanslarla
kanıtlanmalıdır
7. Hemodiyaliz sonrası iğne geri çekildiğinde greft üzerindeki kan
akışı 1-5 dakika arasında durmalıdır.
8. 5-6mm çap ve 40-50cm uzunluk seçenekleri olmalıdır, Tünel
açıcı, greftin kullanımı süresince firma tarafından karşılanmalıdır.
9. Greftin en dış tabakasındaki mikrogözenekli yapı aynı zamanda
bükülmeye direnç özelliği göstermelidir.
1. Sistem koroner baypas ameliyatlarında kullanıma uygun
olmalıdır.
2. Sistem ile koroner baypas sırasında Klemp kullanılmadan
anastomoz yapılmalıdır.
3. Sistem sayesinde porselen aort yapıdaki vakalarda klemp
kullanılmadan aortatomi yapılmalıdır.
4. Sistem koroner baypas nedeniyle oluşabilecek serebral emboli
riskini en düşük düzeye indirmelidir.
5. Sistem kapatıcı ve aortik delici olmak üzere iki kısımdan
oluşmalıdır.
6. Sistem içinde yer alan ve damar kapatmayı sağlayan kısım
greftleme işlemi yapıldıktan sonra aort dışına kolaylıkla
çıkarılabilmeli ve bu işlemi gerçekleştirdikten sonra anastomoz
bölge içerisinde herhangi bir materyal bırakmamalıdır.
7. Kapatıcı kısım aort un iç duvarına zarar vermeden tamamen
sızmayı önlemelidir.
8. Aortik delici kısım sayesinde aort üzerinde delik açılmalıdır.
9. Delicinin 3.8±0.2 mm ve 4.3±0.2 mm çaplarda modelleri
olmalıdır.
10. Sistem kapatıcı özelliği delik açılması sonrası aorta içine açılan
özel bir şemsiye sayesinde anastomoz esnasında kanamayı en aza
indirgemelidir.
11. Açılan şemsiye işlem esnasında kolaylıkla aorta içerisinden
çıkartılabilmelidir.
12. Delme işlemi gerçekleştirilirken meydana gelebilecek emboli
riskleri sistem sayesinde ortadan kaldırılmalı ve delme sırasında
partikül oluşmamalıdır.
13. Aortik delici dönüş işlemi vasıtasıyla delme işlemini
gerçekleştirmeli, bu işlem tek düğme başlatılmalı ve tamamen
otomatik olarak gerçekleşmelidir.Delme için herhangi bir manuel
çevirme işlemi gerekmemelidir.
35
124
125
126
PTFE PLEJİT
1. Orijinal paketlerde steril olarak teslim edilecektir.
2. Paketler 10 ar adet olmalıdır.
3. İmal tarihinden itibaren en az 2 yıl miadı olmalıdır.
4. Paketler üzerinde sterilizasyon tarihi, miadı ve ne ile steril
edildiği yazılı olmalıdır.
5. 6x4,5mm veya yakın ebatlarda (± %10) olmalıdır.
6. Kalınlığı en fazla 1,5mm olmalıdır.
7. Kullanım esnasında tiftiklenmemelidir.
8. Sütur iğnelerinin geçeceği deliklerin olması tercih sebebidir.
Kalp
Damar
Cerrahi
RETROGRAD
KARDİYOPLEJİ
KANÜLÜ
1. Silikon veya PVC malzemeden imal edilmiş olmalı ve
yerleşmesini sağlayacak kılavuz teli olmalıdır.
2. Esnek, soğuk ile karşılaştığında sertleşmeyen, ucunda selfinflated balonu bulunan basınç ölçüm için yolu bulunan yapıda
olmalıdır.
3. Boyu 35cm ± 5 cm olmalıdır.
4. Tekli steril paketler üzerinde, sterilizasyon tarihi, son kullanım
tarihi,bulunmalıdır.
5. Manipülasyonu kolay olmalıdır.
6. Balon boyutu 18mm±1cm olmalıdır.
Kalp
Damar
Cerrahi
1. Ring rigid yapıda,mitral tamirler için özel tasarlanmış olmalıdır.
2. Ring mitral kapağın 3 boyutlu şekline uyumlu özel şekilli
olmalıdır,böylelikle mitral kapak anteroposterior çapı ile transverse
çapı arasındaki doğal oranı muhafaza edebilmelidir.
3. Mitral kapağın doğal hareketlerini kısıtlamayacak yapıda
olmalıdır.
4. Ringin anüler yüksekliğinin komüssürel genişliğe oranı mitrak
kapak anülüsünü kusursuz olarak taklit edebilmelidir.
5. Ringin iç stenti titanyum alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
6. Ringin dikiş halkası doku ile kolay ve çabuk bütünleşme
özelliğine sahip örgü polyesterden olmalıdır.
RİJİD MİTRAL
7. Ring MRI uyumlu olmalıdır.
ANNULOPLASTİ RİNGİ 8. Ring ölçüleri 24 den başlayıp 2mm artmalıdır.
9. Ring üzerinde ringin kolay ve doğru yerleştirimine imkan veren
komüssür dikiş işaretleri bulunmalıdır.
10. Ringin etkinliği dünyaca kabul gören birden fazla yayın
organında belgelenmiş olmalıdır.Firma bu yayınları belgelemekle
yükümlüdür.
11. Ringin her ölçüsü için tutucu ve ölçme seti bulunmalıdır.
12. Ringin alımından sonra teslimat programı kullanılacak
malzemenin özelliğine ve vaka ihtiyacına göre klinik tarafından
belirlenilecektir.
13. Ring gerekli görüldüğünde istenilen nuara ring ile
değiştirilecektir.
Kalp
Damar
Cerrahi
36
127
Kalp
Damar
Cerrahi
128
Kalp
Damar
Cerrahi
129
Kalp
Damar
Cerrahi
130
Kalp
Damar
Cerrahi
131
Kalp
Damar
Cerrahi
132
Kalp
Damar
Cerrahi
1. Kalp ameliyatlarında kalp içerisinde biriken kanı aspire etmek
için tasarlanmış olmalıdır.
SABİT VENT 12 FR
2. Kateter uygulama esnasında istenilen şeklin verilmesini sağlayan
guide sahip olmalıdır.
3. Kateterin uç kısmında sarmal şekilde aşağıdan yukarıya doğru
SABİT VENT 14 FR
delikleri olmalı bu deliklerin etrafı dokuya zarar vermemesi için
yuvarlatılmış olmalıdır.
4. Kateterin üzerinde derinliğini gösteren işaret çizgileri olmalıdır.
SABİT VENT 16 FR
5. Kateter 12-14-16-18 Fr ölçülerinde temin edilmeli ve arka
ucunda ¼ konnektörü olmalıdır.
6. Kateter 30 ±5 cm den kısa olmamalıdır.
7. Kateter tekli steril Orijinal paketinde olmalıdır.
8. Manipülasyonu kolay olmalı ve dokuya zarar vermeyecek yapıda
SABİT VENT 18 FR
olmalıdır.
9. Ventin ucu dokuda kolaylıkla ilerleyebilecek yapıya ve dizayna
sahip olmalıdır.
1. Kateterler fiber optik olmalidir.
2. Fiber optik kateter 2F olmalidir.
SANTRAL VENÖZ
3. İlgili problarin 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 /38 / 46 / 47 /
OKSİJEN
48 CM uzunluklarında mevcut çeşitleri olmalıdır.
SATURASYON
4. İlgili kateter santral venöz oksijen saturasyonunu sürekli olarak
MODÜLÜ VE
ölçebilmelidir.
KATETERİ
5. Problar, 15, 20 yada 30 cm uzun olan herhangi bir CVC´ye
uyumlu olmalıdır.
6. Kateterler PiCCO2 cihazi ile uyumlu olmalıdır.
1. Ameliyat sırasnda koroner arter ostiumlarına selektif olarak
kardiyoplji verilmek üzere hazırlanmış kanüllerdir.
2. Kanüller silikondan üretilmiş olmalı ucundan koroner ostiumuna
oturacak balon(self inflating)yada içi yumuşak silikonla dolu bir
topuzu (bulb)olacak bu sayede kardiyolejinin geriye doğru
kaçmasını engelleyecek aynı zamanda koroner ostiuma zarar
vermeyecek yapıda olmalıdır.
3. Kanüller(balon yada topuz çapı) 4-5-6-7-8mm çaplarında temin
SELEKTİF KORONER
edilebilmelidir.Boyu 25-30cm olacaktır.
PERFÜZYON KANÜLÜ
4. Tekli steril paketler halinde ve ameliyat sırsında steril açılmaya
BALONLU
uygun olmalıdır.
5. Paketler üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği
açıkca belirtilmiş olmalıdır.
6. Gerekli görüldüğü takdirde kanüller farklı bir çaptaki kanülle
değiştirilebilecektir.
7. Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde bir paket numune
ve istenilen özellikleri gösteren bir katalog veya belge vermelidir.
8. Paketlerin üzerinde firma ve marka adı yazılı olmalıdır.
37
133
Kalp
Damar
Cerrahi
134
Kalp
Damar
Cerrahi
135
Kalp
Damar
Cerrahi
136
137
138
139
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
1. Koroner arterleri direkt besliyebilecek yapıya sahip olmalıdır.
2. Elle tutulabilir olmalıdır.
3. Kanülün arka tarafında female luerlock olmalıdır.
4. Kanülün uygun pozisyona getirilebilmesi için bükülebilir,
paslanmaz çelikten olmalıdır.
5. Kanülün ucu karşılıklı dört tarafı açık yumuşak özelliğe sahip
SELEKTİF KORONER
plastikten yapılmış olmalıdır.
PERFÜZYON KANÜLÜ 6. Kanülün uç kısmı kardiyoplejinin geri akışını engelleyecek
YUMUŞAK UÇLU
yapıya sahip olmalıdır.
7. Kanülün uzunluğu 15 cm ± 2 cmolmalıdır.
8. Kanül poliüretan yapıda olmalıdır.
9. Kanül tekli steril paktlerde olmalıdır.
10. Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.
11. Sağ ve sol koroner arterler için farklı yapıda iki ayrı kanül
modeli olmalıdır.
1. Vasküler turnike veya purse string dikiş tutturmada
kullanılabilmelidir.
2. Her türlü tape veya 8/0 inceliğine kadar kadar sütürlerle
kullanılabilir.
SNEAR VE TELİ
3. Turnike kitlerin boyları 15±3 cm dir.
4. Sinerin tepe lastikleri renkli olmalıdır.
5. Beşerli paketler içinde olmalı ve her paket içinde 1 adet siner teli
olmalıdır.
1. Perikard içinde biriken kanı aspire etmek amacıyla kullanılır
2. Silikon gövde metal uçtan oluşmalıdır.
3. 20 Fr dış çapı, 35 ± 3cm uzunluğu olmalıdır.
SPİRALLİ SALLAMA
4. ¼ konnektör ile uyumlu olmalıdır.
VENT
5. Aspirasyon esnasında çevre dokuların metalik uca takılmasını
engelleyecek yapıda olmalıdır.
6. Yapısı cerrahi işlem sırasında manipülasyonu zorlaştırmamalıdır.
1. Absorbe olmayan atravmatik monofilament sternum telidir.
2. 4 ve 5 numara 45-55mm ve 75±5 cm olmalıdır. İğne telden kolay
STERNUM TELİ NO:1
ayrılmayacak ve kemikten kolay geçecek yeterli keskinlikte sütür
materyali olmalıdır.
3. Tel ve iğne kolay kopmamalı ve rahat manipüle edilebilmelidir.
STERNUM TELİ NO:2
İğne ucu keskinliğini kolayca kaybetmemelidir.
4. 1,2,4,5 numara teller firmada bulunmalıdır.
5. Paketler üzerinde imal ve son kullanım tarihi, sterilzasyon tarihi
STERNUM TELİ NO:4
ve ne ile steril edildiği bilgileri bulunmalıdır
6. Özel alaşımdan imal edilmiş olmalıdır.
7. Diğer numaralarda tellerle gerekli durumlarda değişim
yapılabilmelidir.
STERNUM TELİ NO:5
8. Kullanılan bölgelerde dokuya minimum hasar vermelidir, ham
maddesi dokuya uygunluk göstermeli reaksiyona sebep
olmamalıdır.
38
140
141
142
143
144
145
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
STERNUM
YAPIŞTIRICISI
ŞANT GREFTİ 3 MM
ŞANT GREFTİ 3,5 MM
ŞANT GREFTİ 4 MM
ŞANT GREFTİ 5 MM
ŞANT GREFTİ 6 MM
1. Teklif edilen malzeme 3 komponent’den oluşmalıdır. A
komponenti; hintyağı ekstraktından elde edilen prepolymer, B
komponenti;polyol ve C komponenti; kalsiyum karbonat olmalıdır.
2. Teklif edilen malzemenin 3 komponenti karıştırıcıya gerek
olmadan el ile karıştırılabilmelidir. Steril kutusundan karıştırma
kabı ve spatulü çıkmalıdır.
3. Teklif edilen malzeme kemiği kemiğe, kemiği metale ve metali
metale yapıştırma özelliğinde olmalıdır.
4. Teklif edilen malzeme toksik veya mutajenik olmamalıdır.
5. Teklif edilen malzemenin karışım sırasında ekzotermik özelliği
39ºC’yi geçmemelidir.
6. Teklif edilen malzeme karıştırıldıktan sonra ilk 8 dakika’da
%100, genleşmelidir. Genleşme sırasında çevreye uyguladığı
basınç 8-9 bar’ı geçmemelidir.
7. Teklif edilen malzemenin komponentleri karıştırıldığı zaman
CO2 dışında başka bir gaz açığa çıkarmamalı, çıkan CO2 gazı
sayesinde kemik üremesi için gerekli olan 0,1-0,7mm çaplı porlar
oluşmalıdır.
8. Teklif edilen malzeme, komponentler karıştırılırken toplam
mikarın %30unu geçmemek kaydıyla toz antibiyotikler veya kemik
çipsleri ile karıştırılabilmelidir.
9. Teklif edilen malzemenin komponentler karıştırıldıktan 24 saat
sonra yapısı kemiğe benzer şekilde ve sert olmalıdır.
10. Teklif edilen malzeme osteokondüktif özelliklere sahip
olmalıdır.
11. Teklif edilen malzeme uygulandıktan sonra dril veya tap
kullanımına uygun olmalıdır.Biyomekanik özellikleri kemiğe
benzer yapıda olmalıdır.
12. Teklif edilen malzemenin 10cc’lik paketleri olmalıdır.
14. Teklif edilen malzeme beyin cerrahi, spinal cerrahi, ortopedi ve
kardiyovasküler cerrahi alanlarında kullanıma uygun olmalıdır.
1. Graft stretch teknoloji ile üretilmiş ve ePTFE’den mamül
olmalıdır. Graft her iki ucundan çekildiğinde en az %30 – 36
nispetinde uzamalı ve tekrar eski boyuna dönebilip ölçü alma
kolaylığı sağlamalıdır.
2. Uzama işlemi esnasında graftin iç ve dış çaplarında herhangi bir
değişiklik olmamalıdır.
3. Graftlerin üzerinde dilatasyonu engellemek için ikinci bir ince
tabaka (layer) bulunmalıdır.
4. Graft ince duvarlı olmalıdır.
5. Graft malzeme adında belirtilen boyutlarda olmalıdır.
6. Graft duvar kalınlığı 0,4 mm’den kalın olmamalıdır.
7. Graft gerektiğinde tekrar steril edilebilmelidir. Bu işlem en az 3
defaya kadar yapılabilmelidir.
8. Graftler steril ve çift ambalajlı olmalıdır.
39
146
Kalp
Damar
Cerrahi
147
Kalp
Damar
Cerrahi
148
Kalp
Damar
Cerrahi
149
Kalp
Damar
Cerrahi
150
Kalp
Damar
Cerrahi
1.Malzeme teflondan mamül olmalıdır.
2. Dikiş materyaline doku desteği olmak üzere imal edilmiş ( keçe )
olmalıdır.
3. Kalınlığı 2 mm’den fazla olmamalıdır.
TEFLON ŞERİT
4. Sıkı dokunmuş olmalı, tiftiklenmemeli, kan ile temasında
sertleşmemelidir.
5. Boyutları 1x18(±1) cm olmalıdır.
6. Steril ikili paketler halinde olmalıdır. Paket üzerinde
sterilizasyon tarihi ve boyutları belirtilmelidir.
1. Orijinal paketlerde steril olarak teslim edilecektir.
2. İmal tarihinden itibaren en za 2 yıl miadlı olacaktır.
3. Paketler üzerinde imal ve son kullanma tarihi ve ne ile steril
TEFLON YAMA
edildiği açık olarak belirtilmiş olacaktır.
4. 15x15cm veya yakın ebatlarda(±%10) olacaktır.
5. Kalınlığı 1,5 - 2mm olacaktır.
6. Kullanım esnasında tiftiklememelidir.
1. Varis telinin tamamı radiopak %100 PED den mamül olmalıdır.
2. Varis telinin boyu 1 metre 20cm ±10 cm olmalıdır.
3. Varis telinin her iki ucu atravmatik olmalıdır.Damar içerisinde
kolaylıkla ilerleyebilmelidir.
TEK KULLANIMLIK
4. Varis teline ayrıca konnektör ile her iki ucunada bağlanabilen
VENÖZ STRİPPER TELİ
hemostaz sağlayan mesh olmalıdır.
5. Hemostatik mesh uzunluğu 2m ±10cm olmalıdır.
6. Stripping sonrası hemostaz sağlamalıdır.
7. Paketin üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
1. Kalbin apeksinin stabilizasyonu için hastanemizde kullanılan
metal kol ile uyumlu olmalıdır.
2. Vakum podu huni şeklinde olmalıdır.
3. Sistem kalbin çalışmasını engellememeli, kalp normal atım
VAKUMLU KALP
hareketini yapabilmeli, hemodinamiye olumsuz etkisi olmamalıdır.
MANİPÜLASYON
4. Vakum ile çalışmalıdır.
CİHAZ UCU
5. Yeniden kullanıma ve sterilizasyona uygun olmalıdır.
6. Miyokard dokusunu travmatize etmeden dokuyu
sabitliyebilmelidir.
7. Vakumu taşıyan hat bir adet olmalıdır.
1. Absorbe edilmeyen vücut içinde eaksiyon vermeyen, dokuma
karakterli ipliklerden (polyester veya naylon) 3mm eninde e az 60
cm boyunda olmalıdır
2. İkli steril paketler halinde bulunmalıdır. Paketler kolay
VASKÜLER TAPE
açılmalıdır.
3. Paketler üzerinde imal ve son kullanım tarihi, sterilzasyon tarihi
bulunmalıdır.
4. Kullanım esnasında tiftiklenmemeli ve dokuda manipülasyonu
kolay olmalı rahat kaymalıdır.
40
151
152
153
154
155
156
157
158
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
Kalp
Damar
Cerrahi
VENÖZ GİRİŞİM SETİ
1. Girişim seti içerisinde 150cm uzunluğunda J tip klavuz tel
bulunmalıdır.
2. Set içerisinden 20ml’lik şırınga çıkmalıdır.
3. İçerisinde 18 Ga x 7 cm boyutlarında needle bulunmalıdır.
4. Set içinde 10/12, 12/14, 14/16, 16/18 boyutlarında dilatörler
bulunmalıdır.
5. İçinde bistri bıçak bulunmalıdır.
6. Set steril tekli paketler halinde olmalıdır.
VENÖZ KANÜL 14 FR
VENÖZ KANÜL 18 FR
VENÖZ KANÜL 22 FR
VENÖZ KANÜL 24 FR
VENÖZ KANÜL 26 FR
VENÖZ KANÜL 28 FR
1. Kanül single stage olmalıdır.
2. Kanülün boyu 35 cm ± 3cm olmalıdır.
3. İnce duvarlı olmalıdır.
4. Kanülün 12fr, 14fr, 16fr gibi pediatric çaplar için ¼ konnektöre
18fr, 20fr, 22fr, 24fr çaplara hem ¼ hemde 3/8 konnektöre 26fr,
28fr, 30fr, 32fr, 34fr çaplara gore 3/8 konnektöre 36fr, 38fr, 40fr
çaplara gore ½ konnektöre uygun olmalıdır.
5. Kanülün king olmayı önleyici tel sarımı olmalıdır.
6. Kanül düz olmalı ucu kolay giriş ve optimum akım sağlaması
için çok delikli olmalıdır.
7. Kanülün derinlik gösteren işaretleri olmalıdır.
8. Kanül malleable olmalı , cerrahın isteğine göre şekli
değiştirilebilmelidir.
VENÖZ KANÜL 32 FR
159
Kalp
Damar
Cerrahi
VENÖZ KANÜL TWOSTAGE 32-40 FR
160
Kalp
Damar
Cerrahi
VENT KATETER
MALLEABLE
1. Venöz kanül 32-40 nolu two stage özellikte olup arka ucunda
1/2-1/2 konnektörle birlikte verilecektir.
2. Kanüller İçten metal spiralli olmalıdır.
3. Spirali kanülün dışında bulunmayacaktır.
4. Tek tek steril paketler halinde bulunacaktır.
5. Paketler üzerinde sterilizasyon tarihi,miadı ve ne ile steril
edildiği yazılı olacaktır.
6. Manipülasyonu kolay olmalıdır.
1. Açık kalp ameliyatında kalbin içinde biriken kanın
uzaklaştırılma amacına uygun olmalıdır.
2. Kanülün arka kısmında giderek incelen ¼ kalınlığında bir
konnektör bulunmalıdır.
3. Kanüle flexible özelliği veren tel tamaman plastik malzemeyle
kaplı olmalı; tel kısmın, kanülün cidarına tamaman gömülü olması
gerekmektedir
4. Kanül kolaylıkla yerleştirilebilmesi amacıyla silikon benzeri
bükülebilir yapıda olmalıdır.
5. Kanül steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir .
6. Numunesi görülerek kabul edilecektir .
41
161
Kalp
Damar
Cerrahi
VESSEL KANÜL
1. Kanül şeffaf, sert plastikten(PVC) den mamül olmalıdır.
2. Kanülün ucu yumuşak tipte olmalıdır.
3. Kanül 2.5 inch uzunluk ve 9 french kalınlığında olmalıdır.
4. Kanülün iki aşamalı kanadı ve 3mm ile 4mm arasında
kullanımlar için uygun olmalıdır.
5. İçinde basınç için, one-way check valve sistemi olmalıdır.
6. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
7. Malzemenin üzerinde sterilizasyon yöntemi ve son kullanma
tarihi olmalıdır.
8. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi tesliminden
ititbaren en az 3 yıl olmalıdır.
42
Download