MANİSA RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNNDE

advertisement
MANİSA RUH VE SİNİR HASTALIKLARI
HASTANESİNNDE SUNULAN
BAĞIMLILIK HİZMETLERİ
Uzm. Dr.Aslıhan Eslek
• Hastanemiz ayaktan poliklinik, acil ve yatan
hasta(amatem) kliniği hizmetleri vermekte ve
denetimli serbestlik başvurularını
karşılamaktadır.
• Polklinikte başvurular sorumlu amatem
uzmanına öncelikli olmak üzere kendi
aramızda belirlediğimiz dört uzmana
olmaktadır.
• Deliryum Tremens gibi bağımlık açısından acil
durumlarda doğrudan amatem yoğun bakıma
yatış olmaktadır.
• Acil durum harici yatış taleplerinde artan
yoğunluk ve yatak bulmada sıkıntı nedeniyle
randevulu yatışa geçilmiştir. Ancak bir çok
merkeze göre kısa sürede(5-15 gün) yatış için
hasta aranmaktadır.
• Yatarak tedavi süremiz 15 ile 21 gün arasında
değişmektedir.
• Kliniğimizde 4’ü yoğun bakım olmak üzere 31
yatak bulunmaktadır.
• Alkol ve madde hastaları bir arada kalmakta
olup, dönem dönem bayan hasta odası
oluşturarak bayan hasta da takip edilmektedir.
• Yoğun bakım gerekmeyen durumlarda hasta
başlangıç için detoksifikasyon odalarında takip
edilmektedir.
• Odalar üç kişilik olup tuvalet banyo
içerisindedir, gün içerisinde detoks odaları
hariç ihtiyaç saatleri dışında odalar
kapatılmaktadır.
• Hastanın randevu verilmesi ve sonrasında da
servise kabulü sırasında servis kuralları ve
servis programı hastaya anlatılmakta, yazılı
olarak verilmekte ve imzası alınmaktadır.
• Bu kurallara tüm servisin kamerayla izlendiği
bilgisi de dahildir.
• Hasta baştan itibaren servis kurallarına
uyumsuzluğunda taburcu edilebileceği
bilgisine sahiptir.
• Servis programı sabah kahvaltısı, tedavi ve
sabah sporuyla başlar.
• Her sabah günaydın toplantısı, haftada bir de
bilinçlendirme toplantısı yapılır.
• Sonrasında gününe göre vizit, bireysel
görüşme, rehabilitasyon amaçlı
uğraşılar(resim, spor, müzik gibi) ve eski
kullanıcımızın sunduğu rehberlik hizmetleri yer
almaktadır.
• Servisimizde psikolog ve psikiyatrist tarafından
bireysel görüşme yapılabilmekle beraber,
temel olarak sosyometrik psikodramatik grup
terapisi esastır.
• Haftada bir gün madde grubu, bir gün ayaktan
remisyonu devam eden hastalarında katıldığı
alkol grubu ve ayda bir kez de altı aydan uzun
remisyonu olan hastaların katıldığı alkolmadde grubu yapılmaktadır.
• Haftada bir kez aile görüşmesi grubu ve birkez
de hastalarla ekibi farklı bir düzlemde
bütünleşmesini sağlayan tatlı çarşambalar
uygulanmaktadır.
• Ekibimiz bir uzman, bir pratisyen hekim, bir
psikolog, on hemşire ve bir sağlık memuru
( dönüşümlü çalışmaktalar), bir eski kullanıcı,
beş personel(dönüşümlü), bir güvenlik
görevlisinden oluşmaktadır.
• Servis programımız üç haftalık bir program
olmakla beraber, en az iki hafta yatışı
önermekteyiz ve daha erken taburcuğu ‘tedavi
tamamlanmadı’ olarak kabul etmekteyiz.
• Taburculuk sonrası sorunlu bir çıkış olsa dahi
mutlaka poliklinik kontrolü önerilir ve bu
hastalığın doğası gereği düzenli poliklinik, grup
terapisi kontrollerinin önemi vurgulanır.
• Hastanemiz bir bölge hastanesi olup bölgemize
ait il, ilçe ve köylerden, son dönemde ise bölge
dışı Konya, Van, Muş, İstanbul gibi illerden de
başvurulara yardımcı olmaktadır.
• Bölge dışı başvurular ilgili bölgeye
yönlendirilmeye çalışılmakta ancak zaman zaman
o bölgede bu kişiye geç randevu verilmesi gibi
sebeplerle kişinin takibi yapılmaya çalışılmaktadır.
• Hastanemize bağımlılıkla ilgili başvurularda il sıralaması
şöyledir;
• Amatem kliniğinde yatan hastalarda opiyat
bağımlılığında ilk sırada Antalya başvurularının olması,
kliniğimizde yatan hastalar içerisinde Manisa
başvurularının ise az sayıda olması dikkat çekicidir.
• Şuan servisimizde 27 hasta bulunmakta, 18’i Opiyat,
2’si çoğul madde, 1’si uçucu madde, 6’sı alkol ve il
sıralaması da 12 Antalya, 4 Manisa, 2 Balıkesir, 4 İzmir,
1 Burdur, 1 Isparta, 1 Denizli, 1 Aydın, 1 Konya
şeklindedir.
• Ayaktan başvuru son 3 ayda 1434’tür. 1283’ü
madde, 402’si alkol şeklindedir.
• Son üç aydaki yatış tanıları ve rakamlar
aşağıdaki gibidir; 62’si, opiyat, 79’u alkol, 98’i
çoğul madde, 5’i cannabinoid, 5’i uçucu
madde ve birisi sedatif hipnotik bağımlılığıdır.
• Teşekkürler…
Download