ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMAN HEKİMİ GÖREV YETKİ VE

advertisement
ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMAN HEKİMİ GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
KODU: K.KU.YD.18
YAYIN TARİHİ: OCAK 2016
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO: 1/2
BİRİM:Enfeksiyon Hastalıkları
GÖREV ADI : Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim Yardımcısı / Başhekim / Hastane Yöneticisi
GÖREV DEVRİ :İlgili Branş uzman Hekimi
GÖREV AMACI : Tıp ve uzmanlık eğitim sırasında kazanmış olduğu bilgi,tutum ve beceri çerçevesinde
tıbbi ilke ve yöntemleri uygulayarak birey ve toplumu sağlık sorunlarından,hastalıklardan ve
yaralanmalardan koruyucu tedbirleri almak ve tanı tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yaparak olası
komplikasyonları önlemeyi amaçlar.
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR : Temel Uzmanlık alanı ile ilgili işleri uygulamak.
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Hastaları uzmanlıkları çerçevesinde muayene ve tedavi etmek ve poliklinik yapmak,
Hasta müşahede ve tedavi tabelalarını düzenli ve usulüne uygun olarak yazmak,
Her ne zaman olursa olsun önemli ve acil vakalar nedeniyle kurumca kendisine yapılan davete gelmek
ve gereken muayene ve tedaviyi yapmak, Hasta hakkında konsültasyon için gelen davetleri kabul
etmek ve görüşlerini bildirmek,
Poliklinik ve servisinde ihbarı mecbur bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde, ihbar bildirim formu ile
durumu bildirmek,
Orijinal çalışmalara esas teşkil edebilecek nadir vakalarda, hastane etik kuruluna sunulmak üzere bilgi
ve belge vermek,
Servis istatistiklerini düzenlemek, zamanında vermek ve servis protokol defterinin tutulmasını
sağlamak,
Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları bildirmek.
İhtiyaç duyulan alet, ilaç ve sıhhi malzeme için istek belgesi düzenlemek, eczane veya depodan
alınmasını sağlamak.
Demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımını
sağlamak.
Kullandığı malzeme ve cihazlar veya mesleğin icrası ile alâkalı olarak alım, satım, bakım, onarım,
bilirkişilik işleri ile kurul, komisyon oluşturulması ve benzeri görevleri yapmak,
HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
HASTANE YÖNETİCİSİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMAN HEKİMİ GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
KODU: K.KU.YD.18
YAYIN TARİHİ: OCAK 2016
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO: 2/2
Uzmanlık dalının gerektirdiği bütün koruyucu ve tedavi edici hizmetleri bilimsel, teknik ve etik esaslara
göre vermek.
Sağlık kurulu ile ilgili işlemleri yürütmek.
Servis ve poliklinik hizmetlerini düzenli olarak yürütmek, hastalara yapılan tedavi ve müdahaleleri
takip etmek.
Uzmanlık alanındaki poliklinik hizmetlerini yürütmek, servise yatış kararı verilen hastaların Uzmanlık
alanı içinde muayene ve tedavisini yapmak.
Başhekim yardımcısının onayı ile yürürlüğe giren nöbet listesi ve çalışma cetveline uymak.
Adli vakalarda adli rapor düzenlemek.
Sevk gerektiren durumlarda hastaları bir üst sağlık kuruluşuna sevk etmek.
Servise yatırdığı hastaların sosyal- ruhsal durumları ve beslenmeleriyle ilgili olarak gerekli durumlarda;
fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı ve psikologla işbirliğine girmek.
Hasta ve refakatçisinin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak; ruhsal, duygusal ve genel
alışkanlıklarını değerlendirerek, moral gücünü olumlu hale getirmek.
Anamnezinde ilaç alerjisi olan hastaların order tabelasın da allergen ilaçlar görülebilecek şekilde
belirtmek.
Epikriz hazırlarken; başvuru nedeni, önemli bulgular, yapılan tetkikler, konulan teşhis, uygulanan
tedavi, hastanın çıkış durumu, kullanacağı ilaçlar ve takip talimatları doğru şekilde yapılıp hasta
ve\veya yakınları bilgilendirir.
Enfeksiyon risklerinden korunmak amaçlı idarece görevlendirilmesi halinde eğitim verir.
Görevini Kalite Yönetim Sistemi; politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.
Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek benzeri diğer görevleri yapmak,
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.
HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
HASTANE YÖNETİCİSİ
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards