Avusturya Ülke Etüdü

advertisement
VİETNAM
ÜLKE RAPORU
Nisan 2013
E.Ç.
Vietnam Ülke Raporu-Eylül 2013
I.
GENEL BİLGİLER
Resmi Adı
: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti
Yönetim Şekli
: Tek Parti Sistemi - Sosyalizm
Coğrafi Konumu
: Batısında Kamboçya ve Laos, kuzeyinde ve doğusunda
Çin, güneyinde ise Çin denizi yer almaktadır.
Yüzölçümü
: 331.210 km2
Nüfus
: 90 milyon (2012)
Nüfus Yoğunluğu
: 271,7 kişi / km2
Başkent
: Hanoi
Önemli Şehirleri
: Ho Chi Minh City, Hai Phong, Da Nang, Can Tho
Zaman Ayarı
: Türkiye’den 5 saat ileridedir.
İklimi
: Vietnam’da tropikal bir iklim hüküm sürer. Yazın
kuzeydeki sıcaklıklar güneydekinden pek farklı değildir.
Bu mevsimde sıcaklıklar Hanoi ve Saygon’da 27°C ila
38°C arasında değişir. Fakat kışın sıcaklıklar kuzeyde
daha düşüktür. Güney ise bütün yıl boyunca sıcaktır.
Vietnam’da yağışlar sadece bölgeye göre değişmez,
aynı zamanda seneden seneye değişir. Yıllık yağış
ortalaması Saygon ve Hanoi’de 1830 mm’dir. Fakat
Vietnam’ın sık sık karşılaştığı kuraklık ve su taşkınlarına
bağlı olarak, yağış miktarı yılda 1220 mm ve 2240 mm
arasında değişir.
Resmi Dil
: Vietnamca
Ticari Dil
: Vietnamca, Fransızca, İngilizce
Din
: Üçlü Din (Mahayana Budizm, Konfüçyüslük ve Taoizm)
Üyelikler
: ADB, APEC, APT, ARF, ASEAN, CICA (Gözlemci), CP,
EAS, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD,
IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM,
IPU, ISO, ITSO, ITU, MIGA, NAM, OIF, OPCW, UN,
UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UN,WTO, UPU, WCO,
WFTU, WHO, WIPO, WMO
AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ
1
Sayfa 1
Vietnam Ülke Raporu-Eylül 2013
II. DEMOGRAFİK GÖSTERGELER
Nüfus
2011 verisi
87,8 milyon
Türk Kökenli Nüfus*
-
-
15-64 Yaşın Nüfusa Oranı (%)
81
2010 verisi
Internet Kullanıcıları (%)
35
2011 verisi
OECD Gelir Grubu
Alt Orta
2011 verisi
Beklenen Yaşam Süresi
75 yıl
2010 verisi
CO2 Emisyonu
(kişibaşı metrik ton)
2
2009 verisi
İşgücü (kişi)
51,1 milyon
2010 verisi
İşsizliğin toplam işgücüne
oranı, %
2
2008 verisi
Kaynak: Dünya Bankası, Nisan 2013
III. EKONOMİK GÖSTERGELER
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(Milyar ABD $)
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Dünya Sıralaması *
Kişi Başı GSYİH
(ABD $)
GSYİH Büyüme
Hızı (%)
Enflasyon
(tüketici fiyatlarıyla, %)
2009
2010
2011
2012
86
86,9
87,8
88,7
62
62
1130
1224
1408
1596
5
7
6
5
7
9
19
9
Para Birimi= Vietnam Dongu VND 1 ABD $ = 20.694 VND / 1 VND = 0,0005 $
Kaynak: Dünya Bankası, Eylül 2013
* CIA Factbook Tahminleri
AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ
2
Sayfa 2
Vietnam Ülke Raporu-Eylül 2013
IV. DIŞ TİCARETİ
VİETNNAM’IN DIŞ TİCARETİ (Mal ve Hizmetler)
(Milyar ABD Doları)
Yıllar
İhracatı
İthalatı
Ticaret
Hacmi
Ticaret
Dengesi
2009
66,3
76,4
142,7
-10,1
2010
82,5
93,4
175,9
-10,9
2011
107,5
112,7
220,2
-5,2
2012
127,1
127,8
254,9
-0,7
Kaynak: Dünya Bankası, Eylül 2013
Başlıca İhracat Yaptığı
-
ABD %18
Ülkeler (2012)
-
Çin %11
-
Japon % 11
-
Almanya %3.7
Başlıca İthalat Yaptığı
-
Çin %22
Ülkeler (2012)
-
Güney Kore % 13.2
-
Japon % 10.4
-
Tayvan % 8.6
AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ
3
Sayfa 3
Vietnam Ülke Raporu-Eylül 2013
Başlıca İhraç Ürünleri
-
Giyim
(2012)
-
Ayakkabı
-
Elektronik Ürünler
-
Deniz Ürünleri
-
Ham Petrol
-
Pirinç
-
Kahve
-
Ağaç Ürünleri
-
Makine
Başlıca İthal Ürünleri
-
Makine ve Ekipmanlar
(2012)
-
Petrol Ürünleri
-
Çelik Ürünler
-
Ayakkabı ve Giyim Endüstrisi için Ham
Madde
-
Elektronik Ürünler
-
Plastikler
-
Otomobiller
Kaynak: CIA Factbook
V. TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ
TÜRKİYE – VİETNAM TİCARİ İLİŞKİLERİ
(Milyon ABD Doları)
Yıllar
Türkiye’nin
İhracatı
Türkiye’nin
İthalatı
Ticaret
Hacmi
Ticaret
Dengesi
2000
3
20
23
-17
2005
4
110
114
-106
2006
40
180
220
-140
AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ
4
Sayfa 4
Vietnam Ülke Raporu-Eylül 2013
2007
70
310
380
-240
2008
150
440
590
-290
2009
180
450
630
-270
2010
100
750
850
-650
2011
100
1000
1100
-900
2012
90
1210
1300
-1120
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Ticaret dengesi Türkiye açısından değerlendirilmektedir
VİETNAM-TÜRKİYE
DIŞ TİCARETİNİN SEYRİ (Milyon ABD $)
1400
1210
1200
1000
1000
800
750
600
440,0
450
400
180,0
200
110,0
310,0
100
70,0
150,0
20
0
3
2000
4,0
2005
40,0
2006
2007
2008
İhracat
180
100
2009
2010
İthalat
90
2011
2012
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ
5
Sayfa 5
Vietnam Ülke Raporu-Eylül 2013
2012 Yılında Türkiye’nin Vietnam’a İhracatında Başlıca Ürünler
-
Kümes Hayvanlarının Etleri Ve Yenilen Sakatatı
Zencefil, Safran, Zerdeçal, Kekik, Defne Yaprakları, Köri Ve Diğer
Baharat
Pamuk Men (Dokuma %85 < Pamuklu 200g/M2 Den Fazla)
Demir/Çelik Sıcak Hadde Yassı Mamulleri-Genişlik 600mm. Fazla
Diğer Devamsız Sentetik Liften Dokumalar
Devamsız Suni Liften Dokumalar (Ağırlıkça %85 < Suni)
Kuvars (Tabii Kumlar Hariç)Kuvarsit
Tedavide/Korunmada Kullanılmak Üzere Hazırlanan İlaçlar
(Dozlandırılmış)
Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor Vb
Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler
Müstahzarlar
2012 Yılında Türkiye’nin Vietnam’dan İthalatındaki Başlıca Ürünler
-
Telli Telefon-Telgraf İçin Elektrikli Cihazlar
Sentetik Devamsız Liften İplik (Dikiş Hariç) (Toptan)
Sentetik Lif İpliği (Dikiş İpliği Hariç) (Toptan)
Sentetik İplik, Monofil, Şeritlerle Dokumalar
Tabii Kauçuk, Balata, Güta-Perka, Guayül Vb Tabii Sakızlar
Ayakkabı; Yüzü Deri, Tabanı Kauçuk, Plastik, Tabii, Suni Vb Kösele
Ayakkabı; Yüzü Dokuma Maddelerinden, Tabanı Kauçuk, Plastik Vb
Suni Devamsız Liften İplikler (Dikiş İpliği Hariç)
Ayakkabı; Dış Tabanı, Yüzü Kauçuk Ve Plastik Diğer
Hesap, Muhasebe, Kaydedici Kasa, Damga Basan Makineler
Kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi
VI. BİR BAKIŞTA VİETNAM
Ø Sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Katma Değer Oranı (%)
Tarım
: % 21
Sanayi
: % 40
Hizmetler
: % 39
Kaynak: Dünya Bankası (2012 verisi)
Vietnam, özellikle savaş sonrasında, ekonomisinde ve uluslararası sisteme
entegrasyonunda önemli aşamalar kaydetmiştir. 1986 yılında Komünist
Parti’nin 6. kongresinde kabul edilen ekonomik değişim (Doi Moi) politikası ile
AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ
6
Sayfa 6
Vietnam Ülke Raporu-Eylül 2013
özel sektörün desteklenmesi kararı alınmış ve bu yönde politikalar
geliştirilmiştir. Son yıllarda ekonomik büyüme ortalama %6-7 civarındadır. Bu
oran sanayi üretiminde %13-14’tür. Vietnam dünyada en yüksek büyüme
oranına sahip ülkelerden biridir
2011 yılında Vietnam ekonomisinde sanayinin reel GSYİH içinde payı % 41
olup, sanayi en büyük sektör konumundadır. Petrol, madencilik, inşaat ve
tekstil en önemli sanayi sektörlerindendir. Tarım sektörünün GSYİH içindeki
payı %22 oranındadır. Vietnam’ın en önemli ihraç malları arasında kahve,
pirinç ve biber gibi tarımsal ürünler bulunmaktadır. Tarım sektörünün GSYİH
içindeki payı oldukça düşük olmasına rağmen toplam işgücünün %54’ü tarım,
ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde çalışmaktadır. İşgücü açısından
bakıldığında Vietnam bir tarım toplumu özelliği arz etmektedir. Hizmetler
sektörünün reel GSYİH içindeki payı %37 oranındadır.
Vietnam`ın 1995 yılından 2011 yılına kadar geçen süre içinde (küresel krizin
en şiddetli yaşandığı 2009 yılı hariç olmak üzere) dış ticaret rakamlarının gerek
ihracat gerekse de ithalat bakımından sürekli artış eğiliminde olduğu
görülmektedir. Nitekim, Vietnam İstatistik Kurumunun 2011 yılı için açıkladığı
ihracat ve ithalat tahmini rakamları da (aralık 2011 ayı verileri henüz
kesinleşmemiştir) 1995 yılından beri süre gelen dış ticaret verilerindeki artış
eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. 2006 yılında yaklaşık 40 milyar dolar
olan ihracatın 2011 yılında iki katını aşarak 96,3 milyar dolar, yine 2011 yılı
ithalatının da 2006 yılında gerçekleşen ithalatın iki katından fazla olarak 105,8
milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir.
Vietnam’ın en önemli yatırım avantajlarından birisi genç ve ucuz işgücüne
sahip olmasıdır. Nüfusun yaklaşık %75’i 40 yaş altındadır ve okuryazar oranı
oldukça yüksektir. Ülkedeki çalışabilir işgücü sayısı yıllık ortalama 1 milyon
600 bin kişi artmaktadır.
Son yıllarda artan enflasyon, ücretlerde sürekli bir artış talebini de
beraberinde getirmektedir. Bu durum bazen işçi grevlerine sebep olmaktadır.
Asgari ücret bölgeler arasında ve sermaye sahipliği (yerli ve yabancı)
bakımından farklılıklar arz etmekte olup, hükümet 2012 yılına kadar bütün
ülkede geçerli tek bir asgari ücret belirlemeyi planlamaktadır.
Enflasyon Vietnam için öncelikli sorunlardan birisidir ve Merkez Bankası da
enflasyonu düşürmeye yönelik politikalar uygulamaktadır. Merkez Bankası
operasyonel olarak olması gerektiği gibi bağımsız olmadığı için ekonomik
büyümeyi desteklemek için para politikalarını gevşetebilme ihtimali mevcuttur.
2012-2016 döneminde Vietnam’ın geniş mali açığının devam etmesi
beklenmektedir. 2011 yılında açığın GSYİH’nın %2,6’sı oranında daralması
kamu yatırım harcamalarında azalma ve vergi ve gümrük vergisi gelirlerinin
artmasından kaynaklanmıştır. Ancak devam eden yüksek altyapı ve sosyal
refahı artırmaya yönelik harcamalar, nominal GSYİH’deki artışa ve yüksek ham
AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ
7
Sayfa 7
Vietnam Ülke Raporu-Eylül 2013
petrol fiyatlarına rağmen (Vietnam hükümeti petrol ve gaz sektöründen yüksek
vergi toplamaktadır) 2012-2016 döneminde mali açığın GSYİH’nin %4,6’sı
oranında devam etmesine neden olacağı uzmanlarca belirtilmektedir.
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı
VII. YATIRIM İLİŞKİLERİ
Türkiye ile Vietnam arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi
konusunda en büyük sorun, iki ülke arasındaki coğrafi uzaklıktır. Doğrudan
taşımacılık imkânlarının olmaması ve dolayısıyla navlun ücretlerinin bir hayli
yüksek olması, Türk ihracatçısının Vietnam pazarına giriş fiyatlarını yukarılara
çekmektedir.
Ancak buna rağmen bazı Türk markalarının Vietnam pazarında kendilerine
yer edinmişlerdir. Örneğin, Türkiye ile Vietnam arasında işbirliği potansiyeline
sahip sektörlerin başında gemi inşası gelmektedir. Bu sektör özellikle son 10
yıl içerisinde Vietnam ekonomisindeki yerini kuvvetlendirmiş ve önde gelen
sektörlerden birisi haline gelmiştir. Devlete gemi inşa şirketi Vinashin
Corporation, petrol tankeri ve kargo gemileri üzerinde yoğunlaşmakta ve
hâlihazırda Türkiye’den sipariş almaktadır.
Gıda işleme makineleri konusunda gelişmiş teknolojilere sahip olan Türk
gıda sektörünün de yine Vietnam ile işbirliği projeleri geliştirebileceği
düşünülmektedir. Gıda alanında Kent firması kendi markasıyla Vietnam
pazarında yer almaktadır. Şekerleme ve bisküvi alanında diğer Türk firmaları
için de fırsatlar söz konusu olduğu gibi diğer yandan içecekler alanında da
Vietnam’da önemli bir pazar potansiyeli bulunmaktadır.
İşbirliği açısından diğer önemli bir sektör de cam ürünleridir. Bu alanda
Vietnam pazarında Paşabahçe ve Şişecam ürünlerini görmek mümkündür.
Vietnam’ın altyapı konusunda ihtiyaçları büyüktür. Başta karayolları inşası
ve su sistemleri olmak üzere bu tür projeler Dünya Bankası ve Asya Kalkınma
Bankası gibi uluslararası kuruluşların kredileriyle finanse edilmektedir. Bu
bağlamda, Türk müteahhitlik şirketleri bu projelere girmelerinde fayda
görülmektedir.
Kaynak: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
VIII. TÜRKİYE- VİETNAM İLİŞKİLERİNDEKİ SON GELİŞMELER
1978 yılında kurulan, Türkiye ile Vietnam arasındaki diplomatik ilişkiler,
Türkiye’nin Hanoi’de, Vietnam’ın da Ankara’da mukim Büyükelçilikleri
AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ
8
Sayfa 8
Vietnam Ülke Raporu-Eylül 2013
açmasıyla devam etmiştir. Son yıllarda, Vietnam’la ikili ilişkilerimiz başta
ekonomi ve ticaret olmak üzere her alanda gelişme kaydetmektedir.
İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2010 yılında 850 milyon ABD Doları olarak
gerçekleşerek tarafların ortak hedef olarak belirlediği bir milyar ABD Dolarına
yaklaşmıştır. Türkiye ile Vietnam arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin
yasal zemininin tamamlanması yönündeki çalışmalar çerçevesinde Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ile Çifte Vergilendirmenin
Önlenmesi Anlaşmasının müzakereleri tamamlanmış olup, anlaşma metinleri
üzerinde nihai mutabakatın sağlanmasını takiben iki anlaşma imzaya hazır
hale gelecektir.
Türk Havayolları İstanbul-Ho Chi Minh seferlerine 29 Aralık 2010 tarihinde
başlamıştır. Türkiye ve Vietnam arasında uluslararası kuruluşlar bünyesinde de
yakın bir işbirliği mevcuttur. Her iki ülke kendi üyesi oldukları uluslararası
kuruluşlara birbirlerinin üyeliklerini desteklemişlerdir.
Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı
İki ülke arasındaki önemli anlaşmalar:
* Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması
: 27.08.1997
* IV. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı
: 05.11.2008
VIII. TEMSİLCİLİK ADRESLERİ
Vietnam Büyükelçiliği
Çayhane sokak No: 34 Gaziosmanpaşa / Ankara
Tel: 0 312 446 80 49
Faks: 0 312 446 56 23
Posta: [email protected]
Vietnam İstanbul Başkonsolosluğu
Itri sokak No: 3/ 1 Balmumcu—Beşiktaş/ İstanbul
Tel: 0212 274 69 08
Faks: 0212 274 69 09
IX. FAYDALI BAĞLANTILAR
T.C. HANOİ BÜYÜKELÇİLİĞİ
Hanoi Central Office Building, 14th Floor, 44B Ly Thuong Kiet Str., Hanoi-VIETNAM
AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ
9
Sayfa 9
Vietnam Ülke Raporu-Eylül 2013
Telefon: 00 84 4 822 24 60 - 00 84 4 822 24 23 -00 84 4 822 24 24
Faks: 00 84-4 822 24 58
Posta: [email protected]
AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ
10
Sayfa 10
Download