vietnam infografik

advertisement
NOTLAR
VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ
VİETNAM
Vietnam imalat sanayinin hızlı gelişimi,
makine ve ekipmana talebi artırmaktadır.
Başkenti: Hanoi
Yüzölçümü: 331.210 km²
Nüfusu: 92,7 milyon (2016-IMF)
Nüfusu Artış Hızı: %1,1
2016 yılında Vietnam’a gelen doğrudan
yabancı yatırım miktarı 15,6 milyar ABD
Dolarıdır. Ülkedeki en büyük yatırımcılar
Güney Kore, Singapur ve Japonya olmak
üzere, düşük katma değerli elektronik
üretime yönelmektedir.
Resmi dil: Vietnamca
Siyasi sistem: Sosyalist Cumhuriyet
Para Birimi: Vietnam Dongu
GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
GSYİH: 201.4 milyar ABD Doları
(2016-IMF)
GSYİH sektörel dağılım:
Hizmet (% 44), Sanayi (% 39), Tarım
(% 17)
GSYİH/kişi başı:
2.130 ABD Doları (2016-IMF)
Enflasyon oranı: %2,7 (2016)
İşsizlik oranı: %2,3 (2016)
Büyüme oranı: %6,2 (2016)
Vietnam ekonomisinin başlıca sektörlerinden biri tekstil ve hazır giyim olup,
2016 yılında toplam
28 milyar ABD Dolarlık ihracat
yapılmıştır.
Toplam İhracatı:
176,6 milyar ABD Doları (2016)
Başlıca ihracat ürünleri:
Telefon ve Parçaları (%19,4), Tekstil
Ürünleri (%13,5), Bilgisayarlar ve
Elektronik Ürünler (%10,7), Ayakkabı
(%7,4), Makinalar (%5,7), Deniz Ürünleri
(%4)
Başlıca ihracat yapılan ülkeler: ABD, Çin,
Japonya, Güney Kore, Almanya
Toplam İthalatı:
174,1 milyar ABD Doları (2016)
Başlıca ithalat ürünleri: Makineler ve
Aksamları (%16,3), Bilgisayarlar ve
Elektronik Ürünler (%16), Telefonlar ve
Parçaları (%6,1), Tekstil Hammaddeleri
(%6), Demir-Çelik (%4,6), Plastik
Ürünler (%3,6)
Başlıca ithalat yapılan ülkeler: Çin, Güney
Kore, Singapur, Japonya, Hong Kong,
Tayland
VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ
İKİLİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
(T.C. Ekonomi Bakanlığı – 2016)
Türkiye’nin Vietnam’a ihracatı:
234 milyon ABD Doları
Türkiye’nin Vietnam’a ihracatı son
dönemlerde bir artış eğilimi
göstermiş olsa da,
ihracata konu olan ürünler anlamında
çeşitlilik yetersizdir.
15 Ocak 2014 tarihinde iki ülke hükümetleri
İhraç edilen başlıca ürünler:
tarafından imzalanan
Meyve ve kabuklu yemişler, pamuk,
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
pamuk ipliği ve mensucat, kazan ve
Korunmasına İlişkin Anlaşma,
ekonomik ilişkilerin mevzuat altyapısını
makine cihaz, aksam ve parçaları, kahve,
oluşturarak önemli bir eksikliğin
çay ve baharatlar, süt ve süt ürünleri,
tamamlanmasını sağlamıştır.
taşlar, alçılar ve çimento.
Türkiye’nin Vietnam’dan ithalatı:
1.7 milyar ABD Doları
İthal edilen başlıca ürünler:
Elektrikli cihazlar, kazan-makine cihaz ve
YARARLI BİLGİLER
Vietnam, Dünya Ekonomik Forumu
Küresel Rekabet Raporu
sıralamasında 56’ncı sırada yer
almaktadır.
parçaları, dokumaya elverişli suni ve
Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Sırala-
sentetik lifler, ayakkabı, sentetik ve suni
masında Vietnam 200 ülke içerisinde
devamsız lifler, pamuk ve örülmemiş
90’ncı sırada yer alıyor.
giyim eşyaları
Dış ticaret dengesi: 1,5 milyar ABD Doları
(Vietnam lehine)
Ticaret hacmi:
1.9 milyar ABD Doları
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
RIVER PLAZA Büyükdere Cad. Bahar Sok.
No: 13/9-10 34394 Levent/İSTANBUL
Telefon : (90) (212) 339 50 00 (pbx)
Faks : (90) (212) 270 30 92
E-Posta : [email protected]
NOTLAR
Download