Uluslararası Ticari Çevreler

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Ders
ULUSLAR ARASI TİCARİ ÇEVRELER
Ön Koşul Dersleri
YOK
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Öğr.Gör. Ayşegül İNCE
Kodu
Yarıyıl
T+U
Kredi
Saat
AKTS
53010422
4
2+0 2
3
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Dersin İçeriği
Uluslararası ticarete ilişkin; devletlerin, uluslararası örgütlerin ve
yargı kuruluşlarının ve fonksiyonlarının neler olduğunun
öğretilmesi
1. Uluslararası ticareti düzenleyen kuruluşlar ve fonksiyonlarının
öğrenilmesi
2. Uluslararası tahkim kuruluşları ve fonksiyonlarının öğrenilmesi
3. Devletlerarası ticari anlaşmalar ve bunların etkisinin bilinmesi
4. Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Ticaret Müşavirliklerinin ticaret
üzerindeki rolünün öğrenilmesi
5. Bölgesel ekonomik entegrasyonların ve ticarete olan
etkilerinin öğrenilmesi
Uluslararası Ticareti düzenleyen ulusal ve uluslararası kurumlar,
Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Ticaret Odası, Ticaret Anlaşmaları,
İktisadi Birleşme Biçimleri (AB, ECO, KEİB, ICO) ve Diğer
Uluslararası Örgütler (G-8 vb.)
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1.
Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi
2.
GATT ve Fonksiyonları
Ön Hazırlık
3.
Dünya Ticaret Örgütü ve Fonksiyonları
4.
Bölgesel Ticari Örgütlenmeler
Avrupa Birliği
5.
Avrupa Birliğinin Ticaret Politikaları
6.
Dünya Ticaret Odası (ICC)
7.
Ders tekrarı ve Ara Sınav
8.
ICC Türkiye ve Milli Katılım Organizasyonu
9.
Devletler ve Dış Ticaret Politikaları
10.
Dış Ticaret Politikası Amaç ve Araçları
11.
Uluslararası Tahkim
12.
Uluslararası Tahkim ve Tenfiz İşlemi
13.
Genel Değerlendirme ve Finale Hazırlık
14.
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
Yıliçinin Başarıya Oranı
SAYISI
1
KATKI
YÜZDESİ
40
Kısa Sınav
Ödev
1
0
Finalin Başarıya Oranı
1
Toplam
60
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
Etkinlik
SAYISI
Toplam
Süresi
İş Yükü
(Saat)
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ödevler
2
3
6
Sunum / Seminer Hazırlama
0
0
0
Arasınavlar
1
8
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14
15
16
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Toplam İş Yükü
88
Toplam İş Yükü / 30 (s)
2.93
Dersin AKTS Kredisi
3
Download