8.sınıf FEN 2.indd

advertisement
2016 - 2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 - 2017
8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2
FEN BİLİMLERİ
Adı ve Soyadı
: ...........................................................
Sınıfı
: ...........................................................
Öğrenci Numarası : ...........................................................
SORU SAYISI : 20
SINAV SÜRESİ : 40 Dakika
•Bu sınav, 2016 - 2017 Eğitim - Öğretim yılı “Destekleme ve Yetiştirme Kursları”ndaki öğrencilerin
kavrama düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanan “Değerlendirme Sınavı”dır.
•Sorular, 8. sınıf 1. dönem Merkezî Ortak Sınav kazanımları dikkate alınarak oluşturulmuştur.
SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
8.
SINIF
FEN BİLİMLERİ TESTİ
1.
3.
Aşağıdaki grafikte bir canlının hücre sayısının zamanla
değişimi verilmiştir.
2n
I. Bölünme
Hücre sayısı
n
n
II. Bölünme
n
2
K
L
Zaman
M
n
2
n
2
n
2
Mayoz ile ilgili yukarıdaki şekli çizen bir öğrencinin
çizimi ile ilgili,
Bu grafiğe göre,
I. Mayoz bölünme sonucu kaç hücre oluştuğunu biliyor.
I. K zaman aralığında bu canlının hücreleri belli bir bü-
II. Mayozda kromozom sayısında meydana gelen değişimi biliyor.
III. Mayoz II’de kromozom sayısının korunduğunu bilmiyor.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
II. L zaman aralığında hücreler kendini yeniliyor olabilir.
III. M zaman aralığında canlıda büyüme gerçekleşir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
2.
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
MEB 2016 - 2017
yüklüğe ulaşmamış olabilir.
4.
Osman oyun oynarken düşmüş ve dizini kanatmış, birkaç gün sonra da yarası aşağıdaki görünümü almıştır.
A) Yalnız I.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
Halen sigara ve alkol kullananların ilk kez sigara ve alkol
kullanma yaşlarının değişimi grafikteki gibidir.
Yüzde
60
50,9 52,8
50
28,2
40
Sigara
30
Alkol
20
20
Yaranın bu duruma gelmesi sırasında gerçekleşen
olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Aynı görevi yapacak hücreler oluşacağı için genetik
yapı değişmez.
II. Yaralı bölgedeki hücre sayısı artar.
III. Kromozom yapısı değiştiği için farklılaşma meydana
gelir.
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
3
7,4
7,1
10
0
20
3,5
2,9 0,9
<10
10–14 yaş
15 – 19 yaş
20 – 24 yaş
25 – 29 yaş
1,52,2
1,3 1,4
30 – 34 yaş
35+
Yaş
Kaynak : TÜİK, Sağlık Araştırması 2012
Bu grafiğe göre,
I. Erkekler sigara kullanmaya kızlardan daha küçük
yaşta başlarlar.
II. Sigaraya başlama yaşı alkol kullanmaya başlama
yaşından daha küçüktür.
III. Halen alkol kullanan kişilerden çoğunluğu alkole 15 –
19 yaş arasında başlamıştır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız II.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
8.
5.
7.
Bir hücrenin mitoz bölünmesi sırasında aşağıdaki evre
çizilmiştir.
Aşağıda kardeş oldukları bilinen Ali ve Ayşe’den alınan
parmak izleri verilmiştir.
Bu hücre ile ilgili,
I. Bir yaprak hücresi olabilir.
II. Bu evreden sonraki evrede ara lamel oluşumu gözlenir.
III. Bitki hücresinin tohum oluşumu sırasında gözlenmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6.
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) I, II ve III.
Aşağıdaki grafik sigara kullanımının embriyo gelişimine olan etkisini gösteren bir araştırmanın sonucu olarak oluşturulmuştur.
MEB 2016 - 2017
Ali
Ayşe
Bu izler karşılaştırıldığında birbirlerinden farklı oldukları gözlenmiştir.
Bu durum ile ilgili,
I. Aynı tür canlıların genetik özellikleri birbirinden farklı olabilir.
II. Bu durumun nedeni homolog kromozomlardaki parça değişimi olabilir.
III. Vücut hücrelerinde görülen bölünmenin sonucu
olabilir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) I, II ve III.
8.
Şekilde dişi üreme sistemine ait yapı ve organlar verilmiştir.
Buna göre numara ile gösterilen yapılar hakkında
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Bu grafiğe göre,
I.
Hamilelikte pasif içicilik bebeğin ağırlığını etkilemez.
II. Hamilelikte sigara kullanımı bebeğin yeni doğan
ağırlığını olumlu yönde etkiler.
III. 5 adetten az sigara içen anne adayının bebeğinin
kilosu, 5 adetten fazla sigara içenlerin bebeğinin kilosundan fazladır.
SINIF
A) 4 numaralı yapı idrarın dışarı atılmasını sağlar.
B) 3 numaralı yapı üreme hücrelerinin üretildiği yerdir.
C) 2 numara ile gösterilen yerde mayoz sonucu yumurta oluşur.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız III.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
D) 1 numaralı yapı zarar görürse, kişinin çocuğu olmaz.
4
8.
9.
11. Basit makinelerin özelliklerini bilmeyen Zeynep, laboratuvarda makara, yere sabitlenmiş destek çubuğu,
cetvel, ip ve ağırlık takımı ile aşağıdaki düzeneği hazırlıyor.
Sürtünmenin önemsenmediği eğik düzlemdeki yük F
kuvveti ile şekildeki gibi dengelenmiştir.
O
F
h
SINIF
yük
,
T
Buna göre, F kuvvetinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangilerine bağlıdır?
I. Eğik düzlemin boyuna (,)
II. Yükün O noktasına uzaklığına
III. Eğik düzlemin yüksekliğine (h)
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
Zeynep ağırlık takımını 20 cm yukarı çıkarmak için ipi
ne kadar çektiğini cetvel ile ölçüyor.
Buna göre Zeynep yaptığı etkinliğin sonucunda
aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?
A) Kurulan düzenekte yoldan kayıp yoktur.
B) Kurulan düzenekte kuvvetten kazanç vardır.
F1
MEB 2016 - 2017
10. Basit bilimsel prensiplere dayanan, uygulanan kuvvetin
yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü değiştirerek iş
yapma kolaylığı sağlayan araçlara basit makine denir.
C) Yükü 20 cm yukarı çıkarmak için, ipi 20 cm çekmiştir.
D) Kuvvetin yönü değiştirilerek iş kolaylığı sağlanmıştır.
F2
P
P
I.
II.
12. Aşağıda farklı basit makinelerden oluşan bir sistem hazırlanmıştır.
F3
P
III.
Yukarıdaki basit makinelerin hangilerinde kuvvetin
yönü değiştirilerek iş yapma kolaylığı sağlanmıştır?
Bu sistemde aşağıdaki basit makinelerden hangisi
bulunmaz?
A) I ve II.
B) I ve III.
A) Çıkrık
B) Kasnak
C) II ve III.
D) I, II ve III.
C) Hareketli makara
D) Eğik düzlem
5
8.
13. Ağırlığı ve sürtünmeleri önemsiz bazı basit makine örnekleri şekildeki gibi dengededir.
SINIF
16. Hareketli makaralar yükle beraber hareket edip ipin bir
ucu sabit bir yere bağlanır, diğer ucundan kuvvet uygulanır.
F1
F2
P
Kuvvet
P
I
II
P
F3
Yük
h
,
III
Buna göre hareketli makara ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Buna göre verilen basit makinelerin hangilerinde
kuvvetten kazanç vardır?
A) Yoldan kayıp vardır.
A) Yalnız II.
B) Yalnız III.
C) İşin yapılma süresini değiştirebilirler.
C) I ve II.
D) II ve III.
D) Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirirler.
B) Kuvvet kazancı sağlarlar.
MEB 2016 - 2017
14.
1
2
3
17. Aşağıda makara ağırlıklarının ve sürtünmelerin önemsenmediği bazı basit makine düzenekleri verilmiştir.
4
Yukarıdaki sandal küreğinde destek noktası kaç
numara ile gösterilmiştir?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
F1
15. Sürtünmenin önemsenmediği aşağıdaki eğik düzlemde yük 30N ile dengelenmektedir.
P
,
P
I
0N
F=3
F3
F2
P
II
III
F4
h
P
IV
Eğik düzlemin boyu (,) kısaltılıp, yüksekliği (h) sabit tutulduğunda yükü dengede tutabilmek için uygulanması gereken kuvvet aşağıdakilerlerden hangisi olabilir?
A) 20N
B) 25N
C) 30N
D) 35N
6
Buna göre hangilerinin kuvvet kazançları eşittir?
A) I ve II.
B) I ve IV.
C) II ve III.
D) III ve IV.
8.
18. Aşağıda ağırlığı önemsiz homojen çubuktan yapılmış
bir kaldıraç modeli verilmiştir.
20. “Bir silindiri ona bağlı olan daha büyük silindirle veya
kolla daha büyük daireler oluşturacak şekilde döndürdüğümüzde kuvvetten kazanç oluşur.”
F
P
Verilen çalışma ilkesine aşağıdaki hangi araç örnek
verilemez?
A)
B)
Sistemin şekildeki gibi dengede kalabilmesi için F
kuvveti en az kaç P olmalıdır?
A)
2P
2P
B)
5
3
C)2P
D)
SINIF
5P
2
Tornavida
C)
1
3
5
2
4
R
Vites kolu
D)
Anahtar
MEB 2016 - 2017
Musluk başı
19. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin destek ile yük
arasında olduğu kaldıraç modeline örnektir?
A)
B)
Gazoz açacağı
C)
Makas
D)
Tenis raketi
Fındık kıracağı
FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
7
2. Sınav başladıktan sonra çevrenizdekilerle konuşmayınız.
3. Soruları cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
4. Cevaplarınızı cevap anahtarındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak uygun bölüme kodlayınız.
5. Değiştirmek istediğiniz cevabı cevap anahtarına kodladığınızdan emin olunuz.
6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara
geçiniz. Zaman kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
7. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
8. Cevap anahtarınızı sınav süresince başkalarının göremeyeceği şekilde önünüzde
bulundurunuz.
9. Sınav sırasında sözlük, hesap makinası, cep telefonu ve bilgisayarınızın bu özelliklerini kullanmayınız.
10. Sınav süresince yerinizden ayrılmayınız.
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim
Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ve başka bir
amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek hukukî sorumluluğu ve sınavın hazırlanmasındaki malî yükümlülüğü peşinen kabullenmiş sayılır.
2016 - 2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI – 2
1. Sınav kimlik bilgilerinizin doğruluğundan emin olunuz.
FEN BİLİMLERİ
SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
Download