5 öğrenme alanı : kur`ân-ı kerim ünite : 4 / kurân

advertisement
SINIF
ÖĞRENME ALANI
ÜNİTE
MATERYAL TÜRÜ
:5
:KUR’ÂN-I KERİM
:4 / KURÂN-I KERİM’İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ
:BULMACA
1-VETDİH
....….
1-VEREN
....….
3-URKAN
....….
4-MARNAH
....….
5-ERVENLES
....….
6-FİHAN
....….
7-ŞIBAR
....….
8-SANEFE
....….
10-DİTBAE
....….
11-LEMA
....….
12-RİBAHMİ
....….
13-İLZAMLER
....….
14-BEKA
....….
16-UMUYZUSLUK
....….
17-LAHAL
....….
18-MERNUT
....….
___
_____R____
__R__
Kareler içindeki yerleri değiştirilmiş olan kelimeleri tanımlara uygun
şekilde oluşturup baş harflerini yukarıdaki çizgilere yazınız. Harfleri
doğru yerleştirdiğiniz takdirde ortaya bir söz çıkacaktır.
1) Allah’ın birliğine inanmak ve bunu ifade etmek.
2) Kâinat. Yaşadığımız dünya ile güneş, ay ve tüm gezegenleri içine alan varlıklar
bütünü.
3) Hz. Muhammed’e indirilmiş olan ve İslam dininin temel kaynağı olan ilahi kitap.
4) Sonsuz merhamet sahibi, Allah.
5) Kuran-ı Kerim’in bütün zamana hükmedebilme özelliği.
6) Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği hak din üzere olan ve Allah’ın birliğini kabul eden
müminler.
7) Düşmanlığın olmaması, birlik beraberlik ve huzur içinde yaşamak.
8) Mitolojik hikaye, hurafe.
9) R
10) Allah’ın emirlerine uyup, yasaklarından kaçınmak. Ona kulluk etmek.
5.
SINIF
11) Kuran ayetlerinin yaklaşık anlamıyla başka bir dile çevrilmesi.
12) Yaratıcıyı çeşitli soru ve sorgulamalarla bulan peygamber
13) “Kim tövbe etmezse işte onlar,…………………..dendir.” (Hucurat/11)
14) Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından inşa edilen Müslümanların kutsal
mekânı.
15) “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın yaratışında hiçbir
………………göremezsin.”
16) R
17) Tek yaratıcımız.
18) Hz. İbrahim döneminde yaşamış ve imana gelmemiş olan kral.
CEVAP ANAHTARI
1. TEVHİD
2. EVREN
3. KURAN
4. RAHMAN
5. EVRENSEL
6. HANİF
7. BARIŞ
8. EFSANE
9. R
10.HZ.İBRAHİM
11.MEAL
12.İBADET
13.ZALİMLER
14.KABE
15.UYUMSUZLUK
16.R
17.ALLAH
18.NEMRUT
“TEK REHBERİMİZ KURAN”
SINIF
ÖĞRENME ALANI
ÜNİTE
MATERYAL TÜRÜ
5.
:5
:KUR’ÂN-I KERİM
:4 / KURÂN-I KERİM’İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ
:BULMACA
2
1
3
5
M
İ
S
A
F
A
Y
R
4
O
F
Ğ
İ
P
E
R
V
E
L
G
I
L
Ü
V
E
7
I
M
R
U
Y
6
D
M
H
K
8
9
H
T
A
B
B
E
N
Ş
İ
E
F
K
K
Ü
R
1. Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma.
2. Dürüst olana yakışır davranış, dürüstlük.
3. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye
karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet.
4. Kabe’yi yıkmak isteyen Ebrehe’nin saldırısını konu edinen Kur’an’ın 105. suresi.
5. Konuksever.
6. Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat.
7. Sevgi.
8. Allah’ı bir bilen, Allah’a yönelen ve batıldan hoşlanmayan anlamında Hz. İbrahim’i
nitelemek için kullanılan kelime.
9. Yapılan bir iyiliğe karşı söylenen söz.
T
SINIF
CEVAPLAR
2
1
3
5
M
İ
S
A
F
A
Y
A
4
O
F
Ğ
İ
R
P
E
R
V
E
L
G
D
L
Ü
V
E
N
7
M
I
I
M
R
U
Y
6
R
U
K
H
8
9
H
T
A
B
B
E
N
Ş
İ
E
F
K
K
Ü
R
Ş İ F R E
9
7
5
1
6
K
U
R
A
N
T
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards