Der Nationale Intgrationsplan Motor der

advertisement
Ulusal Entegrasyon Plani:
Ulusal Entegrasyoun
Entegrasyon
siyasetininPlani
motoru
Ulusal
Entegrasyon
Plani:
Entegrasyon
siyasetinin motoru
Entegrasyon siyasetinin motoru
Ulusal Entegrasyon Plani:
Stand
März 2007
ULUSAL ENTEGRASYON PLANI: ENTEGRASYON SIYASETININ MOTORU
Entegrasyon Almanya`nn geleceği için merkezi bir anahtar görevdir. Bugün bu ülkede göçmen
kökenli 15 Milyon insan yaşıyor, bunların aşağı yukarı yarısı almandır. Böylelikle entegrasyon
artık azınlık konusu değildir ayrıca siyaset ve toplum için sürekli bir taleptir. Federal Almanya
Hükümeti bu vazifeyi üstlendi ve entegrasyon siyasetinde yönünü değiştirdi. Bunun için Ulusal
Entegrasyon Planı mevcuttur. Bu, yeni bütünsel bir entegrasyon siyasetinin yolunda önemli bir
noktadır.
14. Temmuz 2006 tarihinde Almanya şansölyesi Angela Merkel ilk olarak Federal
Başbakanlık`ta bir entegrasyon zirve toplantısına davet etti. Ardından gelen aylarda bütün
Almanya çapında entegrasyon siyaseti için ortak yol haritası belirlenmiştir. Federal Devlet,
Eyaletler, Belediyeler ve ülkemizde entegrasyon için angaje olan birçok sayıda dernekler ve
organizasyonlar katılanlardı. Merkezde göçmen kökenli kişilerin organizayonları ile Diyalog
bulunuyordur. Koordinasyonu Almanya şansölyesinin entegrasyon için sorumlu Devlet Bakanı,
Maria Bömer´deydi. Ulusal Entegrasyon Planı 12. Temmuz 2006 tarihinde ikinci entegrasyon
zirve toplantısının çerçevesinde Almanya şansölyesi tarafından kamuya tanıtılmıştır.
Katılımcıların hepsi entegrasyonun başarısı için sorumluluk üstlenmiştir. Bunun arkasında 400
civarında kendi kendini yükümlü tutanlar vardır. Onlar Ulusal Entegrasyon Planını somut ve
kontrol edilebilir hale getiriyorlar.
Ulusal Entegrasyon Planının gerçekleştirilmesi için ilk gelişim raporu 2008 senesinin Kasım
vaziyetini ilk ara bilanço durumunu içermektedir. Getiri gösterilecek durumdadır. Henüz bir
çok önlemler yerine getirilmiştir, birçoğu da yola koyulmuştur. Kendi kendini yükümlü
tutanların dışında da Ulusal Entegrasyon Planı büyük bir şekilde dinamik oluşturmuştur.
Bunun iş prensipleri modern entegrasyon siyasetinin taşıyabilir modeli oldu:
Diyalog ve tasvip etmek
Göç kökenli ailelerin insanlarının toplumsal entegrasyonu teknik bir süreç değildir. Bizde
yaşayan göçmen kökenli insanların yaşam başırıları için karşılıklı saygı, tasvip, açık fikirlilik ve
ortak yaşamı beraberce şekil verme arzusu başarının asıl garantisidir.
Entegrasyon angaje olan halk toplumunda başarılır
Kamusal yardım ve bakım dernekleri, kileseler, göçmen uyruklu insanların organizasyonları,
Spor-, Eğitim-, Kültür-, ve gençlik kurumları, kadın organizasyonları, komşuluk projeleri, küçük
insiyatifler ve büyük dernekler ve büyük bir sayıda gönüllüler entegrasyonu bulundukları
yerde, belediyelerde, insan insana, yaşıyorlar. Burada arkadaşlıklar oluşuyor, şanslar izah
ediliyor, somut olaylarda yardımlar yapılıp problemler çözülüyor. Bulunulan mekanda
entegrasyonu halksal angajeler kuvvetlendiriyor.
Göçmen uyruklu insanların organizasyonlarını güçlendirmek
Entegrasyon sadece göçmen uyruklu insanlarla beraber diyalogda oluşur, onlar üzerine değil.
Göçmen uyruklu insanların organizasyonları toplumsal davranışın her alanında entegrasyon için
yeni sorumluluklar üstleniyorlar. Özellikle eğitim ve meslek öğrenim teşviğinde vazgeçilmez
destekte bulunuyorlar. Siyaset ve toplum ve menfaat vekillikleri arasında köprü inşaa edici
olarak kuvvetli organizasyonlar gerekir.
Kamusal yardım ve bakım dernekleri ve vakıflar: Entegrasyonun vazgeçilmez aktörleri
Kamusal yardım ve bakım derneklerinin onlarca senenin entegrasyon işindeki tecrübeleri
mevcuttur. Ulusal Entegrasyon Planına onlar büyük bir sayıda kendi kendini yükümlü edenlerle
katıldılar. İnterkültürel açılış Ulusal Entegrasyon Planı tarafından teşvik edilerek de hür kamusal
yardım ve bakım derneklerinin mekanlarında geniş alanlı konu olmaya geliştirilmekte ilerliyor.
Özellikle vakıflar entegrasyonun ön ayağı olarak ilerlemiştir. Esnek bir şekilde yeni görevlere
reaksiyon gösterebilirler, yeni projelerle göze çarpıyorlar ve siyasete önemli teşvikler
veriyorlar. Özel ve kamusal partnerlikler başarılı modellere gelişiyorlar.
Projeden norm teklifine
Entegrasyon siyasetine katılanların hepsinin maddi ve personel birikimi sınırlıdır. Bundan dolayı
entegrasyon tedbirlerini ilk etapta pilot projelerde teşvik edip etkinliğini kontrol etmek
doğrudur. Yararlı olmayanların teşvif edilmeye devam edilmemesi gerekir. Yararlı olanları ise
„örnek modelden seri üretime“ geçirmek gerekir. Bu durumda proje teşviğinden norm teklifi
oluşmalıdır.
Eğitim ve iş sayesinde yükselme
Göçmen ailelerden gelen insanların entegrasyon şansları kendi şahsi eğitim ve iş başarılarının
katılımına bağlıdır. Bundan dolayı da Ulusal Entegrasyon Planı`nın ağırlık noktaları buradadır.
Ara bilançosunda Federal Devletin ve Eyaletlerin bu siyasi ana alanlarla ilgili raporları
mevcuttur. Ulusal Entegrasyon Planı eğitim- ve iş pazarı siyasetinde etkiler göstermektedir:
•
22. Ekim 2008 tarihinde Federal Devlet ve Eyaletler şansölyenin Eğitim zirve
toplantısında göçmen uyruklu insanlar için de somut tedbirler içeren tedbir paketini
için buluşmuşlardır.
•
Federal Almanya Hükümetinin ve Alman ekonomisinin baş birliklerinin arasında olan
eğitim anlaşmasında kültür bakan konferansında göçmen uyruklu insanların meslek
eğitim- ve iş pazarında kalıcı olarak başarılarını yükseltmek için somut adımlara
anlaşılmıştır.
•
Gittikçe birçok şirket, göçmen kökenli işçilerinin dil ve kültürel yeteneklerine önem
veriyorlar. Ekonomi tarafından başlatılan „Çeşitlilik Antlaşması“ ile bu arada 500 şirket
ve kamu kurumu dört milyondan fazla işçi ile açık şirket kültürüne kendilerini
yükümlendirdiler.
Avrupada Entegrasyon
Ulusal Entegrasyon Planı Avrupa Birliliğin (AB) entegrasyon siyasetinin ibaresindedir. Bazı
Avrupa devletleri entegrasyon planları oluşturmuştur veya Alman tecrübelerinden
faydalanmaktadır; Alman prosedürü ise diğer ülkelerin tecrübelerinden öğrenebilir.
İndikatörler: Entegrasyonu şekillendirmek, ölçmek ve yöneltmek
Federal Alman Hükümeti 2008 senesinin yazında entegrasyon rapörtörlüğünün yeni bir şekline
karar verdi. 14 hayat bölümünden oluşan entegrasyonsmonitoring üzerine göçmen kökenli
insanların durumu ve entegrasyon dereceleri tesbit edilecek. Böylelikle gelişmeler ve talepler
daha görünür hale getirilecek. Böylelikle entegrasyon siyasetinin amacı daha belirgin olacak.
Temeli göçmen kökenli insanların mevcut olduğu yerde resmi istatistikler oluşturuyor. Çünkü
yabancı halk ile ilgili sayılar bunun için yeterli değil. Çünkü çoktandır göçmen uyruklu insanların
çoğu alman pasaportuna sahiptir. Ulusal Entegrasyon Planının gelişmesinin devamı için ileriki
senelerde devam edecek olan entegrasyonmonitoring asıl temellerden olacaktır.
Bir siyaset alanı harekette
Entegrasyon geleceğin büyük görevidir ve geleceğin büyük görevi olarak da kalacaktır.
Göçmen ailelerden gelen insanların Almanya`da eşit haklara sahip olarak ekonomik, siyasi,
sosyal ve kültürel katılımları ne kısa bir müddette, hele hele bir seçim döneminde elde edilecek
bir amaç değildir. Eyaletlerin Entegrasyon için sorumlu olan bakanları yakın geçmişte düzenli
olarak buluşmalar ayarladılar. Federal Alman Hükümetin`de bu seçim döneminden beri
başbakanlıktan entegrasyon siyasetini şekillendiriyor ve böylelikle entegrasyona geniş alanlıve anahtar konu olarak gerekli yoğun teşviğin verilmesi sağlanıyor. Devlet ve toplumsal
aktörlerin arasındaki diyalog strüktürünü her alanda sabitleştirmek ve – anlamlı oduğu yerdemüesseseleştirmek bir vazgeçilmezdir. Göçmen kökenli organizasyonların eşit haklarla katılımı
merkezi bir unsurdur.
Bir dahaki bir adımda entegrasyon siyasetli amaçları değişik siyasi alanlarda dile getirmek
olacaktır ve mümkün olduğu yerde zamansal bölünmüş, ölçülebilinen amaç değerlerini
(Benchmarks) belirlemek olacaktır. Bunun için daha henüz deneyimde olan endikatörlere
dayanan entegrasyonmonitoring gerekir.
Entegrasyon ancak herkes aynı ipten çekince başarılan toplumsal bir görevdir. Ulusal
Entegrasyon Planı ile Almanya bu yolda büyük bir ilerleme yapmıştır.
Download